Industrimekaniker i arbeid
Yrkesskildring

Industri­mekanikar

favoritt ikon

Industrimekanikarar held ved like og monterer maskiner og utstyr.

Industrimekanikarar held ved like, lagar, monterer og reparerer maskiner og utstyr. Industrimekanikarar skiftar delar på maskiner og bygger dei om.

Vanlege arbeidsoppgåver for industrimekanikaren:

  • montering og vedlikehald
  • arbeid med røyr og plater
  • søke etter feil på maskiner og prosessutstyr
  • bruk av maskindrivne verktøy

Arbeidet inneber også maskinarbeid og setje saman utstyr. Som industrimekanikar må du elles kjenne til hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystem for maskineri.

Kvar arbeider industrimekanikarar?

Industrimekanikarar er ofte tilsett i private verksemder, og jobbar innanfor kjemisk og mekanisk industri, oljeverksemd, matvareproduksjon, skipsbygging og treforedling.

Personlege eigenskapar

Arbeidet er fysisk. Du bør vere allsidig, sjølvstendig og ha evne til å tenke heilskapleg.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i industrimekanikerfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Kva jobbar maskinindustriutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for industrimekanikarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Deltid
Alle sektorer
2 851 personer
177 personer
2 674 personer
Ca 226 kr
Ca 214 kr
Ca 228 kr
36 670 kr
34 730 kr
36 860 kr
440 040 kr
416 760 kr
442 320 kr
Ca 226 kr
Ca 214 kr
Ca 228 kr
37 110 kr
34 730 kr
37 340 kr
445 320 kr
416 760 kr
448 080 kr
Ca 229 kr
Ca 210 kr
Ca 231 kr
37 170 kr
33 940 kr
37 360 kr
446 040 kr
407 280 kr
448 320 kr
Ca 229 kr
Ca 210 kr
Ca 231 kr
39 880 kr
34 860 kr
40 180 kr
478 560 kr
418 320 kr
482 160 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Heltid
Alle sektorer
16 708 personer
563 personer
16 145 personer
Ca 248 kr
Ca 223 kr
Ca 250 kr
40 240 kr
36 110 kr
40 420 kr
482 880 kr
433 320 kr
485 040 kr
Ca 248 kr
Ca 223 kr
Ca 250 kr
42 020 kr
36 730 kr
42 270 kr
504 240 kr
440 760 kr
507 240 kr
Ca 255 kr
Ca 221 kr
Ca 256 kr
41 320 kr
35 770 kr
41 510 kr
495 840 kr
429 240 kr
498 120 kr
Ca 255 kr
Ca 221 kr
Ca 256 kr
45 190 kr
37 620 kr
45 450 kr
542 280 kr
451 440 kr
545 400 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Kommunal
229 personer
184 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 229 kr
36 420 kr
37 020 kr
437 040 kr
444 240 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 229 kr
36 520 kr
37 690 kr
438 240 kr
452 280 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 229 kr
36 710 kr
37 020 kr
440 520 kr
444 240 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 229 kr
38 490 kr
39 110 kr
461 880 kr
469 320 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Heltid
Kommunal
169 personer
152 personer
Ca 229 kr
Ca
Ca 231 kr
37 020 kr
37 460 kr
444 240 kr
449 520 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 231 kr
37 710 kr
38 390 kr
452 520 kr
460 680 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
37 110 kr
37 260 kr
445 320 kr
447 120 kr
Ca 229 kr
Ca
Ca 230 kr
39 240 kr
39 570 kr
470 880 kr
474 840 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Privat
18 652 personer
461 personer
18 191 personer
Ca 248 kr
Ca 234 kr
Ca 248 kr
40 190 kr
37 910 kr
40 240 kr
482 280 kr
454 920 kr
482 880 kr
Ca 248 kr
Ca 234 kr
Ca 248 kr
41 900 kr
38 430 kr
42 000 kr
502 800 kr
461 160 kr
504 000 kr
Ca 255 kr
Ca 235 kr
Ca 256 kr
41 380 kr
38 010 kr
41 460 kr
496 560 kr
456 120 kr
497 520 kr
Ca 255 kr
Ca 235 kr
Ca 256 kr
45 240 kr
40 020 kr
45 360 kr
542 880 kr
480 240 kr
544 320 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Deltid
Privat
2 762 personer
132 personer
2 630 personer
Ca 227 kr
Ca 215 kr
Ca 228 kr
36 830 kr
34 780 kr
36 930 kr
441 960 kr
417 360 kr
443 160 kr
Ca 227 kr
Ca 215 kr
Ca 228 kr
37 310 kr
34 890 kr
37 440 kr
447 720 kr
418 680 kr
449 280 kr
Ca 230 kr
Ca 209 kr
Ca 231 kr
37 210 kr
33 780 kr
37 370 kr
446 520 kr
405 360 kr
448 440 kr
Ca 230 kr
Ca 209 kr
Ca 231 kr
39 990 kr
34 920 kr
40 220 kr
479 880 kr
419 040 kr
482 640 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Heltid
Privat
15 890 personer
329 personer
15 561 personer
Ca 251 kr
Ca 239 kr
Ca 251 kr
40 610 kr
38 780 kr
40 640 kr
487 320 kr
465 360 kr
487 680 kr
Ca 251 kr
Ca 239 kr
Ca 251 kr
42 520 kr
39 480 kr
42 590 kr
510 240 kr
473 760 kr
511 080 kr
Ca 259 kr
Ca 241 kr
Ca 259 kr
41 890 kr
39 100 kr
41 940 kr
502 680 kr
469 200 kr
503 280 kr
Ca 259 kr
Ca 241 kr
Ca 259 kr
45 880 kr
41 330 kr
45 970 kr
550 560 kr
495 960 kr
551 640 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Statlig
678 personer
234 personer
444 personer
Ca 208 kr
Ca 211 kr
Ca 203 kr
33 670 kr
34 230 kr
32 900 kr
404 040 kr
410 760 kr
394 800 kr
Ca 208 kr
Ca 211 kr
Ca 203 kr
33 930 kr
34 860 kr
32 980 kr
407 160 kr
418 320 kr
395 760 kr
Ca 177 kr
Ca 190 kr
Ca 170 kr
28 690 kr
30 830 kr
27 590 kr
344 280 kr
369 960 kr
331 080 kr
Ca 177 kr
Ca 190 kr
Ca 170 kr
29 910 kr
32 170 kr
28 750 kr
358 920 kr
386 040 kr
345 000 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Heltid
Statlig
649 personer
217 personer
432 personer
Ca 208 kr
Ca 212 kr
Ca 203 kr
33 670 kr
34 320 kr
32 840 kr
404 040 kr
411 840 kr
394 080 kr
Ca 208 kr
Ca 212 kr
Ca 203 kr
33 940 kr
34 980 kr
32 920 kr
407 280 kr
419 760 kr
395 040 kr
Ca 176 kr
Ca 190 kr
Ca 169 kr
28 490 kr
30 720 kr
27 370 kr
341 880 kr
368 640 kr
328 440 kr
Ca 176 kr
Ca 190 kr
Ca 169 kr
29 720 kr
32 090 kr
28 540 kr
356 640 kr
385 080 kr
342 480 kr
Anleggsmaskin- eller industrimekaniker
Alle sektorer
19 559 personer
740 personer
18 819 personer
Ca 246 kr
Ca 221 kr
Ca 247 kr
39 900 kr
35 830 kr
40 010 kr
478 800 kr
429 960 kr
480 120 kr
Ca 246 kr
Ca 221 kr
Ca 247 kr
41 490 kr
36 310 kr
41 690 kr
497 880 kr
435 720 kr
500 280 kr
Ca 252 kr
Ca 219 kr
Ca 254 kr
40 870 kr
35 470 kr
41 080 kr
490 440 kr
425 640 kr
492 960 kr
Ca 252 kr
Ca 219 kr
Ca 254 kr
44 610 kr
37 160 kr
44 900 kr
535 320 kr
445 920 kr
538 800 kr
Montører av mekaniske produkter
Deltid
Alle sektorer
430 personer
408 personer
Ca 207 kr
Ca
Ca 206 kr
33 470 kr
33 400 kr
401 640 kr
400 800 kr
Ca 207 kr
Ca
Ca 206 kr
33 470 kr
33 400 kr
401 640 kr
400 800 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 170 kr
34 210 kr
410 040 kr
410 520 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
35 980 kr
35 970 kr
431 760 kr
431 640 kr
Montører av mekaniske produkter
Heltid
Alle sektorer
1 405 personer
1 345 personer
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
37 310 kr
37 350 kr
447 720 kr
448 200 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
38 060 kr
38 130 kr
456 720 kr
457 560 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 241 kr
39 000 kr
39 080 kr
468 000 kr
468 960 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 241 kr
41 900 kr
42 020 kr
502 800 kr
504 240 kr
Montører av mekaniske produkter
Privat
1 816 personer
1 738 personer
Ca 226 kr
Ca
Ca 226 kr
36 560 kr
36 650 kr
438 720 kr
439 800 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 226 kr
37 060 kr
37 200 kr
444 720 kr
446 400 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
38 120 kr
38 190 kr
457 440 kr
458 280 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
40 840 kr
40 930 kr
490 080 kr
491 160 kr
Montører av mekaniske produkter
Deltid
Privat
426 personer
406 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
33 380 kr
33 370 kr
400 560 kr
400 440 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 206 kr
33 380 kr
33 370 kr
400 560 kr
400 440 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 170 kr
34 200 kr
410 040 kr
410 400 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
36 000 kr
35 970 kr
432 000 kr
431 640 kr
Montører av mekaniske produkter
Heltid
Privat
1 390 personer
1 332 personer
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
37 340 kr
37 350 kr
448 080 kr
448 200 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
38 140 kr
38 180 kr
457 680 kr
458 160 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 241 kr
39 020 kr
39 110 kr
468 240 kr
469 320 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 241 kr
41 950 kr
42 070 kr
503 400 kr
504 840 kr
Montører av mekaniske produkter
Alle sektorer
1 835 personer
1 753 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
36 530 kr
36 640 kr
438 360 kr
439 680 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
37 000 kr
37 140 kr
444 000 kr
445 680 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
38 100 kr
38 180 kr
457 200 kr
458 160 kr
Ca 235 kr
Ca
Ca 236 kr
40 800 kr
40 900 kr
489 600 kr
490 800 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker