Historiker studerer bok.
Yrkesskildring

Historikar

favoritt ikon

Historikarar jobbar med å skape forståing for og kunnskap om den historiske utviklinga til menneska og verda.

Historikarar studerer og skriv om fortida. Ved hjelp av kritisk gjennomgang av historiske kjelder skal du som historikaren skaffe deg ei omfattande forståing av korleis samfunn og kultur har endra seg over tid. 

Vanlege arbeidsoppgåver for historikaren:

  • forsking på kjende og ukjende kildar
  • undervising og rettleiing
  • utforming av studieemne og oppføring av litteraturlister
  • skriva notat, rapportar og utgreiingar
  • samla inn, vurdera, behandla, analysera og tolka tekstar, og dessutan omarbeida dei for offentleg publisering eller utstillingar

Historiefaget er breitt, og det finst mange valmoglegheiter med tanke på kva felt du vil fordjupe deg i. Historikarar spesialiserer seg i kulturhistorie, krigshistorie, økonomisk historie eller liknande. Vidare kan du spesialisere deg med tanke på historisk tidsperiode, geografisk område eller delar av samfunnet. Sjølv om du spesialiserer deg, treng du brei kunnskap for å sjå heilskapen og dei lange linjene i historiefaget.

Historikarar blir ofte ikkje tilsette med stillingstittelen historikar, men kan til dømes bli tilsett som forskar, adjunkt eller rådgivar. Som historikarar samarbeider du ofte med andre historikarar og andre akademikarar i prosjekt og anna forsking.

Kvar arbeider historikarar?

Historikarar er tilsette i fleire bransjar, mellom anna undervising og forsking ved universitet og høgskolar. Du kan og få jobb som oppdragsforskarar og bygdebokforfattarar, i museum og arkiv, i grunnskolen og den vidaregåande skolen. Vidare kan du få jobb i organisasjonar, forlag og mediebedrifter, samt offentleg forvalting. 

 

Personlege eigenskapar

Som historikar bør like å analysere informasjon, leite etter samanhengar og ha teoretiske evner. Du må også vere god til å skrive og vere kreativ.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning

Fullført høgare grad i historie gir mange moglegheiter til vidareutdanning og faglege kombinasjonar. Har du ein bachelorgrad, får du sjeldan jobbe berre med historie.

Kva jobbar historieutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Heltid
Alle sektorer
269 personer
159 personer
110 personer
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 274 kr
44 170 kr
43 720 kr
44 330 kr
530 040 kr
524 640 kr
531 960 kr
Ca 273 kr
Ca 270 kr
Ca 274 kr
44 170 kr
43 720 kr
44 330 kr
530 040 kr
524 640 kr
531 960 kr
Ca 278 kr
Ca 277 kr
Ca 280 kr
45 080 kr
44 930 kr
45 300 kr
540 960 kr
539 160 kr
543 600 kr
Ca 278 kr
Ca 277 kr
Ca 280 kr
45 220 kr
45 060 kr
45 450 kr
542 640 kr
540 720 kr
545 400 kr
Arkeologer, historikere eller kunsthistorikere
Heltid
Privat
112 personer
Ca 269 kr
Ca
Ca
43 570 kr
522 840 kr
Ca 269 kr
Ca
Ca
43 570 kr
522 840 kr
Ca 276 kr
Ca
Ca
44 680 kr
536 160 kr
Ca 276 kr
Ca
Ca
44 770 kr
537 240 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

Fotograf

Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.

Illustrasjonsbilde av kvinne som jobber med hodetelefoner

Omsetjar

Omsetjarar omset skrifter frå eit språk til eit anna.

To dansarar dansar moderne dans

Dansar

Som dansar brukar du kroppen til å uttrykke deg gjennom rørsler. Ein dansar må ha rørsleglede, god fysikk og musikalitet. I tillegg må du vere kreativ og like å samarbeide.

Filolog studerer en bok på et bibliotek

Filolog

Filologen studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, særleg eldre tekstar på originalspråket.

Regissør i filmstudio

Regissør

Ein filmregissør førebur og styrer ei filminnspeling. Regissøren leier også etterarbeidet av det som er filma.

Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.

Musikere

Musikar

Musikarar skaper, fram­fører og koordinerer musikk innan ei rekke sjangrar og stilarter.

Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar arbeider med å hjelpe dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.

To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­teknikar

Som lyd­teknikar er du ansvarleg for at opptak, avspeling og formidling av lyd går føre seg på ein god måte.

Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.