Guide med følge på fjelltopp
Yrkesskildring

Guide

favoritt ikon

Som guide leiar du omvisingar for reisande. Du har brei kunnskap om områda du skal guide i.

Ein guide leier omvisingar i byar, museum og i lokalmiljøet, for å syne fram attraksjonar til turistar og andre reisande.

Jobben som guide er ofte sesongbasert, og guiden har ofte meir spesialkunnskap om ein stad enn ein reiseleiar, som hovudsakleg følgjer med turistane på ulike stader. Guida turar går ofte i buss, men kan òg gå med båt, til fots eller på sykkel. Ein guide kan ha eit museum eller ei verksemd som sitt spesialfelt. 

Du kan òg jobbe som guide i naturen og fjellet, for eksempel frakte ei gruppe menneske opp på et fjell. Da må du har mykje erfaring og vere vant til å ferde i naturen i all slags vêr. 

Guidar kan òg lede fjellturister til høge fjelltoppar, men dette er en helt anna type guide. Det kan for eksempel vere snakk om tinderettleiar. Dei er ekspertar på klatring, brevandring, fjellskigåing, bratt skiskjøring og skredvurdering. 

Kvar arbeider guidar?

Ein guide arbeider ofte frilans og kan få oppdrag frå reisebyrå, destinasjonsselskap eller reiseleiarar. Museum har ofte eigne guidar tilsette på sesongbasis. Dei største byane i Noreg har eigne formidlingssentralar som administrerer guideoppdrag, ofte knytt til byen sitt destinasjonsselskap. I nokre tilfelle arbeider guidar òg med forretningsreisande, då blir turen ofte tilpassa eit ønskt tema. Du kan arbeide både i Noreg og i utlandet.

Personlege eigenskapar

Som guide bør dy ha brei kunnskap om dei områda du skal guide i. Emne som kultur, historie, arkitektur og samfunnskunnskap blir høgt verdsette. I tillegg må guiden ha gode språkkunnskapar, og bør ofte meistre fleire framandspråk. Ein guide må vere serviceorientert, ha god stadsans, og menneskeforståing, samt godt hugse. Ein set pris på entusiasme og ei god forteljarrøyst. 

Utdanning

Du kan ta guidekurs gjennom ulike private selskap. Dersom du ynskjer å arbeide i utlandet (charterturisme), så har dei ulike firmaa eigne guidekurs.

Oversikt over utdanningsstader innan guide

Du kan òg utdanne deg innan reiseliv både gjennom vidaregåande opplæring og høgare utdanning.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Guideforeiningar i dei ulike byane tek seg ofte av etter- og vidareutdanninga utanom høgsesongen. Auka kompetanse får ein gjerne gjennom foredrag og besøk på firma og museum. 

Hva er de vanligste utdanningene for guidar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Reiseleder eller guide
Heltid
Alle sektorer
703 personer
321 personer
382 personer
Ca 204 kr
Ca 197 kr
Ca 207 kr
33 000 kr
31 990 kr
33 550 kr
396 000 kr
383 880 kr
402 600 kr
Ca 204 kr
Ca 197 kr
Ca 207 kr
33 000 kr
31 990 kr
33 550 kr
396 000 kr
383 880 kr
402 600 kr
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 213 kr
33 990 kr
33 300 kr
34 570 kr
407 880 kr
399 600 kr
414 840 kr
Ca 210 kr
Ca 206 kr
Ca 213 kr
34 290 kr
33 560 kr
34 910 kr
411 480 kr
402 720 kr
418 920 kr
Reiseleder eller guide
Deltid
Alle sektorer
2 369 personer
1 340 personer
1 029 personer
Ca 180 kr
Ca 178 kr
Ca 185 kr
29 230 kr
28 860 kr
30 040 kr
350 760 kr
346 320 kr
360 480 kr
Ca 180 kr
Ca 178 kr
Ca 185 kr
29 230 kr
28 860 kr
30 040 kr
350 760 kr
346 320 kr
360 480 kr
Ca 194 kr
Ca 190 kr
Ca 198 kr
31 370 kr
30 780 kr
32 130 kr
376 440 kr
369 360 kr
385 560 kr
Ca 194 kr
Ca 190 kr
Ca 198 kr
31 510 kr
30 910 kr
32 290 kr
378 120 kr
370 920 kr
387 480 kr
Reiseleder eller guide
Deltid
Kommunal
408 personer
261 personer
147 personer
Ca 170 kr
Ca 170 kr
Ca 168 kr
27 470 kr
27 620 kr
27 170 kr
329 640 kr
331 440 kr
326 040 kr
Ca 170 kr
Ca 170 kr
Ca 168 kr
27 470 kr
27 620 kr
27 170 kr
329 640 kr
331 440 kr
326 040 kr
Ca 170 kr
Ca 171 kr
Ca 169 kr
27 550 kr
27 670 kr
27 360 kr
330 600 kr
332 040 kr
328 320 kr
Ca 170 kr
Ca 171 kr
Ca 169 kr
27 690 kr
27 800 kr
27 520 kr
332 280 kr
333 600 kr
330 240 kr
Reiseleder eller guide
Heltid
Privat
638 personer
285 personer
353 personer
Ca 202 kr
Ca 196 kr
Ca 206 kr
32 750 kr
31 760 kr
33 350 kr
393 000 kr
381 120 kr
400 200 kr
Ca 202 kr
Ca 196 kr
Ca 206 kr
32 750 kr
31 760 kr
33 350 kr
393 000 kr
381 120 kr
400 200 kr
Ca 208 kr
Ca 204 kr
Ca 211 kr
33 740 kr
33 100 kr
34 260 kr
404 880 kr
397 200 kr
411 120 kr
Ca 208 kr
Ca 204 kr
Ca 211 kr
33 980 kr
33 330 kr
34 510 kr
407 760 kr
399 960 kr
414 120 kr
Reiseleder eller guide
Deltid
Privat
1 842 personer
1 010 personer
832 personer
Ca 185 kr
Ca 180 kr
Ca 194 kr
30 040 kr
29 230 kr
31 380 kr
360 480 kr
350 760 kr
376 560 kr
Ca 185 kr
Ca 180 kr
Ca 194 kr
30 040 kr
29 230 kr
31 380 kr
360 480 kr
350 760 kr
376 560 kr
Ca 199 kr
Ca 195 kr
Ca 204 kr
32 240 kr
31 510 kr
33 110 kr
386 880 kr
378 120 kr
397 320 kr
Ca 199 kr
Ca 195 kr
Ca 204 kr
32 390 kr
31 650 kr
33 270 kr
388 680 kr
379 800 kr
399 240 kr
Reiseleder eller guide
Deltid
Statlig
119 personer
Ca 207 kr
Ca
Ca
33 500 kr
402 000 kr
Ca 207 kr
Ca
Ca
33 500 kr
402 000 kr
Ca 203 kr
Ca
Ca
32 940 kr
395 280 kr
Ca 203 kr
Ca
Ca
33 050 kr
396 600 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken