Guide med følge på fjelltopp
Yrkesskildring

Guide

favoritt ikon

Som guide leiar du omvisingar for reisande. Du har brei kunnskap om områda du skal guide i.

Ein guide leier omvisingar i byar, museum og i lokalmiljøet, for å syne fram attraksjonar til turistar og andre reisande.

Jobben som guide er ofte sesongbasert, og guiden har ofte meir spesialkunnskap om ein stad enn ein reiseleiar, som hovudsakleg følgjer med turistane på ulike stader. Guida turar går ofte i buss, men kan òg gå med båt, til fots eller på sykkel. Ein guide kan ha eit museum eller ei verksemd som sitt spesialfelt. 

Du kan òg jobbe som guide i naturen og fjellet, for eksempel frakte ei gruppe menneske opp på et fjell. Da må du har mykje erfaring og vere vant til å ferde i naturen i all slags vêr. 

Guidar kan òg lede fjellturister til høge fjelltoppar, men dette er en helt anna type guide. Det kan for eksempel vere snakk om tinderettleiar. Dei er ekspertar på klatring, brevandring, fjellskigåing, bratt skiskjøring og skredvurdering. 

Kvar arbeider guidar?

Ein guide arbeider ofte frilans og kan få oppdrag frå reisebyrå, destinasjonsselskap eller reiseleiarar. Museum har ofte eigne guidar tilsette på sesongbasis. Dei største byane i Noreg har eigne formidlingssentralar som administrerer guideoppdrag, ofte knytt til byen sitt destinasjonsselskap. I nokre tilfelle arbeider guidar òg med forretningsreisande, då blir turen ofte tilpassa eit ønskt tema. Du kan arbeide både i Noreg og i utlandet.

Personlege eigenskapar

Som guide bør dy ha brei kunnskap om dei områda du skal guide i. Emne som kultur, historie, arkitektur og samfunnskunnskap blir høgt verdsette. I tillegg må guiden ha gode språkkunnskapar, og bør ofte meistre fleire framandspråk. Ein guide må vere serviceorientert, ha god stadsans, og menneskeforståing, samt godt hugse. Ein set pris på entusiasme og ei god forteljarrøyst. 

Utdanning

Du kan ta guidekurs gjennom ulike private selskap. Dersom du ynskjer å arbeide i utlandet (charterturisme), så har dei ulike firmaa eigne guidekurs.

Oversikt over utdanningsstader innan guide

Du kan òg utdanne deg innan reiseliv både gjennom vidaregåande opplæring og høgare utdanning.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Guideforeiningar i dei ulike byane tek seg ofte av etter- og vidareutdanninga utanom høgsesongen. Auka kompetanse får ein gjerne gjennom foredrag og besøk på firma og museum. 

Hva er de vanligste utdanningene for guidar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Reiseleder eller guide
Deltid
Alle sektorer
2 206 personer
1 273 personer
933 personer
Ca 175 kr
Ca 174 kr
Ca 180 kr
28 420 kr
28 150 kr
29 080 kr
341 040 kr
337 800 kr
348 960 kr
Ca 175 kr
Ca 174 kr
Ca 180 kr
28 420 kr
28 150 kr
29 080 kr
341 040 kr
337 800 kr
348 960 kr
Ca 186 kr
Ca 184 kr
Ca 190 kr
30 200 kr
29 740 kr
30 820 kr
362 400 kr
356 880 kr
369 840 kr
Ca 186 kr
Ca 184 kr
Ca 190 kr
30 300 kr
29 830 kr
30 930 kr
363 600 kr
357 960 kr
371 160 kr
Reiseleder eller guide
Heltid
Alle sektorer
711 personer
334 personer
377 personer
Ca 196 kr
Ca 190 kr
Ca 201 kr
31 770 kr
30 760 kr
32 500 kr
381 240 kr
369 120 kr
390 000 kr
Ca 196 kr
Ca 190 kr
Ca 201 kr
31 770 kr
30 760 kr
32 500 kr
381 240 kr
369 120 kr
390 000 kr
Ca 206 kr
Ca 200 kr
Ca 211 kr
33 360 kr
32 410 kr
34 210 kr
400 320 kr
388 920 kr
410 520 kr
Ca 206 kr
Ca 200 kr
Ca 211 kr
33 640 kr
32 680 kr
34 490 kr
403 680 kr
392 160 kr
413 880 kr
Reiseleder eller guide
Kommunal
505 personer
333 personer
172 personer
Ca 163 kr
Ca 165 kr
Ca 160 kr
26 430 kr
26 650 kr
25 890 kr
317 160 kr
319 800 kr
310 680 kr
Ca 163 kr
Ca 165 kr
Ca 160 kr
26 430 kr
26 650 kr
25 890 kr
317 160 kr
319 800 kr
310 680 kr
Ca 165 kr
Ca 166 kr
Ca 163 kr
26 700 kr
26 870 kr
26 370 kr
320 400 kr
322 440 kr
316 440 kr
Ca 165 kr
Ca 166 kr
Ca 163 kr
26 830 kr
27 010 kr
26 490 kr
321 960 kr
324 120 kr
317 880 kr
Reiseleder eller guide
Deltid
Kommunal
464 personer
309 personer
155 personer
Ca 161 kr
Ca 163 kr
Ca 157 kr
26 110 kr
26 470 kr
25 430 kr
313 320 kr
317 640 kr
305 160 kr
Ca 161 kr
Ca 163 kr
Ca 157 kr
26 110 kr
26 470 kr
25 430 kr
313 320 kr
317 640 kr
305 160 kr
Ca 161 kr
Ca 163 kr
Ca 157 kr
26 060 kr
26 380 kr
25 410 kr
312 720 kr
316 560 kr
304 920 kr
Ca 161 kr
Ca 163 kr
Ca 157 kr
26 180 kr
26 500 kr
25 540 kr
314 160 kr
318 000 kr
306 480 kr
Reiseleder eller guide
Privat
2 257 personer
1 175 personer
1 082 personer
Ca 190 kr
Ca 185 kr
Ca 195 kr
30 760 kr
30 000 kr
31 610 kr
369 120 kr
360 000 kr
379 320 kr
Ca 190 kr
Ca 185 kr
Ca 195 kr
30 760 kr
30 000 kr
31 610 kr
369 120 kr
360 000 kr
379 320 kr
Ca 199 kr
Ca 195 kr
Ca 204 kr
32 300 kr
31 530 kr
33 070 kr
387 600 kr
378 360 kr
396 840 kr
Ca 199 kr
Ca 195 kr
Ca 204 kr
32 460 kr
31 700 kr
33 220 kr
389 520 kr
380 400 kr
398 640 kr
Reiseleder eller guide
Deltid
Privat
1 629 personer
888 personer
741 personer
Ca 181 kr
Ca 180 kr
Ca 185 kr
29 290 kr
29 230 kr
30 040 kr
351 480 kr
350 760 kr
360 480 kr
Ca 181 kr
Ca 180 kr
Ca 185 kr
29 290 kr
29 230 kr
30 040 kr
351 480 kr
350 760 kr
360 480 kr
Ca 194 kr
Ca 191 kr
Ca 198 kr
31 410 kr
30 890 kr
32 020 kr
376 920 kr
370 680 kr
384 240 kr
Ca 194 kr
Ca 191 kr
Ca 198 kr
31 510 kr
30 980 kr
32 130 kr
378 120 kr
371 760 kr
385 560 kr
Reiseleder eller guide
Heltid
Privat
628 personer
287 personer
341 personer
Ca 196 kr
Ca 190 kr
Ca 200 kr
31 730 kr
30 760 kr
32 480 kr
380 760 kr
369 120 kr
389 760 kr
Ca 196 kr
Ca 190 kr
Ca 200 kr
31 730 kr
30 760 kr
32 480 kr
380 760 kr
369 120 kr
389 760 kr
Ca 205 kr
Ca 199 kr
Ca 210 kr
33 230 kr
32 310 kr
34 000 kr
398 760 kr
387 720 kr
408 000 kr
Ca 205 kr
Ca 199 kr
Ca 210 kr
33 450 kr
32 580 kr
34 180 kr
401 400 kr
390 960 kr
410 160 kr
Reiseleder eller guide
Statlig
155 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca
33 410 kr
400 920 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca
33 410 kr
400 920 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca
35 050 kr
420 600 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca
35 650 kr
427 800 kr
Reiseleder eller guide
Deltid
Statlig
113 personer
Ca 198 kr
Ca
Ca
32 000 kr
384 000 kr
Ca 198 kr
Ca
Ca
32 000 kr
384 000 kr
Ca 196 kr
Ca
Ca
31 760 kr
381 120 kr
Ca 196 kr
Ca
Ca
31 820 kr
381 840 kr
Reiseleder eller guide
Alle sektorer
2 917 personer
1 607 personer
1 310 personer
Ca 185 kr
Ca 179 kr
Ca 191 kr
30 000 kr
29 020 kr
30 870 kr
360 000 kr
348 240 kr
370 440 kr
Ca 185 kr
Ca 179 kr
Ca 191 kr
30 000 kr
29 020 kr
30 870 kr
360 000 kr
348 240 kr
370 440 kr
Ca 195 kr
Ca 190 kr
Ca 201 kr
31 580 kr
30 770 kr
32 490 kr
378 960 kr
369 240 kr
389 880 kr
Ca 195 kr
Ca 190 kr
Ca 201 kr
31 760 kr
30 930 kr
32 680 kr
381 120 kr
371 160 kr
392 160 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold