Fotojournalist jobber innendørs
Yrkesskildring

Fotojournalist

favoritt ikon

Som fotojournalist formidlar du situasjonar, hendingar og nyheiter gjennom bilde og video.

Som fotojournalist formidlar du nyheiter og journalistiske forteljingar gjennom fotografi og video. Fotojournalisten kan jobbe aleine eller i team med andre journalistar.

Som fotojournalist dekker du aktuelle hendingar på ein mest mogleg objektiv og sannferdig måte, ofte med eit kreativt blikk, men alltid innanfor rammene for pressa sine etiske normer. 

  Vanlege arbeidsoppgåver for ein fotojournalist:

  • oppsøke hendingar eller personar som er aktuelle i mediebiletet
  • reagere raskt og ta bildet i rette augeblinken
  • vurdere kva bilde som skal brukast
  • redigere og handsame bilde
  • filme og lage video
  • gjere etiske og kjeldekritiske val og vurderingar
  • selje inn bilde og video til oppdragsgivarar

   

  Kvar arbeider fotojournalistar?

  Fotojournalistar kan jobbe i mediebedrifter som avisar, magasin eller vekeblad. Nokre fotojournalistar er fast tilsett i mediebedrifter, men det er vanlegare å arbeide frilans som sjølvstendig næringsdrivande for ulike oppdragsgivarar.

  Personlege eigenskapar

  Ein fotojournalist må vere kreativ og nysgjerrig på samfunnet og menneske. Å vere god på kommunikasjon er viktig. Du bør like å snakke med folk og kunne få dei til å slappe av framfor kamera.

  Utdanning

  Etter- og vidareutdanning
  I Noreg er det ikkje noko utdanningstilbod for fotojournalistikk over bachelornivå, men ein kan bli oppteken på andre masterutdanningar. I tillegg kan du studere i utlandet.

  Kva jobbar fotojournalistutdanna som?

  Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

  Lønn

  Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
  Journalist
  Heltid
  Alle sektorer
  6 298 personer
  2 728 personer
  3 570 personer
  Ca 314 kr
  Ca 304 kr
  Ca 322 kr
  50 880 kr
  49 300 kr
  52 130 kr
  610 560 kr
  591 600 kr
  625 560 kr
  Ca 314 kr
  Ca 304 kr
  Ca 322 kr
  51 210 kr
  49 460 kr
  52 650 kr
  614 520 kr
  593 520 kr
  631 800 kr
  Ca 325 kr
  Ca 312 kr
  Ca 336 kr
  52 680 kr
  50 480 kr
  54 360 kr
  632 160 kr
  605 760 kr
  652 320 kr
  Ca 325 kr
  Ca 312 kr
  Ca 336 kr
  54 360 kr
  51 710 kr
  56 380 kr
  652 320 kr
  620 520 kr
  676 560 kr
  Journalist
  Deltid
  Alle sektorer
  1 247 personer
  623 personer
  624 personer
  Ca 284 kr
  Ca 282 kr
  Ca 287 kr
  46 040 kr
  45 610 kr
  46 480 kr
  552 480 kr
  547 320 kr
  557 760 kr
  Ca 284 kr
  Ca 282 kr
  Ca 287 kr
  46 040 kr
  45 610 kr
  46 480 kr
  552 480 kr
  547 320 kr
  557 760 kr
  Ca 297 kr
  Ca 289 kr
  Ca 306 kr
  48 110 kr
  46 770 kr
  49 590 kr
  577 320 kr
  561 240 kr
  595 080 kr
  Ca 297 kr
  Ca 289 kr
  Ca 306 kr
  48 870 kr
  47 450 kr
  50 440 kr
  586 440 kr
  569 400 kr
  605 280 kr
  Journalist
  Heltid
  Privat
  6 240 personer
  2 694 personer
  3 546 personer
  Ca 314 kr
  Ca 305 kr
  Ca 322 kr
  50 940 kr
  49 360 kr
  52 150 kr
  611 280 kr
  592 320 kr
  625 800 kr
  Ca 314 kr
  Ca 305 kr
  Ca 322 kr
  51 280 kr
  49 530 kr
  52 690 kr
  615 360 kr
  594 360 kr
  632 280 kr
  Ca 325 kr
  Ca 312 kr
  Ca 336 kr
  52 700 kr
  50 480 kr
  54 380 kr
  632 400 kr
  605 760 kr
  652 560 kr
  Ca 325 kr
  Ca 312 kr
  Ca 336 kr
  54 390 kr
  51 720 kr
  56 410 kr
  652 680 kr
  620 640 kr
  676 920 kr
  Journalist
  Deltid
  Privat
  1 242 personer
  619 personer
  623 personer
  Ca 284 kr
  Ca 282 kr
  Ca 287 kr
  46 080 kr
  45 740 kr
  46 480 kr
  552 960 kr
  548 880 kr
  557 760 kr
  Ca 284 kr
  Ca 282 kr
  Ca 287 kr
  46 080 kr
  45 740 kr
  46 480 kr
  552 960 kr
  548 880 kr
  557 760 kr
  Ca 297 kr
  Ca 289 kr
  Ca 306 kr
  48 130 kr
  46 800 kr
  49 580 kr
  577 560 kr
  561 600 kr
  594 960 kr
  Ca 297 kr
  Ca 289 kr
  Ca 306 kr
  48 900 kr
  47 490 kr
  50 430 kr
  586 800 kr
  569 880 kr
  605 160 kr
  Fotograf eller filmfotograf
  Heltid
  Alle sektorer
  929 personer
  250 personer
  679 personer
  Ca 260 kr
  Ca 233 kr
  Ca 274 kr
  42 060 kr
  37 710 kr
  44 330 kr
  504 720 kr
  452 520 kr
  531 960 kr
  Ca 260 kr
  Ca 233 kr
  Ca 274 kr
  42 060 kr
  37 710 kr
  44 330 kr
  504 720 kr
  452 520 kr
  531 960 kr
  Ca 268 kr
  Ca 240 kr
  Ca 278 kr
  43 400 kr
  38 890 kr
  45 060 kr
  520 800 kr
  466 680 kr
  540 720 kr
  Ca 268 kr
  Ca 240 kr
  Ca 278 kr
  44 000 kr
  39 090 kr
  45 810 kr
  528 000 kr
  469 080 kr
  549 720 kr
  Fotograf eller filmfotograf
  Deltid
  Alle sektorer
  268 personer
  164 personer
  Ca 235 kr
  Ca
  Ca 259 kr
  38 000 kr
  41 960 kr
  456 000 kr
  503 520 kr
  Ca 235 kr
  Ca
  Ca 259 kr
  38 000 kr
  41 960 kr
  456 000 kr
  503 520 kr
  Ca 255 kr
  Ca
  Ca 268 kr
  41 270 kr
  43 360 kr
  495 240 kr
  520 320 kr
  Ca 255 kr
  Ca
  Ca 268 kr
  42 070 kr
  44 380 kr
  504 840 kr
  532 560 kr
  Fotograf eller filmfotograf
  Heltid
  Privat
  887 personer
  239 personer
  648 personer
  Ca 261 kr
  Ca 231 kr
  Ca 278 kr
  42 360 kr
  37 500 kr
  45 000 kr
  508 320 kr
  450 000 kr
  540 000 kr
  Ca 261 kr
  Ca 231 kr
  Ca 278 kr
  42 360 kr
  37 500 kr
  45 000 kr
  508 320 kr
  450 000 kr
  540 000 kr
  Ca 269 kr
  Ca 241 kr
  Ca 279 kr
  43 550 kr
  39 040 kr
  45 220 kr
  522 600 kr
  468 480 kr
  542 640 kr
  Ca 269 kr
  Ca 241 kr
  Ca 279 kr
  44 140 kr
  39 250 kr
  45 950 kr
  529 680 kr
  471 000 kr
  551 400 kr
  Fotograf eller filmfotograf
  Deltid
  Privat
  254 personer
  157 personer
  Ca 233 kr
  Ca
  Ca 262 kr
  37 780 kr
  42 430 kr
  453 360 kr
  509 160 kr
  Ca 233 kr
  Ca
  Ca 262 kr
  37 780 kr
  42 430 kr
  453 360 kr
  509 160 kr
  Ca 256 kr
  Ca
  Ca 270 kr
  41 430 kr
  43 700 kr
  497 160 kr
  524 400 kr
  Ca 256 kr
  Ca
  Ca 270 kr
  42 280 kr
  44 770 kr
  507 360 kr
  537 240 kr

  Bedrifter

  Vel fylke

  Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

  Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

  Velg kommuner i Agder
  Velg kommuner i Innlandet
  Velg kommuner i Møre og Romsdal
  Velg kommuner i Nordland
  Velg kommuner i Oslo
  Velg kommuner i Rogaland
  Velg kommuner i Svalbard
  Velg kommuner i Troms og Finnmark
  Velg kommuner i Trøndelag
  Velg kommuner i Vestfold og Telemark
  Velg kommuner i Vestland
  Velg kommuner i Viken

  Andre yrker

  Journalist intervjuer kvinne

  Journalist

  Ein journalist samlar inn informasjon som formidlar vidare i aviser, nettaviser, fjernsyn eller radio. Sakene omhandlar ofte nyhende eller aktuelle hendingar.

  Teknisk forfattar

  Teknisk forfattar

  Tekniske forfattarar ut­arbeider bruksrettleiingar, handbøker, installasjonsrettleiing, katalogar og tekniske rapportar.

  Mediedesignere diskuterer tegning

  Mediedesignar

  Ein mediedesignar jobbar med medium og kommunikasjon. Arbeidet inneber design og produksjon av tekst, bilete og lyd.

  Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

  Fotograf

  Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.

  Kommunikasjonsrådgiver i møte.

  Kommunikasjonsrådgjevar

  Ein kommunikasjonsrådgjevar har ansvaret for å kommunisere bodskapen til føretaket i sosiale medium, på nettsider, i pressa og i andre typer medium.

  Tekstforfatter

  Tekstforfattar

  Ein tekstforfattar formar idear og skriv tekstar til alt frå reklameannonsar til scene og TV-program.

  Illustrator ved skrivebordet

  Illustratør

  Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.

  Mediegrafikeren sitter foran en dataskjerm og utarbeider grafikk.

  Mediegrafikar

  Som mediegrafikar jobbar du med utforming og produksjon av visuell kommunikasjon.

  Markedsføringskonsulent viser fram planar på et møte.

  Marknadsførings­konsulent

  Ein marknadsførings­konsulent ut­arbeider, formar og lanserer kampanjar for bedrifter.

  En mann arbeider ved en pult.

  Art director

  Ein art director utviklar idear og konsept for TV og radio.

  Redaktør snakker i mobilen

  Redaktør

  Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.

  Grafisk designer designer reklame på desktop

  Grafisk designar

  Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.