Fotojournalist jobber innendørs
Yrkesskildring

Fotojournalist

favoritt ikon

Som fotojournalist formidlar du situasjonar, hendingar og nyheiter gjennom bilde og video.

Som fotojournalist formidlar du nyheiter og journalistiske forteljingar gjennom fotografi og video. Fotojournalisten kan jobbe aleine eller i team med andre journalistar.

Som fotojournalist dekker du aktuelle hendingar på ein mest mogleg objektiv og sannferdig måte, ofte med eit kreativt blikk, men alltid innanfor rammene for pressa sine etiske normer. 

  Vanlege arbeidsoppgåver for ein fotojournalist:

  • oppsøke hendingar eller personar som er aktuelle i mediebiletet
  • reagere raskt og ta bildet i rette augeblinken
  • vurdere kva bilde som skal brukast
  • redigere og handsame bilde
  • filme og lage video
  • gjere etiske og kjeldekritiske val og vurderingar
  • selje inn bilde og video til oppdragsgivarar

   

  Kvar arbeider fotojournalistar?

  Fotojournalistar kan jobbe i mediebedrifter som avisar, magasin eller vekeblad. Nokre fotojournalistar er fast tilsett i mediebedrifter, men det er vanlegare å arbeide frilans som sjølvstendig næringsdrivande for ulike oppdragsgivarar.

  Personlege eigenskapar

  Ein fotojournalist må vere kreativ og nysgjerrig på samfunnet og menneske. Å vere god på kommunikasjon er viktig. Du bør like å snakke med folk og kunne få dei til å slappe av framfor kamera.

  Utdanning

  Etter- og vidareutdanning
  I Noreg er det ikkje noko utdanningstilbod for fotojournalistikk over bachelornivå, men ein kan bli oppteken på andre masterutdanningar. I tillegg kan du studere i utlandet.

  Kva jobbar fotojournalistutdanna som?

  Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

  Lønn

  Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
  Journalist
  Deltid
  Alle sektorer
  1 115 personer
  555 personer
  560 personer
  Ca 275 kr
  Ca 271 kr
  Ca 278 kr
  44 490 kr
  43 860 kr
  45 110 kr
  533 880 kr
  526 320 kr
  541 320 kr
  Ca 275 kr
  Ca 271 kr
  Ca 278 kr
  44 490 kr
  43 860 kr
  45 110 kr
  533 880 kr
  526 320 kr
  541 320 kr
  Ca 283 kr
  Ca 278 kr
  Ca 287 kr
  45 770 kr
  45 030 kr
  46 530 kr
  549 240 kr
  540 360 kr
  558 360 kr
  Ca 283 kr
  Ca 278 kr
  Ca 287 kr
  46 360 kr
  45 560 kr
  47 170 kr
  556 320 kr
  546 720 kr
  566 040 kr
  Journalist
  Heltid
  Alle sektorer
  6 153 personer
  2 601 personer
  3 552 personer
  Ca 302 kr
  Ca 293 kr
  Ca 309 kr
  48 960 kr
  47 530 kr
  50 030 kr
  587 520 kr
  570 360 kr
  600 360 kr
  Ca 302 kr
  Ca 293 kr
  Ca 309 kr
  49 300 kr
  47 730 kr
  50 510 kr
  591 600 kr
  572 760 kr
  606 120 kr
  Ca 313 kr
  Ca 300 kr
  Ca 323 kr
  50 780 kr
  48 630 kr
  52 350 kr
  609 360 kr
  583 560 kr
  628 200 kr
  Ca 313 kr
  Ca 300 kr
  Ca 323 kr
  52 390 kr
  49 810 kr
  54 280 kr
  628 680 kr
  597 720 kr
  651 360 kr
  Journalist
  Privat
  7 209 personer
  3 120 personer
  4 089 personer
  Ca 300 kr
  Ca 292 kr
  Ca 308 kr
  48 650 kr
  47 310 kr
  49 870 kr
  583 800 kr
  567 720 kr
  598 440 kr
  Ca 300 kr
  Ca 292 kr
  Ca 308 kr
  48 900 kr
  47 430 kr
  50 260 kr
  586 800 kr
  569 160 kr
  603 120 kr
  Ca 311 kr
  Ca 298 kr
  Ca 320 kr
  50 360 kr
  48 270 kr
  51 920 kr
  604 320 kr
  579 240 kr
  623 040 kr
  Ca 311 kr
  Ca 298 kr
  Ca 320 kr
  51 890 kr
  49 390 kr
  53 760 kr
  622 680 kr
  592 680 kr
  645 120 kr
  Journalist
  Deltid
  Privat
  1 112 personer
  552 personer
  560 personer
  Ca 275 kr
  Ca 271 kr
  Ca 278 kr
  44 490 kr
  43 860 kr
  45 110 kr
  533 880 kr
  526 320 kr
  541 320 kr
  Ca 275 kr
  Ca 271 kr
  Ca 278 kr
  44 490 kr
  43 860 kr
  45 110 kr
  533 880 kr
  526 320 kr
  541 320 kr
  Ca 283 kr
  Ca 278 kr
  Ca 287 kr
  45 770 kr
  45 030 kr
  46 530 kr
  549 240 kr
  540 360 kr
  558 360 kr
  Ca 283 kr
  Ca 278 kr
  Ca 287 kr
  46 360 kr
  45 570 kr
  47 170 kr
  556 320 kr
  546 840 kr
  566 040 kr
  Journalist
  Heltid
  Privat
  6 097 personer
  2 568 personer
  3 529 personer
  Ca 302 kr
  Ca 294 kr
  Ca 309 kr
  49 000 kr
  47 570 kr
  50 060 kr
  588 000 kr
  570 840 kr
  600 720 kr
  Ca 302 kr
  Ca 294 kr
  Ca 309 kr
  49 350 kr
  47 780 kr
  50 550 kr
  592 200 kr
  573 360 kr
  606 600 kr
  Ca 314 kr
  Ca 300 kr
  Ca 323 kr
  50 790 kr
  48 640 kr
  52 360 kr
  609 480 kr
  583 680 kr
  628 320 kr
  Ca 314 kr
  Ca 300 kr
  Ca 323 kr
  52 410 kr
  49 830 kr
  54 300 kr
  628 920 kr
  597 960 kr
  651 600 kr
  Journalist
  Alle sektorer
  7 268 personer
  3 156 personer
  4 112 personer
  Ca 300 kr
  Ca 292 kr
  Ca 308 kr
  48 640 kr
  47 300 kr
  49 860 kr
  583 680 kr
  567 600 kr
  598 320 kr
  Ca 300 kr
  Ca 292 kr
  Ca 308 kr
  48 880 kr
  47 410 kr
  50 230 kr
  586 560 kr
  568 920 kr
  602 760 kr
  Ca 311 kr
  Ca 298 kr
  Ca 320 kr
  50 340 kr
  48 260 kr
  51 910 kr
  604 080 kr
  579 120 kr
  622 920 kr
  Ca 311 kr
  Ca 298 kr
  Ca 320 kr
  51 870 kr
  49 370 kr
  53 750 kr
  622 440 kr
  592 440 kr
  645 000 kr
  Fotograf eller filmfotograf
  Deltid
  Alle sektorer
  217 personer
  Ca 234 kr
  Ca
  Ca
  37 860 kr
  454 320 kr
  Ca 234 kr
  Ca
  Ca
  37 860 kr
  454 320 kr
  Ca 259 kr
  Ca
  Ca
  41 980 kr
  503 760 kr
  Ca 259 kr
  Ca
  Ca
  42 260 kr
  507 120 kr
  Fotograf eller filmfotograf
  Heltid
  Alle sektorer
  858 personer
  230 personer
  628 personer
  Ca 253 kr
  Ca 216 kr
  Ca 263 kr
  40 980 kr
  35 000 kr
  42 600 kr
  491 760 kr
  420 000 kr
  511 200 kr
  Ca 253 kr
  Ca 216 kr
  Ca 263 kr
  40 980 kr
  35 000 kr
  42 600 kr
  491 760 kr
  420 000 kr
  511 200 kr
  Ca 257 kr
  Ca 226 kr
  Ca 268 kr
  41 640 kr
  36 580 kr
  43 490 kr
  499 680 kr
  438 960 kr
  521 880 kr
  Ca 257 kr
  Ca 226 kr
  Ca 268 kr
  42 140 kr
  36 790 kr
  44 100 kr
  505 680 kr
  441 480 kr
  529 200 kr
  Fotograf eller filmfotograf
  Privat
  1 023 personer
  321 personer
  702 personer
  Ca 253 kr
  Ca 214 kr
  Ca 265 kr
  40 960 kr
  34 640 kr
  43 000 kr
  491 520 kr
  415 680 kr
  516 000 kr
  Ca 253 kr
  Ca 214 kr
  Ca 265 kr
  40 960 kr
  34 640 kr
  43 000 kr
  491 520 kr
  415 680 kr
  516 000 kr
  Ca 258 kr
  Ca 230 kr
  Ca 270 kr
  41 850 kr
  37 300 kr
  43 760 kr
  502 200 kr
  447 600 kr
  525 120 kr
  Ca 258 kr
  Ca 230 kr
  Ca 270 kr
  42 340 kr
  37 490 kr
  44 380 kr
  508 080 kr
  449 880 kr
  532 560 kr
  Fotograf eller filmfotograf
  Deltid
  Privat
  201 personer
  Ca 245 kr
  Ca
  Ca
  39 620 kr
  475 440 kr
  Ca 245 kr
  Ca
  Ca
  39 620 kr
  475 440 kr
  Ca 263 kr
  Ca
  Ca
  42 610 kr
  511 320 kr
  Ca 263 kr
  Ca
  Ca
  42 920 kr
  515 040 kr
  Fotograf eller filmfotograf
  Heltid
  Privat
  822 personer
  223 personer
  599 personer
  Ca 254 kr
  Ca 213 kr
  Ca 265 kr
  41 150 kr
  34 500 kr
  43 000 kr
  493 800 kr
  414 000 kr
  516 000 kr
  Ca 254 kr
  Ca 213 kr
  Ca 265 kr
  41 150 kr
  34 500 kr
  43 000 kr
  493 800 kr
  414 000 kr
  516 000 kr
  Ca 258 kr
  Ca 226 kr
  Ca 270 kr
  41 760 kr
  36 570 kr
  43 690 kr
  501 120 kr
  438 840 kr
  524 280 kr
  Ca 258 kr
  Ca 226 kr
  Ca 270 kr
  42 270 kr
  36 790 kr
  44 310 kr
  507 240 kr
  441 480 kr
  531 720 kr
  Fotograf eller filmfotograf
  Alle sektorer
  1 075 personer
  336 personer
  739 personer
  Ca 250 kr
  Ca 216 kr
  Ca 263 kr
  40 580 kr
  35 000 kr
  42 610 kr
  486 960 kr
  420 000 kr
  511 320 kr
  Ca 250 kr
  Ca 216 kr
  Ca 263 kr
  40 580 kr
  35 000 kr
  42 610 kr
  486 960 kr
  420 000 kr
  511 320 kr
  Ca 257 kr
  Ca 230 kr
  Ca 269 kr
  41 680 kr
  37 250 kr
  43 530 kr
  500 160 kr
  447 000 kr
  522 360 kr
  Ca 257 kr
  Ca 230 kr
  Ca 269 kr
  42 160 kr
  37 430 kr
  44 140 kr
  505 920 kr
  449 160 kr
  529 680 kr

  Bedrifter

  Vel fylke

  Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

  Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

  Velg kommuner i Akershus
  Velg kommuner i Aust-Agder
  Velg kommuner i Buskerud
  Velg kommuner i Finnmark
  Velg kommuner i Hedmark
  Velg kommuner i Hordaland
  Velg kommuner i Møre og Romsdal
  Velg kommuner i Nordland
  Velg kommuner i Oppland
  Velg kommuner i Oslo
  Velg kommuner i Rogaland
  Velg kommuner i Sogn og Fjordane
  Velg kommuner i Telemark
  Velg kommuner i Troms
  Velg kommuner i Trøndelag
  Velg kommuner i Vest-Agder
  Velg kommuner i Vestfold
  Velg kommuner i Østfold