Kvalitetssikret av Pressefotografenes Klubb 09. mai 2019

Fotojournalist

Som fotojournalist formidlar du situasjonar, hendingar og nyheiter gjennom bilde og video.

Arbeidsoppgaver

Som fotojournalist formidlar du nyheiter og journalistiske forteljingar gjennom fotografi og video. Fotojournalisten kan jobbe aleine eller i team med andre journalistar.

Som fotojournalist dekker du aktuelle hendingar på ein mest mogleg objektiv og sannferdig måte, ofte med eit kreativt blikk, men alltid innanfor rammene for pressa sine etiske normer. 

  Vanlege arbeidsoppgåver for ein fotojournalist:

  • oppsøke hendingar eller personar som er aktuelle i mediebiletet
  • reagere raskt og ta bildet i rette augeblinken
  • vurdere kva bilde som skal brukast
  • redigere og handsame bilde
  • filme og lage video
  • gjere etiske og kjeldekritiske val og vurderingar
  • selje inn bilde og video til oppdragsgivarar

   

  Hvor jobber fotojournalistar ?

  Fotojournalistar kan jobbe i mediebedrifter som avisar, magasin eller vekeblad. Nokre fotojournalistar er fast tilsett i mediebedrifter, men det er vanlegare å arbeide frilans som sjølvstendig næringsdrivande for ulike oppdragsgivarar.

  Intervjuer

  Adrian Nielsen poserer foran en blå bakgrunn.

  Fotojournalist

  Adrian Nielsen

  – Din suksess som fotojournalist bestemmes ikke av det som står på vitnemålet, men hva du bruker tiden og nysgjerrigheten din på, sier Adrian Nielsen.

  Viktige egenskaper

  Ein fotojournalist må vere kreativ og nysgjerrig på samfunnet og menneske. Å vere god på kommunikasjon er viktig. Du bør like å snakke med folk og kunne få dei til å slappe av framfor kamera.

  Lønn

  Utdanning

  Etter- og vidareutdanning
  I Noreg er det ikkje noko utdanningstilbod for fotojournalistikk over bachelornivå, men ein kan bli oppteken på andre masterutdanningar. I tillegg kan du studere i utlandet.

  De vanligste jobbene blant fotojournalistutdanna

  Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 616399 - Fotofag, uspesifiserte, lavere nivå
  • 616307 - Bachelor, fotojournalistikk, treårig
  • 616302 - Høgskolekandidat, fotojournalist, toårig
  • 616301 - Film, fjernsyn, video, lavere nivå
  • 516399 - Fotofag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning

  Arbeidsmarked

  Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

  Bedrifter med fotojournalistar

  Vigo

  Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

  Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

  NAV

  Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

  Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

  Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

  Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

  Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7342107 - PRESSEFOTOGRAF
  • 3491108 - FOTOJOURNALIST

  Andre yrke

  En mann arbeider ved en pult.

  Art director

  Ein art director utviklar idear og konsept for reklame, TV og radio.
  Fotograf tar bilete med lang tele under vinterlige forhold på Svalbard.

  Fotograf

  Ein fotograf tek bilete av hendingar, natur, omgivnader eller menneske.
  Grafisk designer designer reklame på desktop

  Grafisk designar

  Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
  Mann som tegner en illustrasjon

  Illustratør

  Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
  Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

  Interaksjonsdesignar

  Interaksjonsdesignaren formar ut brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.
  Journalist intervjuer kvinne

  Journalist

  Journalisten samlar inn informasjon og formidlar han vidare i aviser, nettaviser, fjernsyn eller radio. Sakene omhandlar ofte nyhende eller aktuelle hendingar.
  Kommunikasjonsrådgiver i møte.

  Kommunikasjonsrådgjevar

  Ein kommunikasjonsrådgjevar har ansvaret for å kommunisere bodskapen til bedrifta gjennom sosiale medium, nettsider, pressa og andre typar medium.
  Markedsfører viser fram planar på et møte.

  Marknadsførar

  Ein marknadsførar utarbeider, formar og lanserer kampanjar for bedrifter.
  En mann desginer på en pc

  Mediedesignar

  Ein mediedesignar jobbar med medium og kommunikasjon.
  Mediegrafikeren sitter foran en dataskjerm og utarbeider grafikk.

  Mediegrafikar

  Som mediegrafikar jobbar du med utforming og produksjon av visuell kommunikasjon.
  Redaktør snakker i mobilen

  Redaktør

  Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.
  Teknisk forfattar

  Teknisk forfattar

  Tekniske forfattarar utarbeider bruksrettleiingar, handbøker, installasjonsrettleiing, katalogar og tekniske rapportar.