Kvalitetssikret av Pressefotografenes Klubb 09. mai 2019

Fotojournalist

Som fotojournalist formidlar du situasjonar, hendingar og nyheiter gjennom bilde og video.

Arbeidsoppgaver

Som fotojournalist formidlar du nyheiter og journalistiske forteljingar gjennom fotografi og video. Fotojournalisten kan jobbe aleine eller i team med andre journalistar.

Som fotojournalist dekker du aktuelle hendingar på ein mest mogleg objektiv og sannferdig måte, ofte med eit kreativt blikk, men alltid innanfor rammene for pressa sine etiske normer. 

  Vanlege arbeidsoppgåver for ein fotojournalist:

  • oppsøke hendingar eller personar som er aktuelle i mediebiletet
  • reagere raskt og ta bildet i rette augeblinken
  • vurdere kva bilde som skal brukast
  • redigere og handsame bilde
  • filme og lage video
  • gjere etiske og kjeldekritiske val og vurderingar
  • selje inn bilde og video til oppdragsgivarar

   

  Hvor jobber fotojournalistar ?

  Fotojournalistar kan jobbe i mediebedrifter som avisar, magasin eller vekeblad. Nokre fotojournalistar er fast tilsett i mediebedrifter, men det er vanlegare å arbeide frilans som sjølvstendig næringsdrivande for ulike oppdragsgivarar.

  Intervjuer

  Fotojournalist

  Adrian Nielsen

  – Din suksess som fotojournalist bestemmes ikke av det som står på vitnemålet, men hva du bruker tiden og nysgjerrigheten din på, sier Adrian Nielsen.

  Viktige egenskaper

  Ein fotojournalist må vere kreativ og nysgjerrig på samfunnet og menneske. Å vere god på kommunikasjon er viktig. Du bør like å snakke med folk og kunne få dei til å slappe av framfor kamera.

  Lønn

  Utdanning

  Etter- og vidareutdanning
  I Noreg er det ikkje noko utdanningstilbod for fotojournalistikk over bachelornivå, men ein kan bli oppteken på andre masterutdanningar. I tillegg kan du studere i utlandet.

  De vanligste jobbene blant fotojournalistutdanna

  Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 616399 - Fotofag, uspesifiserte, lavere nivå
  • 616307 - Bachelor, fotojournalistikk, treårig
  • 616302 - Høgskolekandidat, fotojournalist, toårig
  • 616301 - Film, fjernsyn, video, lavere nivå
  • 516399 - Fotofag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning

  Arbeidsmarked

  Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

  Bedrifter med fotojournalistar

  Vigo

  Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

  Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

  NAV

  Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

  Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

  Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

  Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

  Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7342107 - PRESSEFOTOGRAF
  • 3491108 - FOTOJOURNALIST

  Andre yrke

  Art director

  En art director utvikler ideer og konsepter for reklame, TV og radio.

  Fotograf

  En fotograf tar bilde av hendelser, natur, omgivelser eller mennesker.

  Grafisk designer

  Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon ved å formidle ideer gjennom bilder og tekst.

  Illustratør

  Som illustratør jobber du med visuell kommunikasjon og lager illustrasjoner ved hjelp av for eksempel tegning, akvarell, kollasj og foto.

  Interaksjonsdesigner

  Interaksjonsdesigneren utformer brukergrensesnitt for nettsteder, programvare og andre tekniske systemer vi benytter i hverdagen.

  Journalist

  En journalist samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio. Sakene omhandler ofte nyheter eller aktuelle begivenheter.

  Kommunikasjonsrådgiver

  En kommunikasjonsrådgiver har ansvaret for å kommunisere bedriftens budskap gjennom sosiale medier, nettsider, pressen og andre typer media.

  Markedsføringskonsulent

  En markedsføringskonsulent utarbeider, former og lanserer kampanjer for bedrifter.

  Mediedesigner

  Mediedesigneren jobber med visuell kommunikasjon gjennom design og produksjon av medierelaterte produkt fra nettsider til plakater.

  Mediegrafiker

  Som mediegrafiker jobber du med utforming og produksjon av visuell kommunikasjon.

  Redaktør

  En redaktør leder arbeidet i en redaksjon eller et mediehus, og avgjør hva som skal publiseres. Redaktøren har det faglige, etiske og ofte også rettslige ansvaret for innholdet.

  Teknisk forfatter

  En teknisk forfatter utarbeider bruksanvisninger, håndbøker, installasjonsveiledninger, kataloger og tekniske rapporter.