Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk
Yrkesskildring

­Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

favoritt ikon

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.

Ein fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk jobbar med produksjon av visuell kommunikasjon i alle typar trykte medium. Det kan vere for eksempel trykking, ferdiggjering av trykksaker og produksjon av emballasje.

Vanlege arbeidsoppgåver: 

  • planlegging av produksjonen, blant anna berekning av material, opplag og tidsbruk
  • val av materialar og fargar
  • styre og overvake produksjonsprosessen
  • kommunikasjon med kundar og leverandørar
  • utfylling og kontrollering av bestillingar, ordre og rapportar
  • drift og vedlikehald av maskiner
  • pakking og distribusjon
  • utvikling av nye produksjonsmetodar og nye grafiske produkt

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk må du vurdere både kvalitet og kostnad når du vel produksjonsmetode. Du må du kunne betene datastyrte maskiner og prosessar, og bruke avanserte digitale verktøy. I arbeidet må du ha fokus på miljøhandtering og HMS.

Du jobbar ofte i tett samarbeid med andre, som for eksempel mediegrafikarar og grafiske designarar.

Kvar arbeider fagoperatørar i grafisk produksjonsteknikk?

Ein fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk kan ha jobbar innan mange ulike grafiske verksemder. Vanlege arbeidsplassar er trykkeri, bokbinderi, avistrykkeri og bedrifter i emballasjeindustrien. Du kan også jobbe som sjølvstendig næringsdrivande

Personlege eigenskapar

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk må du ha god forståing for prosess og sikkerheit, og evne til tverrfagleg samarbeid. Du bør vere kreativ, nøyaktig, systematisk og ha god orden.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Førtrykker
Deltid
Alle sektorer
246 personer
141 personer
105 personer
Ca 220 kr
Ca 221 kr
Ca 217 kr
35 700 kr
35 810 kr
35 140 kr
428 400 kr
429 720 kr
421 680 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
Ca 217 kr
35 700 kr
35 810 kr
35 140 kr
428 400 kr
429 720 kr
421 680 kr
Ca 226 kr
Ca 224 kr
Ca 229 kr
36 640 kr
36 340 kr
37 140 kr
439 680 kr
436 080 kr
445 680 kr
Ca 226 kr
Ca 224 kr
Ca 229 kr
36 770 kr
36 430 kr
37 340 kr
441 240 kr
437 160 kr
448 080 kr
Førtrykker
Heltid
Alle sektorer
928 personer
386 personer
542 personer
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
38 220 kr
38 290 kr
38 000 kr
458 640 kr
459 480 kr
456 000 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
38 220 kr
38 290 kr
38 000 kr
458 640 kr
459 480 kr
456 000 kr
Ca 245 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
39 620 kr
39 600 kr
39 640 kr
475 440 kr
475 200 kr
475 680 kr
Ca 245 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
40 430 kr
40 180 kr
40 610 kr
485 160 kr
482 160 kr
487 320 kr
Førtrykker
Privat
1 169 personer
525 personer
644 personer
Ca 234 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
37 960 kr
38 080 kr
37 810 kr
455 520 kr
456 960 kr
453 720 kr
Ca 234 kr
Ca 235 kr
Ca 233 kr
37 960 kr
38 080 kr
37 810 kr
455 520 kr
456 960 kr
453 720 kr
Ca 242 kr
Ca 241 kr
Ca 243 kr
39 240 kr
39 030 kr
39 420 kr
470 880 kr
468 360 kr
473 040 kr
Ca 242 kr
Ca 241 kr
Ca 243 kr
39 960 kr
39 520 kr
40 330 kr
479 520 kr
474 240 kr
483 960 kr
Førtrykker
Deltid
Privat
246 personer
141 personer
105 personer
Ca 220 kr
Ca 221 kr
Ca 217 kr
35 700 kr
35 810 kr
35 140 kr
428 400 kr
429 720 kr
421 680 kr
Ca 220 kr
Ca 221 kr
Ca 217 kr
35 700 kr
35 810 kr
35 140 kr
428 400 kr
429 720 kr
421 680 kr
Ca 226 kr
Ca 224 kr
Ca 229 kr
36 640 kr
36 340 kr
37 140 kr
439 680 kr
436 080 kr
445 680 kr
Ca 226 kr
Ca 224 kr
Ca 229 kr
36 770 kr
36 430 kr
37 340 kr
441 240 kr
437 160 kr
448 080 kr
Førtrykker
Heltid
Privat
923 personer
384 personer
539 personer
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
38 170 kr
38 290 kr
37 990 kr
458 040 kr
459 480 kr
455 880 kr
Ca 236 kr
Ca 236 kr
Ca 235 kr
38 170 kr
38 290 kr
37 990 kr
458 040 kr
459 480 kr
455 880 kr
Ca 245 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
39 620 kr
39 600 kr
39 620 kr
475 440 kr
475 200 kr
475 440 kr
Ca 245 kr
Ca 244 kr
Ca 245 kr
40 430 kr
40 180 kr
40 590 kr
485 160 kr
482 160 kr
487 080 kr
Førtrykker
Alle sektorer
1 174 personer
527 personer
647 personer
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 234 kr
37 990 kr
38 080 kr
37 830 kr
455 880 kr
456 960 kr
453 960 kr
Ca 235 kr
Ca 235 kr
Ca 234 kr
37 990 kr
38 080 kr
37 830 kr
455 880 kr
456 960 kr
453 960 kr
Ca 242 kr
Ca 241 kr
Ca 243 kr
39 250 kr
39 020 kr
39 430 kr
471 000 kr
468 240 kr
473 160 kr
Ca 242 kr
Ca 241 kr
Ca 243 kr
39 970 kr
39 510 kr
40 340 kr
479 640 kr
474 120 kr
484 080 kr
Trykker
Deltid
Alle sektorer
286 personer
181 personer
Ca 197 kr
Ca
Ca 202 kr
31 960 kr
32 700 kr
383 520 kr
392 400 kr
Ca 197 kr
Ca
Ca 202 kr
31 960 kr
32 760 kr
383 520 kr
393 120 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 214 kr
33 380 kr
34 680 kr
400 560 kr
416 160 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 214 kr
34 580 kr
36 370 kr
414 960 kr
436 440 kr
Trykker
Heltid
Alle sektorer
1 068 personer
172 personer
896 personer
Ca 226 kr
Ca 202 kr
Ca 230 kr
36 580 kr
32 730 kr
37 250 kr
438 960 kr
392 760 kr
447 000 kr
Ca 226 kr
Ca 202 kr
Ca 230 kr
36 970 kr
32 730 kr
37 750 kr
443 640 kr
392 760 kr
453 000 kr
Ca 237 kr
Ca 206 kr
Ca 243 kr
38 410 kr
33 410 kr
39 370 kr
460 920 kr
400 920 kr
472 440 kr
Ca 237 kr
Ca 206 kr
Ca 243 kr
40 360 kr
34 630 kr
41 470 kr
484 320 kr
415 560 kr
497 640 kr
Trykker
Privat
1 343 personer
275 personer
1 068 personer
Ca 222 kr
Ca 195 kr
Ca 228 kr
36 000 kr
31 670 kr
36 890 kr
432 000 kr
380 040 kr
442 680 kr
Ca 222 kr
Ca 195 kr
Ca 228 kr
36 290 kr
31 670 kr
37 370 kr
435 480 kr
380 040 kr
448 440 kr
Ca 233 kr
Ca 203 kr
Ca 240 kr
37 800 kr
32 810 kr
38 930 kr
453 600 kr
393 720 kr
467 160 kr
Ca 233 kr
Ca 203 kr
Ca 240 kr
39 670 kr
33 800 kr
41 000 kr
476 040 kr
405 600 kr
492 000 kr
Trykker
Deltid
Privat
281 personer
178 personer
Ca 197 kr
Ca
Ca 201 kr
31 850 kr
32 640 kr
382 200 kr
391 680 kr
Ca 197 kr
Ca
Ca 201 kr
31 850 kr
32 720 kr
382 200 kr
392 640 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 213 kr
33 270 kr
34 530 kr
399 240 kr
414 360 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 213 kr
34 490 kr
36 260 kr
413 880 kr
435 120 kr
Trykker
Heltid
Privat
1 062 personer
172 personer
890 personer
Ca 226 kr
Ca 202 kr
Ca 230 kr
36 630 kr
32 730 kr
37 260 kr
439 560 kr
392 760 kr
447 120 kr
Ca 226 kr
Ca 202 kr
Ca 230 kr
37 060 kr
32 730 kr
37 760 kr
444 720 kr
392 760 kr
453 120 kr
Ca 237 kr
Ca 206 kr
Ca 243 kr
38 460 kr
33 410 kr
39 440 kr
461 520 kr
400 920 kr
473 280 kr
Ca 237 kr
Ca 206 kr
Ca 243 kr
40 430 kr
34 630 kr
41 550 kr
485 160 kr
415 560 kr
498 600 kr
Trykker
Alle sektorer
1 354 personer
277 personer
1 077 personer
Ca 222 kr
Ca 195 kr
Ca 228 kr
36 000 kr
31 670 kr
36 890 kr
432 000 kr
380 040 kr
442 680 kr
Ca 222 kr
Ca 195 kr
Ca 228 kr
36 280 kr
31 670 kr
37 340 kr
435 360 kr
380 040 kr
448 080 kr
Ca 233 kr
Ca 203 kr
Ca 240 kr
37 760 kr
32 810 kr
38 880 kr
453 120 kr
393 720 kr
466 560 kr
Ca 233 kr
Ca 203 kr
Ca 240 kr
39 620 kr
33 800 kr
40 930 kr
475 440 kr
405 600 kr
491 160 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken