Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk
Yrkesskildring

­Fag­operatør i grafisk produksjonsteknikk

favoritt ikon

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.

Ein fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk jobbar med produksjon av visuell kommunikasjon i alle typar trykte medium. Det kan vere for eksempel trykking, ferdiggjering av trykksaker og produksjon av emballasje.

Vanlege arbeidsoppgåver: 

  • planlegging av produksjonen, blant anna berekning av material, opplag og tidsbruk
  • val av materialar og fargar
  • styre og overvake produksjonsprosessen
  • kommunikasjon med kundar og leverandørar
  • utfylling og kontrollering av bestillingar, ordre og rapportar
  • drift og vedlikehald av maskiner
  • pakking og distribusjon
  • utvikling av nye produksjonsmetodar og nye grafiske produkt

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk må du vurdere både kvalitet og kostnad når du vel produksjonsmetode. Du må du kunne betene datastyrte maskiner og prosessar, og bruke avanserte digitale verktøy. I arbeidet må du ha fokus på miljøhandtering og HMS.

Du jobbar ofte i tett samarbeid med andre, som for eksempel mediegrafikarar og grafiske designarar.

Kvar arbeider fagoperatørar i grafisk produksjonsteknikk?

Ein fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk kan ha jobbar innan mange ulike grafiske verksemder. Vanlege arbeidsplassar er trykkeri, bokbinderi, avistrykkeri og bedrifter i emballasjeindustrien. Du kan også jobbe som sjølvstendig næringsdrivande

Personlege eigenskapar

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk må du ha god forståing for prosess og sikkerheit, og evne til tverrfagleg samarbeid. Du bør vere kreativ, nøyaktig, systematisk og ha god orden.

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Førtrykker
Heltid
Alle sektorer
892 personer
376 personer
516 personer
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 240 kr
39 190 kr
39 360 kr
38 960 kr
470 280 kr
472 320 kr
467 520 kr
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 240 kr
39 190 kr
39 360 kr
38 960 kr
470 280 kr
472 320 kr
467 520 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 250 kr
40 340 kr
40 150 kr
40 470 kr
484 080 kr
481 800 kr
485 640 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 250 kr
41 230 kr
40 810 kr
41 520 kr
494 760 kr
489 720 kr
498 240 kr
Førtrykker
Deltid
Alle sektorer
223 personer
132 personer
Ca 224 kr
Ca 220 kr
Ca
36 310 kr
35 720 kr
435 720 kr
428 640 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
Ca
36 310 kr
35 720 kr
435 720 kr
428 640 kr
Ca 230 kr
Ca 227 kr
Ca
37 310 kr
36 710 kr
447 720 kr
440 520 kr
Ca 230 kr
Ca 227 kr
Ca
37 490 kr
36 830 kr
449 880 kr
441 960 kr
Førtrykker
Heltid
Privat
885 personer
372 personer
513 personer
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 240 kr
39 190 kr
39 360 kr
38 900 kr
470 280 kr
472 320 kr
466 800 kr
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca 240 kr
39 190 kr
39 360 kr
38 900 kr
470 280 kr
472 320 kr
466 800 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 250 kr
40 330 kr
40 170 kr
40 450 kr
483 960 kr
482 040 kr
485 400 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 250 kr
41 220 kr
40 830 kr
41 500 kr
494 640 kr
489 960 kr
498 000 kr
Førtrykker
Deltid
Privat
223 personer
132 personer
Ca 224 kr
Ca 220 kr
Ca
36 310 kr
35 720 kr
435 720 kr
428 640 kr
Ca 224 kr
Ca 220 kr
Ca
36 310 kr
35 720 kr
435 720 kr
428 640 kr
Ca 230 kr
Ca 227 kr
Ca
37 310 kr
36 710 kr
447 720 kr
440 520 kr
Ca 230 kr
Ca 227 kr
Ca
37 490 kr
36 830 kr
449 880 kr
441 960 kr
Trykker
Heltid
Alle sektorer
1 056 personer
189 personer
867 personer
Ca 229 kr
Ca 205 kr
Ca 235 kr
37 080 kr
33 140 kr
38 000 kr
444 960 kr
397 680 kr
456 000 kr
Ca 229 kr
Ca 205 kr
Ca 235 kr
37 270 kr
33 140 kr
38 290 kr
447 240 kr
397 680 kr
459 480 kr
Ca 237 kr
Ca 202 kr
Ca 244 kr
38 350 kr
32 760 kr
39 570 kr
460 200 kr
393 120 kr
474 840 kr
Ca 237 kr
Ca 202 kr
Ca 244 kr
40 120 kr
33 650 kr
41 530 kr
481 440 kr
403 800 kr
498 360 kr
Trykker
Deltid
Alle sektorer
282 personer
181 personer
Ca 201 kr
Ca
Ca 206 kr
32 500 kr
33 310 kr
390 000 kr
399 720 kr
Ca 201 kr
Ca
Ca 206 kr
32 500 kr
33 310 kr
390 000 kr
399 720 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 221 kr
34 240 kr
35 750 kr
410 880 kr
429 000 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 221 kr
34 900 kr
36 680 kr
418 800 kr
440 160 kr
Trykker
Heltid
Privat
1 046 personer
189 personer
857 personer
Ca 229 kr
Ca 205 kr
Ca 235 kr
37 130 kr
33 140 kr
38 070 kr
445 560 kr
397 680 kr
456 840 kr
Ca 229 kr
Ca 205 kr
Ca 235 kr
37 330 kr
33 140 kr
38 390 kr
447 960 kr
397 680 kr
460 680 kr
Ca 238 kr
Ca 202 kr
Ca 245 kr
38 490 kr
32 760 kr
39 760 kr
461 880 kr
393 120 kr
477 120 kr
Ca 238 kr
Ca 202 kr
Ca 245 kr
40 270 kr
33 650 kr
41 740 kr
483 240 kr
403 800 kr
500 880 kr
Trykker
Deltid
Privat
277 personer
178 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 205 kr
32 480 kr
33 290 kr
389 760 kr
399 480 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 205 kr
32 480 kr
33 290 kr
389 760 kr
399 480 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 220 kr
34 110 kr
35 570 kr
409 320 kr
426 840 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 220 kr
34 780 kr
36 520 kr
417 360 kr
438 240 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.

Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomster­dekoratør

Blomster­dekoratøren lagar blomsterprodukt til ulike arrangement og samkomer.

Mekaniker jobber med helikoptermotor

Mekanikar

Som mekanikar arbeider du med vedlikehald, reparasjon og forbetring av mekanisk utstyr.

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.

Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.

Illustrasjonsbilde av et designmøbel.

Møbeldesignar

Møbeldesignaren designar møblar og interiør.

Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.

To hender som jobber med seletøy

Salmakar

Ein salmakar lager, reparerer og held ved like selety og bilinteriør.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveisar

Ein sveisar fører metalliske materiale saman ved press eller ved hjelp av varme.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Platearbeidar

Ein platearbeidar formar plater, røyr og profilar, og sett dette saman til større konstruksjonar.

Klesdesigner i arbeid

Klesdesignar

Som klesdesignar utviklar og bestemmer du snitt, form, materialar, fargar og funksjon for klede.

Seilbåt på havet.

Komposittbåtbyggar

Komposittbåtbyggaren produserer, held ved like og reparerer båtar av materiale som glasfiber og plast.