En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.
Yrkesskildring

Astronom

favoritt ikon

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.

Astronomi er vitskapen om universet utanfor jorda. Astronomar, òg kalla astrofysikarar, er forskarar som undersøker samansetnaden, utviklinga og rørslene til planetar, galaksar, stjerner og andre himmellekamar og fenomen i universet. 

Forskinga til astronomen er basert på fysikk og matematikk. Astronomar brukar høgteknologisk verktøy til å samle informasjon og analyserer informasjonen ved hjelp av avanserte dataprogram.

Gjennom dette arbeidet simulerer astronomar utviklinga og rørslene til stjerner og andre objekt. 

Kvar arbeider astronomer?

Mange astronomar er tilsette på universitet og høgskolar, der dei driv med forsking og undervising. Du kan og få jobb som forskar andre stader, til dømes ved SINTEF. Som astronom eller astrofysikar har du gode ferdigheiter i matematikk, fysikk og programmering. Derfor kan du og få jobb i skoleverket eller til dømes innanfor teknologibransjen, meteorologi, flysikkerheit eller bank og forsikring.

Personlege eigenskapar

For å arbeide med astronomi må du vere interessert i realfag og teknologi. Du må vere detaljorientert og systematisk, sidan ein stiller strenge krav til at arbeidet er nøyaktig. 

Utdanning

Utanom svært gode kunnskapar i astronomi, treng du bakgrunn på universitetsnivå i mellom anna matematikk, fysikk og informatikk (data).

For å få jobb må du vanlegvis ha fullført bachelor- og masterutdanning. For å drive med forsking må du i tillegg ta doktorgrad.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Forskinga fører til nye oppdagingar, og det er svært viktig for ein astronom å alltid halde seg oppdatert og vidareutvikle kompetansen sin i faget. 

 

Kva jobbar astronomi- og fysikkutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for astronomer?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Fysiker eller astronom
Heltid
Alle sektorer
358 personer
112 personer
246 personer
Ca 364 kr
Ca 321 kr
Ca 382 kr
59 000 kr
51 960 kr
61 900 kr
708 000 kr
623 520 kr
742 800 kr
Ca 364 kr
Ca 321 kr
Ca 382 kr
59 000 kr
51 960 kr
61 900 kr
708 000 kr
623 520 kr
742 800 kr
Ca 382 kr
Ca 337 kr
Ca 402 kr
61 820 kr
54 580 kr
65 130 kr
741 840 kr
654 960 kr
781 560 kr
Ca 382 kr
Ca 337 kr
Ca 402 kr
62 920 kr
55 070 kr
66 510 kr
755 040 kr
660 840 kr
798 120 kr
Fysiker eller astronom
Heltid
Privat
239 personer
193 personer
Ca 398 kr
Ca
Ca 406 kr
64 520 kr
65 740 kr
774 240 kr
788 880 kr
Ca 398 kr
Ca
Ca 406 kr
64 520 kr
65 740 kr
774 240 kr
788 880 kr
Ca 416 kr
Ca
Ca 422 kr
67 450 kr
68 330 kr
809 400 kr
819 960 kr
Ca 416 kr
Ca
Ca 422 kr
68 840 kr
69 880 kr
826 080 kr
838 560 kr
Fysiker eller astronom
Heltid
Statlig
119 personer
Ca 307 kr
Ca
Ca
49 750 kr
597 000 kr
Ca 307 kr
Ca
Ca
49 750 kr
597 000 kr
Ca 312 kr
Ca
Ca
50 560 kr
606 720 kr
Ca 312 kr
Ca
Ca
51 070 kr
612 840 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Sivilingeniørar på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniøren har mastergrad i teknologi. Sivil­ingeniøren utviklar teknologiske løysingar og jobbar med forsking, undervising, prosjektarbeid og leiing.

Maskiningeniør i arbeid

Maskin­ingeniør

Ein maskin­ingeniør designar produkt, lagar produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosessar.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny.

Professor underviser en gruppe studenter.

Professor

Professoren arbeidar med forsking og med undervising og rettleiing av studentar.

Illustrasjonsbilde av kvinne i arbeid på en byggeplass.

Ingeniør

Ingeniørar utviklar nye teknologiske løysingar og sikrar teknologiske system vi har i dag.

Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innan olje- og gassbransjen, og har ansvar for område som produksjon, boring eller reservoar.

Matematiker

Matematiker

Ein matematikar arbeider vanlegvis med ulik bruk av matematikk, matematisk forsking eller undervising.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

IT-adminsitrator reparerer en PC

IT-­administrator

Som IT-­administrator installerer, oppdaterer og implementerer du maskinvare, programvare og nettverk i ei bedrift.