Akrivar sorterer filer i arkivet.
Yrkesskildring

Arkivar

favoritt ikon

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.

Ein arkivar kan jobbe med arkiv og dokumenthandsaming i forvaltinga eller i ein arkivinstitusjon som bevarer historiske arkiv. Arbeidsoppgåvene avheng av arbeidsstaden. 

Arkivarar i arkivdanninga/forvaltninga: 

Arkivdanning handlar om å skape arkiv. Som arkivar her, jobbar du med dokumentforvaltning i verksemda du er tilsett i. Her kan du ha ulike stillingstitlar, som til dømes konsulent og rådgivar.

 • Vanlege arbeidsoppgåver:
  • journalføring og registrering
  • kvalitetssikring
  • gjenvinning av dokumentasjon
  • oppfølging av rutinar knytt til dokumenthandtering

Arkivarar i arkivinstitusjonar: 

Som arkivar i arkivinstitusjonar (også kalla depotinstitusjonar) jobbar du som arkivar med arkiv som er levert til arkivinstitusjonen. Det vil si arkiv som ikkje lenger er i aktiv bruk i ein verksemd.

 • Vanlege arbeidsoppgåver:
  • katalogisering og skildring av arkiva og deira historiske kontekst
  • gjere arkiv tilgjengeleg som kjelder for forskarar og andre
  • saksbehandling knytt til innsyn i arkiva
  • formidling av arkiv og historie til ulike målgrupper

Arkivarar må kunne ta i bruk ny teknologi slik at ein kan tilpasse arkivverksemda til utviklinga i faget. Det finst IT-arkivar-stillingar i dei fleste depotinstitusjonane, med krav om IT-fagleg kompetanse. 

For arkivaryrket blir det etterspurt høgare utdanning og for arkivarar i depotinstitusjonar krevjast ofte mastergrad eller liknande. 

Kvar arbeider arkivarar?

Ein arkivar kan arbeide både i offentleg og privat sektor. Det finst ulike arkivarstillingar innan til dømes Arkivverket, dei kommunale arkivordningane, museum og andre offentlege verksemder.

Stadig fleire private verksemder tilset òg arkivarar for å kunne ta vare på den veksande informasjonsmengda si. Her kan arkivaren gjerne kallast Records Information Manager eller Document Manager.

Personlege eigenskapar

Du bør vere strukturert og ryddig og kunne til ei kvar tid ha oversikt over store mengder informasjon. Du må like å vere rundt menneske, vere serviceinnstilt og kunne formidle kunnskap.

Utdanning

Arkivaren må ha høgare utdanning, gjerne arkivrelevante fag som arkivfag, historie, samfunnsvitskaplege fag, jus, økonomi og IT. Arkivar er ikkje ein beskytta tittel og det er mange måtar å skaffe seg arkivkompetanse på. 

Sjå oversikt over utdanningsstader

Etter- og vidareutdanning
Norsk Arkivråd tilbyr kurs og seminar til arkivarar.

Kva jobbar arkiv- og historieutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for arkivarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Arkivar eller kurator
Heltid
Alle sektorer
927 personer
626 personer
301 personer
Ca 286 kr
Ca 283 kr
Ca 293 kr
46 260 kr
45 850 kr
47 500 kr
555 120 kr
550 200 kr
570 000 kr
Ca 286 kr
Ca 283 kr
Ca 293 kr
46 260 kr
45 850 kr
47 500 kr
555 120 kr
550 200 kr
570 000 kr
Ca 287 kr
Ca 284 kr
Ca 294 kr
46 550 kr
46 040 kr
47 620 kr
558 600 kr
552 480 kr
571 440 kr
Ca 287 kr
Ca 284 kr
Ca 294 kr
46 790 kr
46 300 kr
47 820 kr
561 480 kr
555 600 kr
573 840 kr
Arkivar eller kurator
Deltid
Alle sektorer
379 personer
257 personer
122 personer
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
37 440 kr
37 440 kr
37 440 kr
449 280 kr
449 280 kr
449 280 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
Ca 231 kr
37 440 kr
37 440 kr
37 440 kr
449 280 kr
449 280 kr
449 280 kr
Ca 236 kr
Ca 233 kr
Ca 242 kr
38 220 kr
37 770 kr
39 230 kr
458 640 kr
453 240 kr
470 760 kr
Ca 236 kr
Ca 233 kr
Ca 242 kr
38 320 kr
37 850 kr
39 380 kr
459 840 kr
454 200 kr
472 560 kr
Arkivar eller kurator
Heltid
Kommunal
385 personer
269 personer
116 personer
Ca 284 kr
Ca 280 kr
Ca 291 kr
46 070 kr
45 370 kr
47 130 kr
552 840 kr
544 440 kr
565 560 kr
Ca 284 kr
Ca 280 kr
Ca 291 kr
46 070 kr
45 370 kr
47 130 kr
552 840 kr
544 440 kr
565 560 kr
Ca 285 kr
Ca 282 kr
Ca 293 kr
46 230 kr
45 680 kr
47 490 kr
554 760 kr
548 160 kr
569 880 kr
Ca 285 kr
Ca 282 kr
Ca 293 kr
46 390 kr
45 850 kr
47 630 kr
556 680 kr
550 200 kr
571 560 kr
Arkivar eller kurator
Deltid
Kommunal
171 personer
109 personer
Ca 230 kr
Ca 231 kr
Ca
37 250 kr
37 400 kr
447 000 kr
448 800 kr
Ca 230 kr
Ca 231 kr
Ca
37 250 kr
37 400 kr
447 000 kr
448 800 kr
Ca 230 kr
Ca 227 kr
Ca
37 210 kr
36 840 kr
446 520 kr
442 080 kr
Ca 230 kr
Ca 227 kr
Ca
37 300 kr
36 930 kr
447 600 kr
443 160 kr
Arkivar eller kurator
Heltid
Privat
172 personer
Ca 270 kr
Ca
Ca
43 750 kr
525 000 kr
Ca 270 kr
Ca
Ca
43 750 kr
525 000 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 510 kr
534 120 kr
Ca 275 kr
Ca
Ca
44 560 kr
534 720 kr
Arkivar eller kurator
Deltid
Privat
149 personer
111 personer
Ca 226 kr
Ca 229 kr
Ca
36 670 kr
37 110 kr
440 040 kr
445 320 kr
Ca 226 kr
Ca 229 kr
Ca
36 670 kr
37 110 kr
440 040 kr
445 320 kr
Ca 236 kr
Ca 234 kr
Ca
38 280 kr
37 970 kr
459 360 kr
455 640 kr
Ca 236 kr
Ca 234 kr
Ca
38 390 kr
38 020 kr
460 680 kr
456 240 kr
Arkivar eller kurator
Heltid
Statlig
370 personer
254 personer
116 personer
Ca 291 kr
Ca 286 kr
Ca 302 kr
47 210 kr
46 330 kr
48 850 kr
566 520 kr
555 960 kr
586 200 kr
Ca 291 kr
Ca 286 kr
Ca 302 kr
47 210 kr
46 330 kr
48 850 kr
566 520 kr
555 960 kr
586 200 kr
Ca 295 kr
Ca 290 kr
Ca 306 kr
47 840 kr
47 030 kr
49 630 kr
574 080 kr
564 360 kr
595 560 kr
Ca 295 kr
Ca 290 kr
Ca 306 kr
48 240 kr
47 460 kr
49 960 kr
578 880 kr
569 520 kr
599 520 kr
Bibliotekar
Heltid
Alle sektorer
1 906 personer
1 465 personer
441 personer
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
42 770 kr
43 000 kr
42 410 kr
513 240 kr
516 000 kr
508 920 kr
Ca 264 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
42 770 kr
43 000 kr
42 410 kr
513 240 kr
516 000 kr
508 920 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca 264 kr
43 050 kr
43 140 kr
42 740 kr
516 600 kr
517 680 kr
512 880 kr
Ca 266 kr
Ca 266 kr
Ca 264 kr
43 130 kr
43 210 kr
42 870 kr
517 560 kr
518 520 kr
514 440 kr
Bibliotekar
Deltid
Alle sektorer
847 personer
736 personer
111 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 251 kr
42 050 kr
42 080 kr
40 630 kr
504 600 kr
504 960 kr
487 560 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 251 kr
42 050 kr
42 080 kr
40 630 kr
504 600 kr
504 960 kr
487 560 kr
Ca 254 kr
Ca 254 kr
Ca 253 kr
41 110 kr
41 130 kr
40 990 kr
493 320 kr
493 560 kr
491 880 kr
Ca 254 kr
Ca 254 kr
Ca 253 kr
41 130 kr
41 140 kr
41 050 kr
493 560 kr
493 680 kr
492 600 kr
Bibliotekar
Heltid
Kommunal
896 personer
732 personer
164 personer
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 262 kr
42 680 kr
42 790 kr
42 380 kr
512 160 kr
513 480 kr
508 560 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 262 kr
42 680 kr
42 790 kr
42 380 kr
512 160 kr
513 480 kr
508 560 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
42 490 kr
42 500 kr
42 430 kr
509 880 kr
510 000 kr
509 160 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
Ca 262 kr
42 570 kr
42 570 kr
42 550 kr
510 840 kr
510 840 kr
510 600 kr
Bibliotekar
Deltid
Kommunal
644 personer
573 personer
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca
42 080 kr
42 080 kr
504 960 kr
504 960 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 770 kr
40 760 kr
489 240 kr
489 120 kr
Ca 252 kr
Ca 252 kr
Ca
40 790 kr
40 770 kr
489 480 kr
489 240 kr
Bibliotekar
Heltid
Privat
164 personer
125 personer
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca
44 730 kr
44 360 kr
536 760 kr
532 320 kr
Ca 276 kr
Ca 274 kr
Ca
44 730 kr
44 360 kr
536 760 kr
532 320 kr
Ca 275 kr
Ca 273 kr
Ca
44 470 kr
44 300 kr
533 640 kr
531 600 kr
Ca 275 kr
Ca 273 kr
Ca
44 680 kr
44 450 kr
536 160 kr
533 400 kr
Bibliotekar
Heltid
Statlig
846 personer
608 personer
238 personer
Ca 264 kr
Ca 267 kr
Ca 259 kr
42 770 kr
43 330 kr
42 030 kr
513 240 kr
519 960 kr
504 360 kr
Ca 264 kr
Ca 267 kr
Ca 259 kr
42 770 kr
43 330 kr
42 030 kr
513 240 kr
519 960 kr
504 360 kr
Ca 268 kr
Ca 270 kr
Ca 263 kr
43 370 kr
43 690 kr
42 580 kr
520 440 kr
524 280 kr
510 960 kr
Ca 268 kr
Ca 270 kr
Ca 263 kr
43 430 kr
43 740 kr
42 670 kr
521 160 kr
524 880 kr
512 040 kr
Bibliotekar
Deltid
Statlig
163 personer
133 personer
Ca 253 kr
Ca 255 kr
Ca
41 030 kr
41 310 kr
492 360 kr
495 720 kr
Ca 253 kr
Ca 255 kr
Ca
41 030 kr
41 310 kr
492 360 kr
495 720 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca
41 610 kr
41 770 kr
499 320 kr
501 240 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca
41 610 kr
41 780 kr
499 320 kr
501 360 kr
Arkivassistent
Heltid
Alle sektorer
900 personer
675 personer
225 personer
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca 254 kr
40 630 kr
40 600 kr
41 100 kr
487 560 kr
487 200 kr
493 200 kr
Ca 251 kr
Ca 251 kr
Ca 254 kr
40 630 kr
40 600 kr
41 100 kr
487 560 kr
487 200 kr
493 200 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca 261 kr
41 970 kr
41 860 kr
42 320 kr
503 640 kr
502 320 kr
507 840 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca 261 kr
42 410 kr
42 300 kr
42 750 kr
508 920 kr
507 600 kr
513 000 kr
Arkivassistent
Deltid
Alle sektorer
225 personer
173 personer
Ca 227 kr
Ca 231 kr
Ca
36 830 kr
37 450 kr
441 960 kr
449 400 kr
Ca 227 kr
Ca 231 kr
Ca
36 830 kr
37 450 kr
441 960 kr
449 400 kr
Ca 226 kr
Ca 230 kr
Ca
36 570 kr
37 260 kr
438 840 kr
447 120 kr
Ca 226 kr
Ca 230 kr
Ca
36 640 kr
37 320 kr
439 680 kr
447 840 kr
Arkivassistent
Heltid
Kommunal
148 personer
108 personer
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca
40 600 kr
40 500 kr
487 200 kr
486 000 kr
Ca 251 kr
Ca 250 kr
Ca
40 600 kr
40 500 kr
487 200 kr
486 000 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca
41 820 kr
41 320 kr
501 840 kr
495 840 kr
Ca 258 kr
Ca 255 kr
Ca
42 180 kr
41 750 kr
506 160 kr
501 000 kr
Arkivassistent
Heltid
Privat
165 personer
114 personer
Ca 257 kr
Ca 263 kr
Ca
41 560 kr
42 570 kr
498 720 kr
510 840 kr
Ca 257 kr
Ca 263 kr
Ca
41 560 kr
42 570 kr
498 720 kr
510 840 kr
Ca 267 kr
Ca 273 kr
Ca
43 230 kr
44 180 kr
518 760 kr
530 160 kr
Ca 267 kr
Ca 273 kr
Ca
43 530 kr
44 450 kr
522 360 kr
533 400 kr
Arkivassistent
Heltid
Statlig
587 personer
453 personer
134 personer
Ca 251 kr
Ca 247 kr
Ca 256 kr
40 630 kr
40 070 kr
41 460 kr
487 560 kr
480 840 kr
497 520 kr
Ca 251 kr
Ca 247 kr
Ca 256 kr
40 630 kr
40 070 kr
41 460 kr
487 560 kr
480 840 kr
497 520 kr
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca 263 kr
41 650 kr
41 400 kr
42 530 kr
499 800 kr
496 800 kr
510 360 kr
Ca 257 kr
Ca 256 kr
Ca 263 kr
42 150 kr
41 890 kr
43 070 kr
505 800 kr
502 680 kr
516 840 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Rådgivar i offentleg sektor

Rådgivar er ein av dei vanlegaste titlane for offentleg tilsette i Noreg.

en kvinne i snakker på en talerstol

Statsvitar

Som statsvitar har du kunnskap om korleis samfunn vert organisert og styrt politisk og av den politiske åtferda til samfunnsborgarane.

Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.

To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.

Politijurist i rettssak.

Politijurist

Politijuristar har leiarstillingar i politi- og påtalemyndigheitene.

Regnskapsfører sitter med en kalkulator i den ene hånden og ei penn i den andre, og noterer på et ark.

Rekneskapsførar

Ein rekneskapsførar si viktigaste oppgåve er å hjelpe bedrifter med rekneskapen.

Idrettskonsulent i snølek.

Idretts­konsulent

Ein idretts­konsulent legg til rette for idrett og fysiske aktivitetar i samfunnet.

Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Miljø­terapeut

Miljø­terapeutar planlegg og legg til rette kvardagen for menneske som treng behandling, oppfølging eller tilsyn.

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

Økonomi­konsulentar har ansvaret for økonomiske arbeidsoppgåver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller rekneskapsføring.

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.

Sekretær

Sekretær

Sekretæren svarer på telefonar og e-postar, ut­fører saksbehandling og andre administrative oppgåver.