Akrivar sorterer filer i arkivet.
Yrkesskildring

Arkivar

favoritt ikon

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.

Ein arkivar kan jobbe med arkiv og dokumenthandsaming i forvaltinga eller i ein arkivinstitusjon som bevarer historiske arkiv. Arbeidsoppgåvene avheng av arbeidsstaden. 

Arkivarar i arkivdanninga/forvaltninga: 

Arkivdanning handlar om å skape arkiv. Som arkivar her, jobbar du med dokumentforvaltning i verksemda du er tilsett i. Her kan du ha ulike stillingstitlar, som til dømes konsulent og rådgivar.

 • Vanlege arbeidsoppgåver:
  • journalføring og registrering
  • kvalitetssikring
  • gjenvinning av dokumentasjon
  • oppfølging av rutinar knytt til dokumenthandtering

Arkivarar i arkivinstitusjonar: 

Som arkivar i arkivinstitusjonar (også kalla depotinstitusjonar) jobbar du som arkivar med arkiv som er levert til arkivinstitusjonen. Det vil si arkiv som ikkje lenger er i aktiv bruk i ein verksemd.

 • Vanlege arbeidsoppgåver:
  • katalogisering og skildring av arkiva og deira historiske kontekst
  • gjere arkiv tilgjengeleg som kjelder for forskarar og andre
  • saksbehandling knytt til innsyn i arkiva
  • formidling av arkiv og historie til ulike målgrupper

Arkivarar må kunne ta i bruk ny teknologi slik at ein kan tilpasse arkivverksemda til utviklinga i faget. Det finst IT-arkivar-stillingar i dei fleste depotinstitusjonane, med krav om IT-fagleg kompetanse. 

For arkivaryrket blir det etterspurt høgare utdanning og for arkivarar i depotinstitusjonar krevjast ofte mastergrad eller liknande. 

Kvar arbeider arkivarar?

Ein arkivar kan arbeide både i offentleg og privat sektor. Det finst ulike arkivarstillingar innan til dømes Arkivverket, dei kommunale arkivordningane, museum og andre offentlege verksemder.

Stadig fleire private verksemder tilset òg arkivarar for å kunne ta vare på den veksande informasjonsmengda si. Her kan arkivaren gjerne kallast Records Information Manager eller Document Manager.

Personlege eigenskapar

Du bør vere strukturert og ryddig og kunne til ei kvar tid ha oversikt over store mengder informasjon. Du må like å vere rundt menneske, vere serviceinnstilt og kunne formidle kunnskap.

Utdanning

Arkivaren må ha høgare utdanning, gjerne arkivrelevante fag som arkivfag, historie, samfunnsvitskaplege fag, jus, økonomi og IT. Arkivar er ikkje ein beskytta tittel og det er mange måtar å skaffe seg arkivkompetanse på. 

Sjå oversikt over utdanningsstader

Etter- og vidareutdanning
Norsk Arkivråd tilbyr kurs og seminar til arkivarar.

Kva jobbar arkiv- og historieutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for arkivarar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Arkivar eller kurator
Deltid
Alle sektorer
321 personer
221 personer
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca
36 810 kr
36 590 kr
441 720 kr
439 080 kr
Ca 227 kr
Ca 226 kr
Ca
36 810 kr
36 590 kr
441 720 kr
439 080 kr
Ca 238 kr
Ca 235 kr
Ca
38 480 kr
38 140 kr
461 760 kr
457 680 kr
Ca 238 kr
Ca 235 kr
Ca
38 530 kr
38 170 kr
462 360 kr
458 040 kr
Arkivar eller kurator
Heltid
Alle sektorer
911 personer
601 personer
310 personer
Ca 273 kr
Ca 268 kr
Ca 280 kr
44 170 kr
43 480 kr
45 330 kr
530 040 kr
521 760 kr
543 960 kr
Ca 273 kr
Ca 268 kr
Ca 280 kr
44 170 kr
43 480 kr
45 330 kr
530 040 kr
521 760 kr
543 960 kr
Ca 276 kr
Ca 272 kr
Ca 283 kr
44 700 kr
44 120 kr
45 820 kr
536 400 kr
529 440 kr
549 840 kr
Ca 276 kr
Ca 272 kr
Ca 283 kr
44 910 kr
44 370 kr
45 970 kr
538 920 kr
532 440 kr
551 640 kr
Arkivar eller kurator
Kommunal
478 personer
319 personer
159 personer
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 274 kr
43 140 kr
42 680 kr
44 390 kr
517 680 kr
512 160 kr
532 680 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 274 kr
43 140 kr
42 680 kr
44 390 kr
517 680 kr
512 160 kr
532 680 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
Ca 278 kr
43 710 kr
43 090 kr
44 970 kr
524 520 kr
517 080 kr
539 640 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
Ca 278 kr
43 850 kr
43 220 kr
45 140 kr
526 200 kr
518 640 kr
541 680 kr
Arkivar eller kurator
Deltid
Kommunal
118 personer
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 560 kr
474 720 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 560 kr
474 720 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 510 kr
474 120 kr
Ca 244 kr
Ca
Ca
39 570 kr
474 840 kr
Arkivar eller kurator
Heltid
Kommunal
360 personer
240 personer
120 personer
Ca 269 kr
Ca 266 kr
Ca 276 kr
43 580 kr
43 140 kr
44 660 kr
522 960 kr
517 680 kr
535 920 kr
Ca 269 kr
Ca 266 kr
Ca 276 kr
43 580 kr
43 140 kr
44 660 kr
522 960 kr
517 680 kr
535 920 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca 282 kr
44 440 kr
43 850 kr
45 630 kr
533 280 kr
526 200 kr
547 560 kr
Ca 274 kr
Ca 271 kr
Ca 282 kr
44 590 kr
43 990 kr
45 810 kr
535 080 kr
527 880 kr
549 720 kr
Arkivar eller kurator
Privat
302 personer
199 personer
Ca 253 kr
Ca 254 kr
Ca
40 910 kr
41 170 kr
490 920 kr
494 040 kr
Ca 253 kr
Ca 254 kr
Ca
40 910 kr
41 170 kr
490 920 kr
494 040 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca
41 280 kr
41 070 kr
495 360 kr
492 840 kr
Ca 255 kr
Ca 254 kr
Ca
41 370 kr
41 170 kr
496 440 kr
494 040 kr
Arkivar eller kurator
Deltid
Privat
132 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 910 kr
418 920 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 910 kr
418 920 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca
37 300 kr
447 600 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca
37 350 kr
448 200 kr
Arkivar eller kurator
Heltid
Privat
170 personer
107 personer
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca
41 920 kr
41 830 kr
503 040 kr
501 960 kr
Ca 259 kr
Ca 258 kr
Ca
41 920 kr
41 830 kr
503 040 kr
501 960 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca
42 750 kr
42 670 kr
513 000 kr
512 040 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca
42 860 kr
42 820 kr
514 320 kr
513 840 kr
Arkivar eller kurator
Statlig
452 personer
304 personer
148 personer
Ca 275 kr
Ca 269 kr
Ca 287 kr
44 540 kr
43 650 kr
46 540 kr
534 480 kr
523 800 kr
558 480 kr
Ca 275 kr
Ca 269 kr
Ca 287 kr
44 540 kr
43 650 kr
46 540 kr
534 480 kr
523 800 kr
558 480 kr
Ca 279 kr
Ca 274 kr
Ca 289 kr
45 200 kr
44 400 kr
46 830 kr
542 400 kr
532 800 kr
561 960 kr
Ca 279 kr
Ca 274 kr
Ca 289 kr
45 490 kr
44 750 kr
47 000 kr
545 880 kr
537 000 kr
564 000 kr
Arkivar eller kurator
Heltid
Statlig
381 personer
254 personer
127 personer
Ca 279 kr
Ca 274 kr
Ca 290 kr
45 240 kr
44 440 kr
46 970 kr
542 880 kr
533 280 kr
563 640 kr
Ca 279 kr
Ca 274 kr
Ca 290 kr
45 240 kr
44 440 kr
46 970 kr
542 880 kr
533 280 kr
563 640 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 293 kr
45 820 kr
45 000 kr
47 470 kr
549 840 kr
540 000 kr
569 640 kr
Ca 283 kr
Ca 278 kr
Ca 293 kr
46 140 kr
45 390 kr
47 650 kr
553 680 kr
544 680 kr
571 800 kr
Arkivar eller kurator
Alle sektorer
1 232 personer
822 personer
410 personer
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 277 kr
43 330 kr
42 820 kr
44 810 kr
519 960 kr
513 840 kr
537 720 kr
Ca 267 kr
Ca 264 kr
Ca 277 kr
43 330 kr
42 820 kr
44 810 kr
519 960 kr
513 840 kr
537 720 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
Ca 277 kr
43 760 kr
43 170 kr
44 940 kr
525 120 kr
518 040 kr
539 280 kr
Ca 270 kr
Ca 266 kr
Ca 277 kr
43 950 kr
43 380 kr
45 080 kr
527 400 kr
520 560 kr
540 960 kr
Bibliotekar
Deltid
Alle sektorer
863 personer
766 personer
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca
39 420 kr
39 560 kr
473 040 kr
474 720 kr
Ca 243 kr
Ca 244 kr
Ca
39 420 kr
39 560 kr
473 040 kr
474 720 kr
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca
39 260 kr
39 400 kr
471 120 kr
472 800 kr
Ca 242 kr
Ca 243 kr
Ca
39 280 kr
39 420 kr
471 360 kr
473 040 kr
Bibliotekar
Heltid
Alle sektorer
1 882 personer
1 439 personer
443 personer
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
41 150 kr
41 380 kr
40 280 kr
493 800 kr
496 560 kr
483 360 kr
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
41 150 kr
41 380 kr
40 280 kr
493 800 kr
496 560 kr
483 360 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca 252 kr
41 560 kr
41 790 kr
40 790 kr
498 720 kr
501 480 kr
489 480 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca 252 kr
41 630 kr
41 840 kr
40 920 kr
499 560 kr
502 080 kr
491 040 kr
Bibliotekar
Kommunal
1 518 personer
1 296 personer
222 personer
Ca 250 kr
Ca 251 kr
Ca 248 kr
40 570 kr
40 690 kr
40 200 kr
486 840 kr
488 280 kr
482 400 kr
Ca 250 kr
Ca 251 kr
Ca 248 kr
40 570 kr
40 690 kr
40 200 kr
486 840 kr
488 280 kr
482 400 kr
Ca 249 kr
Ca 250 kr
Ca 247 kr
40 410 kr
40 480 kr
40 030 kr
484 920 kr
485 760 kr
480 360 kr
Ca 249 kr
Ca 250 kr
Ca 247 kr
40 460 kr
40 520 kr
40 120 kr
485 520 kr
486 240 kr
481 440 kr
Bibliotekar
Deltid
Kommunal
653 personer
591 personer
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca
39 400 kr
39 420 kr
472 800 kr
473 040 kr
Ca 243 kr
Ca 243 kr
Ca
39 400 kr
39 420 kr
472 800 kr
473 040 kr
Ca 240 kr
Ca 241 kr
Ca
38 960 kr
39 010 kr
467 520 kr
468 120 kr
Ca 240 kr
Ca 241 kr
Ca
38 980 kr
39 030 kr
467 760 kr
468 360 kr
Bibliotekar
Heltid
Kommunal
865 personer
705 personer
160 personer
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
41 120 kr
41 360 kr
40 290 kr
493 440 kr
496 320 kr
483 480 kr
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 249 kr
41 120 kr
41 360 kr
40 290 kr
493 440 kr
496 320 kr
483 480 kr
Ca 253 kr
Ca 254 kr
Ca 249 kr
41 000 kr
41 140 kr
40 370 kr
492 000 kr
493 680 kr
484 440 kr
Ca 253 kr
Ca 254 kr
Ca 249 kr
41 060 kr
41 200 kr
40 470 kr
492 720 kr
494 400 kr
485 640 kr
Bibliotekar
Privat
202 personer
152 personer
Ca 270 kr
Ca 269 kr
Ca
43 730 kr
43 650 kr
524 760 kr
523 800 kr
Ca 270 kr
Ca 269 kr
Ca
43 730 kr
43 650 kr
524 760 kr
523 800 kr
Ca 267 kr
Ca 269 kr
Ca
43 320 kr
43 580 kr
519 840 kr
522 960 kr
Ca 267 kr
Ca 269 kr
Ca
43 480 kr
43 680 kr
521 760 kr
524 160 kr
Bibliotekar
Heltid
Privat
167 personer
123 personer
Ca 272 kr
Ca 272 kr
Ca
44 070 kr
44 070 kr
528 840 kr
528 840 kr
Ca 272 kr
Ca 272 kr
Ca
44 070 kr
44 070 kr
528 840 kr
528 840 kr
Ca 269 kr
Ca 271 kr
Ca
43 640 kr
43 910 kr
523 680 kr
526 920 kr
Ca 269 kr
Ca 271 kr
Ca
43 820 kr
44 020 kr
525 840 kr
528 240 kr
Bibliotekar
Statlig
1 025 personer
757 personer
268 personer
Ca 251 kr
Ca 254 kr
Ca 246 kr
40 710 kr
41 130 kr
39 780 kr
488 520 kr
493 560 kr
477 360 kr
Ca 251 kr
Ca 254 kr
Ca 246 kr
40 710 kr
41 130 kr
39 780 kr
488 520 kr
493 560 kr
477 360 kr
Ca 256 kr
Ca 259 kr
Ca 250 kr
41 540 kr
41 920 kr
40 500 kr
498 480 kr
503 040 kr
486 000 kr
Ca 256 kr
Ca 259 kr
Ca 250 kr
41 590 kr
41 950 kr
40 600 kr
499 080 kr
503 400 kr
487 200 kr
Bibliotekar
Deltid
Statlig
175 personer
146 personer
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca
39 690 kr
39 720 kr
476 280 kr
476 640 kr
Ca 245 kr
Ca 245 kr
Ca
39 690 kr
39 720 kr
476 280 kr
476 640 kr
Ca 248 kr
Ca 250 kr
Ca
40 120 kr
40 550 kr
481 440 kr
486 600 kr
Ca 248 kr
Ca 250 kr
Ca
40 140 kr
40 570 kr
481 680 kr
486 840 kr
Bibliotekar
Heltid
Statlig
850 personer
611 personer
239 personer
Ca 253 kr
Ca 255 kr
Ca 246 kr
40 990 kr
41 380 kr
39 840 kr
491 880 kr
496 560 kr
478 080 kr
Ca 253 kr
Ca 255 kr
Ca 246 kr
40 990 kr
41 380 kr
39 840 kr
491 880 kr
496 560 kr
478 080 kr
Ca 257 kr
Ca 260 kr
Ca 251 kr
41 710 kr
42 120 kr
40 680 kr
500 520 kr
505 440 kr
488 160 kr
Ca 257 kr
Ca 260 kr
Ca 251 kr
41 770 kr
42 160 kr
40 790 kr
501 240 kr
505 920 kr
489 480 kr
Bibliotekar
Alle sektorer
2 745 personer
2 205 personer
540 personer
Ca 252 kr
Ca 253 kr
Ca 248 kr
40 780 kr
41 000 kr
40 140 kr
489 360 kr
492 000 kr
481 680 kr
Ca 252 kr
Ca 253 kr
Ca 248 kr
40 780 kr
41 000 kr
40 140 kr
489 360 kr
492 000 kr
481 680 kr
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 250 kr
41 100 kr
41 250 kr
40 510 kr
493 200 kr
495 000 kr
486 120 kr
Ca 254 kr
Ca 255 kr
Ca 250 kr
41 160 kr
41 290 kr
40 630 kr
493 920 kr
495 480 kr
487 560 kr
Arkivassistent
Deltid
Alle sektorer
209 personer
164 personer
Ca 227 kr
Ca 230 kr
Ca
36 830 kr
37 240 kr
441 960 kr
446 880 kr
Ca 227 kr
Ca 230 kr
Ca
36 830 kr
37 240 kr
441 960 kr
446 880 kr
Ca 230 kr
Ca 233 kr
Ca
37 330 kr
37 760 kr
447 960 kr
453 120 kr
Ca 230 kr
Ca 233 kr
Ca
37 420 kr
37 860 kr
449 040 kr
454 320 kr
Arkivassistent
Heltid
Alle sektorer
930 personer
697 personer
233 personer
Ca 243 kr
Ca 242 kr
Ca 246 kr
39 330 kr
39 200 kr
39 870 kr
471 960 kr
470 400 kr
478 440 kr
Ca 243 kr
Ca 242 kr
Ca 246 kr
39 330 kr
39 200 kr
39 870 kr
471 960 kr
470 400 kr
478 440 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 253 kr
40 400 kr
40 230 kr
40 920 kr
484 800 kr
482 760 kr
491 040 kr
Ca 249 kr
Ca 248 kr
Ca 253 kr
40 670 kr
40 490 kr
41 210 kr
488 040 kr
485 880 kr
494 520 kr
Arkivassistent
Kommunal
177 personer
129 personer
Ca 242 kr
Ca 244 kr
Ca
39 170 kr
39 530 kr
470 040 kr
474 360 kr
Ca 242 kr
Ca 244 kr
Ca
39 170 kr
39 530 kr
470 040 kr
474 360 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca
40 550 kr
40 420 kr
486 600 kr
485 040 kr
Ca 250 kr
Ca 250 kr
Ca
40 720 kr
40 620 kr
488 640 kr
487 440 kr
Arkivassistent
Heltid
Kommunal
144 personer
103 personer
Ca 244 kr
Ca 247 kr
Ca
39 530 kr
40 030 kr
474 360 kr
480 360 kr
Ca 244 kr
Ca 247 kr
Ca
39 530 kr
40 030 kr
474 360 kr
480 360 kr
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca
40 960 kr
40 760 kr
491 520 kr
489 120 kr
Ca 253 kr
Ca 252 kr
Ca
41 150 kr
40 980 kr
493 800 kr
491 760 kr
Arkivassistent
Privat
240 personer
171 personer
Ca 243 kr
Ca 245 kr
Ca
39 420 kr
39 620 kr
473 040 kr
475 440 kr
Ca 243 kr
Ca 245 kr
Ca
39 420 kr
39 620 kr
473 040 kr
475 440 kr
Ca 249 kr
Ca 252 kr
Ca
40 390 kr
40 810 kr
484 680 kr
489 720 kr
Ca 249 kr
Ca 252 kr
Ca
40 660 kr
41 090 kr
487 920 kr
493 080 kr
Arkivassistent
Heltid
Privat
164 personer
117 personer
Ca 247 kr
Ca 248 kr
Ca
40 080 kr
40 150 kr
480 960 kr
481 800 kr
Ca 247 kr
Ca 248 kr
Ca
40 080 kr
40 150 kr
480 960 kr
481 800 kr
Ca 254 kr
Ca 258 kr
Ca
41 190 kr
41 810 kr
494 280 kr
501 720 kr
Ca 254 kr
Ca 258 kr
Ca
41 500 kr
42 140 kr
498 000 kr
505 680 kr
Arkivassistent
Statlig
722 personer
561 personer
161 personer
Ca 239 kr
Ca 237 kr
Ca 247 kr
38 700 kr
38 370 kr
40 020 kr
464 400 kr
460 440 kr
480 240 kr
Ca 239 kr
Ca 237 kr
Ca 247 kr
38 700 kr
38 370 kr
40 020 kr
464 400 kr
460 440 kr
480 240 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 252 kr
39 850 kr
39 570 kr
40 810 kr
478 200 kr
474 840 kr
489 720 kr
Ca 246 kr
Ca 244 kr
Ca 252 kr
40 120 kr
39 810 kr
41 150 kr
481 440 kr
477 720 kr
493 800 kr
Arkivassistent
Heltid
Statlig
622 personer
477 personer
145 personer
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 247 kr
38 840 kr
38 700 kr
40 040 kr
466 080 kr
464 400 kr
480 480 kr
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 247 kr
38 840 kr
38 700 kr
40 040 kr
466 080 kr
464 400 kr
480 480 kr
Ca 247 kr
Ca 245 kr
Ca 254 kr
40 060 kr
39 730 kr
41 180 kr
480 720 kr
476 760 kr
494 160 kr
Ca 247 kr
Ca 245 kr
Ca 254 kr
40 340 kr
39 990 kr
41 540 kr
484 080 kr
479 880 kr
498 480 kr
Arkivassistent
Alle sektorer
1 139 personer
861 personer
278 personer
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 243 kr
38 900 kr
38 700 kr
39 330 kr
466 800 kr
464 400 kr
471 960 kr
Ca 240 kr
Ca 239 kr
Ca 243 kr
38 900 kr
38 700 kr
39 330 kr
466 800 kr
464 400 kr
471 960 kr
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca 250 kr
40 060 kr
39 920 kr
40 490 kr
480 720 kr
479 040 kr
485 880 kr
Ca 247 kr
Ca 246 kr
Ca 250 kr
40 310 kr
40 160 kr
40 760 kr
483 720 kr
481 920 kr
489 120 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold