En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.
Yrkesskildring

Animatør

favoritt ikon

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.

Ein animatør jobbar med animasjonsfilm. Det finst fleire typar animasjonsfilm og nokre er meir vanlege enn andre.

Teiknefilm, som går ut på å teikne animasjon, er blant dei mest vanlege. Dokkefilm, eller non stop-motion, er ein annan type, som er laga med plastilinafigurar, papirfigurar og avanserte dokker. Ved denne animasjonsfilmteknikken flyttast og fotograferast gjenstanden bilde for bilde for å skape ein illusjon av rørsle når bilda visast som ein samanhengande film.

Som animatør kan du også jobbe med dataanimasjon (CGI – computer generated imagery). Det er vanleg å kombinere desse for å oppnå ulike visuelle illusjonar og effektar.

Teknologien er heile tida i utvikling, og som animatør må du stadig lære nye måtar å jobbe på. Det er viktig for animatørar å halde seg oppdatert innanfor eige fagfelt.

Å lage animasjonar er ein tidkrevjande prosess, og du samarbeider ofte med for eksempel manusforfattarar, storyboard-teiknarar, karakterdesignarar, modellskaparar og regissørar

Kvar arbeider animatørar?

Dei fleste animatørar jobbar i private bedrifter og leverer animasjonar til fjernsyn, film, reklame eller dataspel. 

Personlege eigenskapar

Kreativitet og interesse for film og skodespel er viktige eigenskapar for ein animatør. Du bør vere tolmodig og i stand til å samarbeide godt med andre.

 

Utdanning

Du kan studere animasjon fleire stader, både i Noreg og i utlandet. Det finst tilbod både om fagskoleutdanning og høgskoleutdanning i animasjon.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar animasjonsutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren lagar brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.

Spillprogrammerer skriver kode.

Spelprogrammerar

Ein spelprogrammerar jobbar med å lage spelopplevingar.

Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.

IT-adminsitrator reparerer en PC

IT-­administrator

Som IT-­administrator installerer, oppdaterer og implementerer du maskinvare, programvare og nettverk i ei bedrift.

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog arbeider du med forsking og utvikling av romrelatert teknologi.

Mann testar spilldesign på Game Design Expo 2009.

Speldesignar

Ein speldesignar lagar dataspel.

Ein mann reparerer en datamaskin.

IT-­konsulent

Som IT-­konsulent har du svært gode kunnskapar om data­teknologi.

Webdesigner foran dataskjerm med kolleger i bakgrunnen.

Webdesignar

Som webdesignar lagar du internettsider og kan arbeide med både innhald og design.

Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.

Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Data­ingeniør

Som data­ingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.

Illustrasjonsbilde av optiker i arbeid.

Optikar

Optikarar undersøker syn og avdekker synsfeil hos menneske.

Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.