× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Norges idrettshøgskole favoritt ikon

Vitskapeleg høgskole
Offentleg
1 400 studenter
13 studier
23 26 20 30
Norges idrettshøgskole er en vitenskapelig høgskole og et spesialisert universitet innen idrettsvitenskap. Vi har et særlig ansvar for forskning og høyere utdanning innen det idrettsvitenskapelige fagfelt. NIH har landets sterkeste fagmiljø innen idrettsvitenskap, og et helt unikt studentmiljø. Bli en NIH'er du og!

Studiekatalog 2019

360 graders visning av fasilitetene

 • En mann viser en ung mann og kvinne et skjelett.

Bli student på Norges idrettshøgskole!

Lisens: 
All rights reserved.
Video description: 

Filmen viser hvordan det er å være student på Norges idrettshøgskole, sett gjennom en students øyne. Interesse og lidenskap for idrett, anerkjent høgskole og sterkt fagmiljø, samtidig som at NIH har et unikt studiemiljø er noen av hovedgrunnen til at så mange søker studieplass her.

,

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i Idrett og samfunn Årsstudium Norges idrettshøgskole Oslo
 • Generell studiekompetanse
 • 43.9
 • 50.4
Bachelor i friluftsliv Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole Oslo
 • Generell studiekompetanse
 • 35.8
 • 48.0
Bachelor i sport management Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole Oslo
 • Generell studiekompetanse
 • 47.8
 • 52.4
Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole Oslo
 • Generell studiekompetanse
 • 48.8
 • 53.0
Bachelor i trening, helse og prestasjon Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole Oslo
 • Generell studiekompetanse
 • 47.0
 • 52.5
European Master in Physical Activity and Health Master, 2 år Norges idrettshøgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole Oslo
 • LÆRER
 • 47.0
 • 51.7
Friluftsliv - deltid 1, 30 studiepoeng Lågare nivå Norges idrettshøgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysisk aktivitet og funksjonshemning (FAF) Årsstudium Norges idrettshøgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU) Lågare nivå Norges idrettshøgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving - deltid 1, 30 studiepoeng Lågare nivå Norges idrettshøgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i idrettsvitenskap Master, 2 år Norges idrettshøgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Årsstudium Norges idrettshøgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i Idrett og samfunn Årsstudium Norges idrettshøgskole Oslo
 • Generell studiekompetanse
 • 43.9
 • 50.4
Friluftsliv - deltid 1, 30 studiepoeng Lågare nivå Norges idrettshøgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysisk aktivitet og funksjonshemning (FAF) Årsstudium Norges idrettshøgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrett, kultur og utviklingssamarbeid (IKU) Lågare nivå Norges idrettshøgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving - deltid 1, 30 studiepoeng Lågare nivå Norges idrettshøgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Årsstudium Norges idrettshøgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i friluftsliv Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole Oslo
 • Generell studiekompetanse
 • 35.8
 • 48.0
Bachelor i sport management Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole Oslo
 • Generell studiekompetanse
 • 47.8
 • 52.4
Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole Oslo
 • Generell studiekompetanse
 • 48.8
 • 53.0
Bachelor i trening, helse og prestasjon Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole Oslo
 • Generell studiekompetanse
 • 47.0
 • 52.5
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Bachelor, 3 år Norges idrettshøgskole Oslo
 • LÆRER
 • 47.0
 • 51.7
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
European Master in Physical Activity and Health Master, 2 år Norges idrettshøgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i idrettsvitenskap Master, 2 år Norges idrettshøgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Friluftsliv - deltid 1, 30 studiepoeng Lågare nivå Norges idrettshøgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Kroppsøving - deltid 1, 30 studiepoeng Lågare nivå Norges idrettshøgskole Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak