Fakta

Sted:
Norges idrettshøgskole Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Norges idrettshøgskole

11. januar 2024.

Om studiet

Masterstudiet i idrettsfysioterapi gir deg kunnskap om og ferdigheter for å utføre klinisk arbeid med forebygging, behandling og rehabilitering av idrettskader. Med en master i idrettsfysioterapi gir deg spesiell kompetanse ved søknader til stillinger innen fysioterapi og rehabilitering.

Studiets oppbygging

Studentene skal gjennom studiet tilegne seg:

  • Innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske emner knyttet til forskning i idrettsfysioterapi.
  • Kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder og erfaring med å arbeide selvstendig og kritisk med forskningsproblemer innen idrettsfysioterapi.
  • Faglig og fagteknisk kunnskap som setter dem i stand til selv å utføre forskning og foreta vurdering av egne og andres forskningsarbeider.
  • Faglig og klinisk fordypning i idrettsfysioterapi slik at de fyller basiskravene til spesialisttittel i idrettsfysioterapi.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptakskrav til master i idrettsfysioterapi: Bachelorutdanning i fysioterapi og norsk autorisasjon som fysioterapeut.

Spørsmål vedrørende opptak til studier ved NIH kan rettes til opptak@nih.no.

Karrieremuligheter

En mastergrad i idrettsfysioterapi gir spesiell kompetanse ved søknader til stillinger innen fysioterapi og rehabilitering.

Kvalifikasjon/tittel

Master i idrettsfysioterapi

Alle utdanninger innen