Fakta

Sted:
Norges idrettshøgskole Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Norges idrettshøgskole

11. januar 2024.

Om studiet

Masterprogrammet i Idrettsfysiologi og bevegelseslære er et vitenskapelig fordypningsstudium i idrettsfysiologi, -biomekanikk og -teknologi. Studiet vektlegger prestasjonsaspektet innen idrett, men vil også gi innsikt i folkehelseaspekter, pasienters fysiske trening og fysisk kapasitet som mål for rehabilitering.

Studiets oppbygging

I første semester får studentene en grundig opplæring i idrettsvitenskapelig metode, både kvalitativt og kvantitativt. Studentene vil måtte reflektere rundt metodologiske valg og etiske problemstillinger.

Det andre semesteret fordyper studentene seg videre i fysiologi, biomekanikk og fysiologi. Det gis mulighet til å velge mellom en fordypning i folkehelse eller i innhenting og bruk av eksperimentell data. Studentene vil også opplæres i faglig kommunikasjon til mennesker uten tilknytning til det akademiske fagmiljøet.

I det første studieåret vil studentene komme i kontakt med innovasjonsmiljøer som kan danne grunnlag for innovasjonsrettede masteroppgaver

I det andre studieåret kan studentene velge ett av tre løp:

  • Utvekslingsopphold i 3. semester og en 30 studiepoengs masteroppgave i 4. semester.
  • Praksisopphold i 3. semester og en 30 studiepoengs masteroppgave i 4. semester.
  • 60 studiepoengs masteroppgave som strekker seg over 3. og 4. semester.

Arbeidsformer og organisering

Studentene vil trenes i å skrive prosjektplaner, presentere vitenskapelig arbeid samt skrive fordypningsoppgaver med selvvalgt tematikk. Noe av undervisningen vil foregå i laboratorier der det gis en innføring i teknologi for måling av bevegelse og prestasjonsutvikling.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Karrieremuligheter

Studiet er særlig relevant for arbeid innen den profesjonelle idretten, hvor kompetanse innen fysisk trening, testing av fysisk kapasitet og prestasjonsanalyser er sentrale. Utviklingen av avanserte målemetoder og ny teknologi har økt behovet for spesifikk kompetanse innen idrettsfysiologisk metode, analyse og fortolking av data. Kandidatene vil også være godt egnet til et arbeid innen fitnessindustrien der disse kompetansene etterspørres i økende grad som følge av spesialisering innen sektoren.

Studiet kvalifiserer til arbeid innen idrett, helse og undervisningssektoren der kunnskap og kompetanse innenfor feltet idrett, fysisk trening og prestasjon etterspørres.

Studiet gir grunnlag for Ph.D-studier innen fagområdet fysisk prestasjonsevne hos ulike grupper.

Kvalifikasjon/tittel

Master i idrettsfysiologi og bevegelseslære

Alle utdanninger innen