Fakta

Sted:
Norges idrettshøgskole Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • 48.50 (primær)
 • 52.40 (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 150486

Informasjon er oppdatert av Norges idrettshøgskole

11. januar 2024.

Om studiet

Utdanningen passer for deg som er interessert i idrett på et administrativt og/eller samfunnsvitenskapelig nivå. Studieprogrammet gir deg mulighet til å jobbe med blant annet idrettsarrangement, idrett og media og inkludering av minoriteter. Gjennom studiet tilegner studentene seg kunnskap som gir forutsetning for ledelse og arbeid i idrettsorganisasjoner og i frivillig, offentlig eller kommersiell sektor. Første året gir bred innføring i idrettsfaget, med praktisk og teoretisk kunnskap om ulike idretter og idrettens samfunnsmessige betydning. Flere av fagene på førsteåret er felles på tvers av bachelorprogrammene (30 studiepoeng). De resterende fagene er programspesifikke.

Studiets oppbygging

Gjennom studiet tilegner studentene seg kunnskap som gir forutsetning for ledelse og arbeid i idrettsorganisasjoner og i frivillig, offentlig eller kommersiell sektor. Første året gir bred innføring i idrettsfaget, med praktisk og teoretisk kunnskap om ulike idretter og idrettens samfunnsmessige betydning. I andre studieår blir det i hovedsak en fordypning i Sport Management. Tredje studieår tilbys valgfri temabasert fordypning.

Du lærer blant annet:

 • å lede og arbeide i idrettsorganisasjoner, frivillig, offentlig eller kommersiell sektor
 • økonomi, juss, forvaltning/saksbehandling og markedsføring anvendt på idrett
 • å forberede søknader om penge- og sponsorstøtte
 • lage kortsiktige og langsiktige strategiske planer
 • å sette opp budsjett, og drive økonomistyring


Praksis
Studenter gjennomfører praksisperioder, der de anvender teoretisk kunnskap i private og offentlige organisasjoner som jobber med idrett og kultur. I tillegg vil det være mulighet for utvidet praksis der studentene jobber med prosjektarbeid innen idrettsorganisasjoner og/ eller arrangementer over et helt semester. I forbindelse med studieemnet ledelse har studentene også ansvar for å arrangere den årlige Arbeidslivsdagen på NIH.

Arbeidsformer og organisering
Programmet har en blanding av lærerstyrt undervisning og selvstudium. Det legges opp til aktiv deltagelse i seminarer, samt selvstendig arbeid individuelt og i grupper.

Utveksling

Studiet legger til rette for utveksling i femte semester hos en partnerinstitusjon. NIH har utvekslingsavtale med flere institusjoner, deriblant University of Ottawa i Canada, German Sport University i Tyskland, Bournemouth University i Storbritannia og University of Canberra i Australia.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptakskrav: Generell studiekompetanse

Søk via www.samordnaopptak.no

Spørsmål vedrørende opptak til studier ved NIH kan rettes til opptak@nih.no

Karrieremuligheter

Programmet utdanner til leder-, og rådgivingsstillinger innenfor idretten, både i offentlig og privat sektor. Det er videre relevant for ulike deler av offentlig forvaltning, og media/kommunikasjonsbransjer, i tillegg til yrker i kultursektoren og frivillig sektor. Bachelorprogrammet gir gode forutsetninger for strategisk planlegging og ledelse.

Sport Management kvalifiserer til følgende arbeid:

 • lederjobb (som generalsekretær/daglig leder/sportslig leder) i idrettslag, særforbund, særkretser og idrettskretser
 • klubbutvikling i særforbund eller idrettskrets
 • idrettskonsulent i fylke, idrettskrets o.l.
 • saksbehandling i offentlig og privat sektor
 • ulike stillinger innen antidopingfeltet
 • media/kommunikasjon
 • rolle i næringsliv i og utenfor idrettsbransjen (f. eks. sportsutstyr, markedsavdelinger)
 • lederroller i idrettsarrangement
 • jobb innen markedsføring i privat foretak, idrettsorganisasjon, idrettsarrangement

Videre studier
Bachelorgraden i Sport Management kvalifiserer til opptak til masterstudier ved NIH. Etter fullført master, med samlet karakter på B eller bedre, er man kvalifisert til opptak på NIHs doktorgradsprogram, som er en ren forskerutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Sport Management

Alle utdanninger innen