Fakta

Sted:
Norges idrettshøgskole Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Norges idrettshøgskole

11. januar 2024.

Om studiet

Dette internasjonale masterprogrammet fokuserer på fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv og på anvendelsen av fysisk aktivitet og trening i helsefremmende arbeid, forebygging og rehabilitering.

Studiets oppbygging

Programmet gir kunnskap og innsikt innen bruken av teorier, modeller, og tekniske ferdigheter til bruk ved planlegging, implementering og koordinering av fysisk aktivitet for ulike aldersgrupper med ulikt fysisk funksjonsnivå. Studiet er relevant for arbeid knyttet til bruk av fysisk aktivitet i helsefremmende arbeid og forebygging innen ulike sektorer i samfunnet.

Studiet er organisert i et samarbeid mellom Syddansk universitet (Odense, Danmark), Idrettsuniversitetet i Roma, Italia "Foro Italico ", Universitetet i Wien, Østerrike og Norges idrettshøgskole, Oslo. Norske studenter som tas opp via Norges idrettshøgskole, får etter fullført studium en dobbelt grad innen fysisk aktivitet og helse, ved henholdsvis Idrettsuniversitetet i Roma, Italia "Foro Italico og Norges idrettshøgskole.

Organisering av studiet

Programmet starter med undervisning (på engelsk) i Roma (60 sp). All undervisning foregår i intensive perioder.

For NIH-studentene vil andre studieår (60 sp) foregå ved NIH. Undervisningen holdes på norsk og engelsk. Studentene skriver masteroppgave på 30 studiepoeng.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Karrieremuligheter

Masterstudiet gir en generell idrettsvitenskaplig kompetanse som gjør at du stiller sterkere i jobbsammenheng. Du er kvalifisert til å arbeide i for eksempel idrettsorganisasjoner, offentlig sektor med helsefremmende og forebyggende tiltak og i skoleverket. Hvilken fagsammensetning du har i din bachelorgrad, og hva du velger å fordype deg i på masternivå, er med på å avgjøre hvilke type jobber du er kvalifisert for.

Kvalifikasjon/tittel

European Master

Alle utdanninger innen