Fakta

Sted:
Norges idrettshøgskole Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Norges idrettshøgskole

11. januar 2024.

Om studiet

Med Bachelor i friluftsliv, helse og naturguiding er du en svært attraktiv kandidat for arbeidslivet innen et bredt spekter av friluftslivsfaglige oppgaver. Utdanningen gir studentene et solid faglig fundament for å jobbe med mennesker i natur. Det innebærer å kunne legge til rette for friluftsliv som arena for læring, opplevelse og mestring, og som kilde til helse og livskvalitet.

Studiets oppbygging

Bachelorstudiet er organisert slik at studentene kan utvikle bred og allsidig friluftslivserfaring, og evne til å ferdes ute i varierende værforhold året rundt. Studentene må være forberedt på en arbeidssituasjon der mye av undervisningen er lagt til turer og opphold i felt, med døgnkontinuerlig undervisning, utenom NIH, på turer med opp til 8 døgns varighet. Turaktivitet i enkelte helger må påregnes. Programmet har cirka 75 utedøgn med faglærer, i tillegg til utedøgn i forbindelse med timeplanfestet egenferd, samt jevnlige dagsopplegg ute av 2 til 7 timers varighet.

Programmet holder en bærekraftig profil, og mye av undervisningen foregår derfor lokalt i vårt nærmiljø med Oslomarka og Indre Oslofjord som utgangspunkt. På turer over flere døgn anvender vi i tillegg turområder som Ytre Oslofjord, Blefjell, Hardangervidda, Skarvheimen, Rondane og Hedmarksvidda.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Karrieremuligheter

  • Arbeid som guide innen naturbasert reiseliv
  • Arbeid med friluftsliv anvendt innen forebyggende helsearbeid, psykisk helsearbeid, utendørsterapi og uterehabilitering.
  • Arbeid innen friluftslivsforvaltning i offentlig sektor
  • Friluftslivsveiledning og administrativt arbeid i frivillige organisasjoner
  • Friluftslivsveiledning og administrativt arbeid i kommuner og fylkeskommuner
  • Arbeid med selvstendig næringsaktivitet innen friluftsliv
  • Kombinert med pedagogisk utdanning (PPU) kan studieprogrammet kvalifisere til friluftslivspedagogisk arbeid i skoler, høgskoler, universitet, fagskoler, leirskoler, folkehøgskoler og barnehager


Bachelor i friluftsliv, helse og naturguiding kvalifiserer til opptak på NIHs masterprogram.

En Master i Idrettsvitenskap kan videre kvalifisere til opptak til Ph.d. Både Master og Ph.d. er forskerutdanninger som kvalifiserer til arbeid som forsker/underviser ved universiteter/høgskoler/forskningssentre. 

Bachelor i friluftsliv, helse og naturguiding, med påfølgende Master i idrettsvitenskap, kvalifiserer til praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Denne utdanningen kvalifiserer til arbeid som faglærer i kroppsøving i skolen og som lærer i folkehøgskolen.

Fullført studieprogram gir mulighet for å godskrive grunnleggende kurs innen kano, kajakk, snøskred, livredning og førstehjelp som inngår i kursstiger med sertifiseringer i henhold til standarder gitt av Norges Padleforbund (NPF) og Norsk Fjellsportforum (NF).

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i friluftsliv

Alle utdanninger innen