Fakta

Sted:
Norges idrettshøgskole Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Norges idrettshøgskole

11. januar 2024.

Om studiet

Masterprogrammet i idrettsmedisin kvalifiserer for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsmedisinske problemstillinger og oppgaver. Kandidater med en mastergrad i idrettsmedisin har forutsetninger for å kartlegge, gjennomføre, kommunisere og evaluere aktivtetsrelaterte tiltak innen helsefremming, forebygging og behandling av livsstilssykdom og helseproblemer knyttet til idrettsutøvelse.

Studiets oppbygging

Masterprogrammet i idrettsmedisin er et fordypningsstudium hvor studentene skal spesialisere seg innenfor fysisk aktivitet og helse. Fagområdet er tverrfaglig, og mastergraden utdanner høyt kvalifiserte kandidater med evne til kritisk refleksjon innenfor følgende hovedområder:

  • sammenhengen mellom fysisk aktivitet og sykdom
  • forekomst og årsaker til enkelte helseproblemer knyttet til utøvelse av idrett
  • implementering og evaluering av fysisk aktivitet i folkehelsearbeid

Formålet med studiet er å gi kunnskap og ferdigheter som er av betydning for utøvelse av fysisk aktivitet og idrett generelt, bruk av fysisk aktivitet innen forebyggende og helsefremmende arbeid, og i behandling og rehabilitering på ulike nivåer i og utenfor helsevesenet. Det legges særlig vekt på hvordan studentene skal utvikle kritisk tenkning omkring teorigrunnlag og forskning som ligger til grunn for valg av målemetoder, treningsmetoder, aktivitetstype og dosering innen forebygging og behandling av livsstilssykdom og helseproblemer knyttet til idrettsutøvelse.

Arbeidsformer og organisering

Studiet vil være preget av variasjon i undervisnings- og arbeidsformer avhengig av emnet. Det betyr en veksling mellom plenumsforelesninger, studentpresentasjoner, medstudentrespons, problembasert læring, prosjektarbeid, arbeid i store og små grupper med og uten veiledning, diskusjonsgrupper, egenstudier og selvstendig akademisk arbeid.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

For opptaks- og fordypningskrav, se informasjon på nih.no:
https://www.nih.no/studier/programmer/master-i-idrettsmedisin/index.html

Karrieremuligheter

Kandidater med en mastergrad i idrettsmedisin har forutsetninger for å kartlegge, gjennomføre, kommunisere og evaluere aktivtetsrelaterte tiltak innen helsefremming, forebygging og behandling av livsstilssykdom og helseproblemer knyttet til idrettsutøvelse. Studiet kvalifiserer kandidatene til et bredt spekter av jobbmuligheter: Innen forsknings-, utviklings- og undervisningssektoren samt innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid på ulike nivåer i og utenfor helsevesenet.

Studiet danner også grunnlag for å søke opptak til Ph.d. innen fagområdet fysisk aktivitet og helse hos ulike grupper.

Kvalifikasjon/tittel

Master i idrettsmedisin

Alle utdanninger innen