Transformator
Yrkesbeskrivelse

Vikler

favoritt ikon

En vikler monterer og vedlikeholder elektriske maskiner.

En vikler er en elektrofagarbeider som bygger, monterer og vedlikeholder elektriske produksjonsmaskiner og maskiner for fremdrift i for eksempel skip, tog eller elektriske kjøretøy. Dette kan være motorer, generatorer, transformatorer og andre typer elektriske maskiner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en vikler:

  • bygging, montering og vedlikehold av elektriske produksjonsmaskiner
  • planlegging og gjennomføring av bygging og montering
  • nødvendig håndarbeid i forbindelse med for eksempel sammenbygging og montering
  • dokumentering, vurdering og kvalitetssikring av arbeid som allerede er gjennomført

Som vikler og transformatormontør har du kompetanse i å omforme elektrisk energi til mekanisk energi eller til andre elektriske spenningsområder. Du jobber med både store og små maskiner, og du bruker forskjellig materialer og ulike arbeidsteknikker avhengig av maskinenes størrelse. En vikler jobber med både likestrøm og vekselstrøm, men mesteparten av arbeidet er jobb med vekselstrøm.

Hvor jobber viklere?

Viklere er ansatt i firmaer som bygger, monterer og vedlikeholder elektriske maskiner. Disse firmaene sørger for at motorer, generatorer og transformatorer og andre elektriske maskiner fungerer.

Personlige egenskaper

Du bør være praktisk anlagt, og i stand til å arbeide effektivt. Du må kunne jobbe både selvstendig og samarbeide med andre. Ansvarsbevissthet, nøyaktighet og fokus på sikkerhet er svært viktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i viklerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber viklerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for viklere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Automatiker
Deltid
Alle sektorer
780 personer
725 personer
Ca 265 kr
Ca
Ca 275 kr
42 990 kr
44 520 kr
515 880 kr
534 240 kr
Ca 265 kr
Ca
Ca 275 kr
43 760 kr
45 390 kr
525 120 kr
544 680 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 010 kr
45 670 kr
540 120 kr
548 040 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
47 540 kr
48 320 kr
570 480 kr
579 840 kr
Automatiker
Heltid
Alle sektorer
4 998 personer
231 personer
4 767 personer
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
45 080 kr
35 830 kr
45 730 kr
540 960 kr
429 960 kr
548 760 kr
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
46 380 kr
36 330 kr
47 090 kr
556 560 kr
435 960 kr
565 080 kr
Ca 284 kr
Ca 218 kr
Ca 287 kr
45 970 kr
35 300 kr
46 490 kr
551 640 kr
423 600 kr
557 880 kr
Ca 284 kr
Ca 218 kr
Ca 287 kr
49 120 kr
36 860 kr
49 720 kr
589 440 kr
442 320 kr
596 640 kr
Automatiker
Privat
5 667 personer
279 personer
5 388 personer
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
45 000 kr
35 780 kr
45 690 kr
540 000 kr
429 360 kr
548 280 kr
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
46 210 kr
36 170 kr
46 980 kr
554 520 kr
434 040 kr
563 760 kr
Ca 283 kr
Ca 216 kr
Ca 287 kr
45 920 kr
34 980 kr
46 460 kr
551 040 kr
419 760 kr
557 520 kr
Ca 283 kr
Ca 216 kr
Ca 287 kr
48 990 kr
36 380 kr
49 610 kr
587 880 kr
436 560 kr
595 320 kr
Automatiker
Deltid
Privat
777 personer
722 personer
Ca 266 kr
Ca
Ca 275 kr
43 030 kr
44 580 kr
516 360 kr
534 960 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 275 kr
43 800 kr
45 460 kr
525 600 kr
545 520 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 060 kr
45 730 kr
540 720 kr
548 760 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
47 600 kr
48 390 kr
571 200 kr
580 680 kr
Automatiker
Heltid
Privat
4 890 personer
224 personer
4 666 personer
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 283 kr
45 110 kr
35 790 kr
45 830 kr
541 320 kr
429 480 kr
549 960 kr
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 283 kr
46 400 kr
36 290 kr
47 180 kr
556 800 kr
435 480 kr
566 160 kr
Ca 284 kr
Ca 216 kr
Ca 287 kr
46 020 kr
35 070 kr
46 550 kr
552 240 kr
420 840 kr
558 600 kr
Ca 284 kr
Ca 216 kr
Ca 287 kr
49 160 kr
36 590 kr
49 760 kr
589 920 kr
439 080 kr
597 120 kr
Automatiker
Alle sektorer
5 778 personer
286 personer
5 492 personer
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
45 000 kr
35 790 kr
45 660 kr
540 000 kr
429 480 kr
547 920 kr
Ca 278 kr
Ca 221 kr
Ca 282 kr
46 220 kr
36 190 kr
46 950 kr
554 640 kr
434 280 kr
563 400 kr
Ca 283 kr
Ca 217 kr
Ca 286 kr
45 870 kr
35 180 kr
46 400 kr
550 440 kr
422 160 kr
556 800 kr
Ca 283 kr
Ca 217 kr
Ca 286 kr
48 960 kr
36 620 kr
49 570 kr
587 520 kr
439 440 kr
594 840 kr
Energimontører
Deltid
Alle sektorer
633 personer
600 personer
Ca 214 kr
Ca
Ca 213 kr
34 610 kr
34 540 kr
415 320 kr
414 480 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 213 kr
35 280 kr
35 330 kr
423 360 kr
423 960 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 209 kr
33 820 kr
33 840 kr
405 840 kr
406 080 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 209 kr
36 620 kr
36 740 kr
439 440 kr
440 880 kr
Energimontører
Heltid
Alle sektorer
4 351 personer
129 personer
4 222 personer
Ca 271 kr
Ca 237 kr
Ca 272 kr
43 920 kr
38 370 kr
44 090 kr
527 040 kr
460 440 kr
529 080 kr
Ca 271 kr
Ca 237 kr
Ca 272 kr
46 670 kr
39 480 kr
46 910 kr
560 040 kr
473 760 kr
562 920 kr
Ca 261 kr
Ca 219 kr
Ca 262 kr
42 270 kr
35 440 kr
42 480 kr
507 240 kr
425 280 kr
509 760 kr
Ca 261 kr
Ca 219 kr
Ca 262 kr
46 190 kr
37 470 kr
46 460 kr
554 280 kr
449 640 kr
557 520 kr
Energimontører
Privat
4 971 personer
162 personer
4 809 personer
Ca 268 kr
Ca 236 kr
Ca 269 kr
43 440 kr
38 250 kr
43 630 kr
521 280 kr
459 000 kr
523 560 kr
Ca 268 kr
Ca 236 kr
Ca 269 kr
46 050 kr
39 140 kr
46 310 kr
552 600 kr
469 680 kr
555 720 kr
Ca 256 kr
Ca 217 kr
Ca 257 kr
41 420 kr
35 160 kr
41 620 kr
497 040 kr
421 920 kr
499 440 kr
Ca 256 kr
Ca 217 kr
Ca 257 kr
45 220 kr
37 000 kr
45 490 kr
542 640 kr
444 000 kr
545 880 kr
Energimontører
Deltid
Privat
631 personer
598 personer
Ca 214 kr
Ca
Ca 213 kr
34 590 kr
34 540 kr
415 080 kr
414 480 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 213 kr
35 260 kr
35 330 kr
423 120 kr
423 960 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 209 kr
33 780 kr
33 800 kr
405 360 kr
405 600 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 209 kr
36 580 kr
36 700 kr
438 960 kr
440 400 kr
Energimontører
Heltid
Privat
4 340 personer
129 personer
4 211 personer
Ca 271 kr
Ca 237 kr
Ca 272 kr
43 920 kr
38 370 kr
44 070 kr
527 040 kr
460 440 kr
528 840 kr
Ca 271 kr
Ca 237 kr
Ca 272 kr
46 670 kr
39 480 kr
46 880 kr
560 040 kr
473 760 kr
562 560 kr
Ca 261 kr
Ca 219 kr
Ca 262 kr
42 260 kr
35 440 kr
42 470 kr
507 120 kr
425 280 kr
509 640 kr
Ca 261 kr
Ca 219 kr
Ca 262 kr
46 170 kr
37 470 kr
46 440 kr
554 040 kr
449 640 kr
557 280 kr
Energimontører
Alle sektorer
4 984 personer
162 personer
4 822 personer
Ca 268 kr
Ca 236 kr
Ca 269 kr
43 460 kr
38 250 kr
43 640 kr
521 520 kr
459 000 kr
523 680 kr
Ca 268 kr
Ca 236 kr
Ca 269 kr
46 070 kr
39 140 kr
46 320 kr
552 840 kr
469 680 kr
555 840 kr
Ca 256 kr
Ca 217 kr
Ca 257 kr
41 440 kr
35 160 kr
41 640 kr
497 280 kr
421 920 kr
499 680 kr
Ca 256 kr
Ca 217 kr
Ca 257 kr
45 250 kr
37 000 kr
45 510 kr
543 000 kr
444 000 kr
546 120 kr
Montør av elektriske eller elektroniske produkt
Deltid
Alle sektorer
495 personer
224 personer
271 personer
Ca 210 kr
Ca 204 kr
Ca 215 kr
33 970 kr
33 000 kr
34 910 kr
407 640 kr
396 000 kr
418 920 kr
Ca 210 kr
Ca 204 kr
Ca 215 kr
33 970 kr
33 000 kr
34 910 kr
407 640 kr
396 000 kr
418 920 kr
Ca 213 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
34 430 kr
33 500 kr
35 160 kr
413 160 kr
402 000 kr
421 920 kr
Ca 213 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
36 050 kr
34 040 kr
37 620 kr
432 600 kr
408 480 kr
451 440 kr
Montør av elektriske eller elektroniske produkt
Heltid
Alle sektorer
2 787 personer
770 personer
2 017 personer
Ca 235 kr
Ca 212 kr
Ca 246 kr
38 060 kr
34 410 kr
39 780 kr
456 720 kr
412 920 kr
477 360 kr
Ca 235 kr
Ca 212 kr
Ca 246 kr
39 100 kr
34 820 kr
41 250 kr
469 200 kr
417 840 kr
495 000 kr
Ca 246 kr
Ca 221 kr
Ca 255 kr
39 780 kr
35 780 kr
41 300 kr
477 360 kr
429 360 kr
495 600 kr
Ca 246 kr
Ca 221 kr
Ca 255 kr
42 370 kr
37 170 kr
44 350 kr
508 440 kr
446 040 kr
532 200 kr
Montør av elektriske eller elektroniske produkt
Privat
3 282 personer
994 personer
2 288 personer
Ca 232 kr
Ca 211 kr
Ca 241 kr
37 530 kr
34 170 kr
39 030 kr
450 360 kr
410 040 kr
468 360 kr
Ca 232 kr
Ca 211 kr
Ca 241 kr
38 380 kr
34 440 kr
40 310 kr
460 560 kr
413 280 kr
483 720 kr
Ca 242 kr
Ca 219 kr
Ca 252 kr
39 200 kr
35 420 kr
40 770 kr
470 400 kr
425 040 kr
489 240 kr
Ca 242 kr
Ca 219 kr
Ca 252 kr
41 690 kr
36 670 kr
43 770 kr
500 280 kr
440 040 kr
525 240 kr
Montør av elektriske eller elektroniske produkt
Deltid
Privat
495 personer
224 personer
271 personer
Ca 210 kr
Ca 204 kr
Ca 215 kr
33 970 kr
33 000 kr
34 910 kr
407 640 kr
396 000 kr
418 920 kr
Ca 210 kr
Ca 204 kr
Ca 215 kr
33 970 kr
33 000 kr
34 910 kr
407 640 kr
396 000 kr
418 920 kr
Ca 213 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
34 430 kr
33 500 kr
35 160 kr
413 160 kr
402 000 kr
421 920 kr
Ca 213 kr
Ca 207 kr
Ca 217 kr
36 050 kr
34 040 kr
37 620 kr
432 600 kr
408 480 kr
451 440 kr
Montør av elektriske eller elektroniske produkt
Heltid
Privat
2 787 personer
770 personer
2 017 personer
Ca 235 kr
Ca 212 kr
Ca 246 kr
38 060 kr
34 410 kr
39 780 kr
456 720 kr
412 920 kr
477 360 kr
Ca 235 kr
Ca 212 kr
Ca 246 kr
39 100 kr
34 820 kr
41 250 kr
469 200 kr
417 840 kr
495 000 kr
Ca 246 kr
Ca 221 kr
Ca 255 kr
39 780 kr
35 780 kr
41 300 kr
477 360 kr
429 360 kr
495 600 kr
Ca 246 kr
Ca 221 kr
Ca 255 kr
42 370 kr
37 170 kr
44 350 kr
508 440 kr
446 040 kr
532 200 kr
Montør av elektriske eller elektroniske produkt
Alle sektorer
3 282 personer
994 personer
2 288 personer
Ca 232 kr
Ca 211 kr
Ca 241 kr
37 530 kr
34 170 kr
39 030 kr
450 360 kr
410 040 kr
468 360 kr
Ca 232 kr
Ca 211 kr
Ca 241 kr
38 380 kr
34 440 kr
40 310 kr
460 560 kr
413 280 kr
483 720 kr
Ca 242 kr
Ca 219 kr
Ca 252 kr
39 200 kr
35 420 kr
40 770 kr
470 400 kr
425 040 kr
489 240 kr
Ca 242 kr
Ca 219 kr
Ca 252 kr
41 690 kr
36 670 kr
43 770 kr
500 280 kr
440 040 kr
525 240 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Satellitteknologi.

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Illustrasjonsbilde av skipsingeniør

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske komponentene som inngår i for eksempel navigasjons- og kommunikasjonssystemer, radar og autopilot-systemer i et luftfartøy.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.

Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder automatiserte systemer.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

En kulde- og varmepumpe­montør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.