Transformator
Yrkesbeskrivelse

Vikler

favoritt ikon

En vikler monterer og vedlikeholder elektriske maskiner.

En vikler er en elektrofagarbeider som bygger, monterer og vedlikeholder elektriske produksjonsmaskiner og maskiner for fremdrift i for eksempel skip, tog eller elektriske kjøretøy. Dette kan være motorer, generatorer, transformatorer og andre typer elektriske maskiner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en vikler:

  • bygging, montering og vedlikehold av elektriske produksjonsmaskiner
  • planlegging og gjennomføring av bygging og montering
  • nødvendig håndarbeid i forbindelse med for eksempel sammenbygging og montering
  • dokumentering, vurdering og kvalitetssikring av arbeid som allerede er gjennomført

Som vikler og transformatormontør har du kompetanse i å omforme elektrisk energi til mekanisk energi eller til andre elektriske spenningsområder. Du jobber med både store og små maskiner, og du bruker forskjellig materialer og ulike arbeidsteknikker avhengig av maskinenes størrelse. En vikler jobber med både likestrøm og vekselstrøm, men mesteparten av arbeidet er jobb med vekselstrøm.

Hvor jobber viklere?

Viklere er ansatt i firmaer som bygger, monterer og vedlikeholder elektriske maskiner. Disse firmaene sørger for at motorer, generatorer og transformatorer og andre elektriske maskiner fungerer.

Personlige egenskaper

Du bør være praktisk anlagt, og i stand til å arbeide effektivt. Du må kunne jobbe både selvstendig og samarbeide med andre. Ansvarsbevissthet, nøyaktighet og fokus på sikkerhet er svært viktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber viklerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for viklere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Automatikere
Deltid
Alle sektorer
795 personer
50 personer
745 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
44 970 kr
45 690 kr
539 640 kr
548 280 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 740 kr
46 500 kr
548 880 kr
558 000 kr
Ca 286 kr
Ca 248 kr
Ca 289 kr
46 330 kr
40 220 kr
46 740 kr
555 960 kr
482 640 kr
560 880 kr
Ca 286 kr
Ca 248 kr
Ca 289 kr
48 590 kr
40 220 kr
49 090 kr
583 080 kr
482 640 kr
589 080 kr
Automatikere
Heltid
Alle sektorer
4 931 personer
213 personer
4 718 personer
Ca 278 kr
Ca 215 kr
Ca 281 kr
45 000 kr
34 910 kr
45 570 kr
540 000 kr
418 920 kr
546 840 kr
Ca 278 kr
Ca 215 kr
Ca 281 kr
46 100 kr
35 400 kr
46 700 kr
553 200 kr
424 800 kr
560 400 kr
Ca 282 kr
Ca 208 kr
Ca 285 kr
45 620 kr
33 710 kr
46 160 kr
547 440 kr
404 520 kr
553 920 kr
Ca 282 kr
Ca 208 kr
Ca 285 kr
48 550 kr
35 100 kr
49 160 kr
582 600 kr
421 200 kr
589 920 kr
Automatikere
Deltid
Privat
793 personer
50 personer
743 personer
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
44 970 kr
45 690 kr
539 640 kr
548 280 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 282 kr
45 740 kr
46 510 kr
548 880 kr
558 120 kr
Ca 286 kr
Ca 249 kr
Ca 289 kr
46 350 kr
40 260 kr
46 760 kr
556 200 kr
483 120 kr
561 120 kr
Ca 286 kr
Ca 249 kr
Ca 289 kr
48 620 kr
40 260 kr
49 110 kr
583 440 kr
483 120 kr
589 320 kr
Automatikere
Heltid
Privat
4 833 personer
208 personer
4 625 personer
Ca 278 kr
Ca 209 kr
Ca 281 kr
45 010 kr
33 930 kr
45 600 kr
540 120 kr
407 160 kr
547 200 kr
Ca 278 kr
Ca 209 kr
Ca 281 kr
46 100 kr
34 380 kr
46 720 kr
553 200 kr
412 560 kr
560 640 kr
Ca 282 kr
Ca 207 kr
Ca 285 kr
45 660 kr
33 460 kr
46 210 kr
547 920 kr
401 520 kr
554 520 kr
Ca 282 kr
Ca 207 kr
Ca 285 kr
48 600 kr
34 840 kr
49 220 kr
583 200 kr
418 080 kr
590 640 kr
Energimontører
Deltid
Alle sektorer
541 personer
29 personer
512 personer
Ca 219 kr
Ca
Ca 218 kr
35 480 kr
35 340 kr
425 760 kr
424 080 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 218 kr
36 020 kr
35 950 kr
432 240 kr
431 400 kr
Ca 212 kr
Ca 217 kr
Ca 212 kr
34 340 kr
35 220 kr
34 290 kr
412 080 kr
422 640 kr
411 480 kr
Ca 212 kr
Ca 217 kr
Ca 212 kr
36 370 kr
35 220 kr
36 370 kr
436 440 kr
422 640 kr
436 440 kr
Energimontører
Heltid
Alle sektorer
4 262 personer
131 personer
4 131 personer
Ca 263 kr
Ca 224 kr
Ca 264 kr
42 530 kr
36 240 kr
42 750 kr
510 360 kr
434 880 kr
513 000 kr
Ca 263 kr
Ca 224 kr
Ca 264 kr
44 580 kr
36 650 kr
44 860 kr
534 960 kr
439 800 kr
538 320 kr
Ca 253 kr
Ca 201 kr
Ca 255 kr
41 000 kr
32 630 kr
41 270 kr
492 000 kr
391 560 kr
495 240 kr
Ca 253 kr
Ca 201 kr
Ca 255 kr
44 120 kr
33 950 kr
44 440 kr
529 440 kr
407 400 kr
533 280 kr
Energimontører
Deltid
Privat
541 personer
29 personer
512 personer
Ca 219 kr
Ca
Ca 218 kr
35 480 kr
35 340 kr
425 760 kr
424 080 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 218 kr
36 020 kr
35 950 kr
432 240 kr
431 400 kr
Ca 212 kr
Ca 217 kr
Ca 212 kr
34 340 kr
35 220 kr
34 290 kr
412 080 kr
422 640 kr
411 480 kr
Ca 212 kr
Ca 217 kr
Ca 212 kr
36 370 kr
35 220 kr
36 370 kr
436 440 kr
422 640 kr
436 440 kr
Energimontører
Heltid
Privat
4 245 personer
129 personer
4 116 personer
Ca 263 kr
Ca 224 kr
Ca 264 kr
42 540 kr
36 320 kr
42 750 kr
510 480 kr
435 840 kr
513 000 kr
Ca 263 kr
Ca 224 kr
Ca 264 kr
44 600 kr
36 720 kr
44 860 kr
535 200 kr
440 640 kr
538 320 kr
Ca 253 kr
Ca 202 kr
Ca 255 kr
41 010 kr
32 710 kr
41 270 kr
492 120 kr
392 520 kr
495 240 kr
Ca 253 kr
Ca 202 kr
Ca 255 kr
44 130 kr
34 030 kr
44 440 kr
529 560 kr
408 360 kr
533 280 kr
Montører av elektriske og elektroniske produkter
Deltid
Alle sektorer
500 personer
224 personer
276 personer
Ca 202 kr
Ca 201 kr
Ca 210 kr
32 770 kr
32 500 kr
34 100 kr
393 240 kr
390 000 kr
409 200 kr
Ca 202 kr
Ca 201 kr
Ca 210 kr
32 770 kr
32 500 kr
34 100 kr
393 240 kr
390 000 kr
409 200 kr
Ca 207 kr
Ca 204 kr
Ca 210 kr
33 610 kr
33 090 kr
34 040 kr
403 320 kr
397 080 kr
408 480 kr
Ca 207 kr
Ca 204 kr
Ca 210 kr
34 630 kr
33 630 kr
35 460 kr
415 560 kr
403 560 kr
425 520 kr
Montører av elektriske og elektroniske produkter
Heltid
Alle sektorer
2 766 personer
766 personer
2 000 personer
Ca 226 kr
Ca 206 kr
Ca 238 kr
36 660 kr
33 430 kr
38 480 kr
439 920 kr
401 160 kr
461 760 kr
Ca 226 kr
Ca 206 kr
Ca 238 kr
37 540 kr
33 800 kr
39 760 kr
450 480 kr
405 600 kr
477 120 kr
Ca 239 kr
Ca 213 kr
Ca 249 kr
38 740 kr
34 490 kr
40 370 kr
464 880 kr
413 880 kr
484 440 kr
Ca 239 kr
Ca 213 kr
Ca 249 kr
41 250 kr
35 710 kr
43 370 kr
495 000 kr
428 520 kr
520 440 kr
Montører av elektriske og elektroniske produkter
Deltid
Privat
500 personer
224 personer
276 personer
Ca 202 kr
Ca 201 kr
Ca 210 kr
32 770 kr
32 500 kr
34 100 kr
393 240 kr
390 000 kr
409 200 kr
Ca 202 kr
Ca 201 kr
Ca 210 kr
32 770 kr
32 500 kr
34 100 kr
393 240 kr
390 000 kr
409 200 kr
Ca 207 kr
Ca 204 kr
Ca 210 kr
33 610 kr
33 090 kr
34 040 kr
403 320 kr
397 080 kr
408 480 kr
Ca 207 kr
Ca 204 kr
Ca 210 kr
34 630 kr
33 630 kr
35 460 kr
415 560 kr
403 560 kr
425 520 kr
Montører av elektriske og elektroniske produkter
Heltid
Privat
2 766 personer
766 personer
2 000 personer
Ca 226 kr
Ca 206 kr
Ca 238 kr
36 660 kr
33 430 kr
38 480 kr
439 920 kr
401 160 kr
461 760 kr
Ca 226 kr
Ca 206 kr
Ca 238 kr
37 540 kr
33 800 kr
39 760 kr
450 480 kr
405 600 kr
477 120 kr
Ca 239 kr
Ca 213 kr
Ca 249 kr
38 740 kr
34 490 kr
40 370 kr
464 880 kr
413 880 kr
484 440 kr
Ca 239 kr
Ca 213 kr
Ca 249 kr
41 250 kr
35 710 kr
43 370 kr
495 000 kr
428 520 kr
520 440 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av elektriker i arbeid.

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

En mann reparerer en server.

Data­elektroniker

En data­elektroniker installerer, drifter og vedlikeholder elektroniske og datatekniske systemer og utstyr.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Satelitteknologi

Rom­teknolog

Som rom­teknolog jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Maritim elektriker sjekker koblinger

Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du spesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Avioniker i arbeider.

Avioniker

En avioniker er en fly­mekaniker som ut­fører arbeid på det elektriske anlegget og de elektroniske navigasjons- og kommunikasjonssystemene i et luftfartøy.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Låsesmed lager nøkler i verkstedet sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Prosessteknikere som står og diskuterer

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.