En transformator
Yrkesbeskrivelse

Vikler

favoritt ikon

En vikler monterer og vedlikeholder elektriske maskiner.

En vikler er en elektrofagarbeider som bygger, monterer og vedlikeholder elektriske produksjonsmaskiner og maskiner for fremdrift i for eksempel skip, tog eller elektriske kjøretøy. Dette kan være motorer, generatorer, transformatorer og andre typer elektriske maskiner.

Som vikler og transformatormontør har du kompetanse i å omforme elektrisk energi til mekanisk energi, eller til andre elektriske spenningsområder. Du jobber med store og små maskiner, og bruker forskjellige materialer og arbeidsteknikker avhengig av maskinenes størrelse. For småmaskiner spinnes viklinger av tynne metalltråder, tilformes og legges omkring jernkjeder for å danne magnetvirkning. For større maskiner bygges viklinger opp av grovere ledere og pakkes sammen i viklingspakker. En vikler jobber med både likestrøm og vekselstrøm, men mesteparten av arbeidet er jobb med vekselstrøm.

Som vikler må du planlegge produksjonsprosessen, framstille viklinger og montere disse i elektriske maskiner. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en vikler:

  • bygging, montering og vedlikehold av elektriske produksjonsmaskiner
  • planlegging og gjennomføring av bygging og montering
  • nødvendig håndarbeid i forbindelse med for eksempel sammenbygging og montering
  • dokumentering, vurdering og kvalitetssikring av arbeid som allerede er gjennomført

Hvor jobber viklere?

Viklere er ansatt i firmaer som bygger, monterer og vedlikeholder elektriske maskiner. Disse firmaene sørger for at motorer, generatorer og transformatorer og andre elektriske maskiner fungerer.

Personlige egenskaper

Du bør være praktisk anlagt, og i stand til å arbeide effektivt. Du må kunne jobbe både selvstendig og samarbeide med andre. Ansvarsbevissthet, nøyaktighet og fokus på sikkerhet er svært viktig.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Med fagbrev i viklerfag, er det mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Hva jobber viklerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for viklere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Automatiker
Heltid
Alle sektorer
5 239 personer
240 personer
4 999 personer
Ca 287 kr
Ca 230 kr
Ca 291 kr
46 540 kr
37 250 kr
47 150 kr
558 480 kr
447 000 kr
565 800 kr
Ca 287 kr
Ca 230 kr
Ca 291 kr
48 050 kr
37 830 kr
48 720 kr
576 600 kr
453 960 kr
584 640 kr
Ca 293 kr
Ca 228 kr
Ca 296 kr
47 520 kr
36 890 kr
48 030 kr
570 240 kr
442 680 kr
576 360 kr
Ca 293 kr
Ca 228 kr
Ca 296 kr
51 090 kr
38 720 kr
51 680 kr
613 080 kr
464 640 kr
620 160 kr
Automatiker
Deltid
Alle sektorer
753 personer
694 personer
Ca 271 kr
Ca
Ca 276 kr
43 840 kr
44 650 kr
526 080 kr
535 800 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca 276 kr
44 450 kr
45 310 kr
533 400 kr
543 720 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 287 kr
45 930 kr
46 470 kr
551 160 kr
557 640 kr
Ca 284 kr
Ca
Ca 287 kr
48 320 kr
48 960 kr
579 840 kr
587 520 kr
Automatiker
Heltid
Privat
5 170 personer
236 personer
4 934 personer
Ca 288 kr
Ca 228 kr
Ca 291 kr
46 610 kr
36 890 kr
47 200 kr
559 320 kr
442 680 kr
566 400 kr
Ca 288 kr
Ca 228 kr
Ca 291 kr
48 130 kr
37 470 kr
48 800 kr
577 560 kr
449 640 kr
585 600 kr
Ca 294 kr
Ca 227 kr
Ca 297 kr
47 550 kr
36 820 kr
48 060 kr
570 600 kr
441 840 kr
576 720 kr
Ca 294 kr
Ca 227 kr
Ca 297 kr
51 140 kr
38 650 kr
51 730 kr
613 680 kr
463 800 kr
620 760 kr
Automatiker
Deltid
Privat
750 personer
691 personer
Ca 271 kr
Ca
Ca 276 kr
43 840 kr
44 650 kr
526 080 kr
535 800 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca 276 kr
44 450 kr
45 310 kr
533 400 kr
543 720 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 287 kr
45 880 kr
46 420 kr
550 560 kr
557 040 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 287 kr
48 280 kr
48 920 kr
579 360 kr
587 040 kr
Energimontører
Heltid
Alle sektorer
4 434 personer
149 personer
4 285 personer
Ca 279 kr
Ca 249 kr
Ca 280 kr
45 210 kr
40 290 kr
45 400 kr
542 520 kr
483 480 kr
544 800 kr
Ca 279 kr
Ca 249 kr
Ca 280 kr
47 630 kr
41 530 kr
47 870 kr
571 560 kr
498 360 kr
574 440 kr
Ca 266 kr
Ca 216 kr
Ca 267 kr
43 030 kr
35 040 kr
43 310 kr
516 360 kr
420 480 kr
519 720 kr
Ca 266 kr
Ca 216 kr
Ca 267 kr
46 660 kr
37 200 kr
46 990 kr
559 920 kr
446 400 kr
563 880 kr
Energimontører
Deltid
Alle sektorer
615 personer
584 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
35 720 kr
35 720 kr
428 640 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
36 980 kr
37 090 kr
443 760 kr
445 080 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 700 kr
34 740 kr
416 400 kr
416 880 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
37 930 kr
38 060 kr
455 160 kr
456 720 kr
Energimontører
Heltid
Privat
4 431 personer
149 personer
4 282 personer
Ca 279 kr
Ca 249 kr
Ca 280 kr
45 210 kr
40 290 kr
45 390 kr
542 520 kr
483 480 kr
544 680 kr
Ca 279 kr
Ca 249 kr
Ca 280 kr
47 630 kr
41 530 kr
47 860 kr
571 560 kr
498 360 kr
574 320 kr
Ca 266 kr
Ca 216 kr
Ca 267 kr
43 020 kr
35 040 kr
43 300 kr
516 240 kr
420 480 kr
519 600 kr
Ca 266 kr
Ca 216 kr
Ca 267 kr
46 650 kr
37 200 kr
46 980 kr
559 800 kr
446 400 kr
563 760 kr
Energimontører
Deltid
Privat
614 personer
583 personer
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
35 720 kr
35 720 kr
428 640 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca
Ca 220 kr
36 990 kr
37 090 kr
443 880 kr
445 080 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
34 700 kr
34 740 kr
416 400 kr
416 880 kr
Ca 214 kr
Ca
Ca 214 kr
37 940 kr
38 060 kr
455 280 kr
456 720 kr
Montør av elektriske eller elektroniske produkt
Heltid
Alle sektorer
2 855 personer
809 personer
2 046 personer
Ca 242 kr
Ca 220 kr
Ca 251 kr
39 190 kr
35 710 kr
40 590 kr
470 280 kr
428 520 kr
487 080 kr
Ca 242 kr
Ca 220 kr
Ca 251 kr
40 010 kr
36 160 kr
41 630 kr
480 120 kr
433 920 kr
499 560 kr
Ca 247 kr
Ca 228 kr
Ca 255 kr
40 050 kr
36 910 kr
41 290 kr
480 600 kr
442 920 kr
495 480 kr
Ca 247 kr
Ca 228 kr
Ca 255 kr
42 430 kr
38 540 kr
43 960 kr
509 160 kr
462 480 kr
527 520 kr
Montør av elektriske eller elektroniske produkt
Deltid
Alle sektorer
466 personer
193 personer
273 personer
Ca 218 kr
Ca 213 kr
Ca 224 kr
35 320 kr
34 520 kr
36 270 kr
423 840 kr
414 240 kr
435 240 kr
Ca 218 kr
Ca 213 kr
Ca 224 kr
35 320 kr
34 520 kr
36 310 kr
423 840 kr
414 240 kr
435 720 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 222 kr
35 560 kr
34 920 kr
36 000 kr
426 720 kr
419 040 kr
432 000 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 222 kr
37 270 kr
35 280 kr
38 660 kr
447 240 kr
423 360 kr
463 920 kr
Montør av elektriske eller elektroniske produkt
Heltid
Privat
2 855 personer
809 personer
2 046 personer
Ca 242 kr
Ca 220 kr
Ca 251 kr
39 190 kr
35 710 kr
40 590 kr
470 280 kr
428 520 kr
487 080 kr
Ca 242 kr
Ca 220 kr
Ca 251 kr
40 010 kr
36 160 kr
41 630 kr
480 120 kr
433 920 kr
499 560 kr
Ca 247 kr
Ca 228 kr
Ca 255 kr
40 050 kr
36 910 kr
41 290 kr
480 600 kr
442 920 kr
495 480 kr
Ca 247 kr
Ca 228 kr
Ca 255 kr
42 430 kr
38 540 kr
43 960 kr
509 160 kr
462 480 kr
527 520 kr
Montør av elektriske eller elektroniske produkt
Deltid
Privat
466 personer
193 personer
273 personer
Ca 218 kr
Ca 213 kr
Ca 224 kr
35 320 kr
34 520 kr
36 270 kr
423 840 kr
414 240 kr
435 240 kr
Ca 218 kr
Ca 213 kr
Ca 224 kr
35 320 kr
34 520 kr
36 310 kr
423 840 kr
414 240 kr
435 720 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 222 kr
35 560 kr
34 920 kr
36 000 kr
426 720 kr
419 040 kr
432 000 kr
Ca 220 kr
Ca 216 kr
Ca 222 kr
37 270 kr
35 280 kr
38 660 kr
447 240 kr
423 360 kr
463 920 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Låsesmed lager nøkler i verkstaden sitt.

Låsesmed

Låsesmeden prosjekterer, installerer, reparerer, vedlikeholder og yter service på lås- og sikkerhetssystemer.

Automatiker i arbeid.

Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder automatiserte systemer.

Lydtekniker i arbeid

Lyd­tekniker

Som lyd­tekniker er du ansvarlig for at opptak, avspilling og formidling av lyd skjer på en god måte.

Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.

Industrimekaniker i arbeid

Industri­mekaniker

Industri­mekanikere vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på et skip eller flyttbar rigg.

Maskinist sjekker instrumenter

Maskinist

Som maskinist har du ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr og maskiner om bord på skip og flyttbare rigger.

Illustrasjonsbilde av arbeidere på et raffineri

Prosess­tekniker

Prosess­teknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskade­reparatør

En bilskade­reparatør retter opp skader i karosseriet på skadde kjøretøy.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Mekaniker jobber med helikoptermotor

Mekaniker

Som mekaniker arbeider du med vedlikehold, reparasjon og forbedring av mekanisk utstyr.