Utmarkskonsulent på befaring
Yrkesbeskrivelse

Utmarks­konsulent

favoritt ikon

Utmarkskonsulenten følger opp lover om jakt og fangst av vilt, fiske, naturmangfold, friluftsliv, skogbruk og motorferdsel.

Som utmarkskonsulent arbeider du med spørsmål og oppgaver knyttet til utmark. Jobben innebærer arbeid med saker som gjelder natur og miljø, vilt og innlandsfiske, arealplanlegging eller bistand til grunneiere.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområde varierer mye avhengig av hvor du er ansatt.

Vanlige arbeidsoppgaver for en utmarkskonsulent:

  • ansvar for saker som handler om utmarksområdene i kommunen
  • ansvar for daglig drift og oppfølging av blant annet naturmangfoldslov, friluftslov, lakse- og innlandsfiskelov, skogbrukslov, viltlov og motorferdselslov
  • administrativt ansvarlig for blant annet konsesjonssaker
  • hjelpe grunneiere med å utvikle turisme og utmarksaktiviteter på eiendommene 

Utmarkskonsulenten er ofte leder eller deltaker i flere utviklingsprosjekter som skal bedre forholdene for næringsdrift i utmark. Som utmarkskonsulent samarbeider du tett med representanter fra statlige direktorater.

Hvor jobber utmarkskonsulenter?

Du kan jobbe både i det offentlige og for private aktører. Eksempler på arbeidsplasser kan være kommuner, bedrifter knyttet til utmarksvirksomhet eller skogeierforeninger.

Personlige egenskaper

Du må kunne arbeide systematisk, være ansvarsbevisst og resultatorientert. Du må ha god kompetanse innen alle deler av utmarksvirksomheten. Du må også ha gode administrative egenskaper, og være i stand til å lede prosjekter og nå mål.

Utdanning

Det er ingen formelle krav til hva en utmarkskonsulent skal være utdannet som, men i de fleste tilfeller kreves det høyere utdanning i et relevant fag. Det kan være skogfag, naturressurser eller miljørelaterte fag. 

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Utmarkskonsulenten kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike skogbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi eller administrasjon.

Hva jobber skogbruksutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Skogtekniker
Deltid
Alle sektorer
176 personer
151 personer
Ca 260 kr
Ca
Ca 260 kr
42 050 kr
42 110 kr
504 600 kr
505 320 kr
Ca 260 kr
Ca
Ca 260 kr
42 050 kr
42 110 kr
504 600 kr
505 320 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 265 kr
42 410 kr
42 910 kr
508 920 kr
514 920 kr
Ca 262 kr
Ca
Ca 265 kr
42 470 kr
42 970 kr
509 640 kr
515 640 kr
Skogtekniker
Heltid
Alle sektorer
537 personer
472 personer
Ca 273 kr
Ca
Ca 275 kr
44 170 kr
44 470 kr
530 040 kr
533 640 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 275 kr
44 170 kr
44 470 kr
530 040 kr
533 640 kr
Ca 280 kr
Ca
Ca 282 kr
45 390 kr
45 690 kr
544 680 kr
548 280 kr
Ca 280 kr
Ca
Ca 282 kr
45 640 kr
45 970 kr
547 680 kr
551 640 kr
Skogtekniker
Privat
545 personer
485 personer
Ca 273 kr
Ca
Ca 274 kr
44 170 kr
44 400 kr
530 040 kr
532 800 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 274 kr
44 170 kr
44 400 kr
530 040 kr
532 800 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca 284 kr
45 680 kr
45 940 kr
548 160 kr
551 280 kr
Ca 282 kr
Ca
Ca 284 kr
45 890 kr
46 170 kr
550 680 kr
554 040 kr
Skogtekniker
Heltid
Privat
443 personer
396 personer
Ca 273 kr
Ca
Ca 275 kr
44 210 kr
44 560 kr
530 520 kr
534 720 kr
Ca 273 kr
Ca
Ca 275 kr
44 210 kr
44 560 kr
530 520 kr
534 720 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 284 kr
45 810 kr
46 070 kr
549 720 kr
552 840 kr
Ca 283 kr
Ca
Ca 284 kr
46 050 kr
46 330 kr
552 600 kr
555 960 kr
Skogtekniker
Alle sektorer
713 personer
623 personer
Ca 271 kr
Ca
Ca 273 kr
43 920 kr
44 170 kr
527 040 kr
530 040 kr
Ca 271 kr
Ca
Ca 273 kr
43 920 kr
44 170 kr
527 040 kr
530 040 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 280 kr
44 960 kr
45 300 kr
539 520 kr
543 600 kr
Ca 278 kr
Ca
Ca 280 kr
45 180 kr
45 550 kr
542 160 kr
546 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold