Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det er en liten historie bak yrkesvalget mitt. Jeg har utdanning innen regnskap og jobbet med dette i mange år. Under arbeidsdagen min var jeg mye alene på kontoret, og jobben var ofte ensidig. Jeg kjente behovet for et mer sosialt arbeid. Jeg hadde noen ganger tolket for familie og venner, og likte det veldig godt. Dessuten fikk jeg alltid positive tilbakemeldinger på tolkingen min. Jeg begynte smått og smått og ta noen oppdrag, men jeg hadde aldri trodd jeg kom til å ta utdanning som tolk eller jobbe med det på fulltid. Etterhvert bestemte meg for å satse alt, og det er jeg veldig takknemlig for nå, da det er en veldig spennende og givende jobb.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Arbeidsdagene og arbeidsoppgavene mine varier, siden jeg, som frilanser, har ulike arbeidsgivere. Noen ganger får jeg tolkeoppdrag fra politiet, andre ganger fra advokater, NAV, psykiatrien, barnehager, sykehus eller fengsel. Jeg kan tolke språkene norsk, urdu og punjabi. Oppdragene mine blir da å tolke ordrett to parters budskap til hverandre, og dette skal gjøres helt upartisk og helst uten å trekke til meg oppmerksomhet. En god tolk er nesten usynlig under samtalen. Samtaleevnene kan være preget av avansert fagterminologi, så en del av arbeidsoppgavene mine er derfor å lære meg begreper innen bransjene oppdragsgiverne mine jobber i.

Jeg tolker mest gjennom fysisk oppmøte, altså person til person, da dette er enklere for alle parter. Da kan personene jeg tolker for høre hverandres stemmebruk og lese nonverbalt språk, som håndbevegelser, mimikker, og ansiktsuttrykk. Som tolk jobber jeg med mennesker med språkbarrierer, og ofte mennesker i vanskeligstilte situasjoner. De er helt avhengige av at det budskapet de prøver å formidle til den andre personen, blir tolket av meg på en presis og nøyaktig måte, slik at ord for ord blir riktig formidlet. Dette er et stort ansvar å bære, og det kreves at jeg er fullstendig skjerpet og har forberedt meg godt før tolkeoppdragene mine.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– For å bli tolk kan du ta tolkeutdanning eller autorisasjonsprøve som tolk. Som tolk må du også være sterk innen språkene du tolker, ikke trekke til deg oppmerksomhet under oppdraget, ha god øyekontakt og tolke presist. Du må også holde på taushetsplikten, ha god notatteknikk og ha korrekte fagliguttrykk på plass.

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– Yrket passer ikke for deg som ikke har god hørsel, tydelig uttale, konsentrasjonsevne og frisk hukommelse. 

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Det jeg setter mest pris på med å være tolk er menneskene og takknemligheten jeg får i etterkant av tolkingen. Noen ganger opplever jeg å bli gjenkjent på gaten, hvor folk takker meg for å ha hjulpet dem med å uttrykke seg når de ikke klarte det på grunn av språkbarrierer. Å være tolk er et veldig stort ansvar, og det liker jeg godt, særlig liker jeg å hjelpe mennesker som er i nød. Da føler jeg at jeg gjør noe som hjelper samfunnet. 

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Det jeg liker minst er at man kan lett bli revet med når mennesker har det vanskelig, og det kan være vanskelig å legge fra seg tunge temaer og samtaler når jeg kommer hjem. Jeg får mye sensitiv informasjon om familier, og det er ikke så lett å glemme alt. Jeg kan heller ikke snakke med noen om det, siden jeg har taushetsplikt. 

Du må være litt liberal for å være tolk. Det er ofte du hører mye rart, men det er viktig å huske på at når noen sier noe du ikke er enig i, eller som er ment for å såre noen, så må du tolke det på samme måte som de sier det. Du kan ikke pynte på ordene deres, for da blir ikke samtalen korrekt. Jeg står ikke for det de sier, selv om jeg er nødt til å snakke i jeg-form når jeg tolker. Dette betyr i praksis at hvis den ene parten sier noe frekt eller slemt til den andre, så må jeg oversette det, også med den samme aggressiviteten i stemmen som de har, slik at motparten forstår budskapet. Det kan være absurd og vanskelig noen ganger.

En annen ting jeg ikke liker så godt er hvor mye tid det går i å reise. Noen oppdrag kan være langt fra neste oppdrag, så da må jeg regne med mye reisetid.

Image
Lisens
1
 

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– For å bli en god tolk må være interessert i språk, kommunisere tydelig, ha en sterk yrkesetikk og sitte på noe kulturforståelse. Du må holde taushetsplikten og klare å være upartisk og opptre rolig og samlet, selv når andre krangler eller viser sterke følelser. Tolkingen din må ha flyt, og du må klare å gjøre oppdragsgiver fornøyd – ellers får du ikke et nytt oppdrag. Du må være villig til å pugge nye og ukjente ord hver dag, og lage ordlister som du har et godt system på.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan for eksempel bli oversetter eller tegnspråktolk.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– Jeg jobber som frilanser, noe som betyr at noen ganger får jeg mye oppdrag, mens andre ganger får jeg lite. Har du arbeidet deg opp til et godt navn, fått sterke referanser og tatt utdanning, kan du tjene godt og få leve et relativt fritt frilanserliv. Statistikken viser at man gjennomsnittlig tjener mellom 450 000–550 000 kr i årslønn.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– De fleste tolker jeg kjenner til er frilansere og selvstendiges næringsdrivende med noen faste oppdragsgivere. For å få oppdrag må du være en sterk tolk som opptrer upartisk og har god kjennskap til språkene de tolker. Hvis du oppfyller kriteriene oppdragsgiver kan du få flere oppdrag. Ingen er garantert oppdrag innen dette yrket, men du får det om du er god og leverer godt.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Oppdragene mine er å tolke ordrett to parters budskap til hverandre, og det skal gjøres helt upartisk og helst uten å trekke til meg oppmerksomhet.
Det jeg setter mest pris på med å være tolk er menneskene og takknemligheten jeg får i etterkant av tolkingen.