Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var litt tilfeldig. Jeg har en samboer som studerte i Oslo, og jeg hadde nettopp blitt ferdig i en prosjektstilling som geolog i Bergen. Jeg var på leting etter en ny jobb. Siden jeg driver mye med klatring, er Høyden et firma jeg har fulgt med på siden det ble etablert for litt over ti år siden. Derfor søkte jeg hos dem. Kombinasjonen av høyden, arbeid i og med tau, problemløsning og varierte arbeidsdager fristet veldig etter en kontorjobb.

Image
Lenke
Kyrre Buxrud
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Arbeidet vi driver med er såpass variert, derfor er dette vanskelig å svare på. Vi gjennomfører vindusvask, inspeksjon av fasade/tak, montasje, tilstandsvurdering og sikringsbistand. 

En vanlig arbeidsdag starter som regel enten på lageret vårt eller ute på et prosjekt. Vi utfører jobber på alt fra kunstverk til anleggsplasser, så lagsammensetningene varierer fra prosjekt til prosjekt. Dagene kan derfor tilbringes på et hustak med én kollega, eller på en større anleggsplass med et større team. Alle i et arbeidslag har en spesifikk rolle på arbeidsplassen. Noen arbeider mest i tau, mens andre har et mer overordnet ansvar over fremdrift, sikkerhet og hvordan riggingen av tauene (hvor og hvordan de skal henge) skal gjennomføres.

Hvis et nytt prosjekt skal startes, møter man opp på lageret. Da består morgenen av gjennomgang av jobben med prosjektleder, pakking av utstyr og risikoanalyse. Vi reiser så til arbeidsplassen, ringer kontaktpersonen og blir enig om hva som skal gjøres. Det hender også at vi samarbeider med andre håndverkere eller hjelper de med sikringsassistanse for å nå utilgjengelige plasser på et bygg eller byggeplass. 

Vi arbeider hovedsakelig fra klokken 07.00 til 15.00, med en lunsj midt på dagen en gang. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– For å arbeide som tilkomsttekniker må man være sertifisert gjennom SOFT (Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk). Det er flere organisasjoner i utlandet som sertifiserer tilkomstteknikere (som også kan arbeide i Norge), men kursing i Norge skjer gjennom SOFT-systemet. Skal man jobbe som tilkomsttekniker offshore på norsk sokkel er det kun SOFT-sertifisering som er godtatt. Lengden på kurset er avhengig av hva slags erfaring man har, men varer fra 4–10 dager. 

Det kreves ingen utdanning, men å ha fagbrev i for eksempel elektro, mekaniker eller tømrer kan være en stor fordel. Det er også en fordel, men kreves ikke, å ha noe klatreerfaring og ha brukt litt tau før, samt være komfortabel i høyden. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det største hinderet vil nok være høydeskrekk. Det er også gunstig å være i god fysisk form. Er man ikke glad i problemløsing og ikke er praktisk anlagt, er nok ikke dette yrket for deg. 

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Det jeg liker best med yrket mitt er kameratskapet blant kollegene og de varierte arbeidsdagene. Det er også utrolig artig å få se så mange kriker og kroker i Oslo som mange andre aldri får se, og at vi får med oss mange flotte soloppganger.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Det må nok være dårlig og kaldt vær. Vi jobber utendørs hele året noe som kan gjøre at vinter- og høstmånedene kan bli harde. Enkelte arbeidsoppgaver kan også være mindre spennende.

Image
Lenke
Trond Teigen
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Å arbeide som tilkomsttekniker krever en interesse for arbeid med og i tau. Det krever mye fokus på sikkerhet, vi må hele tida se løsninger og være allsidige. Har man yrkesfaglig bakgrunn kan dette yrket være en spennende retning å ta. 

For dem som vil jobbe offshore er det også gode mulighet her. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som nevnt tidligere sertifiseres alle (i Norge) gjennom SOFT. Sertifiseringen er basert på erfaring med arbeid i tau og starter på nivå 1 (minst erfaren) og opp til nivå 3 (mest erfaren). For å gå opp i nivå må man logge timer i tau, som kun kan gjøres av en godkjent sikringsleder, som er det øverste nivået i SOFT. Generelt vil personell med nivå 1 og 2 gjennomføre selve arbeidet, mens nivå 3 og sikringsleder vil ha ansvar for rigging og sikkerhet. 

For å gå opp i nivå må man altså loggføre et visst antall timer. Nivå 1 til nivå 2 krever 500 timer i tau, nivå 2 til nivå 3 krever 700 timer i tau og nivå 3 til sikringsleder krever aspirantperiode på ett år.

Andre muligheter innenfor yrket kan være fjellsikring, arborist (trefelling) og linjearbeid.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønn er avhengig av firma, erfaring og hva slags sertifisering man har. Det utgjør også store forskjeller om man jobber på land eller offshore. På land kan man forvente en lønn mellom 400 000 og 650 000 kroner, mens offshore kan man forvente en lønn mellom 650 000 og 900 000 kroner.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– De fleste tilkomstteknikere jobber offshore. Akkurat nå under korona er mye vedlikehold satt på vent, så etterspørselen etter klatrere er mindre. Ved en eventuell oppgang i vedlikehold- og inspeksjonsarbeid vil sjansene for jobb her øke. Har man en bakgrunn med fagbrev vil dette gjøre deg mer attraktiv. 

Sprekere arkitektur og mer fokus på miljøvennlige løsninger øker etterspørselen etter oss som jobber på land og i byen. Vi ser ofte at kunder ønsker å holde en grønn profil og heller ha oss hengende på fasaden enn en stor lift eller kran.  

Tekst:
Jonina Reynisdottir
De fleste tilkomstteknikere jobber offshore.
Å arbeide som tilkomsttekniker krever en interesse for arbeid med og i tau. Det krever mye fokus på sikkerhet, og vi må hele tida se løsninger og være allsidige.