Tannhelsesekretær

– Jeg alltid vært interessert og fascinert av tenner, sier Ina Matre og forteller om et veldig variert yrke.
Portrett av Ina i hvit arbeidstøy
Ina Matre, 31 år
Tannhelsesekretær
Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Vestland
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Du må like godt å jobbe med mennesker»
― Ina Matre
Intervju:
Sigrid Hegge Eriksen
Publisert: 17.01.2022
«Du må like godt å jobbe med mennesker»
― Ina Matre
«Man kan jobbe i både privat og offentlig sektor, og på store og små klinikker. »
― Ina Matre

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg liker mennesker og ville jobbe med mennesker og i team. Dermed bestemte jeg meg for å ta utdannelse som tannhelsesekretær, etter å ha jobbet en del år i butikk. Som tannhelsesekretær ser jeg mennesker i forskjellige situasjoner og jeg møter alle typer mennesker. I tillegg har jeg alltid vært litt interessert i og fascinert av tenner.

Image
Kvinne står ved en røntgenmaskin som tar bilde av tennene til en pasient.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber som tannhelsesekretær på en klinikk som tar imot pasienter som er henvist spesielt til oss for en spesifikk problemstilling. På en vanlig tannklinikk innenfor det offentlige har man gjerne de samme pasientene fra de er små barn til de blir voksne. Hos oss varierer det veldig hvor lang behandlingsplan pasientene har. Noen er her bare én til to ganger, andre er her over lengre tid.

Arbeidsoppgavene mine varierer fra dag til dag. Vi tannhelsesekretærene bytter på de ulike arbeidsoppgavene. En dag kan man ha ansvar for «sterilen», der vi tar imot alt brukt utstyr som er skittent og som skal vaskes, pakkes og steriliseres. Noen dager er man i resepsjonen, der vi har telefontid fra 08.00-15.00 og tar imot henvendelser fra pasienter som har spørsmål om timen eller som må avlyse timene sine. Andre dager jobber man sammen med en spesialist som har behov for hjelp ved behandling av et barn som kanskje skal legge en fylling under lystgassbehandling. Eller så kan man en dag assistere under kirurgi. Da må vi dekke opp alt sterilt utstyr og assistere. Vi tar også røntgen, dersom det skal gjøres. Og vi slår opp avtrykk av tenner i gips, dersom noen skal bleke tennene for eksempel.

I tillegg til de arbeidsoppgavene en tannhelsesekretær vanligvis har, har jeg også mer administrativt ansvar på klinikken. Jeg tar imot henvisningene og får epikriser tilsendt som jeg videresender til henviser. Arbeidsdagen min starter derfor gjerne med å sjekke firmamailen og da går jeg gjennom henvisningene og registrerer disse på de forskjellige fagfeltene. Jeg har også ansvar for bemanningen på klinikken, som jeg setter opp hver fredag for den kommende uken. Dersom det er sykdom, får jeg beskjed om det på morgenen og må utføre noen bytter dersom det er behov for det. Vanligvis har vi en sekretær til hver tannlegespesialist, men ved sykdom må jeg gjøre endringer. I tillegg hender det at pasienten har behov for tolk, og da må jeg bestille det.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Innenfor det offentlige må man ha autorisasjon som tannhelsesekretær. Da må man først gå en treårig utdanning på videregående, med henholdsvis 1. år Helse og sosialfag,  2. år Helse og servicefag og deretter 3. år Tannhelsesekretær. Tannhelsesekretær er en beskyttet tittel, og etter utdanning søker man om autorisasjon for å kunne begynne å arbeide som dette.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du må like å jobbe med mennesker. Liker man ikke det, er det kanskje ikke riktig yrke. Man må jo yte service og være blid overfor pasientene. Dette er heller ikke yrket om man ikke håndterer stress så godt. Det kan være veldig hektisk enkelte dager. Vi har gjerne en konkret plan med en spesialist og pasient, men så skjer det ting og man må endre planen og omstille seg.

Hva liker du best med dette yrket?

– Det er alle mulighetene det gir meg. Jeg gjør veldig mye forskjellig i løpet av en arbeidsuke, og jeg liker å være «poteten» som kan brukes til det meste. Også liker jeg veldig godt at jeg lærer noe nytt hele tiden. Når jeg jobber med mange forskjellige spesialister, får jeg innblikk i mange ulike fagfelt. Det synes jeg er spennende. Å jobbe i team liker jeg også veldig godt.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er lite jeg ikke liker. Men dersom det er mye sykdom i perioder, kan det bli veldig hektisk til tider.

Image
Kvinne i tannpleieruniform sitter foran en pc-skjerm i en resepsjon og skriver på et tastatur

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det er folk som liker travle dager, med forskjellige arbeidsoppgaver fra dag til dag, og som liker å jobbe med mennesker. Man må se viktigheten av å følge faste rutiner og ta hygiene på alvor. Siden mye av det vi jobber med skal være sterilt, er dette veldig viktig. Det er også bra å være tålmodig, da vi har veldig forskjellige pasienter som kommer til oss. Har man pasienter som er små barn, må man opptre på en annen måte enn ved en voksen pasient. Vi har også pasienter som kommer fra fengsel eller fra psykiatrisk institusjon, og da må man ta hensyn til det. Det må også nevnes at som tannhelsesekretær må man tåle litt blod og spytt. I kirurgi kan det bli mye blødning, i tillegg til at det kan være en del spytt og blod ved rens og vask av utstyr. Men dette er noe man blir godt vant til.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Man kan jobbe i både privat og offentlig sektor, og på store og små klinikker. Man kan ha enkelte administrative arbeidsoppgaver, men oftest arbeidsoppgaver som går på pasientbehandling.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

Når man begynner som tannhelsesekretær har man en lønn på litt under 370 000 kr i året. Jobber man i det offentlige, følges det en fast tariff. Lønnen stiger med ansiennitet, og ved full ansiennitet ligger man på 446 000 kr i året. Dette endres årlig i forbindelse med lønnsforhandlinger.

Hvordan er sjansene for å jobb?

Jeg tror det er gode sjanser både i det private og offentlige. Det er kanskje litt vanskeligere å få jobb i det offentlige, men det er absolutt mulig. Selv begynte jeg som vikar og fikk fast stilling etter hvert. I det offentlige kreves det autorisasjon, mens i det private kan man få jobb som assistent.

Tilhørende utdanninger

Tannhelsesekretær

Du får grunnlag for yrkesutøvelse på tannlegekontor ved utføring av administrative oppgaver og bistand ved munn- og tannbehandlinger.

Finn studier