Takstmann vurderer bolig.
Yrkesbeskrivelse

Takst­mann

favoritt ikon

Som takstmann er jobben din å sette verdi på noe. Mange jobber med å taksere boliger.

Å taksere betyr å verdsette, og som takstmann er jobben din å sette verdi på en eiendom eller en gjenstand. Det vil si at du skal finne ut hvor mye en ting er verdt i penger.

Ved boligsalg, er det for eksempel en takstmann som setter verdi og lager tilstandsanalyse av boligen. I byggekonflikter, reklamasjoner og tvister blir takstmannen ofte hentet inn som tredjepart. Ved skade, er det en skadetakstmann som kommer fram til hva en skade koster.

En takstmann kan jobbe innen følgende områder:

  • boligtakst: verditakst og tilstandsrapport
  • verditaksering av eiendommer
  • taksering av skade på bygninger og løsøre, som for eksempel biler, maskiner og lignende
  • taksering av landbrukseiendommer
  • taksering av næringseiendommer
  • taksering av industri- og anleggsmaskiner, kjøretøy, båter, innbo og inventar
  • eltaksering: vurdering av elsikkerhet og taksering av installasjoner

Takstmannen må kunne mye om lover og regler, og en del av arbeidsdagen omfatter saksbehandling og administrative oppgaver.

Hvor jobber takstmenn?

En takstmann er ofte selvstendig næringsdrivende eller ansatt i en mindre bedrift. Forsikringsselskaper bruker også takstmenn når de skal bestemme omfanget av en skade.

Personlige egenskaper

Som takstmann må du ha interesse for ditt fagfelt og tekniske detaljer. Takstmannen må være ærlig og kunne fungere som en nøytral part. Evne til å omgås mennesker og kommunisere godt er også viktig.

Utdanning

Takstmann er ikke en beskyttet tittel, og i utgangspunktet stilles ingen faste krav til utdanning for å kunne kalle seg takstmann.

Likevel bør du ha lang erfaring innen bransjen du ønsker å taksere. For eksempel, for å kunne jobbe som takstmann innen bolig og eiendom, må du i utgangspunktet ha både erfaring og utdanning fra byggebransjen. Eksempler på denne typen utdanning er mester (murmester, byggmester, tømmermester etc.), ingeniør, arkitekt eller utdannelse fra byggteknisk fagskole. 

Kurs

Det finnes også ulike bransjeorganisasjoner som tilbyr forskjellige kurs innen taksering. For eksempel kurs i tilstandsanalyse av bolig og kurs i taksering av skade på ­­­bygninger og løsøre.

Sertifisering og godkjenning

Bransjen opererer med ulike sertifiserings- og godkjenningsordninger. Når du skal velge hvilken organisasjon du ønsker å utdanne deg hos eller bli medlem av, bør du sjekke disse ordningene. Ulike bransjeorganisasjoner har ulike krav til godkjenning og medlemskap.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Takstmann
Heltid
Alle sektorer
1 608 personer
386 personer
1 222 personer
Ca 293 kr
Ca 259 kr
Ca 308 kr
47 500 kr
42 010 kr
49 840 kr
570 000 kr
504 120 kr
598 080 kr
Ca 293 kr
Ca 259 kr
Ca 308 kr
47 500 kr
42 160 kr
49 840 kr
570 000 kr
505 920 kr
598 080 kr
Ca 310 kr
Ca 270 kr
Ca 322 kr
50 170 kr
43 700 kr
52 210 kr
602 040 kr
524 400 kr
626 520 kr
Ca 310 kr
Ca 270 kr
Ca 322 kr
51 050 kr
45 160 kr
52 910 kr
612 600 kr
541 920 kr
634 920 kr
Takstmann
Deltid
Alle sektorer
208 personer
134 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 020 kr
39 950 kr
480 240 kr
479 400 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 020 kr
39 950 kr
480 240 kr
479 400 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 294 kr
44 850 kr
47 650 kr
538 200 kr
571 800 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 294 kr
45 170 kr
47 910 kr
542 040 kr
574 920 kr
Takstmann
Heltid
Privat
1 606 personer
386 personer
1 220 personer
Ca 293 kr
Ca 259 kr
Ca 308 kr
47 510 kr
42 010 kr
49 900 kr
570 120 kr
504 120 kr
598 800 kr
Ca 293 kr
Ca 259 kr
Ca 308 kr
47 510 kr
42 160 kr
49 900 kr
570 120 kr
505 920 kr
598 800 kr
Ca 310 kr
Ca 270 kr
Ca 322 kr
50 180 kr
43 700 kr
52 230 kr
602 160 kr
524 400 kr
626 760 kr
Ca 310 kr
Ca 270 kr
Ca 322 kr
51 060 kr
45 160 kr
52 930 kr
612 720 kr
541 920 kr
635 160 kr
Takstmann
Deltid
Privat
207 personer
133 personer
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 020 kr
39 950 kr
480 240 kr
479 400 kr
Ca 247 kr
Ca
Ca 247 kr
40 020 kr
39 950 kr
480 240 kr
479 400 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 294 kr
44 860 kr
47 670 kr
538 320 kr
572 040 kr
Ca 277 kr
Ca
Ca 294 kr
45 180 kr
47 930 kr
542 160 kr
575 160 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger trehus og andre tre­konstruksjoner.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Rørlegger

Rørlegger

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Landmåler med måleinstrument.

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren utreder, planlegger og gjennom­fører byggeprosjekter. Ofte er bygg­ingeniøren lederen på en byggeplass.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.