takstmann har utført arealmåling med lasermåler i en bolig.
Yrkesbeskrivelse

Takst­mann

favoritt ikon

Som takstmann er jobben din å sette verdi på noe. Mange jobber med å taksere og analysere boliger.

Å taksere betyr å verdsette, og som takstmann er jobben din å sette verdi på noe. Det vil si at du skal finne ut hvor mye en ting er verdt i penger. I forbindelse med salg av en bolig, er det takstmannen som avgjør verdien av boligen, og lager en tilstandsanalyse som forteller hvilken stand boligen er i.

Ved skader på fast eiendom er det også en takstmann som kommer fram til hva en skade koster. I byggekonflikter og tvister blir takstmannen ofte hentet inn som tredjepart.

En takstmann kan jobbe innenfor følgende områder:

  • verditaksering av boliger
  • tilstandsanalyse av boliger
  • verditaksering av eiendommer
  • taksering av skade på bygninger og løsøre, som for eksempel biler, maskiner og lignende
  • taksering av landbrukseiendommer
  • taksering av næringseiendommer
  • taksering av industrimaskiner, anleggsmaskiner, kjøretøy, båter, innbo og inventar

Takstmannen må kunne mye om lover og regler, og en del av arbeidsdagen omfatter saksbehandling og administrative oppgaver.

Noen takstmenn kalles også for takstingeniører.

Hvor jobber takstmenn?

En takstmann er ofte selvstendig næringsdrivende eller ansatt i en mindre bedrift. Forsikringsselskaper bruker også takstmenn når de skal bestemme omfanget av en skade.

Personlige egenskaper

Som takstmann må du ha interesse for bygg og tekniske detaljer. Takstmannen må være ærlig og kunne fungere som en nøytral part. Evne til å omgås mennesker og kommunisere godt er også viktig.

Utdanning

Takstmann er ikke en beskyttet tittel. Det vil si at det i utgangspunktet ikke stilles noen faste krav til utdanning for å kunne kalle seg takstmann. Likevel bør du ha lang erfaring innen bransjen du ønsker å taksere. For å for eksempel kunne jobbe som takstmann innenfor bolig og eiendom, må du i utgangspunktet ha både erfaring og utdanning fra byggebransjen. Eksempler på denne typen utdanning er mester (murmester, byggmester, tømmermester etc.), ingeniør, arkitekt eller utdannelse fra byggteknisk fagskole. 

Kurs

Det finnes også ulike bransjeorganisasjoner som tilbyr forskjellige kurs innen taksering. Eksempler på slike kurs er kurs i tilstandsanalyse av bolig og kurs i taksering av skade på ­­­bygninger og løsøre. Opptakskrav til de ulike kursene varierer. 

Om bransjeorganisasjonen vurderer din kompetanse til å være tilstrekkelig, kan du få godkjenning og medlemskap i organisasjonen. Da føres du opp på listen deres over godkjente takstmenn. Kunder sjekker ofte disse listene når de skal velge takstmann. 

Sertifisering og godkjenning

Bransjen opererer med ulike sertifiserings- og godkjenningsordninger. Når du skal velge hvilken organisasjon du ønsker å utdanne deg hos, bør du sjekke disse ordningene.

Det er verdt å merke seg at sertifiseringer og godkjenninger er midlertidige og kan trekkes tilbake for takstmenn som ikke er skikket.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Takstmenn
Deltid
Alle sektorer
218 personer
76 personer
142 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca 233 kr
37 350 kr
37 820 kr
448 200 kr
453 840 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 233 kr
37 350 kr
37 820 kr
448 200 kr
453 840 kr
Ca 253 kr
Ca 230 kr
Ca 265 kr
40 960 kr
37 280 kr
42 930 kr
491 520 kr
447 360 kr
515 160 kr
Ca 253 kr
Ca 230 kr
Ca 265 kr
41 340 kr
37 280 kr
43 280 kr
496 080 kr
447 360 kr
519 360 kr
Takstmenn
Heltid
Alle sektorer
1 647 personer
419 personer
1 228 personer
Ca 268 kr
Ca 241 kr
Ca 284 kr
43 470 kr
39 040 kr
45 970 kr
521 640 kr
468 480 kr
551 640 kr
Ca 268 kr
Ca 241 kr
Ca 284 kr
43 470 kr
39 100 kr
45 970 kr
521 640 kr
469 200 kr
551 640 kr
Ca 287 kr
Ca 251 kr
Ca 299 kr
46 450 kr
40 670 kr
48 440 kr
557 400 kr
488 040 kr
581 280 kr
Ca 287 kr
Ca 251 kr
Ca 299 kr
47 170 kr
41 630 kr
49 090 kr
566 040 kr
499 560 kr
589 080 kr
Takstmenn
Deltid
Privat
215 personer
76 personer
139 personer
Ca 231 kr
Ca
Ca 233 kr
37 350 kr
37 820 kr
448 200 kr
453 840 kr
Ca 231 kr
Ca
Ca 233 kr
37 350 kr
37 820 kr
448 200 kr
453 840 kr
Ca 253 kr
Ca 230 kr
Ca 266 kr
41 040 kr
37 200 kr
43 140 kr
492 480 kr
446 400 kr
517 680 kr
Ca 253 kr
Ca 230 kr
Ca 266 kr
41 430 kr
37 200 kr
43 500 kr
497 160 kr
446 400 kr
522 000 kr
Takstmenn
Heltid
Privat
1 640 personer
419 personer
1 221 personer
Ca 268 kr
Ca 241 kr
Ca 284 kr
43 470 kr
39 040 kr
45 970 kr
521 640 kr
468 480 kr
551 640 kr
Ca 268 kr
Ca 241 kr
Ca 284 kr
43 470 kr
39 100 kr
45 970 kr
521 640 kr
469 200 kr
551 640 kr
Ca 287 kr
Ca 251 kr
Ca 299 kr
46 480 kr
40 670 kr
48 490 kr
557 760 kr
488 040 kr
581 880 kr
Ca 287 kr
Ca 251 kr
Ca 299 kr
47 210 kr
41 630 kr
49 140 kr
566 520 kr
499 560 kr
589 680 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Snekker i arbeid med husbygging.

Snekker

Snekkere jobber hovedsakelig med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken og trapper. 

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Personalsjef i samtale med medarbeider foran en data

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger hus, boligblokker og andre byggverk.

Rørlegger

Rørlegger

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Landmåler med måleinstrument.

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Byggingeniør som sjekker arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren utreder, planlegger og gjennom­fører byggeprosjekter. Ofte er bygg­ingeniøren lederen på en byggeplass.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i en bedrift.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.