Yrkesbeskrivelse

Takstmann

Som takstmann er jobben din å sette verdi på noe. Mange jobber med å taksere boliger.

Å taksere betyr å verdsette, og som takstmann er jobben din å sette verdi på en eiendom eller en gjenstand. Det vil si at du skal finne ut hvor mye en ting er verdt i penger.

Ved boligsalg, er det for eksempel en takstmann som setter verdi og lager tilstandsanalyse av boligen. I byggekonflikter, reklamasjoner og tvister blir takstmannen ofte hentet inn som tredjepart. Ved skade, er det en skadetakstmann som kommer fram til hva en skade koster.

En takstmann kan jobbe innen følgende områder:

 • boligtakst: verditakst og tilstandsrapport
 • verditaksering av eiendommer taksering av skade på bygninger og løsøre, som for eksempel biler, maskiner og lignende
 • taksering av landbrukseiendommer
 • taksering av næringseiendommer
 • taksering av industri- og anleggsmaskiner, kjøretøy, båter, innbo og inventar
 • eltaksering: vurdering av elsikkerhet og taksering av installasjoner

Takstmannen må kunne mye om lover og regler, og en del av arbeidsdagen omfatter saksbehandling og administrative oppgaver.

Hvor jobber takstmenn ?

En takstmann er ofte selvstendig næringsdrivende eller ansatt i en mindre bedrift. Forsikringsselskaper bruker også takstmenn når de skal bestemme omfanget av en skade.

Personlige egenskaper

Som takstmann må du ha interesse for ditt fagfelt og tekniske detaljer. Takstmannen må være ærlig og kunne fungere som en nøytral part. Evne til å omgås mennesker og kommunisere godt er også viktig.

Utdanning

Takstmann er ikke en beskyttet tittel, og i utgangspunktet stilles ingen faste krav til utdanning for å kunne kalle seg takstmann.

Likevel bør du ha lang erfaring innen bransjen du ønsker å taksere. For eksempel, for å kunne jobbe som takstmann innen bolig og eiendom, må du i utgangspunktet ha både erfaring og utdanning fra byggebransjen. Eksempler på denne typen utdanning er mester (murmester, byggmester, tømmermester etc.), ingeniør, arkitekt eller utdannelse fra byggteknisk fagskole.

Kurs

Det finnes også ulike bransjeorganisasjoner som tilbyr forskjellige kurs innen taksering. For eksempel kurs i tilstandsanalyse av bolig og kurs i taksering av skade på ­­­bygninger og løsøre.

Sertifisering og godkjenning

Bransjen opererer med ulike sertifiserings- og godkjenningsordninger. Når du skal velge hvilken organisasjon du ønsker å utdanne deg hos eller bli medlem av, bør du sjekke disse ordningene. Ulike bransjeorganisasjoner har ulike krav til godkjenning og medlemskap.

Bedrifter

Takstmann i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3417115 - TAKSTMEDARBEIDER
 • 3417112 - TAKSTMANN
 • 3417109 - TAKSTINGENIØR
 • 3417105 - TEKNISK INSPEKTØR (TAKSERING)
 • 3412119 - TEKNISK KONSULENT (FORSIKRING)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 15. april 2019, av