Takstmann vurderer bolig.
Yrkesbeskrivelse

Takst­mann

favoritt ikon

Som takstmann er jobben din å sette verdi på noe. Mange jobber med å taksere boliger.

Å taksere betyr å verdsette, og som takstmann er jobben din å sette verdi på en eiendom eller en gjenstand. Det vil si at du skal finne ut hvor mye en ting er verdt i penger.

Ved boligsalg, er det for eksempel en takstmann som setter verdi og lager tilstandsanalyse av boligen. I byggekonflikter, reklamasjoner og tvister blir takstmannen ofte hentet inn som tredjepart. Ved skade, er det en skadetakstmann som kommer fram til hva en skade koster.

En takstmann kan jobbe innen følgende områder:

  • boligtakst: verditakst og tilstandsrapport
  • verditaksering av eiendommer
  • taksering av skade på bygninger og løsøre, som for eksempel biler, maskiner og lignende
  • taksering av landbrukseiendommer
  • taksering av næringseiendommer
  • taksering av industri- og anleggsmaskiner, kjøretøy, båter, innbo og inventar
  • eltaksering: vurdering av elsikkerhet og taksering av installasjoner

Takstmannen må kunne mye om lover og regler, og en del av arbeidsdagen omfatter saksbehandling og administrative oppgaver.

Hvor jobber takstmenn?

En takstmann er ofte selvstendig næringsdrivende eller ansatt i en mindre bedrift. Forsikringsselskaper bruker også takstmenn når de skal bestemme omfanget av en skade.

Personlige egenskaper

Som takstmann må du ha interesse for ditt fagfelt og tekniske detaljer. Takstmannen må være ærlig og kunne fungere som en nøytral part. Evne til å omgås mennesker og kommunisere godt er også viktig.

Utdanning

Takstmann er ikke en beskyttet tittel, og i utgangspunktet stilles ingen faste krav til utdanning for å kunne kalle seg takstmann.

Likevel bør du ha lang erfaring innen bransjen du ønsker å taksere. For eksempel, for å kunne jobbe som takstmann innen bolig og eiendom, må du i utgangspunktet ha både erfaring og utdanning fra byggebransjen. Eksempler på denne typen utdanning er mester (murmester, byggmester, tømmermester etc.), ingeniør, arkitekt eller utdannelse fra byggteknisk fagskole. 

Kurs

Det finnes også ulike bransjeorganisasjoner som tilbyr forskjellige kurs innen taksering. For eksempel kurs i tilstandsanalyse av bolig og kurs i taksering av skade på ­­­bygninger og løsøre.

Sertifisering og godkjenning

Bransjen opererer med ulike sertifiserings- og godkjenningsordninger. Når du skal velge hvilken organisasjon du ønsker å utdanne deg hos eller bli medlem av, bør du sjekke disse ordningene. Ulike bransjeorganisasjoner har ulike krav til godkjenning og medlemskap.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Takstmann
Deltid
Alle sektorer
223 personer
141 personer
Ca 241 kr
Ca
Ca 245 kr
39 090 kr
39 620 kr
469 080 kr
475 440 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 245 kr
39 090 kr
39 620 kr
469 080 kr
475 440 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 286 kr
43 160 kr
46 350 kr
517 920 kr
556 200 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 286 kr
43 560 kr
46 610 kr
522 720 kr
559 320 kr
Takstmann
Heltid
Alle sektorer
1 643 personer
428 personer
1 215 personer
Ca 278 kr
Ca 253 kr
Ca 291 kr
45 000 kr
41 060 kr
47 200 kr
540 000 kr
492 720 kr
566 400 kr
Ca 278 kr
Ca 253 kr
Ca 291 kr
45 000 kr
41 230 kr
47 200 kr
540 000 kr
494 760 kr
566 400 kr
Ca 297 kr
Ca 261 kr
Ca 310 kr
48 170 kr
42 290 kr
50 240 kr
578 040 kr
507 480 kr
602 880 kr
Ca 297 kr
Ca 261 kr
Ca 310 kr
49 090 kr
43 560 kr
51 040 kr
589 080 kr
522 720 kr
612 480 kr
Takstmann
Privat
1 865 personer
510 personer
1 355 personer
Ca 276 kr
Ca 251 kr
Ca 289 kr
44 730 kr
40 740 kr
46 850 kr
536 760 kr
488 880 kr
562 200 kr
Ca 276 kr
Ca 251 kr
Ca 289 kr
44 730 kr
40 860 kr
46 850 kr
536 760 kr
490 320 kr
562 200 kr
Ca 295 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
47 820 kr
41 910 kr
50 030 kr
573 840 kr
502 920 kr
600 360 kr
Ca 295 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
48 700 kr
43 100 kr
50 800 kr
584 400 kr
517 200 kr
609 600 kr
Takstmann
Deltid
Privat
223 personer
141 personer
Ca 241 kr
Ca
Ca 245 kr
39 090 kr
39 620 kr
469 080 kr
475 440 kr
Ca 241 kr
Ca
Ca 245 kr
39 090 kr
39 620 kr
469 080 kr
475 440 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 286 kr
43 160 kr
46 350 kr
517 920 kr
556 200 kr
Ca 266 kr
Ca
Ca 286 kr
43 560 kr
46 610 kr
522 720 kr
559 320 kr
Takstmann
Heltid
Privat
1 642 personer
428 personer
1 214 personer
Ca 278 kr
Ca 253 kr
Ca 291 kr
45 000 kr
41 060 kr
47 200 kr
540 000 kr
492 720 kr
566 400 kr
Ca 278 kr
Ca 253 kr
Ca 291 kr
45 000 kr
41 230 kr
47 200 kr
540 000 kr
494 760 kr
566 400 kr
Ca 297 kr
Ca 261 kr
Ca 310 kr
48 180 kr
42 290 kr
50 250 kr
578 160 kr
507 480 kr
603 000 kr
Ca 297 kr
Ca 261 kr
Ca 310 kr
49 100 kr
43 560 kr
51 050 kr
589 200 kr
522 720 kr
612 600 kr
Takstmann
Alle sektorer
1 866 personer
510 personer
1 356 personer
Ca 276 kr
Ca 251 kr
Ca 289 kr
44 730 kr
40 740 kr
46 800 kr
536 760 kr
488 880 kr
561 600 kr
Ca 276 kr
Ca 251 kr
Ca 289 kr
44 730 kr
40 860 kr
46 800 kr
536 760 kr
490 320 kr
561 600 kr
Ca 295 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
47 820 kr
41 910 kr
50 030 kr
573 840 kr
502 920 kr
600 360 kr
Ca 295 kr
Ca 259 kr
Ca 309 kr
48 700 kr
43 100 kr
50 800 kr
584 400 kr
517 200 kr
609 600 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Økonomikonsulent

Økonomi­konsulent

En økonomi­konsulent har oppgaver som budsjettering, saksbehandling, fakturering eller regnskapsføring.

Samfunnsøkonom

Samfunns­økonom

Samfunns­økonomer forutsier den økonomiske utviklingen og gir råd basert på dette.

To personer analyserer grafer

Markeds­analytiker

Markeds­analytikeren analyserer markeder og informerer om resultatene.

Murer i arbeid.

Murer

Mur- og flisleggeren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Mann i dress står utenfor en høy bygning.

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellets leder og har hovedansvaret for drift, økonomi og de ansatte på hotellet.

Snekker som jobber med saging.

Snekker

Snekkere jobber hovedsakelig med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken og trapper. 

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger trehus og andre tre­konstruksjoner.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvar for personalsaker og lønn i en bedrift.

Rørlegger

Rørlegger

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemegler

En aksjemegler kjøper og selger aksjer og andre aksjelignende verdipapirer.

Landmåler med måleinstrument.

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.