Hvorfor valgte du dette yrket? 

– Jeg begynte på yrkesskolen (tømrerfag) i 2006. Etter to år på yrkesskolen, begynte jeg som lærling i bedrift. Deretter jobbet jeg to år som tømrer før jeg begynte på kveldsskole for å utdanne meg til byggmester. Da kunne jeg kombinere utdanning med arbeid som tømrer på dagtid. Da jeg var ferdig byggmester og hadde mesterbrev, startet jeg på takseringsutdanningen. Flere kollegaer, både fra lærlingtiden og senere jobb, introduserte meg for takseringsyrket og det ga mersmak. Nå har jeg min egen bedrift som takstmann.

Image
Byggmester og takstmann Mats Hansen måler med tommestokk inne i en dusj med fliser
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Arbeidsdagen som takstmann varierer, med ulike arbeidsoppgaver som må gjennomføres. I hovedsak består arbeidsdagene våre av befaringer, rapportskriving og oppfølging av oppdragsgivere. I dag har jeg hjemmekontor, så dagene starter med e-poster, tekstmeldinger og telefoner. Da er det alt fra bestillinger, spørsmål og rapporter som må følges opp.

Som takstmann driver jeg primært med tilstandsanalyse av boliger som skal legges ut for salg. I hovedsak er det eneboliger/tomannsboliger/rekkehus, leiligheter og fritidseiendommer som skal gjennomgås før salg.

Tilstandsanalyse av et salgsobjekt har blitt en viktig del av salgsprosessen i Norge. Det er på grunn av et strengere regelverk og høyere fokus på en tryggere bolighandel. For å utarbeide en tilstandsanalyse må du gjennomføre befaring av boligen. Under befaringene har du som takstmann mange undersøkelsespunkter som gjennomgås. Eksempler er utvendige bygningsdeler, våtrom, kjøkken og overflater. I tillegg foretas en oppmåling av boligen for å finne det korrekte arealet som skal oppgis ved salget.

Når vi er ferdig med befaring, må vi utarbeide en tilstandsrapport med undersøkelsene og vurderingene gjort under befaringen. Vi må skaffe informasjon både fra eier av boligen og kommunen for å utarbeide tilstandsrapporten.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– En takstmann må ha byggfaglig bakgrunn. Den byggfaglige bakgrunnen blir stadig viktigere nå som det stilles høyere krav til blant annet tilstandsrapporter.

Det er forskjellige måter å utdanne seg til takstmann på. Den vanligste måten er å utdanne seg til et byggrelatert mesterbrev. Som byggmester har du anledning til å fullføre takseringsutdanning i ulike takseringsforbund. Jeg er tilknyttet Byggmestrenes Takseringsforbund (BMTF) og opplever det som en faglig styrke. I forbundet gjennomføres det årlige fagsamlinger, hvor erfaringer deles. Du knytter til deg et stort nettverk av andre som jobber med bygg i ulike fag. Forbundet kvalitetssikrer rapportenes innhold og oppdaterer oss på nye lovkrav med mer.

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– Som takstmann må du reise rundt og befare ulike eiendommer, så fysiske begrensninger kan være utfordrende i en slik jobb. Du må trives med skriving, store deler av jobben omhandler tekstbehandling.

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Takseringsyrket skaper en variert hverdag, og som takstmann kombinerer du kontortid med befaringer som jeg trives godt med. Det er alltid spennende å treffe nye mennesker i ulike situasjoner, hverdagen består av kontakt med mennesker. Samarbeidet med ulike yrkesgrupper gir mye god lærdom.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Når du arbeider med taksering i forbindelse med salg av eiendom vil du møte mennesker som selger av ulike årsaker, for enkelte kan årsaken skyldes triste omstendigheter.

Image
Byggmester og takstmann Mats Hansen sitter foran to dataskjermer på et kontor og jobber
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Takseringsyrke passer for den som trives med å arbeide med mennesker. Arbeidshverdagen består av samarbeid med ulike yrkesgrupper og mennesker i ulike situasjoner. Det er viktig å være punktlig og gjøre egne vurderinger. Du må være lærevillig, da yrket stiller krav til mange ulike sider av byggebransjen, en bransje som stadig er i endring.

Personer som trives på kontor, vil kunne trives i denne jobben, da en del av arbeidet utføres på pc, nettbrett eller liknende. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Med bakgrunn som byggmester og takstmann finnes det flere ulike yrkesretninger. Eksempelvis kan du arbeide som bygningskonsulent, byggeleder eller være ansatt i forsikringsselskap. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– Lønnen til en takstmann vil variere fra landsdel og hvor mange oppdrag du har. Det vil variere om du velger å drive ditt eget selskap eller om du blir ansatt i et takseringsfirma. En del takstmenn driver bygningsfirmaer ved siden av takseringsyrke, så her vil det variere.  

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Med nye lovkrav som trer i kraft 01.01.2022 vil det være et stort behov for takstmenn i fremtiden, så det er gode jobbmuligheter for nyutdannede takstmenn. Det finnes mange ulike retninger å velge i takseringsyrket, og du kan drive med ulike takseringsoppdrag.   

Tekst:
Ingvild Hegge Eriksen
I hovedsak består arbeidsdagene våre av befaringer, rapportskriving og oppfølging av oppdragsgivere
Du må trives med skriving, store deler av jobben omhandler tekstbehandling.