Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det er nok mest riktig å si at jeg valgte jobben, fremfor yrket. Jeg tenkte aldri på at jeg ville søke meg jobb som studiekonsulent mens jeg studerte, men utdanningen jeg har innen markedsføringsledelse er relevant også i denne stillingen.

Litt av årsaken til at jeg søkte jobb her var nok at jeg har selv studert på BI, og jeg likte meg så godt her. Og mens jeg var student var jeg engasjert i flere ulike studentforeninger, som velferdsråd og studentpolitisk koordinator. Det ga meg et bredere innblikk i studiehverdagen jeg synes var interessant. Det ga meg lyst til å prøve en slik jobb.

Image
Sutdiekonsulent Kristine snakker med en student på et møterom
Lenke
Eva Hilde Murvold
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jobben min er delt mellom kontoradministrative oppgaver og jobb direkte med studenter.
I den administrative delen har jeg blant annet ansvar for opptak av studenter. Noen av de andre studiekonsulentene her har ansvar for eksempel gjennomføring av eksamen, studentassistenter og legge opp timeplaner. Du kan si en studiekonsulent er en tilrettelegger og sørger for at mye at mye av det praktiske rundt studiet fungerer.
Vi arrangerer blant annet sosiale trivselstiltak for studentene, som eksamenskaffe og opplegget "bry deg på BI".

I den andre delen av stillingen kommer jeg mer tett på studentene, gjennom individuell oppfølging og veiledning. Det er veldig forskjellig hva studentene ønsker å prate om. Noen er karrierestyrte, og ønsker tips og rådgivning i forbindelse med dette. Andre trenger bare en prat. Da kan det være mye forskjellig som dukker opp. Ser vi behovet for det, sørger vi for en henvisning videre til helsepersonell eller for eksempel en studentprest. Vi kan støte på mange forskjellige problemer.
Jeg opplever denne delen av jobben som veldig givende, og jeg tror at mange åpner seg for meg fordi de kan identifisere seg med meg. Jeg er 25 år og det er ikke lenge siden jeg selv studerte her. Det gjør det enkelt for mange å forholde seg til meg.

Jeg har i tillegg mye kontakt med studentene i forbindelse med et frafallsprosjekt vi har her. Der ringer jeg opp de som har strøket i to eller flere fag. Praten jeg får da avslører ofte mye, og jeg kan få en forklaring på hvorfor det ikke har godt så bra med studiene. Sammen med studenten setter vi da opp et fornuftig løp for det videre studiet. Senere i prosjektet følger vi opp disse studentene.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Studiekonsulent er ingen beskyttet tittel, og studiekonsulenter kan derfor ha ulik utdanningsbakgrunn. Mest vanlig er nok noe innen økonomi og administrasjon. Jeg gikk markedsføringsledelse her på BI, og fordelen da er jo at jeg kjenner skolen og i hvert fall et av fagene som tilbys her.

I tillegg må man være glad i mennesker og utadvendt. Man må være en lytter, ha tålmodighet og like spekteret av samtaler man kan få i en slik jobb.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke om man er innadvendt og ikke har evne til å forstå folk og skjønne deres behov. Det passer heller ikke om man ikke er glad i kontoradministrative oppgaver.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker aller best å være sammen med studentene, og det er spesielt fint å se at det går bra med studentene etter en veiledning. Det gir meg høy motivasjon.

Jeg er også glad for at jeg har en fleksibel arbeidshverdag hvor jeg kan legge opp dagen selv, og at jeg har fine arbeidstider som er praktiske med tanke på min familiehverdag. I tillegg bidrar gode kollegaer til trivsel på jobb.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det synes jeg er vanskelig å svare på. Jeg trives så godt, og synes det er en fin veksling mellom studentkontakt og kontoradministrasjon i denne jobben.

Image
Studiekonsulent Kristine Clausen sitter ved sin kontorpult og jobber med to PC-skjermer foran seg.
Lenke
Eva Hilde Murvold
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Dette passer for dem som er glad i studenter og høyskole, og liker å hjelpe og veilede. Det må man trives med. I tillegg må man like den kontoradministrative delen.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– I tillegg til tilsvarende jobber ved andre skoler, tror jeg dette er bra erfaring innen studentsamskipnader for eksempel.
Har man samme bakgrunn som meg, en bachelor fra BI, er det mange muligheter. Da er man ikke låst til en bransje. Selv jobbet jeg som markedsfører i en nettbutikk før jeg fikk denne jobben.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Startlønnen er på mellom 450 og 500 000 kroner i årslønn. Her hos oss har vi i tillegg gode som betalt lunsj, fleksibel arbeidstid med kjernetid og fri i ferier som jul, påske og lignende.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er litt vanskelig å vurdere, ettersom studiekonsulent ikke er et yrke med en definert utdanning. Ved andre studiesteder kan også tituleringen på jobben være noe annet. Jobbmulighetene forutsetter i hvert fall at det er på et sted hvor det fins en høyskole eller universitet, og det gjør det jo ikke alle steder. Her hos oss har vi hatt veldig mange søkere på de stillingene vi har utlyst i år. Det skyldes nok også at det er spesielt mange arbeidsledige etter korona nå.

 

Tekst:
Eva Hilde Murvold
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Jobben min er delt mellom kontoradministrative oppgaver og jobb direkte med studenter.
Det er spesielt fint å se at det går bra med studentene etter en veiledning.