Portrett av studiekonsulent Ingunn Teigen Blindheim

YrkesintervjuStudiekonsulent favoritt ikon

Som studiekonsulent får Ingunn Teigen Blindheim hjulpet mange mennesker med å finne ut hva de vil i livet. – Du bør ha god oversikt over utdanningssystemet, sier hun.

Ingunn Teigen Blindheim
51 år
Studiekonsulent
Høgskulen i Volda

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har tidligere jobbet med administrasjon av studier. Etter å ha gjort det en god stund kjente jeg at de møtene man hadde med studentene hvor vi fikk snakket ordentlig om ting var det som interessert meg mest. Jeg følte at det ga noe til både meg og til studentene. Det falt veldig i smak, og derfor ønsket jeg å jobbe mer med det som studieveileder.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– I løpet av en vanlig arbeidsdag har jeg en del avtaler om å ha en samtale med forskjellige studenter. Da kommer ofte studenten inn med en konkret problemstilling, som vi sammen skal prøve å finne svar på. Et eksempel kan være at personen vurderer to-tre ulike studier eller yrker, eller lurer på hvordan de kan bruke tidligere studier og erfaringer til å få seg andre yrker enn det de opprinnelig hadde tenkt til å jobbe med.

En annen problemstilling kan være mennesker som har blitt syke, og som kanskje må ta en annen utdannelse fordi de ikke lenger kan drive med det de gjort nå. Da er det viktig at man snakker med personen, hjelper dem å sortere tankene, og bidrar til å finne konkret informasjon som de kan ta med seg videre når de skal ta et valg.

fullsizeoutput_287a.jpeg

Studiekonsulent Ingunn Teigen Blindheim snakker med en student.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Utdanningsbakgrunn er veldig varierende, men det kan være en fordel å ha tatt pedagogikk eller en sosialfaglig utdanning. Når det kommer til personlige egenskaper må man like å snakke med folk og være interessert i å forstå hva de ønsker seg og hva de vil. Du bør samtidig ha god oversikt over utdanningssystemet og kunne klare å svare på en del konkrete ting rundt dette.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Jeg tror ikke det passer for introverte mennesker, hvis en for eksempel ikke er komfortabel med å snakke med ukjente mennesker.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det jeg liker best er de samtalene med folk der man føler at det har gått skikkelig bra, og at personen går fra kontoret med et mye klarere bilde for fremtiden. Det er fint å kunne gi informasjon, eller bidra i prosessen fram mot et valg. I tillegg er det selvsagt hyggelig å få tilbakemelding på det du gjør og vite at man har gjort en positiv forskjell. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er hvis noen som kommer inn til meg er i en veldig vanskelig situasjon, som det ikke finnes enkle løsninger på. Det kan være at de vil studere eller jobbe med noe som det rett og slett ikke er mulig å gjøre, kanskje noe de allerede har lagt mye tid, krefter, og penger i. Da handler det i stor grad om å prøve å hjelpe dem med å se på alternativer, og helst noe som ikke føles som et nederlag.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Hvis du er en person som liker å snakke med folk, og forstå hva som er viktig for dem. Du må være lyttende til personene du snakker med og ikke dytte dine egne meninger på dem som kommer inn til deg. Du skal være en rådgiver og føre en samtale med personen. Så det er veldig viktig at du er bevisst på at du skal hjelpe dem å ta valg, men det er likevel deres valg, og de som skal leve med det.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er kan være at man går over til å jobbe med andre studieadministrative oppgaver, HR- eller personaloppgaver, eller mer spesialisert karriereveileder.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det varierer veldig fra arbeidsplass til arbeidsplass. Så det er det vanskelig å gi et godt konkret svar på.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg har inntrykk av at det er mange som jobber som veiledere i Norge både i videregående, høyskoler og universiteter. Det er mange unge mennesker som jobber som veileder spesielt på universitetene, men da gjerne en del snevrere ansvarsområder. For eksempel at de veileder folk som har gått samme utdannelse som de selv har erfaring med. 

Tekst: Sebastian Bergedahl Vernang

    • Du må være lyttende til personene du snakker med og ikke dytte dine egne meninger på dem som kommer inn til deg.

Yrkesbeskrivelser