Hvorfor valgte du å bli studiekonsulent?

– Jeg var en ryddig og strukturert skoleelev, styrte 4H og forsto at jeg hadde visse administrative evner. Som seksåring lagde jeg lange punktlister og hadde skikkelig orden på det lille livet mitt. Jeg valgte å ta en master i sosiologi, og underveis i studiet, litt tilfeldig fikk jeg jobb i studieadministrasjon på UiO. Jeg trivdes og kjente at jeg var god og mestret jobben. Underveis i masteren fikk jeg en fast stilling i studieadministrasjonen. Jeg valgte å fortsette på samme spor og veilede studenter. Nå har jeg femten års erfaring og brenner fortsatt for studieadministrasjon. Jeg har hatt ulike jobber og nå jobber jeg på Kunsthøgskolen i Oslo blant annet med operastudentene. Her er miljøet kreativt med kunstneriske, håndplukkede og få studenter. Jeg hører mange vakre stemmer på jobben og vi har dans, kunst, teater og visuell kunst under ett og samme tak. Det gir meg mange store øyeblikk og jeg er privilegert som får jobbe med mennesker som har en stor drøm.

Image
To kvinner kledd i svart står med ryggen mot kamera og ser ned på en dataskjerm. Dataskjermen viser en timeplan.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg starter alle dager med en god kaffe og e-post. Det er mange e-poster å svare på fra studenter, lærere og kollegaer. Stillingen min er kombinert, og halvparten av tiden jobber jeg med operastudenter. Per i dag er det 23 studenter på denne utdanningen og jeg er deres kontaktperson gjennom hele studiet. De spør om alt mellom himmel og jord som har med studiehverdagen å gjøre. De er få, administrasjonen er liten og vi kommer tett på hver enkelt student.

Den største oppgaven er å være ansvarlig for deres timeplan. Den er kompleks med mye individuell undervisning. De er også med i ulike produksjoner som for eksempel opptredener på Operaen. Min jobb er å oppdatere timeplanen, og en kollega driver med selve logistikken. Det er en annen stor jobb fordi det oftest er veldig mange involverte i en opera.

Jeg følger en studieplan som beskriver hele studiet, hvilke emner og hvor mye undervisning studentene skal ha. For å kunne følge opp hver enkelt, samarbeider jeg tett med administrasjonen og lærerne. Vi har jevnlige møter både på avdelingen og med studiekonsulenter på de andre avdelingene på Kunsthøgskolen.

Døra mi er alltid åpen for studentene. De kan komme innom med spørsmål om timeplanen sin, fravær, permisjoner og andre ting. Jeg fungerer også som en samtalepartner hvis de ønsker å lufte smått og stort med meg.

Studentene er veldig dedikerte. Å bli operasanger er en livsstil og samtlige har en type musikkutdanning fra før. Masterstudentene kan ta utveksling i utlandet. Å veilede om muligheter, og sammen med internasjonal koordinator sørge vi for at de får en plass, er en del av min jobb. Også å ta godt vare på dem når de kommer tilbake. Dette er en spesielt kostbar utdanning og vi vil at de skal bli dyktige sangere.

Det er vanlig å ha en kombinert jobb, og min andre halvpart av stillingen bruker jeg på prosjekter og utviklingsoppgaver for hele Kunsthøyskolen. Jeg jobber med læringsmiljø og tillitsvalgte studenter. Læringsmiljø betyr at de skal ha det så godt som bare mulig når de studerer her. Akkurat nå er vi i gang med å åpne et eget hus på campus hvor studentene kan møtes og ha sosiale arrangement.

Studenten har jevnlige møter med toppledelsen for at de skal kunne lufte sine meninger og ha en stemme. Jeg fungerer som et bindeledd mellom ledelsen og operastudentene, og også mellom KHiO (Kunsthøgskolen i Oslo) og studentsamskipnaden.

Hva kreves for å kunne jobbe som studiekonsulent?

– Man kan ha mange ulike utdanningsbakgrunner. Veldig mange er samfunnsvitere som meg selv. De fleste høyskoler og universitet ansetter folk med en mastergrad, men det er alltids unntak.

Det kreves at man er ryddig, strukturert og glad i mennesker. Jeg har kontakt med mange og mener bestemt at det er veldig positivt å ha et åpent sinn for å kunne møte folk der de er.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

– Det passer for de som ønsker å bidra til at studenter får en god studiehverdag og når sine mål. I mitt tilfelle betyr det at jeg følger opp hver enkelt og forstår deres behov. Jeg jobber med små kull. På store utdanningsinstitusjoner med mange studenter, er lignende stillinger mindre tett på hver enkelt. 

Er du en rotete type så passer ikke dette. Jobben er i hovedsak en kontorjobb og med det ganske stillesittende. Skolen har en uendelighet av trapper og lange korridorer, men for den som heller vil jobbe utendørs og være i fysisk aktivitet, så er ikke dette rett jobb. Det stiller ingen krav til å være en veldig utadvendt type – man blir profesjonell etter hvert.

Hva liker du best med å være studiekonsulent?

– Det beste er å gi mitt bidrag til at de kommer seg godt gjennom studiene og når mål.

Hva liker du minst?

– Jeg er ikke så glad i rutinemessige oppgaver som for eksempel "punching". Det er lite spennende.

Image
En kvinne og en mann står vendt mot hverandre. Han er ikledd en stripete genser og mørke skyggelue, hun har på seg en svart genser med hvite prikker. De står innendørs, og bak dem er det en scene.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Studiekonsulenter jobber på høgskoler og universiteter. Det er stor forskjell på de ulike jobbene avhengig av om det er en stor eller liten institusjon. Studiekonsulent er et vidt begrep med mange oppgaver. Noen kan ha døren lukket til enhver tid, andre har en åpen dør og driver med veiledning. Det er mange muligheter til å spesialisere seg.

Hva tjener man som studiekonsulent?

– En vanlig lønn er et sted mellom 450 000 og 600 000 kroner i året. Det avhenger av ansiennitet, utdanning og arbeidsgiver.

Hvordan er sjansene for å få jobb som studiekonsulent?

– Det er populære stillinger og ofte mange søkere. Har man relevant erfaring stiller man mye sterkere. Et godt råd er å få en fot innenfor studieadministrasjon under utdanning.

Tekst:
Bente Haraldstad Delmas
Å jobbe på Kunsthøgskolen gir mange store øyeblikk og jeg er privilegert som får jobbe med mennesker som har en stor drøm.
Studiekonsulenter jobber på høgskoler og universiteter. Det er stor forskjell på de ulike jobbene avhengig av om det er en stor eller liten institusjon.