Bent Johnsen stillasbygger portrett

YrkesintervjuStillasbygger favoritt ikon

- Du må like å jobbe ute og ikke ha høydeskrekk for å jobbe i dette yrket, sier Bent Johnsen.

Bent Johnsen
46 år
Stillasbygger
Mesa, Oslo
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket? 

- Da jeg begynte som stillasbygger var planen å jobbe som det i et halvt år. Men nå har det gått 20 år siden den gang.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av? 

- Som regel begynner arbeidsdagen min med å finne fram og laste opp stillaskomponenter, for å så frakte de til stedet der stillaset skal bygges. Det blir mange løft gjennom en arbeidsdag så det gjelder å lære seg en god løfteteknikk for ta vare på helsen.

Fremme på byggeplassen monteres stillaset opp. Vi jobber alltid i team og med erfaring blir både montering og nedmontering en rutine. Utfordringene kommer når vi møter hjørner eller når standardmål ikke stemmer. 

Når stillaset er satt opp må vi kontrollere og godkjenne monteringen før andre arbeidere kan begynne å bruke det.

Som stillasbygger kan du jobbe flere forskjellige steder i løpet av en uke, eller ha samme arbeidsplass ett helt år. Det kommer helt an på hvor stor byggeplassen er. 

I noen få tilfeller må du jobbe kveld eller natt, som for eksempel om stillaset skal opp i nærheten av trikk eller tog. Et stillas skal kontrolleres minst annenhver uke og dette kan være en del av jobben til en stillasbygger.

Nesten ingen dager er like i dette yrket. Ofte skal du forholde deg til nye arbeidsplasser og nye folk, noe som kan være både utfordrende og bra.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli stillasbygger?

- Det finnes forskjellige kurs du må ha fullført for å jobbe som stillasbygger. Det kommer an på høyden på stillaset. Inndelingen er på 2- 9 meter, 9-17 meter,17 meter og høyere.

Ønsker du fagbrev i stillasbygging kan du velge byggfag på videregående skole og gå to år i lære før du går opp til fagprøve. Har du ikke to år på skole kan du gå fire år som lærling og så gå opp til fagbrevet.

Du må like å jobbe ute og ikke ha høydeskrekk for å jobbe i dette yrket. I tillegg er det viktig at du er tilpasningsdyktig siden du vil møte alt fra formann til andre kollegaer som har en dårlig dag eller ikke snakker norsk eller engelsk.

Hva er det beste med yrket ditt?

img_0054.jpg

All rights reserved.

- Det beste er at jeg får jobbe ute hver eneste dag.

Hva misliker du mest med yrket ditt? 

- Det må være mas.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Som stillasbygger kan du også jobbe på plattform eller innen industri langs kysten. Uansett om du bor i en liten eller stor by, så finnes det stillasbyggerfirmaer.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Gjennomsnittslønnen ligger på cirka 400 000 kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Jeg tror det er lett å få jobb i dag. 

img_0048.jpg

All rights reserved.

Tekst: Hedda Berge

Tekst:  

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser