Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg hadde et ønske om å bli ingeniør, og begynte på forkurs for ingeniører, men det ble ikke mer enn forkurset. Yrkesvalget var tilfeldig, og begynte med et oppdrag jeg fikk som 18-åring med rivningsarbeid. Jeg trivdes og fortsatte i bransjen etter det. Yrkesvalget ble på mange måter tatt for meg og nå har jeg vært 40 år i dette yrket. Det har vært en spennende reise i flere verdensdeler, og med masse utfordringer innen industri onshore/offshore, samt bygg og anlegg.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jobben min er planlegge, montere og demontere stillaser for nybygg og vedlikehold. Det viktigste er å skape en sikker, trygg og hensiktsmessig arbeidsplass for alle som skal jobbe på prosjektet. Det kan være en utfordring. Sikkert arbeid i høyden må øves inn. Kravet er enkelt, er du to meter over bakken må du være sikret enten ved bruk av kollektiv sikring som er rekkverk, eller personlig fallsikring. Du kan bygge et stillas veldig raskt, men vanligvis bygges det i takt med bygget.

Vi jobber alltid i team, med to-tre mann på hvert lag. Stillasbygging er nesten som å bygge med legoklosser. Vi må ta mange hensyn for å lage en selvbærende konstruksjon som skal tåle store laster. De med fagbrev beregner hvor mye stillaset kan tåle. Jobben min er å beregne og dokumentere, og jeg har også drevet med opplæring i nesten tjue år. Jeg har vært heldig og jobbet på skipsverft og petrokjemiske anlegg langs kysten i Sør-Norge og også på den britiske og tyske delen av Nordsjøen.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å ta fagbrev  i stillasbygging velger du byggfag på videregående skole og går deretter to år i lære før du går opp til fagprøve . Kurs underveis gir deg tilgang til å jobbe i ulike høyder. Det er mulig å gå fire år som lærling  og så gå opp til fagbrevet.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke for dem som ikke vil være i fysisk aktivitet. Du må være kreativ, fordi mye dreier seg om hvordan vi kan løse problemer. Normalt god fysisk form og utholdenhet er en fordel. Mange løft er på cirka 20 kilo. Liker du ikke å jobbe ute så er ikke dette egnet. Jobben pågår ute hele året og det er mye dårlig vær, men også mye fint vær. Personer med høydeskrekk vil trolig ha en vanskelig start i dette yrket. Du lærer deg teknikk gradvis og må stole din egne kunnskap og erfaringer, og på stillasutstyret,

Hva liker du best med yrket ditt?

– Mestringen med å lage en god konstruksjon og tenke etter endt arbeidsdag at dette er jeg skikkelig stolt over å ha gjort. Variasjonen i hverdagen liker jeg godt.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg liker minst at innkjøpere fokuser mest på økonomi. Fokus på pris gjør at fagarbeideren forsvinner.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må være en type som er glad i fysiske utfordringer. Vi har et stort behov for folk med fagbrev  og interesse for faget. Høydeskrekk er en mestringssak og det kan de fleste overkomme. Du bør være god på å jobbe i team og kunne tåle litt stress. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er et fag hvor det er lett å videreutdanne seg til for eksempel stillastekniker eller ingeniør via Y-veien . Det blir mer og mer fokus på design og sikkerhet.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– En vanlig årslønn er fra 430 000 kroner og oppover. Man får også tillegg for reise, overtid og liknende.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er lett å få jobb i stillasfaget. Vi har en stor mangel på dyktige fagarbeidere og leter etter gode lærlinger. Vi vil ha folk som er vant til å jobbe med fysisk arbeid.

Vi har et stort behov for folk med fagbrev og interesse for faget.
Jeg har bygget stillas på nesten 100 meters dyp inne i bena på oljeplattformer og i nesten 150 meters høyde over havoverflaten.