Skriftgransker

– Tålmodighet og nøyaktighet er viktig i dette yrket, sier Halvor Brustad.
Portrettbilde av skriftgransker Halvor Brustad
Halvor Brustad, 52 år
Skriftgransker
Dokument- og skriftgransker Halvor Brustad
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Det jeg liker aller best er når jeg klarer å finne svaret og vet hva jeg skal konkludere med.»
― Halvor Brustad
Intervju:
Sigrid Hegge Eriksen
Publisert: 31.08.2021
«Det jeg liker aller best er når jeg klarer å finne svaret og vet hva jeg skal konkludere med.»
― Halvor Brustad
«Skal du bli skriftgransker bør du ha god tålmodighet, for det vi driver med kan ta veldig lang tid.»
― Halvor Brustad

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var ganske tilfeldig at jeg ble skriftgransker; jeg er egentlig utdannet maskiningeniør. Men jeg har alltid hatt øye for detaljer, og da noen tipset meg om en opplæringsstilling som dokument- og skriftgransker i Kripos, søkte jeg og kom inn på stillingen. Stillingen var en slags trainee-stilling der jeg både jobbet og utdannet meg til å bli dokument- og skriftgransker.

Image
Mann i lys skjorte studerer en pengeseddel gjennom mikroskop.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg har jobbet 17 år i Kripos, og der var det mye ekthetsvurdering av penger, reisedokumenter og andre dokumenter. Det hender det kommer inn falske sedler i butikkasser, nattsafer og så videre, og disse blir sendt inn til Kripos der man gjør en undersøkelse og beskriver hvordan den er forfalsket og hva slags metode som er benyttet for å forfalske den.

Nå som jeg jobber for meg selv, får jeg henvendelser på telefon eller e-post av ulike oppdragsgivere. Jeg har kunder fra både Sverige og Norge, og det er både advokatfirmaer og privatpersoner som kontakter meg. Et oppdrag starter med at jeg og oppdragsgiver snakker litt om hva de ønsker å få gjort. Det kan være noen som trenger å få en vurdering på om et testamente er ekte, eller noen som har fått ubehagelige brev som skal vurderes. Dersom oppdragsgiver har sortert materiale og gjort en bra jobb i forkant, går ting raskere. Jeg bruker mye tid på å sortere og merke materiale, slik at jeg ikke blander dokumentene. Når jeg skal ta frem papirer i retten senere er det viktig å ha kontroll. Etter beskrivelse og merking av materiale gjør jeg en vurdering eller kategorisering av det omstridte dokumentet. Det beste er å få originaldokumentene slik at jeg kan gjøre en fullstendig undersøkelse, men ofte får jeg kopier på mail og da må det alltid tas et forbehold i konklusjonen. Rapporten/undersøkelsen beskriver dette, bland annet at jeg ikke kan garantere opprinnelsen av signaturen. Det kan man kun gjøre dersom man har originaldokumentet. Dersom jeg jobber med et testamente med en omstridt signatur, vil jeg se på signaturen man sammenligner testamentet med. Om noen har fordreid en skrift eller etterlignet en signatur kan de ha lyktes godt med det, men ofte er de uheldige og tar med seg sitt eget særpreg i den falske signaturen.

I utgangspunktet får oppdragsgiver en rapport fra meg, og den kan bli brukt videre i en rettssak. Jeg blir innkalt da i vitneavhør i rettssaker, der jeg legger frem saken og hvorfor jeg har konkludert som jeg har gjort. Rapporten blir lagt frem i retten og blir en del av dokumentasjonen i rettssaken. Noen ganger vil min rapport være avgjørende i rettssaken. Jeg synes det er veldig spennende når arbeidet mitt er avgjørende for at en kunde vinner saken.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Da jeg ble skriftgransker, var kravet å ha en høyere utdannelse utover videregående. Da jeg var opplæringsansvarlig i Kripos for noen år tilbake, var kravet en bachelorgrad. Selve utdanningen foregår via jobben, som en trainee-stilling. Du følger en opplæringsplan over en fireårig opplæringsperiode.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Som skriftgransker er det et krav om å ikke være fargeblind. For å jobbe i Kripos må du også ha rent rulleblad.

Hva liker du best med dette yrket?

– Det jeg liker aller best er når jeg klarer å finne svaret og vet hva jeg skal konkludere med når jeg skriver rapporten. Å kunne skrive en god rapport med en bra konklusjon, for så å sende saken fra seg, det er veldig fint. Jeg liker også veldig godt kontakten med kundene. I tillegg synes jeg det er spennende å gå i retten, det blir på en måte en slags eksamen for meg. Jeg må også nevne at jeg liker veldig godt å studere ulike trykktekniker. Det er veldig flott å se på for eksempel kobbertrykk på pengesedler.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det må være når jeg ikke får helt taket på det jeg undersøker, at materialet er for dårlig og at det ikke kan trekkes noen konklusjon. At det ikke kan trekkes noen konklusjon er imidlertid også et svar.

Image
Mann i lys skjorte jobber med en maskin og en dataskjerm for å studere et bilde i stor forstørrelse

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du bør være en nøyaktig person med øye for detaljer. En annen viktig egenskap er å være objektiv og ryddig. Vi får ofte informasjon fra den ene parten i en sak, og da er det viktig å kunne sortere vekk irrelevant informasjon og ikke bli farget av ting som ikke har noe med saken å gjøre. Dette er spesielt viktig om man driver privat, slik jeg gjør nå. I Kripos hadde vi mye mindre kontakt med oppdragsgiver. Skal du bli skriftgransker bør du også ha god tålmodighet, for det vi driver med kan ta veldig lang tid. Særlig hvis det er mye materiale i en sak, tar det tid å få oversikt. Jeg hadde for eksempel en sak i Borgarting med 450 signaturer som skulle undersøkes, og det var mye jobb.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Dette er veldig snevert fagfelt og det er ikke veldig mange andre yrker man kan bruke denne spesialiseringen til. Tidligere kollegaer av meg har fått jobb med design i Norges Bank. Du kan jobbe i Kripos, privat slik som meg, ellers kan det være behov for dokumentkompetanse i passkontrollen på grensestasjonene.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Du kan vel forvente deg noe mellom 450 000 til 600 000 kroner i året. Da jeg begynte i Kripos, hadde vi en begrenset lønn under opplæring og deretter vanlig lønn når vi var ferdige.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det blir ikke ansatt skriftgranskere hvert år, så mulighetene for å få jobb er ikke kjempestore.