Hvorfor valgte du dette yrket?

– Etter ungdomsskolen valgte jeg å bli grafisk designer, men er ingen kontortype, og da jeg ble permittert bestemte jeg meg for å bytte yrke. Jeg er omsorgsfull og glad i mennesker, og i ny jobb som skoleassistent, fikk jeg bruke alle sider av meg selv. Underveis tok jeg fagbrev som barne – og ungdomsarbeider. Å jobbe med små mennesker har gitt meg innsikt i viktigheten av «tidlig innsats», og jeg studerer psykisk helse ved siden av jobben for å kunne jobbe som miljøarbeider. Det har lenge vært drømmen min. 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg er skoleassistent for andre trinn, og i SFO på Sandåsen skole, som er en baseskole. Det betyr at trinnene ikke er delt opp i klasser og vi er to assistenter og 42 elever.

Å bidra til barnas mestringsfølelse er vel jobben min i et nøtteskall. Jeg jobber for å skape gode relasjoner og for at alle skal kunne komme til meg, uansett hva det måtte være. For å få tillit må jeg være ekte og genuin. Når relasjonen er på plass er det lettere å hjelpe de barna som trenger det. Som skoleassistenter er det å hjelpe med sosial-trening viktigere enn fag. Når det kommer til læringen ser et klart mønster på de utrygge barna kontra de trygge i klasserommet. Jo tryggere barna er, jo mer mottakelig er de for læring. 

Vi har et stort fokus på «Vi-skole». Det betyr at vi ansatte er likestilte som mennesker, men at vi har forskjellige arbeidsoppgaver. Sammen lager vi små mål vi ønsker å nå, og lærerne stoler på at jeg tar gode og riktige avgjørelser.

Når SFO starter blir jeg værende på samme trinn. Fordelen med kohorter, er at det blir faste rutiner og forutsigbarhet for barna med faste voksne. Jeg vet også hvordan skoledagen deres har vært. Vi prøver å være så mye som mulig ute, men siden dette er barnas fritid vil jeg at de skal få gjøre det de selv har lyst til. Klokken tre ønsker vi at alle skal ut og at vi er ute resten av dagen.

Selv elsker jeg «kaos-lek» og «frilek», og på SFO utfolder de seg og får virkelig øvd seg på sosiale ferdigheter. Å påse at barna vasker hender og renhold generelt, er en veldig stor oppgave i disse dager.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg utdannet meg først til grafisk designer, skiftet beite etter at jeg fikk barn, og jobbet på en barneskole med lønn fra NAV. Etter noen uker fikk jeg tilbud om fast vikariat og etter noen år gikk jeg opp tilfagprøven som praksiskandidat. Hos oss er det kun et par som ikke har fagbrev.

Den vanlige veien å gå er toårig skole og to år som lærling. Et godt råd til alle som skal ta denne retningen er å få studiekompetanse. Det gjør det enklere senere i livet om man vil videreutdanne seg.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Er du ikke tålmodig og genuint glad i barn, så passer det ikke.

Hva liker du best med yrket ditt?

– At jeg kan gjøre en forskjell. Hvis jeg kan være den som bidrar til å gjøre skolehverdagen litt bedre, så betyr det mye for meg.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Kommunen kutter stadig budsjettet og det går ut over uskyldige små mennesker. Det rammer også oss voksne og vår mestringsfølelse. Til tider føler jeg at jeg ikke har tid til å gjøre mitt beste.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– For å jobbe med barn må du være tålmodig. Du må klare å sette seg inn i deres hoder, og ta alt de sier på alvor. Du må vise barna respekt, og ikke ha en ovenfra og ned holdning. Du må ha empati og kunne vise omsorg. På barneskolen er det barn helt opp til 13 år. I fjor jobbet jeg på syvende trinn, og det er en helt annen måte å jobbe på. Felles for alle trinn er relasjonsbygging og medmenneskelighet. For ikke å glemme omstilling. Klarer du ikke å snu på flisa, får du en utfordring. Gode egenskaper er å ha fokus på nonverbal kommunikasjon, ha selvinnsikt, være veldig god både på grensesetting, observasjon og å lytte aktivt. Å være glad i mennesker må ligge i bunn sammen med en stor dose trygghet.        

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som barne- og ungdomsarbeider er det jobbmulighet i både barnehage, skole og ungdomsklubb. Det er også muligheter for å jobbe i bofellesskap som assistent for de med spesielle behov. Mange jobber som avlaster og personlige assistenter. Man kan også ta videreutdanning i for eksempel barnevern.

Jeg er snart ferdig med min tilleggsutdannelse innen psykisk helse, det betyr at jeg kan jobbe som en miljøarbeider.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Vi sier vi får lønn i himmelen, men det gjenstår å se. Jeg tjener ca. 430 000 kroner i året med topp ansiennitet.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Mitt beste råd er å ta fagbrev. Da stiller du mye sterkere som jobbsøker. Hvordan jobbsjansene er, avhenger ofte av kommunens økonomi. I Tønsberg er det ansettelsesstopp. Mange starter med vikariater i påvente av fast jobb.