Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid vært glad i å være ute, og er vokst opp på småbruk. Jeg husker jeg syns det var moro å være med pappa og farfar i skogen på vedhogst og planting, så jeg var nok tidlig innom tanken på en jobb innen skogbruket. Etter ett år på Øytun Folkehøgskole fant jeg ut at jeg gjerne ville ha en jobb hvor jeg kunne være ute, da jeg var veldig mye ute på Folkehøgskolen. Jeg er også glad i tall. Skogbruk er et bredt fag hvor en er innom blant annet skogproduksjon, biologi, økologi og økonomi. Etter å ha hørt at det var godt studiemiljø på skogfagutdanningen, så tenkte jeg at jeg måtte prøve, selv om jeg var veldig usikker før jeg startet på studiene.

Image
Skogbruksleder Anne Åsødegård
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Det er stor forskjell på min jobbhverdag om vinteren og i skogkultursesongen (vår, sommer og høst). Jeg er skogkulturansvarlig i et større område i Viken Skog, og jeg samarbeider med flere skogbruksledere i dette distriktet. Skogbrukslederne er i kontakt med skogeierne og gjør avtaler om hva som skal gjøres av tiltak i deres skog. Jeg tar meg av avtaler som omhandler markberedning, planting og ungskogpleie. 

Om våren, sommeren og høsten går min jobb ut på å formidle plante-, ungskogpleie- og markberedningsoppdrag ut til de rette entreprenørene, samt å lage optimale kjøreruter for sesongen. Jeg er i kontakt med skogplanteskolene for å få rett type plante på lager til rett tid. Jeg varsler skogeier om når skogkulturtiltaket vil bli gjort hos dem. I skogkultursesongen er det ganske travelt, spesielt på våren, da det er mye planter som skal ut. Jeg leverer også ut planter til skogeiere som ønsker å plante selv.

Det er min oppgave å følge opp entreprenørene ute i felt og å gjøre etterkontroller av utførte oppdrag. Når jeg har tid, driver jeg med oppsøkende virksomhet og skaffer oppdrag. Når et oppdrag er ferdig utført må det også faktureres, og det følger en del kontorarbeid med alle oppdrag.

Om vinteren er det roligere tider som skogkulturansvarlig. Da går tiden til å forberede ny skogkultursesong, ved å for eksempel å sende ut avtaler på planting, bestille opp planter og skaffe entreprenører. Jeg avspaserer også en del på vinteren.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det mest vanlige er å ha en bachelor- eller mastergrad innen skogfag, men dersom en har god relevant erfaring, kan det veie opp for manglende formell utdanning. Man må også like, og ha gode evner til å kommunisere med, andre mennesker. En viktig del av jobben er jo å få til økt aktivitet blant skogeiere og å kommunisere med entreprenører.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Å være skogkulturansvarlig passer ikke for den som ikke er glad i å være ute i naturen, jobbe selvstendig, gjøre befaringer og ta beslutninger alene. En bør også like tall og være glad i å jobbe systematisk.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det jeg liker best med jobben min er friheten. Jeg kan avspasere når det passer, så lenge det ikke går ut over jobben. Jeg liker sesongvariasjonen med tider hvor det er mindre å gjøre, og tider hvor det er mer å gjøre. Jeg fryser veldig lett på vinteren, derfor syns jeg det er helt topp å ha ansvaret for skogkultur – den foregår jo som regel i den varmere delen av året. Jeg er også glad i at det er en variasjon mellom en del kontorarbeid og logistikk og befaringer ute i felt.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Samtidig som jeg syns det er fint med sesongvariasjon, så er det ikke alltid jeg liker at jeg har det så travelt på jobb på våren, og at jeg må jobbe en del lengre dager da.

Image
Skogbruksleder Anne Åsødegård
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg vil anbefale denne jobben til folk som er glad i å planlegge arbeidshverdagen sin selv, som er glad i å ta egne beslutninger, drive med oppsøkende virksomhet, og komme i kontakt med forskjellige og nye mennesker.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Har du utdanning innen skogfag er det flere jobber du kan ha. Du blir en som kan «litt om alt». Du har god kjennskap til økonomi, biologi, skogproduksjon, driftsteknikk, kjøp og salg. Noen med skogbruksutdanning jobber som konsulenter, skogbrukssjef eller fagansvarlig for skog i kommunen. Man kan også jobbe som bestyrere hos store skogeiere.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Startlønnen vil variere. Nyutdannede i dag kan tjene mellom 475 000–500 000 kroner i årslønn, men dette avhenger av utdanningsnivå og erfaring.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er gode muligheter for å få jobb innen yrket. Det er en stor del eldre mennesker innenfor skog-Norge, som etter hvert skal ut i pensjon. Det utdannes få innen dette fagfeltet for å mette næringens behov, både privat og offentlig. En må jo også kunne håpe på at «det grønne skiftet» vil kunne gi flere arbeidsplasser innenfor skogbruket.

Tekst:
Jonina Reynisdottir
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Jeg liker sesongvariasjonen med tider hvor det er mindre å gjøre, og tider hvor det er mer å gjøre.
Det jeg liker best med jobben min er friheten!