Skogbruksleder Håvard Telebond bistår skogeiere med drift av skogen.

YrkesintervjuSkogbruksleder favoritt ikon

Håvard Telebonds interesse for natur og en tilfeldig sommerjobb førte han inn i jobben som skogbruksleder. I jobben er han mye ute i naturen, men også mye inne på kontoret.

Håvard Telebond
58 år
Skogbruksleder
Allskog SA, Trondheim

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Utgangspunktet mitt for å velge en skogutdanning var at jeg er glad i naturen. Jeg har alltid vært en ivrig jeger og fisker, og interessert i fugler og dyr. At det ble akkurat skogutdanning skyldes nok at jeg som ungdom fikk meg sommerjobb med skogplanting og rydding av skog. Det var nok utslagsgivende.

skogbruksleder1_ehmurvold.jpg

Skogbruksleder Håvard Telebond har stor nytte av digitale kart når han planlegger av drift av skogen.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber i Allskog, som eies av folk som eier skog. Målet til Allskog er å jobbe for skogeiernes økonomiske interesser. Jeg leder arbeidet for skogeiere i kommunene Trondheim, Melhus, Klæbu og Skaun. 

Jobben min går ut på å samarbeide med skogeierne om å legge planer for drift av skogen. Det gjelder både hogst av tømmer og hvordan man skal ta vare på skogen generelt. Som skogbruksleder følger jeg hele prosessen fra befaring i skogen til hogst til salg av tømmer. Underveis gir jeg veiledning til skogeierne og følger opp offentlige instanser og entreprenører. Før var jeg mer ute, men nå tilbringer jeg rundt omtrent halvparten av tiden på kontoret. I løpet av min karriere her har mye endret seg. Kravene til rapportering er for eksempel blitt strengere enn de var tidligere og veldig er mye digitalisert. 

Et av mine viktigste verktøy i jobben er digitale kart over skogsområdene. Disse kartene oppdateres hele tiden. Dette er et redskap jeg bruker både inne på kontoret og når jeg er ute på befaring. I kartene finner jeg informasjon om kulturminner, miljøverdier, hogst, hogstmoden skog, verneområder og lignende. Dette er ting man må ta hensyn til når man driver med skog, og kartene planleggingen av pleie og hogst mye mer effektiv. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det finnes ulike utdanningsløp man kan ta for å bli skogbruksleder. Her hos oss i Allskog har flere tatt utdanning innen skogbruk eller naturforvaltning på høgskole eller universitet. Jeg er utdannet skogtekniker fra det som da het Statens Skogskole Steinkjer. Jeg tror det var den beste utdanningen man kunne få den gangen, med stort fokus på det praktiske. Som skogbruksleder må man være glad i folk og kunne skape relasjoner. Man møter alle mulige slags folk i jobben.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Jobben passer ikke dem som ikke liker å være ute i all slags vær.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker best at jeg får være mye ute, legge planer og treffe folk. Det er en drivkraft. Samtidig trives jeg godt med at dette er en ganske fri stilling. Jeg styrer dagene selv i stor grad.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Med årene har det blitt stadig flere miljøhensyn og økte dokumentasjonskrav. Det fører til mer kontorarbeid. Jeg liker bedre å være ute enn å sitte på kontoret. 

skogbruksleder3_ehmurvold.jpg

Skogbrukslederen bruker rundt halvparten av arbeidsdagen sin på kontoret. Resten av tiden er han ute.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Gode samarbeidsevner er viktig. Ellers må man jo ha interesse for faget.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– En skogbruksleder vil nok også kunne jobbet som skogansvarlig i en kommune eller hos fylkesmannen. I tillegg finnes det større private skogeiere som det kan være aktuelt å jobbe for. Hadde jeg fått tilbud om å bli fjelloppsynsmann, hadde jeg nok ikke klart å takke nei til det.

Å jobbe som skogbruksleder innebærer at man jobber med salg av tjenester og tømmer. Jeg tror mye av det jeg driver med kan være overførbart til et salgsyrke. Det er jo salgsteknikk og evnen til å skape gode relasjoner som teller, ikke bare produktet.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Startlønnen her hos oss ligger på 455 000 kroner i året. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– I dag er det godt med søkere på stillinger hos oss, og en del starter nok på planavdelingen, med for eksempel kartleggingsarbeid, før det åpner seg andre muligheter. Men dette kan nok variere rundt om i landet.

Tekst: Eva Hilde Murvold

    • Her hos oss i Allskog har flere tatt utdanning innen skogbruk eller naturforvaltning på høgskole eller universitet.
    • Jobben passer ikke dem som ikke liker å være ute i all slags vær.
    • Som skogbruksleder må man være glad i folk og kunne skape relasjoner.

Yrkesbeskrivelser