Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg er palestiner og kom til Norge for tjue år siden. Jeg var opprinnelig utdannet industritekniker fra Libanon. I Norge fikk jeg problemer med knærne og omskolerte meg til markedsøkonom ved Imente fagskole. Det var vanskelig å finne jobb for en utlending, og jeg mistet oversikten over hvor mange søknader jeg sendte uten å få svar. På krise -og incestsentret i Drammen trengte de en sekretær med økonombakgrunn. Jeg fikk jobben og liker meg veldig godt her.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber 50 % for krisesentret og 50 % på Incestsenteret og drifter det administrative for begge sentrene. Hvilket senter jeg er på bestemmes av behov. Krisesenteret er for brukere som er utsatt for vold i nære relasjoner. Vi har et dagtilbud, og også godt over hundre beboere, barn, kvinner og menn. Incestsentret er et dagsenter for dem som har blitt utsatt for incest og seksuelle overgrep, og deres pårørende.

På sentrene er jeg en god blanding av vaktmester, sekretær, administrativ leder og har overoppsyn med begge sentrene. Jeg sitter med oversikten over blant annet sentrenes økonomi, statistikk og vedlikehold. Jeg samarbeider tett med daglig leder og hjelper kollegaer med inngangskort, IT-relaterte problemer og mye annet.

En av oppgavene på begge sentrene er å registrere brukere anonymt for at det kan kunne lages statistikker. Jeg jobber parallelt i mange forskjellige programmer som i økonomi, arkivering, bemanning, fag og rekruttering. I tillegg er jeg er superbruker på samtlige, noe som betyr at jeg har utvidet kompetanse og rettigheter til programmene. Jeg styrer også den 24-timers videoovervåkningen av krisesentret. På krisesentret hender det at jeg stepper inn som miljøarbeider når det er et bemanningsproblem.

Jeg har mye å gjøre og jeg liker å jobbe, så det passer meg perfekt.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg utdannet meg først til tekniker i Beirut. I Norge omskolerte jeg meg og tok toårig fagskole på Imente i Drammen som kvalifiserte meg til stilling som sekretær. Jeg var heldig som fikk denne jobben kun med en fagskole og er den eneste her uten høyskoleutdanning.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Liker du ikke tall, har du ikke stor arbeidskapasitet, er du ikke strukturert og liker du ikke å yte service, så passer det ikke.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker alt jeg gjør, men dette intervjuet stresser meg litt.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Fordi jeg ikke behersker norsk så godt som jeg ønsker, er det vanskelig å ta ordet i møter. Da føler jeg meg litt utrygg.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du bør være sosial, være en god lytter, like å ha oversikt og følge med teknologisk. Vi jobber papirfritt, og god beherskelse av IT og elektroniske verktøy er viktig. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Bedrifter, offentlig sektor, egentlig overalt hvor de trenger en sekretær.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg tjener 430 000 i året. Det er en gjennomsnittslønn for en med 16 års ansiennitet.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er ikke enkelt for en utlending å finne en jobb som sekretær. Jeg hadde flaks. Uten mine utfordringer, tror jeg det er relativt enkelt å finne jobb med den rette kompetanse.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.