Hvorfor valgte du dette yrket? 

— Jeg kommer fra en veldig musikkglad familie. Sang har alltid vært en naturlig del av meg. Jeg var ganske ung da jeg skjønte at jeg ville bli sangpedagog, kanskje bare ni-ti år. Jeg var en frustrert vokalist, som ville synge store sanger, men ingen kunne vise meg hvordan. På den tiden jeg vokste opp var det ikke mange rytmiske sangpedagoger, og nesten all undervisning foregikk i klassisk sangteknikk. Jeg kjente på en stor fortvilelse der, og tenkte at dette skulle jeg fikse på. Det har alltid vært en drøm å få jobbe med sang.

Image

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

— Jeg er både artist, låtskriver og sangpedagog. Dermed er dagene mine ofte forskjellige. En typisk undervisningsdag som sangpedagog inneholder forberedelse, gjennomføring og til slutt evaluering av undervisning og ferdigstilling av logg. Jeg leter frem gode øvelser å bruke i undervisningen og sørger for at jeg er påfylt og inspirert selv. Det er mange timer som går med når du vil gjøre en god jobb. Som sangpedagog må du holde deg oppdatert og i god form.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

— Jeg har en treårig utdannelse fra Universitet i Agder. Det er en bachelor i faglærer rytmisk musikk, hovedinstrument vokal. Ulike arbeidsgivere kan stille forskjellige krav til utdanning og sertifisering. Jeg er selvstendig næringsdrivende sangpedagog og underviser privat. 

Hvem passer ikke dette yrket for? 

— Hvis du ikke liker å omgås mennesker, eller hvis du mangler interesse for å formidle kunnskap og tilpasse det du formidler til den enkeltes nivå, så vil du neppe trives som sangpedagog. Du kan være en knallgod vokalist, men en elendig pedagog. Formidlingsevne, evnen til å lese andre mennesker og tilrettelegge er superviktig. 

Hva liker du best med yrket ditt? 

— Det jeg liker best er at jeg får jobbe tett på andre mennesker og bygge relasjoner. Jeg liker at jeg får brukt hele meg, både det fysiske og det mentale. Yrket er kreativt og lekent. Jeg får prege jobben min med personligheten min i stor grad, noe som føles bra. Jeg kan påvirke andres liv med å bidra til mestringsfølelse, musikkglede og til å oppnå små og store drømmer. Det gir meg gåsehud bare jeg snakker om det. Det er utrolig kjekt. Det er stor verdi i tilsynelatende små ting. 

Hva liker du minst med yrket ditt? 

— Det er ikke noe jeg misliker med selve yrket, men arbeidstiden kan være en utfordring. Min undervisning begynner klokken tre og varer til ni. Den kan gå litt dårlig overens med familieliv. Jeg går på jobb når andre har fri, inkludert barna mine. Dermed er jeg avhengig av alternativ barnepass eller at partner har fri når jeg jobber. Men det er mulig å ha andre arbeidstider som sangpedagog også, avhengig av hvor du underviser.

Image

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

— Jeg vil anbefale denne jobben dersom du har gode musikalske og vokale ferdigheter. Det er en fordel dersom du behersker et biinstrument, som piano eller gitar. Jeg støtter meg på pianoet i nesten alt mitt virke som sangpedagog. Som sangpedagog bør du være imøtekommende, i det minste litt strukturert, selvgående, initiativrik og ha respekt for sang og musikk som uttrykksform på alle nivå. Du må evne å sette dine personlige preferanser til side, og la eleven stå i sentrum. Du bør kunne reflektere over deg selv. Det fine med å være pedagog er at du har mulighet til å utvikle deg hver eneste dag på jobb. Du lærer alltid noe nytt. Alle elever er ulike og unike. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

— Det er veldig mange, avhengig av hvilken personlighet du har eller hvilken type du er. Innenfor undervisning er det veldig allsidig. Du kan undervise grupper eller individuelt, i kulturskole, videregående, høgskole, universitet og folkehøgskole. Du kan drive babysang og kor. Du kan også coache vokalister i studio, jobbe med TV-produksjon, holde kurs og foredrag. Overalt der det er stemmer og formidling med stemmer kan du skape deg en jobb. Dersom du er åpen for ulike aldersgrupper, stilarter og innfallsvinkler på stemmebruk har du tusenvis av muligheter som sangpedagog. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

— Med tre års utdanning, og ti års ansiennitet, vil jeg løst anslå circa 500 000 kr som årslønn. Min inntekt er ikke oppgitt her fordi jeg har flere jobber og den dermed ikke er representativ. 

Hvordan ser du sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

— Det kommer litt an på om du vil være fast ansatt, eller ser lyst på det å skape din egen arbeidsplass. Det kan også komme an på hvor du bor, og hvordan markedet er der. Men elever som ønsker undervisning finnes over hele landet. Det er ikke uendelig med stillinger som blir utlyst. Det er nok ganske mange om beinet. Å være sangpedagog er en fin måte å ha flere bein å stå på. Mange kombinerer sangundervisning med andre musikkrelaterte jobber, som utøvende vokalist eller annet undervisningsarbeid. 

Det jeg liker best med yrket mitt er at jeg får jobbe tett på andre mennesker og bygge relasjoner.
Jeg kan påvirke andres liv med å bidra til mestringsfølelse, musikkglede og til å nå små og store drømmer.