Portrett av revisor Kjersti Eik utendørs med hus og blokker i bakgrunnen.

YrkesintervjuRevisor favoritt ikon

– Som revisor skriver jeg faktisk mer enn jeg regner. Jeg gjør meg kjent med kundene og «graver» meg ned i selskap for å finne svakheter som kan føre til feil i regnskapet, sier Kjersti Eik.

Kjersti Eik
40 år
Revisor
Revisjonsfirma Hotvedt & co., Tønsberg

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid likt tall og å ha orden og kontroll på tallene. Som 15- åring hadde jeg sommerjobb i en kiosk, å ta oppgjøret var det jeg likte best. Kanskje det bidro til at jeg ble revisor. Valget er allikevel en blanding av mange tilfeldigheter, og målet med å utdanne meg til siviløkonom var nok ikke å bli revisor. Sånn ble det allikevel! Jeg har vært hele yrkeskarrieren i samme firma og har også blitt partner. Jeg har vært heldig og har en stor blanding av utfordringer, kollegialt fellesskap og en variert bukett av kunder.

img_3078.jpg

Revisor Kjersti Eik sitter ved et skrivebord bak en PC og jobber.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jobben min innebærer møter med kunder, gjennomgang av regnskap, og oppfølging med kundene. Vi har cirka 400 kunder av ulik størrelse. Er omsetningen på seks millioner kroner og oppover er man pliktig til å ha en revisor. Kundene er alt fra klesbutikker til konsulenter, eiendomsbransjen og mye mer. Det betyr at jeg blir kjent med mange forskjellige bedrifter, yrker og mennesketyper. Ikke alle firmaer er like godt drevet og min oppgave kan være å gi råd, og hjelpe selskapet til å få bedre rutiner. Daglig kommer jeg innom mange interessante selskap og virksomhetsområder. Det er stor variasjon i hverdagen.

Jeg er partner i firmaet og det betyr at jeg signerer beretninger. En beretning bekrefter at regnskapet er korrekt. Vi jobber alltid to sammen for å forhindre feil. Fordi jeg er partner utfører jeg en kvalitetssikring på medarbeiderens arbeid for å sjekke at alt er korrekt.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg utdannet meg til siviløkonom. Deretter jobbet jeg som revisormedarbeider noen år før jeg tok master i regnskap og revisjon, som igjen gir tittelen statsautorisert revisor. Dette er nok ikke den vanlige veien å gå i dag.

I dag er det stort tilbud på utdanningssteder og det vanlige er å ta en bachelor i revisjon, og så eventuelt en master. Med en master og noen års praksis kan du ta en praktisk prøve i revisjon og få godkjennelse som statsautorisert revisor. Utdanningsløpet for å bli registrert revisor, altså kun med bachelor, er under endring. Tittelen kommer antagelig til å forsvinne.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Er du ikke glad i tall og har vanskelig for å sitte i ro foran en PC, så passer dette yrket dårlig. Har du et stort detaljfokus og liker å regne nøyaktig på kronen, er det antagelig bedre å bli regnskapsfører. Du bør kunne heve deg litt over de minste detaljene for å kunne se det store bildet.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg er mest glad i kollegaene mine og det å stadig utvide horisonten ved å forholde meg til alle typer mennesker og yrker. De fleste ville jeg aldri truffet hvis jeg ikke hadde vært i denne jobben. Det viktigste av alt er å følge med på lover og regler og alltid være oppdatert.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg er ikke så glad i timeregistrering og fakturering. Det er ikke koselig å be folk om penger. Jeg liker derimot å få pengene inn i selskapet, men å kreve de inn er ikke min sterke side.

img_3076.jpg

Hender som trykker på en kalkulator, ved siden av en Revisjons håndbok og et tastatur.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det passer for de fleste tallelskere, men du må finne din måte å jobbe som revisor på. Dette er et yrke under stadig forandring og revisjon er mye juss. Skatterett og rettslære er en stor del av utdanningen. Å være glad i lovverket, være selvgående og strukturert er supre egenskaper i dette yrket. Det er en stor fordel å ha gode sosiale antenner, være litt ydmyk for andres livsverk og ikke minst diplomatisk.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Å jobbe i et revisjonsselskap kan være et springbrett til mange ulike stillinger. Det å være revisor for et firma kan i mange tilfeller bety muligheten til å bli regnskapssjef, økonomisjef eller controller for en bedrift du har jobbet med. De aller fleste begynner som revisormedarbeider etter endt utdanning. Så åpner mulighetene seg innen bank, regnskap og økonomistillinger i bedrifter. Man kan også starte for seg selv etter noen års erfaring. Hvis jeg hadde villet kunne jeg ha jobbet i min egen stue som et enmannsfirma. Mange av mine studentkollegaer jobber rundt i verden i store konsern. Med andre ord er dette en vid plattform for videre valg.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Rett fra skolebenken er begynnerlønnen cirka 450 000 kroner årlig, men det er igjen geografisk bestemt. Oslo har nok noe høyere begynnerlønn. Jeg har blitt partner ved å jobbe for et lite selskap, og alt er egentlig opp til deg og dine valg. Partnere i store revisjonsfirmaer tjener mange millioner.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Per i dag er sjansene gode. De fleste blir ansatt før de er ferdig utdannet.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Ikke alle firmaer er like godt drevet og min oppgave kan være å gi råd og hjelpe selskapet til å få bedre rutiner.
    • Dette passer for de fleste tallelskere, men du må finne din måte å jobbe som revisor på.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser