Hvorfor valgte du dette yrket? 

– Jeg har hatt interesse for økonomi helt siden jeg gikk på videregående skole. Da ble det naturlig å starte med økonomiutdanning på høyskole og universitet. Jeg har en generell siviløkonomutdanning i bunn, og ikke revisorutdanning. Det ble litt tilfeldig at jeg havnet i revisjon. Det har nok en sammenheng med at ganske mange nyutdannede med bachelor- eller mastergrad i økonomi havner i revisjonsbransjen etter endte studier. Jeg jobbet et par år i et større revisjonsselskap, før jeg etter hvert tok master i revisjon og regnskap ved Norges Handelshøyskole. 

Image
Mann og kvinne sitter på hver sin side av et skrivebord og snakker sammen.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Dagene varierer veldig. For mitt vedkommende som ansvarlig revisor, så er det mye løpende kontakt med mange forskjellige kunder gjennom dagen. En dag kan bestå av alt fra ren kontorjobbing til møter og kundebesøk. Vi prøver å være så mye som mulig ute hos kundene, snakke med og bli kjent med dem. Vi må være der slik at vi fanger opp deres problemstillinger og er i stand til å forstå virksomheten de driver. Det er først når du forstår kundens virksomhet, at du kan gjøre en god jobb som revisor og rådgiver.

I tillegg gir revisoryrket så mye mer enn bare revisjon. Alt fra konsulentvirksomhet gjennom ren rådgivning, undervisningsoppdrag/kurs og en del rene praktiske spørsmål som dukker opp. Det er spørsmål som kan være langt utenfor den rene revisjonsbiten vår. Når du har jobbet med en kunde over noen år, er gjerne revisor den første de spør når de har spørsmål.

Hva kreves for å jobbe i yrket ditt? 

– Man skulle kanskje tro at det er tallforståelse og jobbing med tall det går i, men desto lengre man arbeider i bransjen blir man klar over at det å kunne omgås med og prate med folk er en kjempeviktig del av jobben. Det er naturligvis en forutsetning for å trives å ha interesse for økonomi og tall. I tillegg tror jeg det er viktig å være nysgjerrig på den raske utviklingen som skjer innenfor revisjon og bruk av nye teknologiske løsninger. Utviklingen går utrolig raskt. Det kreves også en mastergrad i regnskap og revisjon for å fullføre revisorutdanningen nå. 

Hvem passer dette yrket ikke for? 

– Hvis du ikke ønsker en kontorjobb så passer nok ikke revisjon for deg. Det er klart at det blir mye tid foran skjermen med revisjonsverktøy og bruk av excel. Man må være klar over det at det er sesongvariasjoner i jobben her. Høsten er vesentlig roligere enn våren. Vi har en ganske travel periode frem mot fristene for å sende inn skattemelding og årsregnskapene. Fordelen med dette er at man har mulighet til å ha en lengre sommerferie enn normalt, og stor fleksibilitet til å gjøre andre ting enn bare jobb i løpet av høsten.

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Det aller beste er at man kommer i kontakt med så utrolig mange dyktige folk. I tillegg får man innsikt i mange forskjellige bransjer. Vi driver et lite revisjonsselskap sammenlignet med de store, men bare her på huset har vi et kjempebredt spekter av bransjer som vi jobber med. Det er alt fra luftfart til bilbransjen, fra byggebransjen til oppdrettsnæringen, for å nevne noen. Det gir oss stor innsikt i næringslivet og gode muligheter til å lære om mye forskjellig i løpet av en dag. Som revisor blir du aldri utlært.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

Det er ikke til å komme bort fra at revisorjobben består av en god del standardiserte oppgaver. Jo lengre man jobber, jo mindre motiverende blir det å jobbe med de dagligdagse oppgavene som ligger i bunnen. Vi prøver så godt vi kan å fordele oppgaver ut fra erfaringsnivå og kompetansen til medarbeiderne. Prinsippet er at man får ansvar under veiledning fra mer erfarne ansatte, og det gjør at både de aller ferskeste og de med mer erfaring har varierte arbeidsoppgaver gjennom året. Nå skal det sies at ingen dager er like innen revisjon.

Image
Mann sitter foran tre dataskjermer på et kontor
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben til? 

– Jeg vil absolutt anbefale denne jobben til de som vil treffe folk både blant kollegaer og kunder. Jeg tror det er en misoppfattelse at revisorer kun sitter på kontoret og haker med pennen. Vi er mye ute blant folk. Her på huset har vi ca. 250 rene revisjonskunder og ca. 100–150 andre kunder som dukker opp løpende gjennom året med forskjellige spørsmål og problemstillinger. I sum utgjør dette en rekke treffpunkter. Det er nettopp dette som gjør revisorjobben så spennende og variert.

– Så er det selvfølgelig en fordel hvis du har litt ordenssans og jobber strukturert. Det er litt tidspress og det er en relativt klar mal på hvordan et revisjonsoppdrag skal gjennomføres. Vi er også opptatt av at revisorjobben skal kunne kombineres med et bra familieliv, selv om det til tider blir litt overtidsjobbing.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor dette yrket?

 – Det er bare du selv som setter begrensninger. Starter du som fersk revisormedarbeider med revisjonsutdanning eller en økonomisk utdanning, så er det en god plattform for å tilegne seg kunnskaper om regnskap, skatt og merverdiavgift, men også et kjempefint utgangspunkt for å lære seg om hvordan næringslivet fungerer.

Noen har ambisjoner om å bli ansvarlig revisor og kanskje deleier i et revisjonsselskap, mens andre trives best som revisormedarbeider. Uansett hvilke ambisjoner du har, så er personer med erfaring fra revisjon attraktive i en lang rekke andre stillinger, fra økonomisjef til leder i offentlig og privat sektor.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– Det varierer fra de større til de mindre byene. I de større byene kan det være en startlønn på rundt 500.000, i de mindre stedene snakker vi sikkert om en lønn på rundt 400.000 til 450.000. Dette avhenger av om du har en master eller en bachelorgrad.

– Nå skal sies at lønnsutviklingen i revisjonsbransjen er relativt god. Har du jobbet en stund og tilegnet deg kompetanse så får du en god lønn. Sitter du som revisjonspartner er det egentlig bare du selv som setter begrensninger på hvor stor inntjening du kan ha. 

Hvordan er sjansene for å få jobb i dette yrket? 

– Veldig gode! Jeg vil påstå at alle som er interessert i revisjonsbransjen, får jobb. Er du kvalifisert og har karakterene som kreves for å bli statsautorisert revisor, så er du nærmest garantert jobb – sannsynligvis før du er ferdig med studiet også! Vi sliter med å finne nok kvalifiserte folk, så vi ønsker oss mange flere i bransjen. Arbeidsmarkedet er kjempegodt, så min oppfordring er å ta revisorutdanning. Start som revisor, og om ikke det er det du ønsker å jobbe med hele livet, så er det en kjempefin start og et fint springbrett videre for en lang rekke stillinger.

Tekst:
Andreas Bugge Sandmo
– Det å kunne omgås med og prate med folk er en kjempeviktig del av jobben.
– Hvis du ikke ønsker en klassisk kontorjobb så passer nok ikke revisor for deg
– Man får kjempegod innsikt i så mange forskjellige bransjer.
Utdanningsbeskrivelser