Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid vært politisk engasjert, men det var først i 2014 at jeg meldte meg inn i et parti. Faktisk så hadde jeg tenkt å melde meg inn året før, men da jeg fikk regning fra partiet med medlemskontingent fikk jeg litt kalde føtter. Ikke på grunn av betalingen, men det føltes litt alvorlig og forpliktende så jeg turte ikke.

Jeg tenkte nok litt sånn at man må være en seriøs kjendispolitiker for å ha noe der å gjøre, men det må man ikke altså. Det var en kollega som overbeviste meg om at jeg fint kunne melde meg inn, og da gjorde jeg det.

Image
Politiker Marian Hussein jobber på kontoret sitt på Stortinget. Hun sitter ved sin pc.
Lisens
1

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

– Jeg sitter på Stortinget for partiet SV, og er altså en av de 169 stortingsrepresentantene. Alle representantene, utenom stortingspresidenten, sitter i én eller to komitéer, og for meg ble det helse- og omsorgskomitéen. Det er tolv slike fagkomitéer på Stortinget, og de er alle rettet mot et spesielt område. Det er arbeidet her som utgjør mest av arbeidsdagen min.

I denne komitéen sitter det 15 medlemmer fra forskjellige partier, og vi jobber sammen om saker som har med helse og omsorg å gjøre. Fagkomitéene prøver å skaffe mest mulig relevant informasjon om sakene vi jobber med, og det er viktig at vi hører på folk fra forskjellige ståsteder slik at flere sider av saken kommer frem. Det er i denne prosessen at vi har såkalte «høringer». Vi inviterer foreninger, organisasjoner og andre folk som har innsikt i saken. Der kan de si hva de mener og vi kan stille spørsmål om ting vi lurer på slik at vi får et grunnlag for å gjøre oss opp en mening om hva partiet vårt bør mene om saken. Da finner vi ut om vi bør stemme for eller mot forslaget når det kommer opp til votering i Stortinget. En «votering» er en avstemming i Stortinget der stortingsrepresentantene stemmer ja eller nei til et forslag.

Når vi holder på med disse sakene, må vi politikere jobbe mot en løsning som passer til vår partipolitikk, på den måten gir vi velgerne våre det vi har sagt vi skal jobbe for. Det er jo ikke dermed sagt at vi får ting helt som vi vil, men et godt kompromiss er også viktig å jobbe for.

Utenom dette arbeidet jobber jeg også med oppfølging av media, diverse jobb innen partiorganisasjonen og svarer på spørsmål fra medlemmer av partiet. I tillegg har jeg debatter og møter med foreninger, interesseorganisasjoner og fagfolk. Dessuten skriver jeg også egne taler. Det er vanlig at representantene reiser litt rundt i landet for å møte folk og etater som er relevant for den komitéen man sitter i. Det har ikke blitt så mye reising på meg enda, det har rett og slett ikke vært tid. Sommer og tidlig høst er litt annerledes for representantene, og da vi ha mer tid til å reise.

Hva kreves for å kunne jobbe i dette yrket?

– Vel, det høres jo kanskje ikke så bra ut, men denne jobben krever ingen spesiell utdannelse eller erfaring, egentlig. Når det er sagt, så kan man ikke bare søke seg en jobb som stortingsrepresentant, man må gjøre et politisk arbeid på forhånd som gjør at du blir valgt inn på Stortinget. Selv er jeg utdannet både som helsesekretær og vernepleier. Min arbeidserfaring er både som pleieassistent, miljøterapeut, forskningsassistent, veileder i NAV og fra barnevernstjenesten. Det er nok ingen overraskelse at helse- og omsorgspolitikk er noe som engasjerer meg.

Min vei fra å være «bare» politisk engasjert til å være en stortingsrepresentant har gått gjennom et verv i bydelsutvalget i Gamle Oslo, skoleringskurs gjennom partiet og verv i partiet. I 2017 ble jeg medlem av sentralstyret i SV, og ble valgt til å være 5.-kandidat for Oslo, det vil si at jeg var nummer fem til å komme inn på Stortinget fra Oslo SV. Ved dette valget fikk Oslo inn to kandidater på Stortinget og jeg ble dermed tredje vara.

I 2019 fikk jeg være ekte stortingsrepresentant i to uker på grunn av permisjoner. Da fikk jeg testet ut dette skikkelig, og det ga virkelig mersmak å se hvor mye man kan utrette som politiker. I 2021 ble jeg valgt inn på Stortinget som representant i den jobben jeg har nå.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Man bør være flink med mennesker og være litt utadvendt. En representant må hele tiden snakke og samarbeide med andre. I politikken må man kunne jobbe sammen med folk som har helt andre meninger enn deg selv. Det er slik et demokrati fungerer, man jobber sammen selv om man er uenige.

For å klare å fremme egne synspunkter, for eksempel på talerstolen foran mange mennesker, må man kunne by på seg selv, snakke klart og formidle det man synes er rett og galt.

Når representantene skal opp på talerstolen er det er ikke uvanlig at det dukker opp litt nerver. Det er ikke forbudt å være nervøs, men man bør jo ikke miste taleevnen. Selv gruer jeg meg alltid litt når jeg skal opp dit og snakke, men jeg klarer å kontrollere nervene bra nok til å være fornøyd. Egentlig synes jeg det er en bra egenskap med litt nervøsitet, det betyr at du virkelig bryr deg om å gjøre jobben skikkelig bra, og det skal man jo som folkevalgt!

Politisk engasjement er en ren selvfølge. Man skal ikke bli politiker bare for å være politiker, man må ha noe på hjertet som man tror gjør dette landet enda bedre.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Å være med å påvirke norsk politikk.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er mye ansvar å være politiker, det skal man ta på alvor. Vi bestemmer ting som vi ikke har en fasit på, det finnes ikke alltid noe klart svar men vi må allikevel gå for en løsning som vi tror er best. Et demokrati vil alltid være under press, og tillit til politikerne er veldig viktig for at det skal fungere.

Image
Politiker Marian Hussein tar i mot folk i Stortingets resepsjon der det er mye kunst på veggene. Marian har på seg bluse, skjørt og hijab.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes det innenfor dette yrket?

– Selv har jeg jo en utdannelse som vernepleier, og jobben min kan jeg få tilbake når jeg ikke lenger sitter på Stortinget. Det er jo ingen selvfølge å bli valgt inn ved neste valg. Jeg har permisjon fra den jobben jeg hadde før, og den går jeg tilbake til etter min tid her.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– I lokalpolitikken blir man bare lønnet for møter man er med på, og bare for selve møtet, ikke forberedelser til det. Lokalt er det bare ordfører og varaordfører som har vanlig lønn. Hvis man velges inn på Stortinget får man en lønn på cirka en million.

Hvordan er sjansene for å få jobb i dette yrket?

– Hvis man melder seg inn i et parti og viser interesse i lokalpolitikken, så kan man fort få verv og dermed honorerte møter. Hvis man ønsker seg videre inn på Stortinget må man stå på og vise engasjement. Da er sjansene der. Jeg som er en enkel jente fra Stovner klarte det.

Tekst:
Hege Enersen Bjerkelien
Politisk engasjement er en ren selvfølge!
I politikken må man kunne jobbe sammen med folk som har helt andre meninger enn deg selv.