Personalrådgiver

– Det å jobbe med mennesker gjør at ingen dager er like, forteller Linda.
En dame som smiler
Linda Kittelsen, 40 år
Personalrådgiver
Stiftelsen Miljøfyrtårn
«Det å jobbe med mennesker gjør at ingen dager er like. »
― Linda Kittelsen
Intervju:
Iben Kalberg
Publisert: 14.11.2022
«Det å jobbe med mennesker gjør at ingen dager er like. »
― Linda Kittelsen
«Det er veldig givende å være i en funksjon som får lov til å jobbe med alle deler av organisasjonen.   »
― Linda Kittelsen

Hvorfor valgte du å bli personalrådgiver? 

– Jeg har egentlig en utdannelse innen hotell, administrasjon og relasjonsledelse, så det var litt tilfeldig at jeg kom inn i dette yrket. Jeg jobbet først i et bemanningsbyrå, hvor jeg rekrutterte ansatte til ulike bransjer, men jeg kjente etter hvert en motivasjon for å jobbe med HR-relaterte oppgaver innad i egen organisasjon. Nå jobber jeg som HR- og administrasjonsansvarlig i Stiftelsen Miljøfyrtårn hvor vi er cirka 30 ansatte. 

Image
En dame i svart kjole viser kart over rømningsvei  på en vegg
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Det å jobbe med mennesker gjør at ingen dager er like. HR handler om å rekruttere, ta vare på og utvikle ansatte i en organisasjon, så det er mange store og små oppgaver som sammen påvirker hverandre og hvordan bedriften presterer. En arbeidsdag for meg består gjerne av en del møter, kanskje intervjuer hvis vi rekrutterer nye ansatte, og møter med ledergruppa.

Når man jobber som HR/personalrådgiver, er man gjerne bindeleddet mellom de ansatte og ledelsen i organisasjonen. Det er en del skriftlig arbeid i stillingen, som å lage retningslinjer og maler for ulike HR-prosesser, innholdet i personalhåndboka eller presentasjoner og rapportering. I tillegg til en del kontorarbeid er det mye kontakt og oppfølging av ansatte, miljøtiltak, oppfølging av fysisk og psykososialt arbeidsmiljø og det å bidra til en attraktiv arbeidsplass som de ansatte skal glede seg til hver dag.

Jeg har i tillegg ansvaret for alt det administrative for personal som at alle har arbeidsavtaler, justering av lønn, gode oppfølgingsrutiner ved sykefravær og permisjoner, dialog med NAV og lignende. Mye handler om å legge til rette for at lederne skal følge opp sine ansatte på en god måte, både faglig og personlig, at de trives på jobb og er motiverte. Derfor er en del av mitt ansvar å lage gode systemer for å skape jobbengasjement og systematisk oppfølging, for eksempel gjennomføring av medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøkartlegging.  

Hva kreves for å kunne jobbe som personalrådgiver? 

– Man bør definitivt ha en genuin interesse for mennesker og hvordan vi påvirkes og motiveres. Kommunikasjon er også en viktig del av stillingen. I tillegg bør man ha en sterk rettferdighetssans, og være omsorgsfull, men også tørre å ta de litt mer ubehagelige samtalene når det er nødvendig. Som bindeledd mellom ansatte og ledelsen er det viktig å kunne se ting fra ulike sider, og hele tiden jobbe for at organisasjonen som helhet skal lykkes. Alle ansatte har ulike behov og motiveres av ulike ting, derfor er det viktig å lytte til de ansatte, være godt kjent med kulturen og arbeidsmiljøet, men også sette seg inn i forskning og utviklingen i arbeidslivet, slik at man kan bidra til å utvikle egen organisasjon på en bærekraftig måte.   

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Hvis man trives med konkrete og tydelige rutineoppgaver, og blir stresset når det dukker opp en uventet oppgave, så vil dette yrket være veldig krevende. Det er sjelden dagen blir helt som planlagt så det er viktig å kunne tilpasse seg og være åpen for nye oppgaver og ansvar. Hvis man trives med å være sammen med mennesker og bidra til at andre skal ha det bra, kombinert med skriftlig og systematisk arbeid, så er det en perfekt kombinasjon for en personalrådgiver!   

Hva liker du best med å være personalrådgiver? 

–  Det beste med jobben er å se hvordan de ulike oppgavene påvirker hverandre. For eksempel handler arbeidsmiljøet om organisering, planlegging og gjennomføring av arbeidet. Gode arbeidsmiljøtiltak, personaloppfølging, rutiner og systemer påvirker derfor de ansattes jobbengasjement som igjen påvirker hvordan bedriften leverer. Ved å kartlegge arbeidsmiljøet kan man finne ut hva slags personlige kompetanse man bør rekruttere, hvordan mangfold og likestilling påvirker bedriftens kultur og hvordan hver enkelt ansatt kan medvirke. Og så er det veldig givende å være i en funksjon som får lov til å jobbe med alle deler av organisasjonen.   

Hva liker du minst?

–  Jeg liker å tenke på oppgavene mine som todelt, hvor alt er like viktig. På den ene siden handler det om utvikling, rekruttering og kulturbygging. Mens på den andre siden ligger de mer tyngre oppgavene som oppfølging av sykefravær, konflikthåndtering og personalsaker. Jeg har mye omsorg for andre mennesker, som jeg tenker er positivt i stillingen, men det betyr også at jeg naturlig nok påvirkes av hvordan andre rundt meg har det, også når ting er vanskelig.   

Image
To kvinner sitter ovenfor hverandre ved et møtebord og snakker.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– En stor fordel med denne rollen er at man kan jobbe innenfor alle bransjer, både i offentlig og privat sektor. Å ivareta de menneskelige ressursene i en bedrift er verdifullt, ikke bare for meg som elsker jobben min, men også for bedriften. At ansatte slutter etter kort tid i jobben, sykefravær og dårlig arbeidsmiljø er svært kostbart for en bedrift, så det å investere i gode HR -prosesser og systematisk og forebyggende arbeidsmiljøarbeid er viktig i alle bransjer. Det virker som om flere og flere investerer i HR-ressurser, ikke bare administrative funksjoner som lønnsutbetaling, arbeidsavtaler og lignende.

I store bedrifter er det vanlig å ha en egen avdeling som jobber med HR, hvor man kanskje har ansvar for et spesielt felt, for eksempel rekruttering. Hos oss i Miljøfyrtårn er vi 28 ansatte, så min stilling er kombinert med administrative oppgaver som kontordrift og innkjøp. Det gjør stillingen mer variert og gir andre muligheter.  

Hva tjener en personalrådgiver?

–  Det er vanskelig å svare på, og kommer også an på hvor mye ansvar som ligger i stillingen. Men jeg vil tro at startlønnen ligger på rundt 450 - 500 000 kr.  

Hvordan er sjansene for å få jobb som personalrådgiver?  

– Der det jobber mennesker, vil det alltid være behov for noen som tar vare på de ansatte og som jobber med personal og HR. Det er stort sett mange ledige stillinger utlyst innenfor dette fagfeltet, gjerne i kombinasjon med andre oppgaver.

Tilhørende utdanninger

HR og personalledelse

En utdanning i HR og personalledelse gir kunnskap om å lede og utvikle menneskers kunnskaper, ferdigheter og motivasjon.

Finn studier
Økonomi og administrasjon

Studier innen økonomi og administrasjon er tverrfaglige og gir innsikt i ulike sider ved økonomi og administrasjon, som regnskap, finans, revisjon, organisasjon og ledelse.

Finn studier