Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg valgte min grenspesialitet ganske sent i utdanningsløpet. Etter den gamle utdanningsmodellen skulle man først bli spesialist i indremedisin, og deretter velge en grenspesialitet. Jeg ble fasinert av hvordan nefrologi, læren om nyresykdommer, er forbundet med andre medisinsk fagfeltet. Pasienter kan utvikle nyresykdom knyttet til hjertesykdommer, hormonsykdommer og infeksjonssykdommer, eller være en del av immunsykdom, hvor kroppens forsvarssystem angriper egne organer. Nyrene regulerer utskillelse av avfallsstoffer, væskebalanse og balanse i blodsalter, deltar i regulering av blodtrykket og bloddannelse. Nyresykdommer kan være akutte og kroniske og har mange fasetter i det kliniske bildet.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– En vanlig arbeidsdag er i aldri kjedelig. Noen dager går jeg visitt på nyre-sengepost. Der har vi gjerne pasienter med nyoppstått eller uavklart nyresvikt. Vi må finne årsaken og starte den riktige behandlingen for pasienten. Disse er veldig ulike, basert på situasjonen og pasienten. Pasienter med diabetes nefropati (nyreskade grunnet sukkersyke), og pasienter med glomerulonefritt (immunologisk betennelse i nyrer). kan ha helt forskjellige behandlingsopplegg. Vi behandler også pasienter med hypertensjon og alvorlige elektrolytt forstyrrelser (ubalanse i blodsalter).

Andre dager har jeg ansvaret for dialyseavdelingen. Der kommer pasienter med en langtkommen nyresvikt for en dagbehandling. Blodet kjøres gjennom dialysemaskin og avfallsstoffer blir fjernet gjennom en filter. Dialyse er en livreddende behandling for
pasienter med en kronisk nyresvikt. Den andre formen for dialyse er en posedialyse, som pasienter kan utføre i hjemmet. De pasientene får en tett oppfølging på PD (Peritoneal Dialyse) poliklinikk, som drives av erfarne sykepleiere sammen med nyreleger.

Så har jeg poliklinikk hvor jeg følger opp pasienter med kronisk nyresvikt, hypertensjon, utreder pasienter for nyretransplantasjon, og følger opp etter nyretransplantasjonen. Man blir godt kjent med sine pasienter, som man kanskje har fulgt opp fra nyoppdaget nyresvikt, gjennom behandling av glomerulonefritt, dialysebehandling og deretter etter nyretransplantasjon.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Utdanningsløpet ble endret i de siste årene. Man må, som tidligere, være ferdig med medisinstudiet og få autorisasjon som lege, samt fullføre LIS1 del (lege i spesialisering, tidligere turnustjeneste). Deretter kan man begynne rett på grenspesialitet. Kandidater må rotere gjennom de obligatoriske fagfeltene som hjertesykdommer, lungesykdommer med mer, men de kan begynne å fordype seg i nyresykdommer tidligere. Den delen tar omtrent 5 år.

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– Her må du kunne tenke bredt og ha gode kommunikasjonsevner. Mange pasienter har en langvarig eller sjelden sykdom, og kan nesten like mye om den som legen. Man må kunne jobbe sammen med pasienten og tåle å bli utfordret. Andre ganger kreves det en rask avgjørelse, som for eksempel ved akutt dialyse. Da må man tåle stress.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Å være en nyrelege er aldri kjedelig. Jeg liker å finne ut mekanismen for sykdommen – hvordan ting henger sammen. Nefrologi er et fag i utvikling. Ikke bare blir det flere som får nyresvikt, men vi definerer flere nye sykdommer i nyrer, og finner nye behandlingsmetoder. Som lege blir man også ganske knyttet til pasienter man følger i mange år. Det er en spesiell opplevelse å få oppleve «mirakler» etter nyretransplantasjon, eller ved godt fungerende dialyse.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Som nyrelege kan dagene være lange og slitsomme, da man blir involvert i mange pasienter. Pasientene har ulike problemstillinger, og jeg møter de på forskjellige stadier i løpet av en dag. Noen er for eksempel på sengepost, dialyse, konferering eller på tilsyn hos andre avdelinger.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må være genuint nysgjerrig, like variasjoner, følge på med internasjonal forskning, og være rask, men grundig. Man må også ha gode kommunikasjonsevner og kunne føle empati med pasienten.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– De fleste nefrologer jobber på sykehus og det er kun få private nefrologer i Norge. Derimot, siden nefrologi er et så bredt fag, kan man finne et subfelt av en spesiell interesse. For meg for eksempel, er det glomerulonefritter og immunologiske nyresykdommer.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– Vanlig lønn for overleger på sykehuset i Østfold er på 750 000 kroner i året. I tillegg får du vakttillegg, UTA (avtale om utvidet arbeidstid) og eventuelt doktorgradstillegg.

Hvordan er det sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det blir etter hvert vanskeligere å få en jobb på sykehus. For å sikre jobben må man være villig til å kunne flytte på seg.

Jeg ble fasinert av hvordan nefrologi, læring om nyresykdommer, er forbundet med andre medisinsk fagfeltet.
Som nyrelege må du tenke bredt og ha gode kommunikasjonsevner.