Kvalitetssikret av Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Mur- og flislegger

Mur- og flisleggeren bygger nytt murverk og restaurerer gammalt murverk.

Arbeidsoppgaver

Som mur- og flislegger jobbar du både ute og inne, på byggeplassar og i private heim.

Muring av fasadar i teglstein og flislegging er hovudområdet innanfor faget. Mur- og flisleggaren jobbar òg med våtrom og monterer peis og pipa.

Som mur- og flislegger vil du òg beherska grunnleggande evner som muring av grunnmur, vegger, peis, pip og natursteinarbeidar. Du vil òg kunna mura blokkprodukt, bogekonstruksjonar, armert murverk, trekking av gesims, fugebehandling, med meir.

Vanlege arbeidsoppgåver for mur- og flisleggaren:

 • teglsteins- og blokkmuring
 • flislegging, våtromsarbeidar, smøremembraner
 • skifer- og natursteinmuring
 • puss- og overflatebehandling
 • muring og montering av peis og andre ildsteder
 • muring og montering av piper og pipeelementer

Du kan jobba sjølvstendig, men også vera ein del av større prosjekt ved bygging, reparasjon eller vedlikehald av små og store bygningar.

Mur og flisleggerfaget er først og fremst eit handverksyrke med lange tradisjonar.

Hvor jobber mur- og flisleggerar ?

Mur- og flisleggere jobbar ofte i murarmeister- eller entreprenørbedrifter. Du kan også få jobb i kommunar, fylkeskommunar, staten eller eigedomsforvaltingsbedrifter.

Intervjuer

En veldig fornøyd murer. Fagbrevet har vært et springbrett til høyere utdanning.

Murer

Vincent Henriksen

Vincent brenner for yrkesfaglig utdanning. – Ta en utdannelse som gir lønn fra dag én og i samme slengen får du både fagbrev og en fin brunfarge, smiler han.

Viktige egenskaper

Som murar må du ha anlegg for nøyaktig og praktisk arbeid. Du må kunne jobbe strukturert, og du må kunne kommunisere effektivt med kundar og kollegaer. Det er også viktig at du utfører arbeidet i samsvar med dei lovene og føreskriftene som gjeld. Det er viktig at du er ansvarsfull.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Etter- og vidareutdanning

Du kan ta meisterbrev i faget. Les meir om meisterutdanning. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De som jobber som mur- og flisleggerar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant mur- og flisleggerutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 457138 - Murer- og flisleggerfaget, Vg3
 • 457119 - Murerfaget, Vg3
 • 357110 - Utdanning i murer- og jernbinderfaget og betong- og grunnarbeidsfaget, videregående, grunnutdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med mur- og flisleggerar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7121116 - SKORSTEINSBYGGER
 • 7121115 - FUGEARBEIDER
 • 7121113 - SPESIALARBEIDER (MURER)
 • 7121112 - MURARBEIDER
 • 7121111 - FORMANN (MURER)
 • 7121109 - FAGARBEIDER(MURER)
 • 7121108 - FASADEREPARATØR (MURER)
 • 7121106 - MURMESTER
 • 7121103 - FLISLEGGER
 • 7121102 - MURERMESTER
 • 7121101 - MURER

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.