Kvalitetssikret av Matematikksenteret, NTNU 16. mai 2019

Matematiker

Ein matematikar arbeider vanlegvis med ulik bruk av matematikk, matematisk forsking eller undervising.

Arbeidsoppgaver

Matematikarar utviklar, bruker eller underviser i matematiske omgrep, teoriar og teknikkar. Vanlegvis arbeider ein matematikar med forsking, undervising eller bruk av matematikk i andre samanhengar.

Med ei mastergrad i matematikk får du yrkestittelen matematikar. Utdanninga gir mogelegheit for fordjuping innan mange forskjellige interesseområde – derimellom informatikk, finans og statistikk.

Matematikarar jobbar ofte med å utvikle matematiske modellar og simuleringar. Arbeidet blir da gjort ved å bruke matematikk til å lage dataprogram, for å simulere eit fenomen. 

Hvor jobber matematikarar ?

Mange matematikarar får jobb i skoleverket, eller så jobbar dei som forskarar. Matematikere kan jobbe i til dømes ingeniør- og teknologibedrifter, oljeindustrien, mediebedrifter, forvaltning, undervising, kartlegging, miljøovervaking, mobilkommunikasjon, IT, forsikring, bank og finans, energi, bioteknologi, medisinsk forsking, legemiddelindustri og sjukehus.

Intervjuer

Mattelærerer, Sveinn med en meter lang linjal. Den har vært nyttig i koronatiden.

Matematiker

Sveinn Sandvik Svendsen

– Matematikeryrket passer for mennesker som liker tall, systemer, puslespill og utfordrende matematiske problemer.

Viktige egenskaper

Interesse for og kunnskap om tal og matematikk er viktige føresetnader. Du må ha anlegg for system og teori. Dersom du skal undervise må du også ha gode pedagogiske evner. 

Lønn

Utdanning

Det finst ei rekke relevante utdanningar på både bachelor- og masternivå for deg som ønsker å utdanne deg innan matematikk. 

De vanligste jobbene blant matematikkutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8531 - Matematikk
 • 753905 - Master, modellering og dataanalyse, toårig
 • 753205 - Master, statistikk, toårig
 • 7531 - Matematikk

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med matematikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3349132 - MATEMATIKKINSTRUKTØR
 • 2149103 - SIVILINGENIØR (MATEMATIKK)
 • 2122104 - KONSULENT (STATISTIKKARBEID)
 • 2121106 - FORSKER (MATEMATIKK)
 • 2121105 - SENIOR KONSULENT (MATEMATIKK)
 • 2121104 - SJEFSKONSULENT (MATEMATIKK)
 • 2121102 - MATEMATIKER

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.