Kvalitetssikret av Nasjonalt fagråd for maritime fagskoler 23. september 2021

Maskinsjef

Som maskinsjef er du teknisk sjef om bord på eit skip eller flyttbar rigg.

Arbeidsoppgaver

Ein maskinsjef er sjef for teknisk personell som for eksempel maskinistar og elektrikarar. Maskinsjefen har ofte hovudansvar for sikkerheita i maskinrommet.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein maskinsjef:

  • ansvar for vedlikehald og drift av maskiner og andre tekniske installasjonar om bord
  • sikre at skipets straumforsyning, motor og lensepumper fungerer som det skal
  • førebu og lede arbeidet når skipet er på verkstad

Maskinsjefen jobbar tett saman med maskinisten i maskinrommet.

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretningar til havs, må ha ein helseerklæring som viser at du kan jobbe om bord på et skip. Da skal ein sjømannslege sjekke blant anna syn, høyrsel, din fysiske funksjonsevne. Dette gjeld også lærlingar som skal jobbe om bord.

Hvor jobber maskinsjefar ?

Maskinsjefen jobbar om bord på skip eller flyttbare riggar. Med maskinoffisersertifikatet kan du jobbe over hele verda på skip eller flyttbare riggar med framdriftsmaskineri over 750 kw. Maskinsjefen kan også jobbe på land innan for eksempel reiarlag, teknisk drift, maritime bedrifter og offentleg sjøforvaltning.

Intervjuer

Julie er maskinsjef for en reserveferge til sambandet Horten - Moss.

Maskinsjef

Julie Synnøve Bøe

Reservefergen Marstein ligger til kai i Horten. Om bord har maskinsjef Julie teknisk ansvar for at båten kan settes i drift på kort varsel.

Viktige egenskaper

For å jobbe som maskinsjef bør du vere glad i mekanikk og teknikk, og du bør trivst som leder. I tillegg bør du vere nøyaktig, sosial og ha gode samarbeidsevner. Du må også tole å vere borte frå familie og venner i periodar.

Lønn

Utdanning

Du kan velje enten yrkesfagleg utdanning eller universitetsutdanning for å bli maskinsjef.

Yrkesfagleg utdanning:

På vidaregåande kan du ta fagbrev i motormannsfaget, og deretter ta ein toårig grad som maskinoffiser ved ein fagskole eller ved universitet.

Etter utdanninga må du ha til saman seks månaders fartstid som kadett og ta nødvendige sertifikat for å bli maskinoffiser klasse 4 (2. maskinist). For å få sertifikat klasse M² (1. maskinist) må du ha eitt års faktisk tid om bord i teneste. For å få klasse M1 (maskinsjef) må du ha eitt års faktisk teneste om bord som M².

Det er også mogleg å ta fagskole etter fagbrev i forsvaret. Forsvaret tilbyr læretid med førstegongstenesta i motormannfaget.

Universitetsutdanning:

Du kan også ta ein bachelor i marinteknisk drift utan fagbrev i motormannfaget. Universitetet i Sørøst-Noreg er einaste tilbyder av ein universitetsutdanning som gir deg grunnlag for å bli maskinsjef.

Etter enda høgskoleutdanning, må du reise ut som kadett og ta nødvendige sertifikat. Du må ha minimum 36 månaders effektiv seglingstid etter enda utdanning for å få sertifikatene.

 

De vanligste jobbene blant skipsmaskinutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 655214 - Bachelor, marinteknisk drift, treårig
  • 455231 - Skipsmotormekanikerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med maskinsjefar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3141114 - INSPEKTØR (SKIP)
  • 3141113 - MASKINSJEF (SKIP)

Andre yrke

Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.