Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det lå litt i kortene at jeg skulle til sjøs. Begge foreldrene mine seilte til sjøs og selv er jeg oppvokst med sjøsprøyt i håret. Jeg hadde en drøm om å bli flyger, men måtte gi slipp. En blanding av mange tilfeldigheter bestemte yrkesveien min. Det sikre var at jeg ikke kunne tenke meg en stillesittende jobb. Det er 26 år siden jeg seilte ut første gang. Fra å nesten ikke kunne opp eller ned på en skiftenøkkel til å bli maskinsjef, har vært en enorm læringskurve. Datteren min har nå bestemt seg for å bli tredjegenerasjons sjøkvinne i familien. Det er gøy!

Image
Maskinsjef Julie tester systemet på reservefergen til Bastø- Fosen.
Lenke
Bente Haraldstad Delmas
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Hver morgen starter med kaffe og planlegging av dagen. En matros kommer daglig om bord og hjelper med ulike oppgaver. Jeg har teknisk ansvar om bord i reservervefergen til Bastø Fosen. Et travelt fergesamband som går fra Horten til Moss. Båten er i beredskap i tilfelle noe skal skje med de andre fergene. Det betyr at denne båten alltid må være klar til å bli satt i trafikk innen få antall timer. Vedlikeholdsprogrammet sier fra om planlagte sjekker og rutiner som må gjennomføres. Jeg jobber to uker på og to uker av, og planlegger oppgaver jeg skal gjøre i løpet av perioden.

Jeg må tenke meg nøye om for å ikke starte med vedlikehold som setter båten ut av drift, og det til tross for at vi ligger til kai 98 prosent av tiden. Som beredskapsferge må vi være operative. Jeg er ofte alene om bord. Det betyr at jeg ikke har en helt vanlig maskinsjefsjobb, men gjør jobben til både motormann og maskinsjef. Jeg er også ansvarlig for dekk. Båten må ikke «stå i stykker», som vi sier på fagspråket, og det betyr at motorene og det hydrauliske anlegget må startes med jevne mellomrom.

Å sjekke båtens tilstand er en stor del av jobben. Med litt erfaring har jeg lært å bruke sansene. Lukt, syn og hørsel er viktige verktøy. Jeg forholder meg til programmet som gir beskjed om hvilke planlagte oppgaver som må utføres. Jeg gjør det meste selv, som å peile, måle diverse tanker, oljer og sjekker at alt er i teknisk god stand. En gang iblant trenger jeg hjelp utenifra eller bare at noen andre er i nærheten, som for eksempel når vi må gjøre rent sjøvannsfilteret.

Det er også en del administrasjon og loggføring av alt som skjer. Maskinsjefer har som oftest mye administrasjon fordi de er ansvarlige for både besetningen i maskinen, sikkerhet og det tekniske. Min jobb er som nevnt mer landfast i og med at vi er fortøyd.

Det er et stort privilegium for meg som sjømann å kunne sove i min egen seng hver natt. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å bli maskinsjef kan man gå enten yrkesfaglig eller å ta høyskole. Sjøforsvaret tilbyr også utdanningen. Uansett hvilken vei du tar, må du ha fartstid og ta diverse sertifikater for å bli maskinsjef.

Selv tok jeg treårig høyskoleutdanning og har bygget på med fartstid, ettårig verkstedkurs og mer fartstid før jeg fikk sertifikatet M1. Det er et omfattende løp mellom skolebenken og fartstid, tilbake til skolen og ut igjen. Man bygger kloss på kloss for å få nødvendig kunnskap og kvalifikasjoner.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Tekniske kløner har det vondt i dette yrket og konstant sjøsyke er ikke ideelt. Det er støy i motorrom og til tross for hørselsvern kan det oppleves som slitsomt. Det er flere fysiske krav og du må gjennom en helsesjekk annethvert år. Det stiller blant annet krav til godt syn og hørsel. Alle har sitt ansvar i en nødssituasjon og du må være fysisk skikket. Er man veldig hjemmekjær er dette antagelig ikke et perfekt valg, men Norge er et land med mange ferger og mulighetene er mange. I dag ligger båter sjelden til kai og på noen typer fartøy kommer du aldri i land. Med andre ord, hvis du ønsker å se verden må du velge med omhu.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det jeg liker best med jobben er at jeg bruker både hodet og hendene. Også arbeidstiden med to uker på og to uker fri passer meg perfekt.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Her ved kaia er dagene kanskje litt for rolige.

Image
Maskinsjef Julie starter reservefergen.
Lenke
Bente Haraldstad Delmas
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det sies at det som gjør en båt er menneskene om bord. Man må være en lagspiller. Det er ofte mange nasjonaliteter som bor tett sammen og det er fint å ha en liten sosialantropolog i magen. Du må kunne omgås alle typer folk og være tolerant. Som maskinsjef må du være god på å delegere oppgaver og jobben blir selvsagt mye enklere og mer interessant, hvis du er interessert i maskiner og systemer. Jeg vil også legge til at det å være selvstendig, kunne ta raske beslutninger og alltid tenke sikkerhet først, er noe en maskinsjef må ha under huden. Veien til å bli maskinsjef er lang og underveis i løpet med erfaring og kunnskap, blir man drillet på å ta ansvar.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er mange muligheter både på land og til sjøs. Mange jobber på ulike typer fartøy, alt fra containerskip, til cruisebåter og ferger – ja alle mulige båter som har krav til å ha en maskinsjef. Andre er i Nordsjøen. På land er rederier er mulighet, for eksempel som teknisk inspektør, i sikkerhetsrelaterte jobber, undervisning, tekniske avdelinger, energigjenvinning, verksteder og i annen industri.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen til en maskinsjef er veldig varierende. Selv tjente jeg cirka 650 000 i fjor, og vil si at et sted mellom 500 000 og en million kroner er relevant.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det går litt opp og ned. Det har det alltid gjort i skipsfart. Akkurat nå er behovet økende. Jeg ville blitt glad for flere kvinnelige kollegaer. Framtiden er spennende med søkelys på miljøvennlig skipsfart og elbåter.