Kurator

På det idylliske Randsfjordmuseet på Dokka, åpner Miriam dører til ukjente rom i lokalhistorien. Rom som ikke har vært så mye i søkelyset før.
En kvinne lener seg mot en utstoppet bjørn. Hun er ikledd en grønn genser og har briller. Hun smiler mot kamera.
Miriam Cohen Kiel , 31 år
Kurator
Randsfjordmuseet, Dokka
«Vi må tenke proaktivt og dokumentere nåtidskultur for framtiden.»
― Miriam Cohen Kiel
Intervju:
Bente Haraldstad Delmas
Publisert: 19.12.2022
«Vi må tenke proaktivt og dokumentere nåtidskultur for framtiden.»
― Miriam Cohen Kiel
« Vår store rolle som museum er å skape engasjement.»
― Miriam Cohen Kiel

Hvorfor valgte du å bli kurator?

– Jeg har alltid vært interessert i historie og var nok et rart barn som elsket museer. Jeg studerte nordisk arkeologi og tok en master, men forsto at feltarbeid ikke var det jeg ønsket å gjøre resten av livet. Jeg valgte derfor å ta enda en master i museologi og kulturarv, og museumskurator ble den jobben som passet meg best. Jeg har vært heldig, og har en variert jobb på et museum som geografisk har avdelinger fra toppen av Nordmarka til Gausdal. Den klassiske modellen på et museum er å vise fram gamle ting. Vi ønsker å gå litt bort fra modellen og vekke «noe» hos den besøkende. Dette «noe» er ofte å tenke med undring på fortiden for å forstå hvordan den preger nåtiden.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Helt vanlige arbeidsdager finnes ikke. Jeg jobber alltid med et eller annet prosjekt, og mitt spesielle ansvar er den audiovisuelle samlingen til museet. Men jeg har også oppgaver knyttet til samtidsdokumentasjon og formidling.

Jeg låner inn fotografier og film som er relevante for regionen, digitaliserer selv eller sender til større museer med bedre og raskere utstyr. For å sette sammen historien, hvordan det var og hvordan det har endret seg, trenger vi bilder av alt fra lokal industri, formelle portrett til hva de gjorde en vanlig dag. Fra området rundt her utvandret mange til USA, og vi har et aktivt partnerskap med norske etterkommerne i Amerika. En del av min jobb er å samarbeide og oppdatere de på hva museet jobber med akkurat nå. Det har ofte stor og relevant interesse for de som stammer fra området.

Jeg dokumenterer også nåtiden, og et eksempel er sikfiske. En gang var det en viktig næring i Dokkaelva, men i dag er det få som fisker sik. For at kunnskapen om hvordan fisket har preget naturen og motsatt, har vi begynt å dokumentere yrket ved å samle dokumentasjon, ta bilder, film, og intervjue aktører. Om noen år kan den en gang viktige næringen forsvinne helt. Vi må tenke proaktivt og dokumentere nåtidskultur for framtiden.

Jeg driver også med formidling og vi har utstillinger hele året. Akkurat nå har vi utstillingen Ung i Land med en blanding av minner fra folk som har vokst opp her, og de unge i dag. Jeg vil kalle det en interaktiv utstilling hvor besøkende bidrar til å skape utstillingen gjennom dialog. Vår store rolle er å skape engasjement. Jeg tar imot skoleklasser til dette tunet, men også til en gammel steinalderboplass med helleristninger rett oppi elven, og til en husmannsplass hvor vi lærer barn om bondekultur fra 1800-tallet. En annen oppgave jeg har er å skrive en årlig artikkel til en årbok for museet med saker som omhandler både natur og historie.

Noe jeg gjør hver dag er å være med å skape et godt miljø på museet og blant kollegaer.

Hva kreves for å kunne jobbe som kurator? 

– For å jobbe som museumskurator må man ha en faglig tilknytning til historie og museum. Her på museet har vi en bred faglig bakgrunn med både sosialantropolog, arkeolog, historiker og pedagog. Man kan ha forskjellige utdanninger for å jobbe på et museum.

Selv har jeg en master i arkeologi, museologi og kulturarv. En miks av forskjellige fag gir gode ideer. Det forventes ofte en mastergrad for å jobbe på museum. Mange har også doktorgrad og driver ofte med forskning på større museer. 

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

– Det passer for de som ikke ønsker en vanlig kontorjobb og har en stor interesse for faget. Folk er veldig forskjellige, noen er nytenkende, og andre er mer konservative. Sammen gir det et balansert resultat. Å være selvstendig er viktig. Jeg jobber tett med mine kollegaer, men de kan ikke overta mine oppgaver. Det er en del rutinearbeid, og man bør like å skape gode rutiner. Museer er en stor samfunnsaktør og man må være åpen for å se andres måter å se ting på. Det er ofte sterke meninger om hvordan vi jobber med et tema eller en samling.

Det passer ikke hvis du ønsker å tjene veldig godt. Liker man ikke å forvalte eller formidle, så tror jeg ikke dette er rett type jobb.

Hva liker du best med å være kurator? 

– Jeg er så privilegert at jeg jobber med bevaring av lokalsamfunnet. Når jeg tenner en gnist av interesse hos noen, er det verdt hele jobben jeg har gjort. 

Hva liker du minst?

– Vi må snu på hver krone, og det er begrenset hva vi kan gjøre med det tilskuddet vi får. Det betyr beinharde prioriteringer.

Image
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Min utdanning i arkeologi og museologi preger de mulighetene jeg har på arbeidsmarkedet. Jeg kunne ha jobbet på andre typer museer, i arkiv, med forskning og/eller å få en høyere stilling på museum. De som jobber med kunst, har oftest en kunstutdanning av et eller annet slag eller kunsthistorie.

Hva tjener man som kurator?

– Lønnen ligger mellom 450 000 og 600 000 kroner i året, avhengig av erfaring og størrelse på museet.

Hvordan er sjansene for å få jobb som kurator?

– Det er nok flere jobbsøkere enn det er jobber. Mange begynner i vikariater. Å kunne vise til stor interesse og frivillig arbeid ved siden av den akademiske utdanningen – er viktig for å få jobb.

Tilhørende utdanninger

Kunst og kunsthåndverk

Utdanningene gir kunnskap og ferdigheter innen ulike kunstformer og kunsthåndverk.

Finn studier