Kirkeverge

– Å ta vare på tradisjoner, samtidig som kirken må utvikle seg i takt med samfunnet for å oppleves som relevant, gjør at jeg opplever jobben som meningsfull, sier Ruth Elisabeth.
En kvinne med lyst, løst hår, hvit topp og svart jakke smiler mot kamera. Bildet er tatt i en døråpning.
Ruth Elisabeth Lien Myrvang, 54 år
Kirkeverge
Tønsberg kirkelig fellesråd
«Det er nok viktig å identifisere seg med Den norske kirkes verdier for å skape troverdighet.»
― Ruth Elisabeth Lien Myrvang
Intervju:
Bente Haraldstad Delmas
Publisert: 24.11.2022
«Det er nok viktig å identifisere seg med Den norske kirkes verdier for å skape troverdighet.»
― Ruth Elisabeth Lien Myrvang
«Det er stor variasjon i stillingen, og jobben oppleves som meningsfull.»
― Ruth Elisabeth Lien Myrvang

Hvorfor valgte du å bli kirkeverge?

– Det var nok litt tilfeldig. Jeg begynte som kirkeverge i en mindre kommune, mens nå jobber jeg i en større kommune. Det er en stor forskjell å jobbe som kirkeverge i en stor kommune kontra i en liten kommune. I mindre kommuner må man være mer operativ, mens i større kommuner jobber man mer med strategisk planlegging. Ordet kirkeverge betyr å ta vare på, og er faktisk en av landets eldste profesjoner, først nevnt i år 1150. Det handler om å ta vare på kirkebyggene som er en viktig del av vår kulturarv. Kirken er viktig for mange i lokalsamfunnet, særlig ser vi det i kriser. Å ta vare på tradisjoner, samtidig som kirken må utvikle seg i takt med samfunnet for å oppleves som relevant, gjør at jeg opplever jobben som meningsfull.

Image
Fire personer, en mann og tre kvinner, sitter rundt et bord og ser på hverandre. Bak dem er en skjerm hvor det er bilde av en kirke utenifra. Personene smiler til hverandre

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Arbeidsdagene er veldig varierte. Kirkevergen har det øverste ansvaret for kirkebyggene, gravplassene, de ansatte og økonomien. Det dukker stadig opp uforutsette ting som må prioriteres. Derfor kan det være vanskelig å planlegge dagene, men det er nettopp det som gjør arbeidet spennende. Det er et allsidig yrke, og jeg jobber med fagfelt innen ledelse og organisering. Som kirkeverge er jeg daglig leder i kirkelig fellesråd og jeg utreder og gjennomfører saker for kirkelig fellesråd, som er et demokratisk folkevalgt organ.

Jeg leder rundt 45 mennesker innenfor ulike faggrupper, som arbeider ute i menighetene. Faggruppene leder sine fagområder, og som kirkeverge bidrar jeg til å tilrettelegge for at de skal få gjort en best mulig jobb, samtidig som jeg legger økonomiske rammer som de må forholde seg til.

Jeg samarbeider også med ni menighetsråd og bidrar med veiledning innenfor administrasjon og økonomi. Det innebærer mange møter og forberedelse av disse.   

Den aller største delen er nok likevel økonomistyring. Jeg leverer budsjettforslag til kommunen, og fellesrådet får tildelt en rammeoverføring fra kommunen. Det å bygge gode relasjoner til både administrasjonen og politikere i kommunen er viktig.

Jeg er også opptatt av at alle faggruppene skal oppleve kirken som en god arbeidsplass.

Hva kreves for å kunne jobbe som kirkeverge? 

– Det finnes ingen formell kirkevergeutdanning. De fleste har nok utdannelse innenfor ledelse og økonomi, men det finnes både ingeniører, lærere og teologer som arbeider som kirkeverger. Selv har jeg treårig bachelor i økonomi og markedsføring, samt praktisk-pedagogisk utdanning. I tillegg har jeg en master i verdibasert ledelse. Krav til utdanning avhenger nok litt at størrelsen på fellesrådet.

Det er en fordel å ha utdanning innen ledelse og økonomi når man arbeider i et større fellesråd. Det hjelper å være analytisk og strukturert. Andre ting som kommer godt med er gode lederegenskaper og evne til organisering. Man må kunne ta beslutninger og prioritere når det er nødvendig.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

– Hvis du liker å jobbe med mennesker er dette et fint yrke. Man må like utfordringer og kunne arbeide med mange prosjekter samtidig. Det er nok viktig å identifisere seg med Den norske kirkes verdier for å skape troverdighet. Ønsker du en rutinejobb er ikke dette jobben for deg!

Hva liker du best med å være kirkeverge? 

– Det er et spennende yrke og jeg får mulighet til å jobbe med mange fagområder. Det er stor variasjon i stillingen, og jobben oppleves som meningsfull.

Hva liker du minst?

– Av og til oppleves et stort arbeidspress og det kan være vanskelig å finne balanse mellom jobb og fritid, men slik tror jeg det er i mange lederjobber.

Image
EN kvinne med langt lyst hår ikledd hvit topp og svart jakke, holder opp en telefon mot øret. Bak henne er det kontorrekvisitter.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du vil nok kunne gå inn i en annen lederjobb.

Hva tjener man som kirkeverge?

– Det varierer etter størrelsen på kommunen. Jeg arbeider i en mellomstor kommune med rundt 57 000 innbyggere, og har en lønn på rundt 900 000 kroner i året. Lønn forhandles individuelt.

Hvordan er sjansene for å få jobb som kirkeverge?

– Det finnes en kirkeverge i hver kommune. Med kommunesammenslåinger blir det jo færre kirkevergestillinger, men vil du så kan du. 

Tilhørende utdanninger

Økonomi og administrasjon

Studier innen økonomi og administrasjon er tverrfaglige og gir innsikt i ulike sider ved økonomi og administrasjon, som regnskap, finans, revisjon, organisasjon og ledelse.

Finn studier
Diakoni

Utdanningen kombinerer teologifaglige og diakonifaglige emner og kvalifiserer til å bli diakon i Den norske kirke.

Finn studier
Presteutdanning (teologi)

For å bli prest i Den norske kirke må du ta profesjonsutdanning i teologi.

Finn studier