Jordbrukssjef gir råd om avling
Yrkesbeskrivelse

Jordbruks­sjef

favoritt ikon

Jordbrukssjefen har jordbruksfaglig ansvar i en kommune, og gir råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk.


En jordbrukssjef er ansatt i en kommune for å gi råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk. Jordbrukssjefen har det jordbruksfaglige ansvaret i kommunen, og vil også ha en rekke administrative arbeidsoppgaver. Jordbrukssjefen har ofte et spesielt ansvar for å bidra til å utvikle landbruksnæringen i kommunen. 

Vanlige arbeidsoppgaver for jordbrukssjefen:

  • administrere konsesjoner for landbrukseiendommer og bo- og driveplikt
  • sørge for at jordlov, konsesjonslov og andre relaterte lover følges
  • administrere løyver til omdisponering av landbruksareal
  • behandle saker knyttet til beitebruk, gjødselplaner og sprøyteplaner
  • behandle søknader om motorferdsel i utmark
  • planlegge og gjennomføre tiltak i kulturlandskapet

Arbeidsoppgavene kan være svært ulike fra kommune til kommune. Kommunene i Norge har forskjellige forutsetninger for jordbruk, og både arbeidsoppgaver og arbeidsansvar kan derfor variere mye.

Jordbrukssjefen vil også samarbeide med tett med annet fagpersonell. Dette kan eksempelvis være rådgivere i Norsk Landbruksrådgivning, og representanter fra andre kommuner, samt fylkesmannen (fylkesjordsjefen).

Stillingen kalles også landbrukssjef. I noen kommuner er stillingen slått sammen med stillingen som skogbrukssjef.

Hvor jobber jordbrukssjefer?

Jordbrukssjefen er kommunalt ansatt, og har gjerne ansvar for jordbruket i en hel kommune. Ofte arbeider jordbrukssjefen i tett samarbeid med andre kommuner.

Personlige egenskaper

Jordbrukssjefen må ha høy kompetanse innen alle aspekter ved jordbruket, både det praktiske arbeidet og alt administrativt. Jordbrukssjefen må kunne arbeide systematisk og ansvarsbevisst.

Utdanning

Ansettelse som jordbrukssjef krever gjerne høyere utdanning innen et relevant fagfelt. Det er ingen formelle krav til hva en jordbrukssjef skal være utdannet innen, men fagområder som jordbruksfag, naturressurser eller miljørelaterte fag er vanlige.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Jordbrukssjefen kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike jordbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi eller administrasjon.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Ledere i skogbruk, gartnerier
Deltid
Alle sektorer
126 personer
285 kr
46 090 kr
553 080 kr
285 kr
46 090 kr
553 080 kr
293 kr
47 510 kr
570 120 kr
293 kr
47 890 kr
574 680 kr
Ledere i skogbruk, gartnerier
Heltid
Alle sektorer
723 personer
239 personer
484 personer
301 kr
294 kr
309 kr
48 750 kr
47 550 kr
50 000 kr
585 000 kr
570 600 kr
600 000 kr
301 kr
294 kr
309 kr
48 750 kr
47 550 kr
50 000 kr
585 000 kr
570 600 kr
600 000 kr
335 kr
305 kr
349 kr
54 210 kr
49 460 kr
56 570 kr
650 520 kr
593 520 kr
678 840 kr
335 kr
305 kr
349 kr
54 750 kr
49 720 kr
57 250 kr
657 000 kr
596 640 kr
687 000 kr
Ledere i skogbruk, gartnerier
Heltid
Kommunal
342 personer
132 personer
210 personer
285 kr
287 kr
283 kr
46 250 kr
46 490 kr
45 830 kr
555 000 kr
557 880 kr
549 960 kr
285 kr
287 kr
283 kr
46 250 kr
46 490 kr
45 830 kr
555 000 kr
557 880 kr
549 960 kr
289 kr
289 kr
289 kr
46 800 kr
46 810 kr
46 780 kr
561 600 kr
561 720 kr
561 360 kr
289 kr
289 kr
289 kr
47 420 kr
47 090 kr
47 620 kr
569 040 kr
565 080 kr
571 440 kr
Ledere i skogbruk, gartnerier
Heltid
Privat
362 personer
101 personer
261 personer
334 kr
303 kr
351 kr
54 080 kr
49 090 kr
56 830 kr
648 960 kr
589 080 kr
681 960 kr
334 kr
303 kr
351 kr
54 080 kr
49 090 kr
56 830 kr
648 960 kr
589 080 kr
681 960 kr
378 kr
325 kr
398 kr
61 200 kr
52 710 kr
64 490 kr
734 400 kr
632 520 kr
773 880 kr
378 kr
325 kr
398 kr
61 670 kr
52 900 kr
65 070 kr
740 040 kr
634 800 kr
780 840 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold