Jordbrukssjef gir råd om avling
Yrkesbeskrivelse

Jordbruks­sjef

favoritt ikon

Jordbrukssjefen har det jordbruksfaglige ansvaret i en kommune.


En jordbrukssjef gir råd og veiledning i spørsmål knyttet til jordbruk, bidrar til jordbruksrettet næringsutvikling i kommunen, behandler saker etter eiendomslovgivningen for landbruket og er den jordbruksfaglige representanten for kommunen i saker etter plan- og bygningsloven.

Vanlige arbeidsoppgaver for jordbrukssjefen:

  • administrere konsesjoner (tillatelser) for landbrukseiendommer og bo- og driveplikt
  • behandle saker og sørge for at jordlov, konsesjonslov og andre relaterte lover følges
  • administrere løyver til omdisponering av landbruksareal
  • behandle landbruksrelaterte plan- og byggesaker etter plan- og bygningsloven
  • delta i kommunens kommuneplanarbeid og i arbeidet med relevante reguleringsplaner
  • behandle landbruksrelaterte saker etter naturmangfoldloven, vassdragslovgivning med mer
  • behandle saker knyttet til beitebruk, utmark, naturbasert reiseliv og behandle søknader om motorferdsel i utmark
  • planlegge og gjennomføre tiltak i kulturlandskapet (det landskapet som helt eller delvis er blitt omformet av menneskers virksomhet)

Arbeidsoppgavene kan variere mye fra kommune til kommune. 

En jordbrukssjef må ha høy kompetanse innen alle aspekter ved jordbruket, både det praktiske og det administrative.

Jordbrukssjefen vil samarbeide tett med annet fagpersonell. Dette kan eksempelvis være rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving, representanter fra andre kommuner, Mattilsynet, Fylkesmannen og fylkeskommunen.

Stillingen kalles også landbrukssjef. I noen kommuner er stillingen slått sammen med stillingen som skogbrukssjef.

Hvor jobber jordbrukssjefer?

Jordbrukssjefen arbeider i en kommune.

Personlige egenskaper

Som jordbrukssjef må du ha evnen til å ta beslutninger. Du må være ansvarsbevisst, ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide systematisk.

Utdanning

Ansettelse som jordbrukssjef krever gjerne høyere utdanning innen et relevant fagfelt. Det er ingen formelle krav til hva en jordbrukssjef skal være utdannet innenfor, men fagområder som jordbruksfag, naturressurser eller miljørelaterte fag er vanlige.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Jordbrukssjefen kan ta videreutdanning innen relevante fagfelt. Blant disse kan være ulike jordbruksrelaterte emner, samt ledelse, økonomi eller administrasjon.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Leder i skogbruk eller gartneri
Heltid
Alle sektorer
684 personer
239 personer
445 personer
Ca 325 kr
Ca 314 kr
Ca 333 kr
52 640 kr
50 860 kr
53 930 kr
631 680 kr
610 320 kr
647 160 kr
Ca 325 kr
Ca 314 kr
Ca 333 kr
52 640 kr
50 860 kr
53 930 kr
631 680 kr
610 320 kr
647 160 kr
Ca 356 kr
Ca 325 kr
Ca 373 kr
57 670 kr
52 680 kr
60 350 kr
692 040 kr
632 160 kr
724 200 kr
Ca 356 kr
Ca 325 kr
Ca 373 kr
58 320 kr
53 050 kr
61 150 kr
699 840 kr
636 600 kr
733 800 kr
Leder i skogbruk eller gartneri
Deltid
Alle sektorer
126 personer
Ca 298 kr
Ca
Ca
48 330 kr
579 960 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca
48 330 kr
579 960 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca
48 230 kr
578 760 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca
49 000 kr
588 000 kr
Leder i skogbruk eller gartneri
Heltid
Kommunal
318 personer
127 personer
191 personer
Ca 308 kr
Ca 311 kr
Ca 307 kr
49 880 kr
50 360 kr
49 660 kr
598 560 kr
604 320 kr
595 920 kr
Ca 308 kr
Ca 311 kr
Ca 307 kr
49 880 kr
50 360 kr
49 660 kr
598 560 kr
604 320 kr
595 920 kr
Ca 315 kr
Ca 313 kr
Ca 316 kr
50 960 kr
50 660 kr
51 150 kr
611 520 kr
607 920 kr
613 800 kr
Ca 315 kr
Ca 313 kr
Ca 316 kr
51 750 kr
51 070 kr
52 190 kr
621 000 kr
612 840 kr
626 280 kr
Leder i skogbruk eller gartneri
Heltid
Privat
353 personer
107 personer
246 personer
Ca 360 kr
Ca 325 kr
Ca 371 kr
58 330 kr
52 630 kr
60 040 kr
699 960 kr
631 560 kr
720 480 kr
Ca 360 kr
Ca 325 kr
Ca 371 kr
58 330 kr
52 630 kr
60 040 kr
699 960 kr
631 560 kr
720 480 kr
Ca 393 kr
Ca 339 kr
Ca 417 kr
63 700 kr
54 950 kr
67 510 kr
764 400 kr
659 400 kr
810 120 kr
Ca 393 kr
Ca 339 kr
Ca 417 kr
64 220 kr
55 220 kr
68 140 kr
770 640 kr
662 640 kr
817 680 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomer arbeider med driften av en gård.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandler og forebygger sykdommer hos dyr, men jobber også med mattrygghet og dyrevelferd.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård.

Mann på tur i Jotunheimen.

Naturforvalter

Naturforvalteren tar vare på miljøet og naturressursene rundt oss.

Hestefaglært forer hest ute på paddock.

Heste­faglært

Som heste­faglært jobber du med foring, trening, rengjøring og annet stell av hest.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologer jobber med dyre- og planteliv og arbeider både ute i felt og på laboratorier.

Gartner klipper hekk

Gartner

Som gartner tar du vare på uteområder og parker. Du kan også arbeide innenfor plante- og grønnsaks­produksjon.

En statsmeteorolog foran et værkart

Meteorolog

Meteorologen jobber med å forstå og formidle vær.

Gartneri

Planteviter

Plantevitere jobber med rådgivning, driftsledelse, undervisning eller forskning innen plantedyrking.

Planteinspektør sjekker plante

Plante­inspektør

En plante­inspektør jobber med kontroll av planter, ofte i forbindelse med import og eksport.

Havforskningsinstituttet på tokt i Isfjorden, Svalbard

Oseanograf

Som oseanograf jobber du med å forstå fenomener i havet og sjøvannets fysiske og kjemiske egenskaper.