Ein idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.

Som idrettskonsulent fungerer du som rådgivar om idrett i offentleg eller privat sektor. Ein idrettskonsulent jobbar med idrett på et administrativt og samfunnsvitskapleg nivå.

Idrettskonsulentar gir rettleiing innan alle område som har med idrett å gjere.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein idrettskonsulent:

  • organisere idrettsarrangement
  • legge til rette for idrett og fysisk aktivitet
  • planlegging og gjennomføring av aktivitetar
  • formidlings- og kommunikasjonsarbeid
  • gi råd om bygging av idrettsanlegg
  • drive ein idrettsorganisasjon
  • inkludering av minoritetar
  • drive kursverksemd
  • administrative oppgåver, som eksempelvis å sette opp budsjett, økonomistyring og skrive søknader om sponsorstøtte

Idrettskonsulentar har ofte bakgrunn som idrettstrenarar.

Hvor jobber idrettskonsulentar ?

Ein idrettskonsulent jobbar ofte i ein kommune, ein fylkeskommune eller i andre deler av det offentlege. Idrettskonsulenten kan også jobbe i ein idrettsorganisasjon, i reiselivet eller i Forsvaret.

Personlege eigenskapar

Du bør ha interesse for idrett, fysisk aktivitet og helse. Du må like å jobbe med menneske og vere god til å samarbeide. Du bør vere flink til å ta initiativ, planlegge og organisere. 

Utdanning

Du kan ha forskjellige utdanningar for å jobbe som idrettskonsulent, men felles for alle er at det er lurt å ha idrettsfag frå vidaregåande skole og helst ha studert idrettsfag på universitets- og høgskolenivå. Organisasjon- og leiingsutdanning innan idrett gir god kompetanse i dette yrket.

Etter- og vidareutdanning
Noregs idrettshøgskole tilbyr vidareutdanning og kurs av forskjellig slag.

Bedrifter

Idrettskonsulent i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3449113 - IDRETTSKONSULENT (OFFENTLIG FORVALTNING)

Andre yrke

Sist kvalitetssikret den 23. mars 2021, av Norges idrettshøgskole