To arbeidere på byggeplass bærer materialer.
Yrkesbeskrivelse

Hjelpe­arbeider (bygg og anlegg)

favoritt ikon

En hjelpearbeider i bygg og anlegg hjelper til med ufaglært arbeid.

Som hjelpearbeider innen bygg og anlegg utfører du forskjellig ufaglært arbeid på for eksempel bygge- og anleggsplasser.

Vanlige arbeidsoppgaver for en hjelpearbeider:

 • innvendig riving av bygg
 • ta ansvar for å holde byggeplassen ryddig og sørge for at alle bidrar til dette
 • bidra til gode rutiner for oppbevaring av materiell
 • kildesortering av avfall
 • bæring av materialer og lignende
 • enklere håndverksarbeid, som for eksempel sparkling og pussing av mur og betong
 • sørge for at verktøy og lignende er tilgjengelig
 • tilrettelegging for bruk av maskiner og utstyr
 • skilting og dirigering på arbeidsområdet
 • hjelpe til med praktisk HMS-arbeid, som sikring, montering av gjerder og oppfølging av montert HMS-utstyr
 • assistere med annet arbeid du kan hjelpe til med

Siden arbeidsoppgavene til en hjelpearbeider varierer og du kan bli satt til å gjøre mye forskjellig, er det viktig å være fleksibel.

Riving av bygninger som skoler, kjøpesentre og industribygg gjøres manuelt. Som hjelpearbeider må du derfor kunne håndtere en del elektriske verktøy og vanlige håndverktøy som brekkjern, hammer, piggmaskin og vinkelsliper. Det kan også hende at du får sertifisert opplæring i bruk av andre verktøy.

En hjelpearbeider kan også kalles håndlanger, rivningsarbeider, hjelpemann eller altmuligmann.

Hvor jobber hjelpearbeidere (bygg og anlegg)?

En hjelpearbeider innen bygg og anlegg kan være ansatt i byggefirma, entreprenørfirma, virksomheter som jobber med rivning eller sikring på byggeplasser og lignende. 

Arbeidsplasser kan være for eksempel anlegg, byggeplasser, arbeid med utemiljø, private boliger og grunnarbeider.

Personlige egenskaper

Som hjelpearbeider må du ikke være redd for å ta i et tak og du bør ha evne til å se hva som må gjøres til enhver tid. Du må like å jobbe både selvstendig og i arbeidslag. Du bør være effektiv, punktlig og trives med praktisk arbeid.

Mange arbeidsgivere krever at du må kunne kommunisere godt på engelsk, norsk eller et annet skandinavisk språk.

Utdanning

Som hjelpearbeider i bygg og anlegg jobber du som ufaglært personell. Med faglært menes en arbeidstaker med godkjent fagbrev eller tilsvarende formell utdannelse innenfor det fagfeltet du jobber med. Ufaglærte arbeidstakere har ikke slikt fagbrev.

Arbeidsgiver kan tilby kurs til sine ansatte, innen for eksempel sikkerhet, håndtering av ulike verktøy eller trafikkdirigering. 

Hva er de vanligste utdanningene for hjelpearbeidere (bygg og anlegg)?

 

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

I noen bransjer er det innført minstelønn for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. Les mer hos Arbeidstilsynet

 

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Hjelpearbeider i anlegg
Deltid
Alle sektorer
6 475 personer
525 personer
5 950 personer
Ca 205 kr
Ca 189 kr
Ca 206 kr
33 290 kr
30 690 kr
33 440 kr
399 480 kr
368 280 kr
401 280 kr
Ca 205 kr
Ca 189 kr
Ca 206 kr
33 410 kr
30 690 kr
33 590 kr
400 920 kr
368 280 kr
403 080 kr
Ca 210 kr
Ca 193 kr
Ca 211 kr
33 990 kr
31 190 kr
34 170 kr
407 880 kr
374 280 kr
410 040 kr
Ca 210 kr
Ca 193 kr
Ca 211 kr
35 810 kr
32 210 kr
36 040 kr
429 720 kr
386 520 kr
432 480 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Heltid
Alle sektorer
11 506 personer
264 personer
11 242 personer
Ca 225 kr
Ca 205 kr
Ca 225 kr
36 530 kr
33 190 kr
36 530 kr
438 360 kr
398 280 kr
438 360 kr
Ca 225 kr
Ca 205 kr
Ca 225 kr
37 140 kr
33 280 kr
37 140 kr
445 680 kr
399 360 kr
445 680 kr
Ca 228 kr
Ca 206 kr
Ca 229 kr
36 980 kr
33 350 kr
37 070 kr
443 760 kr
400 200 kr
444 840 kr
Ca 228 kr
Ca 206 kr
Ca 229 kr
39 260 kr
34 660 kr
39 380 kr
471 120 kr
415 920 kr
472 560 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Kommunal
627 personer
102 personer
525 personer
Ca 204 kr
Ca 155 kr
Ca 204 kr
33 020 kr
25 150 kr
33 020 kr
396 240 kr
301 800 kr
396 240 kr
Ca 204 kr
Ca 155 kr
Ca 204 kr
33 210 kr
25 150 kr
33 450 kr
398 520 kr
301 800 kr
401 400 kr
Ca 193 kr
Ca 183 kr
Ca 195 kr
31 280 kr
29 690 kr
31 550 kr
375 360 kr
356 280 kr
378 600 kr
Ca 193 kr
Ca 183 kr
Ca 195 kr
32 840 kr
29 970 kr
33 330 kr
394 080 kr
359 640 kr
399 960 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Deltid
Kommunal
286 personer
215 personer
Ca 157 kr
Ca
Ca 166 kr
25 500 kr
26 920 kr
306 000 kr
323 040 kr
Ca 157 kr
Ca
Ca 166 kr
25 500 kr
26 920 kr
306 000 kr
323 040 kr
Ca 176 kr
Ca
Ca 177 kr
28 500 kr
28 630 kr
342 000 kr
343 560 kr
Ca 176 kr
Ca
Ca 177 kr
28 710 kr
28 860 kr
344 520 kr
346 320 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Heltid
Kommunal
341 personer
310 personer
Ca 209 kr
Ca
Ca 210 kr
33 840 kr
33 940 kr
406 080 kr
407 280 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 210 kr
34 870 kr
35 270 kr
418 440 kr
423 240 kr
Ca 201 kr
Ca
Ca 201 kr
32 490 kr
32 580 kr
389 880 kr
390 960 kr
Ca 201 kr
Ca
Ca 201 kr
34 640 kr
34 910 kr
415 680 kr
418 920 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Privat
17 207 personer
679 personer
16 528 personer
Ca 220 kr
Ca 200 kr
Ca 221 kr
35 720 kr
32 400 kr
35 810 kr
428 640 kr
388 800 kr
429 720 kr
Ca 220 kr
Ca 200 kr
Ca 221 kr
36 140 kr
32 400 kr
36 250 kr
433 680 kr
388 800 kr
435 000 kr
Ca 225 kr
Ca 203 kr
Ca 225 kr
36 420 kr
32 810 kr
36 530 kr
437 040 kr
393 720 kr
438 360 kr
Ca 225 kr
Ca 203 kr
Ca 225 kr
38 600 kr
34 120 kr
38 730 kr
463 200 kr
409 440 kr
464 760 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Deltid
Privat
6 178 personer
453 personer
5 725 personer
Ca 206 kr
Ca 192 kr
Ca 207 kr
33 410 kr
31 090 kr
33 610 kr
400 920 kr
373 080 kr
403 320 kr
Ca 206 kr
Ca 192 kr
Ca 207 kr
33 560 kr
31 090 kr
33 780 kr
402 720 kr
373 080 kr
405 360 kr
Ca 211 kr
Ca 196 kr
Ca 212 kr
34 190 kr
31 750 kr
34 320 kr
410 280 kr
381 000 kr
411 840 kr
Ca 211 kr
Ca 196 kr
Ca 212 kr
36 070 kr
32 930 kr
36 240 kr
432 840 kr
395 160 kr
434 880 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Heltid
Privat
11 029 personer
226 personer
10 803 personer
Ca 227 kr
Ca 205 kr
Ca 227 kr
36 700 kr
33 290 kr
36 800 kr
440 400 kr
399 480 kr
441 600 kr
Ca 227 kr
Ca 205 kr
Ca 227 kr
37 280 kr
33 370 kr
37 390 kr
447 360 kr
400 440 kr
448 680 kr
Ca 230 kr
Ca 209 kr
Ca 231 kr
37 280 kr
33 860 kr
37 360 kr
447 360 kr
406 320 kr
448 320 kr
Ca 230 kr
Ca 209 kr
Ca 231 kr
39 570 kr
35 290 kr
39 670 kr
474 840 kr
423 480 kr
476 040 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Statlig
147 personer
139 personer
Ca 161 kr
Ca
Ca 164 kr
26 100 kr
26 610 kr
313 200 kr
319 320 kr
Ca 161 kr
Ca
Ca 164 kr
27 260 kr
27 770 kr
327 120 kr
333 240 kr
Ca 148 kr
Ca
Ca 147 kr
23 940 kr
23 890 kr
287 280 kr
286 680 kr
Ca 148 kr
Ca
Ca 147 kr
25 660 kr
25 650 kr
307 920 kr
307 800 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Heltid
Statlig
136 personer
129 personer
Ca 159 kr
Ca
Ca 161 kr
25 730 kr
26 100 kr
308 760 kr
313 200 kr
Ca 159 kr
Ca
Ca 161 kr
26 900 kr
27 280 kr
322 800 kr
327 360 kr
Ca 146 kr
Ca
Ca 145 kr
23 600 kr
23 530 kr
283 200 kr
282 360 kr
Ca 146 kr
Ca
Ca 145 kr
25 350 kr
25 310 kr
304 200 kr
303 720 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Alle sektorer
17 981 personer
789 personer
17 192 personer
Ca 220 kr
Ca 198 kr
Ca 220 kr
35 720 kr
32 030 kr
35 720 kr
428 640 kr
384 360 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca 198 kr
Ca 220 kr
36 150 kr
32 030 kr
36 170 kr
433 800 kr
384 360 kr
434 040 kr
Ca 223 kr
Ca 199 kr
Ca 224 kr
36 150 kr
32 280 kr
36 280 kr
433 800 kr
387 360 kr
435 360 kr
Ca 223 kr
Ca 199 kr
Ca 224 kr
38 310 kr
33 450 kr
38 470 kr
459 720 kr
401 400 kr
461 640 kr
Hjelpearbeider i bygg
Deltid
Alle sektorer
3 863 personer
250 personer
3 613 personer
Ca 191 kr
Ca 189 kr
Ca 191 kr
31 010 kr
30 690 kr
31 020 kr
372 120 kr
368 280 kr
372 240 kr
Ca 191 kr
Ca 189 kr
Ca 191 kr
31 010 kr
30 690 kr
31 020 kr
372 120 kr
368 280 kr
372 240 kr
Ca 195 kr
Ca 189 kr
Ca 195 kr
31 540 kr
30 670 kr
31 570 kr
378 480 kr
368 040 kr
378 840 kr
Ca 195 kr
Ca 189 kr
Ca 195 kr
32 090 kr
30 990 kr
32 130 kr
385 080 kr
371 880 kr
385 560 kr
Hjelpearbeider i bygg
Heltid
Alle sektorer
4 836 personer
4 724 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 206 kr
33 280 kr
33 330 kr
399 360 kr
399 960 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 206 kr
34 040 kr
34 090 kr
408 480 kr
409 080 kr
Hjelpearbeider i bygg
Privat
8 688 personer
362 personer
8 326 personer
Ca 198 kr
Ca 188 kr
Ca 198 kr
32 060 kr
30 450 kr
32 120 kr
384 720 kr
365 400 kr
385 440 kr
Ca 198 kr
Ca 188 kr
Ca 198 kr
32 060 kr
30 450 kr
32 120 kr
384 720 kr
365 400 kr
385 440 kr
Ca 202 kr
Ca 191 kr
Ca 202 kr
32 670 kr
31 020 kr
32 720 kr
392 040 kr
372 240 kr
392 640 kr
Ca 202 kr
Ca 191 kr
Ca 202 kr
33 360 kr
31 540 kr
33 410 kr
400 320 kr
378 480 kr
400 920 kr
Hjelpearbeider i bygg
Deltid
Privat
3 854 personer
250 personer
3 604 personer
Ca 191 kr
Ca 189 kr
Ca 192 kr
31 010 kr
30 690 kr
31 040 kr
372 120 kr
368 280 kr
372 480 kr
Ca 191 kr
Ca 189 kr
Ca 192 kr
31 010 kr
30 690 kr
31 040 kr
372 120 kr
368 280 kr
372 480 kr
Ca 195 kr
Ca 189 kr
Ca 195 kr
31 550 kr
30 670 kr
31 590 kr
378 600 kr
368 040 kr
379 080 kr
Ca 195 kr
Ca 189 kr
Ca 195 kr
32 100 kr
30 990 kr
32 150 kr
385 200 kr
371 880 kr
385 800 kr
Hjelpearbeider i bygg
Heltid
Privat
4 834 personer
4 722 personer
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca
Ca 200 kr
32 480 kr
32 480 kr
389 760 kr
389 760 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 206 kr
33 280 kr
33 320 kr
399 360 kr
399 840 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 206 kr
34 040 kr
34 080 kr
408 480 kr
408 960 kr
Hjelpearbeider i bygg
Alle sektorer
8 699 personer
362 personer
8 337 personer
Ca 198 kr
Ca 188 kr
Ca 198 kr
32 050 kr
30 450 kr
32 110 kr
384 600 kr
365 400 kr
385 320 kr
Ca 198 kr
Ca 188 kr
Ca 198 kr
32 050 kr
30 450 kr
32 110 kr
384 600 kr
365 400 kr
385 320 kr
Ca 202 kr
Ca 191 kr
Ca 202 kr
32 670 kr
31 020 kr
32 720 kr
392 040 kr
372 240 kr
392 640 kr
Ca 202 kr
Ca 191 kr
Ca 202 kr
33 360 kr
31 540 kr
33 410 kr
400 320 kr
378 480 kr
400 920 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Kran

Kran­fører

Kran­førere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.

Snekker som jobber med saging.

Snekker

Snekkere jobber hovedsakelig med inventar i hus, som for eksempel møbler, kjøkken og trapper. 

Feier står på at tak og renser en pipe.

Feier

En feier rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger trehus og andre tre­konstruksjoner.

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskin­fører

Som anleggsmaskin­fører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren utreder, planlegger og gjennom­fører byggeprosjekter. Ofte er bygg­ingeniøren lederen på en byggeplass.

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Murer i arbeid.

Murer

Mur- og flisleggeren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.