To arbeidere på byggeplass bærer materialer.
Yrkesbeskrivelse

Hjelpe­arbeider (bygg og anlegg)

favoritt ikon

En hjelpearbeider i bygg og anlegg hjelper til med ufaglært arbeid.

Som hjelpearbeider innen bygg og anlegg utfører du forskjellig ufaglært arbeid på for eksempel bygge- og anleggsplasser.

Vanlige arbeidsoppgaver for en hjelpearbeider:

 • innvendig riving av bygg
 • ta ansvar for å holde byggeplassen ryddig og sørge for at alle bidrar til dette
 • bidra til gode rutiner for oppbevaring av materiell
 • kildesortering av avfall
 • bæring av materialer og lignende
 • enklere håndverksarbeid, som for eksempel sparkling og pussing av mur og betong
 • sørge for at verktøy og lignende er tilgjengelig
 • tilrettelegging for bruk av maskiner og utstyr
 • skilting og dirigering på arbeidsområdet
 • hjelpe til med praktisk HMS-arbeid, som sikring, montering av gjerder og oppfølging av montert HMS-utstyr
 • assistere med annet arbeid du kan hjelpe til med

Siden arbeidsoppgavene til en hjelpearbeider varierer og du kan bli satt til å gjøre mye forskjellig, er det viktig å være fleksibel.

Riving av bygninger som skoler, kjøpesentre og industribygg gjøres manuelt. Som hjelpearbeider må du derfor kunne håndtere en del elektriske verktøy og vanlige håndverktøy som brekkjern, hammer, piggmaskin og vinkelsliper. Det kan også hende at du får sertifisert opplæring i bruk av andre verktøy.

En hjelpearbeider kan også kalles håndlanger, rivningsarbeider, hjelpemann eller altmuligmann.

Hvor jobber hjelpearbeidere (bygg og anlegg)?

En hjelpearbeider innen bygg og anlegg kan være ansatt i byggefirma, entreprenørfirma, virksomheter som jobber med rivning eller sikring på byggeplasser og lignende. 

Arbeidsplasser kan være for eksempel anlegg, byggeplasser, arbeid med utemiljø, private boliger og grunnarbeider.

Personlige egenskaper

Som hjelpearbeider må du ikke være redd for å ta i et tak og du bør ha evne til å se hva som må gjøres til enhver tid. Du må like å jobbe både selvstendig og i arbeidslag. Du bør være effektiv, punktlig og trives med praktisk arbeid.

Mange arbeidsgivere krever at du må kunne kommunisere godt på engelsk, norsk eller et annet skandinavisk språk.

Utdanning

Som hjelpearbeider i bygg og anlegg jobber du som ufaglært personell. Med faglært menes en arbeidstaker med godkjent fagbrev eller tilsvarende formell utdannelse innenfor det fagfeltet du jobber med. Ufaglærte arbeidstakere har ikke slikt fagbrev.

Arbeidsgiver kan tilby kurs til sine ansatte, innen for eksempel sikkerhet, håndtering av ulike verktøy eller trafikkdirigering. 

Hva er de vanligste utdanningene for hjelpearbeidere (bygg og anlegg)?

 

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

I noen bransjer er det innført minstelønn for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. Les mer hos Arbeidstilsynet

 

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Hjelpearbeider i anlegg
Heltid
Alle sektorer
11 911 personer
286 personer
11 625 personer
Ca 233 kr
Ca 211 kr
Ca 233 kr
37 670 kr
34 110 kr
37 760 kr
452 040 kr
409 320 kr
453 120 kr
Ca 233 kr
Ca 211 kr
Ca 233 kr
38 360 kr
34 170 kr
38 470 kr
460 320 kr
410 040 kr
461 640 kr
Ca 236 kr
Ca 215 kr
Ca 236 kr
38 170 kr
34 860 kr
38 250 kr
458 040 kr
418 320 kr
459 000 kr
Ca 236 kr
Ca 215 kr
Ca 236 kr
40 560 kr
36 100 kr
40 660 kr
486 720 kr
433 200 kr
487 920 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Deltid
Alle sektorer
6 514 personer
569 personer
5 945 personer
Ca 213 kr
Ca 193 kr
Ca 215 kr
34 490 kr
31 310 kr
34 800 kr
413 880 kr
375 720 kr
417 600 kr
Ca 213 kr
Ca 193 kr
Ca 215 kr
34 630 kr
31 310 kr
34 970 kr
415 560 kr
375 720 kr
419 640 kr
Ca 217 kr
Ca 195 kr
Ca 218 kr
35 080 kr
31 630 kr
35 310 kr
420 960 kr
379 560 kr
423 720 kr
Ca 217 kr
Ca 195 kr
Ca 218 kr
36 970 kr
32 580 kr
37 260 kr
443 640 kr
390 960 kr
447 120 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Heltid
Kommunal
312 personer
291 personer
Ca 218 kr
Ca
Ca 218 kr
35 240 kr
35 240 kr
422 880 kr
422 880 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 218 kr
36 300 kr
36 470 kr
435 600 kr
437 640 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 210 kr
33 910 kr
34 020 kr
406 920 kr
408 240 kr
Ca 209 kr
Ca
Ca 210 kr
36 050 kr
36 250 kr
432 600 kr
435 000 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Deltid
Kommunal
241 personer
174 personer
Ca 180 kr
Ca
Ca 184 kr
29 230 kr
29 730 kr
350 760 kr
356 760 kr
Ca 180 kr
Ca
Ca 184 kr
29 230 kr
29 730 kr
350 760 kr
356 760 kr
Ca 188 kr
Ca
Ca 193 kr
30 460 kr
31 250 kr
365 520 kr
375 000 kr
Ca 188 kr
Ca
Ca 193 kr
30 860 kr
31 730 kr
370 320 kr
380 760 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Heltid
Privat
11 597 personer
264 personer
11 333 personer
Ca 233 kr
Ca 210 kr
Ca 234 kr
37 810 kr
34 100 kr
37 900 kr
453 720 kr
409 200 kr
454 800 kr
Ca 233 kr
Ca 210 kr
Ca 234 kr
38 490 kr
34 170 kr
38 600 kr
461 880 kr
410 040 kr
463 200 kr
Ca 236 kr
Ca 216 kr
Ca 237 kr
38 280 kr
35 000 kr
38 360 kr
459 360 kr
420 000 kr
460 320 kr
Ca 236 kr
Ca 216 kr
Ca 237 kr
40 670 kr
36 280 kr
40 780 kr
488 040 kr
435 360 kr
489 360 kr
Hjelpearbeider i anlegg
Deltid
Privat
6 273 personer
502 personer
5 771 personer
Ca 214 kr
Ca 195 kr
Ca 215 kr
34 640 kr
31 660 kr
34 910 kr
415 680 kr
379 920 kr
418 920 kr
Ca 214 kr
Ca 195 kr
Ca 215 kr
34 790 kr
31 660 kr
35 090 kr
417 480 kr
379 920 kr
421 080 kr
Ca 217 kr
Ca 198 kr
Ca 218 kr
35 210 kr
32 100 kr
35 390 kr
422 520 kr
385 200 kr
424 680 kr
Ca 217 kr
Ca 198 kr
Ca 218 kr
37 140 kr
33 170 kr
37 370 kr
445 680 kr
398 040 kr
448 440 kr
Hjelpearbeider i bygg
Heltid
Alle sektorer
4 956 personer
4 831 personer
Ca 207 kr
Ca
Ca 208 kr
33 610 kr
33 640 kr
403 320 kr
403 680 kr
Ca 207 kr
Ca
Ca 208 kr
33 610 kr
33 640 kr
403 320 kr
403 680 kr
Ca 212 kr
Ca
Ca 212 kr
34 270 kr
34 330 kr
411 240 kr
411 960 kr
Ca 212 kr
Ca
Ca 212 kr
35 130 kr
35 200 kr
421 560 kr
422 400 kr
Hjelpearbeider i bygg
Deltid
Alle sektorer
4 120 personer
328 personer
3 792 personer
Ca 200 kr
Ca 189 kr
Ca 200 kr
32 480 kr
30 590 kr
32 480 kr
389 760 kr
367 080 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca 189 kr
Ca 200 kr
32 480 kr
30 590 kr
32 480 kr
389 760 kr
367 080 kr
389 760 kr
Ca 203 kr
Ca 194 kr
Ca 204 kr
32 900 kr
31 390 kr
32 990 kr
394 800 kr
376 680 kr
395 880 kr
Ca 203 kr
Ca 194 kr
Ca 204 kr
33 510 kr
31 600 kr
33 620 kr
402 120 kr
379 200 kr
403 440 kr
Hjelpearbeider i bygg
Heltid
Privat
4 952 personer
4 828 personer
Ca 207 kr
Ca
Ca 208 kr
33 610 kr
33 640 kr
403 320 kr
403 680 kr
Ca 207 kr
Ca
Ca 208 kr
33 610 kr
33 640 kr
403 320 kr
403 680 kr
Ca 212 kr
Ca
Ca 212 kr
34 280 kr
34 330 kr
411 360 kr
411 960 kr
Ca 212 kr
Ca
Ca 212 kr
35 140 kr
35 200 kr
421 680 kr
422 400 kr
Hjelpearbeider i bygg
Deltid
Privat
4 106 personer
328 personer
3 778 personer
Ca 200 kr
Ca 189 kr
Ca 200 kr
32 480 kr
30 590 kr
32 480 kr
389 760 kr
367 080 kr
389 760 kr
Ca 200 kr
Ca 189 kr
Ca 200 kr
32 480 kr
30 590 kr
32 480 kr
389 760 kr
367 080 kr
389 760 kr
Ca 203 kr
Ca 194 kr
Ca 204 kr
32 910 kr
31 390 kr
33 000 kr
394 920 kr
376 680 kr
396 000 kr
Ca 203 kr
Ca 194 kr
Ca 204 kr
33 520 kr
31 600 kr
33 640 kr
402 240 kr
379 200 kr
403 680 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

En kulde- og varmepumpe­montør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger trehus og andre tre­konstruksjoner.

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.

Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren utreder, planlegger og gjennom­fører byggeprosjekter. Ofte er bygg­ingeniøren lederen på en byggeplass.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.

Murer i arbeid

Murer

Mur- og flisleggeren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Kran

Kran­fører

Kran­førere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.