To arbeidere på byggeplass bærer materialer.
Yrkesbeskrivelse

Hjelpe­arbeider (bygg og anlegg)

favoritt ikon

En hjelpearbeider i bygg og anlegg hjelper til med ufaglært arbeid.

Som hjelpearbeider innen bygg og anlegg utfører du forskjellig ufaglært arbeid på for eksempel bygge- og anleggsplasser.

Vanlige arbeidsoppgaver for en hjelpearbeider:

 • innvendig riving av bygg
 • ta ansvar for å holde byggeplassen ryddig og sørge for at alle bidrar til dette
 • bidra til gode rutiner for oppbevaring av materiell
 • kildesortering av avfall
 • bæring av materialer og lignende
 • enklere håndverksarbeid, som for eksempel sparkling og pussing av mur og betong
 • sørge for at verktøy og lignende er tilgjengelig
 • tilrettelegging for bruk av maskiner og utstyr
 • skilting og dirigering på arbeidsområdet
 • hjelpe til med praktisk HMS-arbeid, som sikring, montering av gjerder og oppfølging av montert HMS-utstyr
 • assistere med annet arbeid du kan hjelpe til med

Siden arbeidsoppgavene til en hjelpearbeider varierer og du kan bli satt til å gjøre mye forskjellig, er det viktig å være fleksibel.

Riving av bygninger som skoler, kjøpesentre og industribygg gjøres manuelt. Som hjelpearbeider må du derfor kunne håndtere en del elektriske verktøy og vanlige håndverktøy som brekkjern, hammer, piggmaskin og vinkelsliper. Det kan også hende at du får sertifisert opplæring i bruk av andre verktøy.

En hjelpearbeider kan også kalles håndlanger, rivningsarbeider, hjelpemann eller altmuligmann.

Hvor jobber hjelpearbeidere (bygg og anlegg)?

En hjelpearbeider innen bygg og anlegg kan være ansatt i byggefirma, entreprenørfirma, virksomheter som jobber med rivning eller sikring på byggeplasser og lignende. 

Arbeidsplasser kan være for eksempel anlegg, byggeplasser, arbeid med utemiljø, private boliger og grunnarbeider.

Personlige egenskaper

Som hjelpearbeider må du ikke være redd for å ta i et tak og du bør ha evne til å se hva som må gjøres til enhver tid. Du må like å jobbe både selvstendig og i arbeidslag. Du bør være effektiv, punktlig og trives med praktisk arbeid.

Mange arbeidsgivere krever at du må kunne kommunisere godt på engelsk, norsk eller et annet skandinavisk språk.

Utdanning

Som hjelpearbeider i bygg og anlegg jobber du som ufaglært personell. Med faglært menes en arbeidstaker med godkjent fagbrev eller tilsvarende formell utdannelse innenfor det fagfeltet du jobber med. Ufaglærte arbeidstakere har ikke slikt fagbrev.

Arbeidsgiver kan tilby kurs til sine ansatte, innen for eksempel sikkerhet, håndtering av ulike verktøy eller trafikkdirigering. 

Lønn

I noen bransjer er det innført minstelønn for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge. Les mer hos Arbeidstilsynet

 

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Hjelpearbeidere i anlegg
Deltid
Alle sektorer
6 220 personer
467 personer
5 753 personer
Ca 201 kr
Ca 185 kr
Ca 202 kr
32 550 kr
30 040 kr
32 750 kr
390 600 kr
360 480 kr
393 000 kr
Ca 201 kr
Ca 185 kr
Ca 202 kr
32 660 kr
30 040 kr
32 880 kr
391 920 kr
360 480 kr
394 560 kr
Ca 205 kr
Ca 185 kr
Ca 206 kr
33 200 kr
29 910 kr
33 400 kr
398 400 kr
358 920 kr
400 800 kr
Ca 205 kr
Ca 185 kr
Ca 206 kr
35 170 kr
31 180 kr
35 410 kr
422 040 kr
374 160 kr
424 920 kr
Hjelpearbeidere i anlegg
Heltid
Alle sektorer
10 764 personer
240 personer
10 524 personer
Ca 219 kr
Ca 199 kr
Ca 219 kr
35 410 kr
32 300 kr
35 520 kr
424 920 kr
387 600 kr
426 240 kr
Ca 219 kr
Ca 199 kr
Ca 219 kr
35 890 kr
32 300 kr
36 020 kr
430 680 kr
387 600 kr
432 240 kr
Ca 220 kr
Ca 196 kr
Ca 221 kr
35 720 kr
31 790 kr
35 820 kr
428 640 kr
381 480 kr
429 840 kr
Ca 220 kr
Ca 196 kr
Ca 221 kr
37 970 kr
32 960 kr
38 100 kr
455 640 kr
395 520 kr
457 200 kr
Hjelpearbeidere i anlegg
Deltid
Kommunal
302 personer
90 personer
212 personer
Ca 154 kr
Ca
Ca 155 kr
24 870 kr
25 170 kr
298 440 kr
302 040 kr
Ca 154 kr
Ca
Ca 155 kr
24 870 kr
25 170 kr
298 440 kr
302 040 kr
Ca 172 kr
Ca 165 kr
Ca 175 kr
27 830 kr
26 770 kr
28 280 kr
333 960 kr
321 240 kr
339 360 kr
Ca 172 kr
Ca 165 kr
Ca 175 kr
28 030 kr
26 770 kr
28 510 kr
336 360 kr
321 240 kr
342 120 kr
Hjelpearbeidere i anlegg
Heltid
Kommunal
303 personer
38 personer
265 personer
Ca 206 kr
Ca
Ca 207 kr
33 360 kr
33 600 kr
400 320 kr
403 200 kr
Ca 206 kr
Ca
Ca 207 kr
34 170 kr
34 630 kr
410 040 kr
415 560 kr
Ca 198 kr
Ca 177 kr
Ca 201 kr
32 060 kr
28 710 kr
32 540 kr
384 720 kr
344 520 kr
390 480 kr
Ca 198 kr
Ca 177 kr
Ca 201 kr
33 690 kr
28 710 kr
34 350 kr
404 280 kr
344 520 kr
412 200 kr
Hjelpearbeidere i anlegg
Deltid
Privat
5 912 personer
375 personer
5 537 personer
Ca 202 kr
Ca 190 kr
Ca 203 kr
32 750 kr
30 850 kr
32 910 kr
393 000 kr
370 200 kr
394 920 kr
Ca 202 kr
Ca 190 kr
Ca 203 kr
32 900 kr
30 850 kr
33 060 kr
394 800 kr
370 200 kr
396 720 kr
Ca 206 kr
Ca 189 kr
Ca 207 kr
33 420 kr
30 690 kr
33 550 kr
401 040 kr
368 280 kr
402 600 kr
Ca 206 kr
Ca 189 kr
Ca 207 kr
35 460 kr
32 250 kr
35 620 kr
425 520 kr
387 000 kr
427 440 kr
Hjelpearbeidere i anlegg
Heltid
Privat
10 313 personer
196 personer
10 117 personer
Ca 220 kr
Ca 201 kr
Ca 220 kr
35 720 kr
32 500 kr
35 720 kr
428 640 kr
390 000 kr
428 640 kr
Ca 220 kr
Ca 201 kr
Ca 220 kr
36 180 kr
32 500 kr
36 190 kr
434 160 kr
390 000 kr
434 280 kr
Ca 223 kr
Ca 202 kr
Ca 223 kr
36 070 kr
32 710 kr
36 130 kr
432 840 kr
392 520 kr
433 560 kr
Ca 223 kr
Ca 202 kr
Ca 223 kr
38 350 kr
34 020 kr
38 430 kr
460 200 kr
408 240 kr
461 160 kr
Hjelpearbeidere i anlegg
Heltid
Statlig
148 personer
6 personer
142 personer
Ca 102 kr
Ca
Ca 102 kr
16 480 kr
16 480 kr
197 760 kr
197 760 kr
Ca 102 kr
Ca
Ca 102 kr
17 640 kr
17 640 kr
211 680 kr
211 680 kr
Ca 119 kr
Ca 128 kr
Ca 119 kr
19 340 kr
20 760 kr
19 280 kr
232 080 kr
249 120 kr
231 360 kr
Ca 119 kr
Ca 128 kr
Ca 119 kr
20 820 kr
20 760 kr
20 750 kr
249 840 kr
249 120 kr
249 000 kr
Hjelpearbeidere i bygg
Deltid
Alle sektorer
3 819 personer
238 personer
3 581 personer
Ca 188 kr
Ca 180 kr
Ca 188 kr
30 400 kr
29 230 kr
30 480 kr
364 800 kr
350 760 kr
365 760 kr
Ca 188 kr
Ca 180 kr
Ca 188 kr
30 400 kr
29 230 kr
30 480 kr
364 800 kr
350 760 kr
365 760 kr
Ca 190 kr
Ca 182 kr
Ca 190 kr
30 710 kr
29 480 kr
30 760 kr
368 520 kr
353 760 kr
369 120 kr
Ca 190 kr
Ca 182 kr
Ca 190 kr
31 230 kr
29 810 kr
31 280 kr
374 760 kr
357 720 kr
375 360 kr
Hjelpearbeidere i bygg
Heltid
Alle sektorer
4 477 personer
78 personer
4 399 personer
Ca 195 kr
Ca
Ca 195 kr
31 660 kr
31 660 kr
379 920 kr
379 920 kr
Ca 195 kr
Ca
Ca 195 kr
31 660 kr
31 660 kr
379 920 kr
379 920 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
32 360 kr
32 360 kr
32 360 kr
388 320 kr
388 320 kr
388 320 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
Ca 200 kr
33 040 kr
32 360 kr
33 050 kr
396 480 kr
388 320 kr
396 600 kr
Hjelpearbeidere i bygg
Deltid
Privat
3 813 personer
237 personer
3 576 personer
Ca 188 kr
Ca 180 kr
Ca 188 kr
30 400 kr
29 230 kr
30 490 kr
364 800 kr
350 760 kr
365 880 kr
Ca 188 kr
Ca 180 kr
Ca 188 kr
30 400 kr
29 230 kr
30 490 kr
364 800 kr
350 760 kr
365 880 kr
Ca 190 kr
Ca 182 kr
Ca 190 kr
30 720 kr
29 500 kr
30 770 kr
368 640 kr
354 000 kr
369 240 kr
Ca 190 kr
Ca 182 kr
Ca 190 kr
31 240 kr
29 830 kr
31 300 kr
374 880 kr
357 960 kr
375 600 kr
Hjelpearbeidere i bygg
Heltid
Privat
4 475 personer
78 personer
4 397 personer
Ca 195 kr
Ca
Ca 195 kr
31 660 kr
31 660 kr
379 920 kr
379 920 kr
Ca 195 kr
Ca
Ca 195 kr
31 660 kr
31 660 kr
379 920 kr
379 920 kr
Ca 200 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
32 360 kr
31 800 kr
32 370 kr
388 320 kr
381 600 kr
388 440 kr
Ca 200 kr
Ca 196 kr
Ca 200 kr
33 040 kr
31 800 kr
33 060 kr
396 480 kr
381 600 kr
396 720 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker

Betongfagarbeidere støper underlag.

Betong­fag­arbeider

En betong­fag­arbeider produserer betong­konstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk tegner

En teknisk tegner lager arbeidstegninger for blant annet bygg, maskiner og anleggsprosjekter.

Rørlegger

Rørlegger

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Landmåler med måleinstrument.

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Illustrasjonsbilde av heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Sveiser

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Maler i arbeid med å male en husvegg

Maler

Som maler vedlikeholder, fargelegger, dekorerer og restaurerer du innvendige og utvendige overflater i bygninger og konstruksjoner.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Kranfører i action

Kran­fører

Kran­førere betjener ulike kraner på byggeplasser, i havner og i offshoreindustrien.