Hvorfor valgte du dette yrket?

– Min far er fysioterapeut, så jeg har vokst opp med å være med på instituttet. Siden jeg alltid har hatt lyst til å jobbe med mennesker og hjelpe andre, ble dette et naturlig valg for meg.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber på Frisklivssentralen i Bodø kommune, som er en del av rehabiliteringstjenesten. Det første jeg gjør om morgenen er å sette på kaffen. Etter det setter jeg meg inn i hvilke brukere jeg skal møte, og forbereder meg til arbeidsdagen. Akkurat nå jobber jeg med et prosjekt for personer med sykelig overvekt.

Ellers innebærer en vanlig arbeidsdag helsesamtaler med brukere. Da snakker vi om hvordan de endrer levevanene sine. Alle brukere har et mål, og vi er her for å hjelpe dem med å oppnå det. Hos oss deltar de fleste deltakerne på en eller annen form for gruppetrening, som en del i det å gjøre endring av levevaner.

Det er også en del kontorarbeid. Alt skal journalføres etter endt kontakt med brukeren. Det er viktig for alle parter at dette gjøres skikkelig.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Man må ha autorisasjon som fysioteraput. Det får man gjennom en trårig bachelor i fysioterapi tre år, og ett år veiledet turnustjeneste.

En veiledet turnustjeneste er nesten litt som å være i praksis. Garantilønna er 369 000 kroner i året. 

Man kan ta utdanning i Tromsø, Oslo, Bergen og Trondheim. Noen velger å ta utdanningen i utlandet, spesielt i Nederland og Danmark. Hvis man skal utenlands, er det viktig å sjekke om lærestedet og fagene er godkjente for jobb i Norge. Det er litt kjipt å kaste bort år og penger på en utdanning du ikke kan bruke.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det er jo alltid personavhengig om en trives i et yrke eller ikke, men det kan lønne seg å være komfortabel med kropp. Allerede fra første året på utdanningen lærer man ved å undersøke hverandre. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– At jeg kan hjelpe andre med å nå sine mål gjennom min kompetanse. Jeg blir glad når jeg ser hvor mye det betyr for den det gjelder. Jeg elsker at man som fysioterapeut har høy grad av selvstendighet, men likevel mye ansvar.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– At det ikke er nok tid. Det kan være vanskelig å prioritere mellom hvem som får hjelp, hvem som ikke får og hvem som må vente. Det er mange som er i en sårbar situasjon, og jeg har jo veldig lyst til å hjelpe alle. Det er dessverre ikke nok tid.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– For den som er nysgjerrig, empatisk og støttende. For dem som forstår at folk kan ha både fysiske og psykiske plager de trenger hjelp med.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Mange! Som fysioterapeut kan man jobbe med alle mennesker mellom null og over 100 år. Du kan jobbe med forebygging, habilitering og rehabilitering. Du kan jobbe på sykehus eller i en kommune. Du kan ha privat praksis med, eller uten, driftsavtale med en kommune. Du kan også være ansatt i private instanser, eller i bedriftshelsetjenester. Mulighetene er svært mange.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Siden det finnes så mange forskjellige jobbmuligheter, er det litt vanskelig å si. Som kommunalt ansatt, og som ansatt på sykehus, er garantilønna 410 000 kroner i året. For Oslo kommune gjelder en egen tariff.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Hvis man er frempå, så er det nok ikke noe problem. Mange må nok belage seg på å jobbe i noen vikariater før de får fast jobb. Egentlig kan det være en fordel, siden man får prøvd ut litt selv hva man liker best å jobbe med, i tillegg til at man lærer veldig mye ved å være flere steder.

Det er nok vanskeligere å få seg jobb i storbyene. 

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Akkurat nå jobber jeg med et prosjekt for personer med sykelig overvekt.
Man trenger en treårig bachelor i fysioterapi, og ett år veiledet turnustjeneste for å få autorisasjon.
Jeg blir glad når jeg ser hvor mye det betyr for de jeg hjelper.