Fysioterapeut

Tre uker før pandemien stengte landet, åpnet Celine klinikken Mor & Mini. Det ble en beintøff start, men nå går det rett vei, smiler Celine.
Portrettbilde av Celine Grøndahl. Hun smiler inn i kamera og har håret i en knute bak hodet.
Celine Grøndahl, 28 år
Fysioterapeut
Mor & Mini Klinikken i Tønsberg
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Du må være glad i mennesker, god til å lytte, observere, og justere behandlingen i forhold til pasientens smertetoleranse og situasjon. »
― Celine Grøndahl
Intervju:
Bente Haraldstad Delmas
Publisert: 05.04.2022
«Du må være glad i mennesker, god til å lytte, observere, og justere behandlingen i forhold til pasientens smertetoleranse og situasjon. »
― Celine Grøndahl
«Du bør ikke være redd for fysisk kontakt.»
― Celine Grøndahl

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg tenkte nøye og lenge gjennom hvilket type liv jeg kunne trives med, ettersom jobb er en så stor del av livet. Jeg kom frem til at jeg ville jobbe med mennesker, ha muligheten til å gjøre livet bedre for andre, samtidig som jeg ønsket å bli faglig utfordret.

I tillegg, har jeg alltid trent og ville flette trening inn i yrket. Fysioterapi dreier seg mye om trening og aktivitet, og er derfor en behandlingsform med mange positive bivirkninger.

Image
Fysioterapeut Celine gjør en øvelse på en stor ball.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– På en vanlig dag har jeg alt fra syv til fjorten pasienter. Åtte til ni pasienter er perfekt og gir en god ro. De aller fleste som kommer er kvinner og barn, men hele familien er velkommen her. Den første gangen pasientene kommer, bruker vi en hel time på å gå gjennom sykehistorien, gjøre en grundig undersøkelse av pasienten og sette opp et behandlingsforløp.

Pasientgruppen på klinikken er variert. Den kan for eksempel bestå av gravide med smerter i bekken og rygg, eller kvinner som opplever plager i etterkant av fødselen. Babyene er ofte med mødrene på behandlingene, og det gjør jobben min veldig koselig.

Jeg har en fysisk jobb og sitter sjelden stille lenge av gangen. Dagen går til å veilede pasientene i forskjellige øvelser og noe manuell behandling på benken. Øvelsene må passe med pasientens smertetoleranse og fysiske form.

Jeg behandler også babyer og barn. Foreldrene tar de med til klinikken av ulike grunner. Noen foreldre ønsker kanskje bare litt veiledning for å hjelpe babyen sin med å nå enkelte milepæler, mens for de med eldre barn kan det for eksempel være behov for opptrening etter ankelbrudd eller lignende. Lek er en viktig del av behandlingen. Det skal være en god og hyggelig opplevelse.

Jeg driver for meg selv, og det betyr at jeg gjør mye mer enn å bare være fysioterapeut. Jeg må også fungere som alt fra daglig leder, økonomi og administrasjonsansvarlig til markedsføringssjef og hygieneansvarlig. Da må en for eksempel jobbe med hjemmesiden, svare på henvendelser, føre regnskap og lage innhold til bedriftens sosiale plattformer. Den aller beste markedsføringen er fornøyde pasienter. Et annet viktig aspekt av jobben er å samarbeide tett med annet helsepersonell som fastleger, jordmødre, og eventuelt andre terapeuter.

Hva kreves for å kunne jobbe som fysioterapeut?

– Jeg utdannet meg i Nederland. Det var et fire år langt studie og jeg hadde innbakt turnus gjennom hele løpet. Jeg søkte kun på denne skolen fordi flere i familien er fysioterapeuter og anbefalte den.

Når du studerer utenlands, må du sjekke opp reglene for å få norsk autorisasjon nøye. Det var uproblematisk da jeg gikk der, men lover og regler i landet du studerer i, samt lover og regler i Norge kan endre seg med tiden. Det er dermed viktig å følge med.

I Norge er studieløpet til autorisasjon en treårig bachelor, deretter ett år i turnus med veiledning.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Du må være glad i mennesker, god til å lytte, observere og justere behandlingen i forhold til pasientens smertetoleranse og situasjon. Du bør ikke være redd for fysisk kontakt. En viktig del av jobben er å spre engasjement og positivitet. For en fysioterapeut er det viktig å tro på verdien av bevegelse og trening. Du trenger ikke være fysisk sterk, ettersom man lærer teknikker som gjør at man ikke trenger å bruke så mye fysisk kraft for å gjøre jobben.

Hvem passer dette yrket ikke for?

– Hvis du ikke liker å trene er nok ikke dette riktig yrke for deg. Det passer nok heller ikke for de som ikke vil ha mennesker tett innpå seg. Du må også tåle de triste historiene pasientene kan komme med, men det er heldigvis flere koselige historier enn triste. 

Hva liker du best med å jobbe som fysioterapeut?

– Jeg synes det er kjempehyggelig å jobbe med pasientene, også er det veldig givende å oppnå gode resultater og se fremgang.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg må innse at jeg ikke kan hjelpe alle, og så synes jeg at markedsføring er litt krevende ettersom jeg må finne ut av hvordan det fungerer ved å prøve og feile. 

Image
 Celine Grøndahl gir en kvinnelig pasient manuell behandling på benken.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er mange muligheter når det gjelder spesialisering og videreutdanning. Man kan for eksempel ta en master i klinisk fysioterapi, manuell terapi, spesialisere seg innen barnefysioterapi eller geriatri som er fysioterapi for eldre.

Som fysioterapeut kan man for eksempel få jobb i kommunehelsetjenesten, på fysikalske institutter, sykehus, institusjoner, idrettslag, eller gjøre som meg og starte privat praksis.

Hva kan man forvente i lønn som fysioterapeut?

– Vanligvis fra 450 000 kroner i året og oppover. Lønnen varierer veldig, den kan nok både være lavere og høyere enn nevnt her. Som selvstendig næringsdrivende tar det ofte tre til fem år å opparbeide seg en solid praksis og god lønn.

Hvordan er sjansene for å få jobb som fysioterapeut?

– Jeg ble litt overrasket over hvor vanskelig det var å finne en fast jobb. Mulighetene er derimot store hvis du er villig til å flytte på deg og ta vikariater.

Tilhørende utdanninger

Fysioterapi

Studiet gir kunnskap om sammenhengen mellom kropp og helse, bevegelse og livskvalitet. Du lærer å undersøke, behandle og forebygge helseplager i bein, ledd, muskler og sener.

Finn studier
Videreutdanning for fysioterapeuter

Videreutdanning gir deg bred kompetanse innen forebygging, undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettplager. Du kan for eksempel spesialisere deg innen idrettsfysioterapi, eller på en aldergruppe, som barn og unge, eller eldre.

Finn studier