Fylkesskogmester

– Jeg får nesten hver dag spørsmål jeg ikke har fått før, forteller Mathis.
Mann med briller og svart genser
Mathis Lunde, 41 år
Seniorrådgiver
Statsforvalteren i Innlandet
«Det er viktig å være opptatt av skogbruk og hvordan vi skal ta vare på skogen. »
― Mathis Lunde
Intervju:
Ingvild Hegge Eriksen
Publisert: 20.11.2023
«Det er viktig å være opptatt av skogbruk og hvordan vi skal ta vare på skogen. »
― Mathis Lunde
«De fleste innen skogbruket utdanner seg for å være ute i skogen, men ikke alle arbeidsoppgaver kan løses ute felt.»
― Mathis Lunde

Hvorfor valgte du å bli fylkesskogmester? 

– Det var ganske tilfeldig. Jeg har tidligere jobbet en del med bærekraftig skogbruk, både økonomisk og økologisk. Når det høsten 2021 ble utlyst en stilling hos Statsforvalteren i Innlandet med fagområde skog og miljø søkte jeg på denne, og var så heldig at jeg fikk jobben.

Tittelen «fylkesskogmester» blir ikke brukt hos Statsforvalteren i Innlandet lenger, det er kun noen få som bruker denne tittelen. Dette ble endret for at det ikke skal være fagspesifikke titler innenfor embetet. Vi har i dag tittelen rådgiver eller seniorrådgiver.

Image
Mann står utendørs ved siden av en skog. Det er en høytaler ved siden av ham.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Jeg har en veldig variert arbeidshverdag. Mesteparten av arbeidet består av å være rådgiver og støttespiller for skogbrukssjefene i kommunene. Utover det så bidrar vi med å forvalte tilskuddsmidler, altså penger, til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Vi er tilsynsmyndighet over skogene i kommunene og deltar i flere nasjonale forskningsprosjekter, både i prosjektgrupper og feltarbeider i skogen. Jeg bidrar også inn i arbeidet med frivillig vern av skog.

Jeg bistår skogbrukssjefene i kommunene med spørsmål og henvendelser de får. Ofte sitter skogbrukssjefene på et landbrukskontor, med kanskje bare en skogbruksansvarlig. Vi er også med ut på befaringer sammen med kommunen.

Det er viktig med kunnskap og kompetanse, så vi arrangerer flere fagdager med forskjellige temaer hvert år. I år har jeg arrangert fagdager om kantsoner i skog for entreprenører, driftsplanleggere og skogbrukssjefene, og fagdag om lukket hogst for forvaltningen.

Jeg har ansvaret for å bistå kommunene med søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog. Dette kan være å ta vare på rovfuglreir, tiurleiker eller at det blir tatt ekstra hensyn til kulturminner eller spesielle miljøhensyn.

Meldes det inn mulige brudd på en forskrift, er det vi som jobber hos Statsforvalteren som har lov til å gjøre tilsyn. Da må vi gjennomføre en kontroll av arealene og om tiltaket er gjennomført i tråd med reglene. Etter gjennomført befaring skriver vi en rapport. All aktivitet vi gjennomfører skal arkiveres så det er tilgjengelig for offentligheten. Dette er lovfestet og gir allmennheten innsynsrett i virksomheten som drives av offentlig forvaltning.

Jeg har en veldig variert arbeidshverdag, og får nesten hver dag spørsmål jeg ikke har fått før. Det er viktig å være framoverlent og søke ny kunnskap så jeg kan besvare alle spørsmål jeg får.

Hva kreves for å kunne jobbe som fylkesskogmester? 

– Denne jobben krever høyere utdanning innen skogbruk eller naturforvaltning. Erfaring fra skogbruk og forvaltningsoppgaver anbefales også hvis du vil jobbe med dette. Det er viktig å være opptatt av skogbruk og hvordan vi skal ta vare på skogen. 

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

– Jobben passer for de som er glad i skog og ønsker å forvalte skogressursen på regionalt nivå. Jobben passer dårlig for de som ikke har interesse av skog og forvaltning av skogressursene.

Hva liker du best med å være fylkesskogmester? 

– Jeg liker jobben min på grunn av den varierte arbeidshverdagen og det gode fagmiljøet. Samarbeid på tvers av fagområder gir meg muligheten til å få belyst problemstillinger fra flere sider.

Hva liker du minst?

– Man får aldri nok feltarbeid. De fleste innen skogbruket utdanner seg for å være ute i skogen, men ikke alle arbeidsoppgaver kan løses ute felt.

Image
Flere personer sitter på bakken ved siden av en skog. En mann står ved siden av en høytaler og snakker.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Med skogbruks-utdanning har du et grunnlag for mange forskjellige jobber, både innen privat- og offentlig sektor. Ønsker man å jobbe med andre fagområder finnes det muligheter for videreutdanning.

Hva kan man forvente i lønn som fylkesskogmester?

– Som rådgiver kan du forvente rundt 625.000 kroner i året, og som seniorrådgiver kan du forvente rundt 700.000 kroner i året.

Hvordan er sjansene for å få jobb som fylkesskogmester?

– Tar man en utdanning innen skogbruk i dag er sjansen for jobb stor. Det pågår et generasjonsskifte og det ligger til enhver tid stillinger ute. Både innen privat- og offentlig sektor.

Selv om det kan være fristende å kaste seg ut i en jobb etter endt bachelor, så anbefaler jeg at man fullfører en mastergrad. Dette vil gi flere muligheter senere i arbeidslivet.

Tilhørende utdanninger

Skogbruk

På studiet lærer man om skog- og utmarksforvaltning, naturbruk og arealforvaltning.

Finn studier