Kvalitetssikret av Norges toppidrettsgymnas 02. mai 2022

Fotballtrenar

Profesjonelle fotballtrenarar arbeider med å utvikle fotballspelarar og fotballag.

Arbeidsoppgaver

Dei aller fleste fotballtrenarar er ikkje profesjonelle, men både i Norge og mange andre land finst det etter kvart ei relativt stor gruppe som arbeider som fotballtrenarar på heiltid og får løn for det.

Dei fleste av desse jobbar innan klubbdrift/administrasjon og spelarutvikling. Resten er trenarar for fotballag der hovudansvaret deira er å utvikle enkeltspelarar og fotballaget som heilskap. 

Dei aller fleste profesjonelle fotballtrenarar her i landet jobbar innan dei tre øvste divisjonane på herresida, i toppdivisjonen på kvinnesida og med dei ulike landslaga i regi av Norges Fotballforbund.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein fotballtrenar:

  • førebuing, gjennomføring og evaluering av trening og kampar
  • observere motstandarlag
  • Sjå etter fotballspelarar som er aktuelle for eige lag
  • Oppfølging av spelargruppa, støtteapparatet, samarbeidspartnarar, media og samarbeidsklubbar
  • Lage veke-, månads- og årsplanar for fotballaget

Arbeidsoppgåvene kan variere, og mange fotballtrenarar er underlagd ein hovudtrenar. Ofte er ein spesialisert innan eit felt, og arbeider til dømes som keepertrenar, defensiv trenar eller offensiv trenar.

I mange klubbar finst det også eigne spelarutviklarar som har ansvar for dei yngre spelarane i klubben. Som fotballtrenar må du vere førebudd på å jobbe på både dag-, kveldstid og i helger. Det er samstundes viktig at profesjonelle fotballtrenarar er villige til å flytte på seg for å få jobb, etter som dei fleste arbeidskontraktar berre varer i to eller tre år. 

Ein profesjonell fotballtrenar bør bruke tid på å oppdatere og utdanne seg jamleg, sidan fotballen stadig utviklar seg som sport. 

Sjå også idrettstrenar.


 

Hvor jobber fotballtrenarar ?

Som fotballtrenar jobbar du i ein fotballklubb eller eit idrettslag.

Intervjuer

Fotballtrener

Samuel Kronberg

Som fotballtrener må du klare å bygge et lag og være litt menneskekjenner, slik at du kan få det beste ut av folk, sier Samuel Kronberg.

Viktige egenskaper

Som fotballtrenar bør du ha pedagogiske evner og evne til å inspirere andre. Du må ha leiareigenskapar, klare å sette mål for arbeidet du gjer og kunne kommunisere godt med spelarar, støtteapparat, sponsorar og media.

Lønn

Utdanning

Det er ikkje ei spesiell utdanning som kvalifiserer til å bli fotballtrenar. Mange profesjonelle fotballtrenarar har ein pedagogisk utdanning retta mot idrett og trenarrolla, gjerne ein bachelor eller ein mastergrad i idrettsvitskap. 

For å vere topptrenar i Noreg må du ha trenarlisens (er). Hovudtrenarar i elitedivisjonen og trenere på alle NFFs landslag må vere utdanna som UEFA Pro-lisens trenere. Hovudtrenarar i 1. divisjon eller toppserien for kvinner må vere utdanna som UEFA A-lisens trenere.

 

 

 

De som jobber som fotballtrenarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fotballtrenarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3475122 - FOTBALLTRENER

Andre yrke

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.

Fotballspiller

Som profesjonell fotballspiller er du ansatt i en klubb, og arbeider som fotballspiller på heltid.

Idrettskonsulent

En idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.

Idrettstrener

En idrettstrener planlegger, gjennomfører og evaluerer trening og konkurranse.

Idrettsutøver

Som profesjonell idrettsutøver lever du av å trene og delta i konkurranser. Ofte har du mye kontakt med sponsorer og andre samarbeidspartnere.