Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg ble meldt på klubbdommerkurs da jeg var rundt 15 år av dommeransvarlig i klubben, og da så jeg en gylden mulighet til å tjene ekstra lommepenger. Etter å ha dømt noen kamper innså jeg at dette var noe jeg trivdes med og meldte meg videre på rekrutteringsdommerkurs.

Image
Fotballdommer instruerer på fotballbanen
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Når jeg blir tildelt et dommeroppdrag, ofte én til tre uker før kampen, starter jeg med å planlegge hvordan jeg skal komme meg til og fra kamp, enten om det er bil, buss eller fly. På selve kampdagen passer jeg på å få i meg nok mat og drikke. Jeg planlegger å spise siste måltid ca. tre til fire timer før kampstart. Når jeg ankommer stadion, mellom 90 til 60 minutter før kampstart, spiser jeg en banan, finner garderoben og hilser på trenere og lagledere.

Dommerteamet består av hoveddommer, assistentdommere og 4. dommer. Vi har en samtale på ca. 50 minutter før kampstart der vi går igjennom dagens arbeidsoppgaver. Vi fordeler oppgaver og bestemmer hvordan vi som team skal samarbeide for å gjennomføre en best mulig kamp. Deretter varmer vi opp.

Etter kampen evaluerer vi hvordan kampen har gått, hva som er bra og hva vi kunne gjort annerledes for å løse kampen på en bedre måte. I noen kamper har vi også en dommerveileder som gir tilbakemelding på prestasjonene, både positive og konstruktive tilbakemeldinger, slik at vi kan bli enda bedre til neste gang.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å bli fotballdommer må man ha rekrutteringsdommerkurs i fotballkretsen, som arrangeres hvert år. Hver enkelt dommer må være i god fysisk form, ha regelkunnskaper og spillforståelse til å lese spillet på fotballbanen. Det er også en fordel å kunne ta avgjørelser på kort tid.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det å være fotballdommer passer ikke for dem som ikke er interessert i fotball. Du kan heller ikke være umotivert eller ikke ønske å utvikle deg som leder. Det er et krav at du klarer å bevege deg godt fysisk og at du er i god form.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det jeg liker best med å være fotballdommer er utfordringene det gir meg. Jobben gir meg mulighet til å utvikle lederegenskaper som en ellers ikke bruker i det daglige. Det sosiale miljøet er også noe jeg liker svært godt. Man blir kjent med mange nye mennesker på tvers av kjønn og alder.

Hva liker du minst med yrket?

– Det jeg liker minst med å være fotballdommer er all den unødvendige hetsingen og klagingen man får på og utenfor banen. Det er greit med engasjement og uenighet, men noen ganger går det for langt.

Image
Fotballdommer løper på fotballbanen
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg vil anbefale å bli fotballdommer til de som er fotballinteresserte, liker å trene og å holde seg i god fysisk form, samt de som er glad i en utfordring.

Hvilke andre muligheter finnes innen yrket?

– Som fotballdommer jobber man inn mot både fotballklubber, fotballkrets og fotballforbundet, og kan derfor få forskjellige oppgaver og verv, som for eksempel å jobbe med talentutvikling, som kan være med på å åpne rom for å få andre stillinger innenfor miljøet.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Som fotballdommer får man kamphonorar for hvert enkelt oppdrag en gjennomfører. Honoraret varierer ut ifra nivået kampen er på og hvilken rolle en har, altså om man er hoveddommer, assistentdommer eller 4. dommer. For eksempel er honoraret i J15/G 15 550 kr og i Eliteserien 16 690 kr.

Hvordan ser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Sjansene er gode og det skal ikke mye til å bli fotballdommer, det man trenger å gjøre er å ta kontakt med klubben man er medlem av eller fotballkretsen, slik at man får meldt seg på dommerkurs. Etter gjennomført dommerkurs er det bare å dømme kamper og få erfaring.

Tekst:
Jonina Reynisdottir
Det jeg liker best med å være fotballdommer er utfordringene det gir meg.
For å bli fotballdommer må man ha rekrutteringsdommerkurs i fotballkretsen, som arrangeres hvert år.