Feier klargjør feierutstyret sitt ved bilen
Yrkesbeskrivelse

Feier

favoritt ikon

En feier rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

Som feier rengjør du piper, røykkanaler, ildsteder og sentralfyringsanlegg for å forebygge brann- og avgassutslipp. Feieren driver med brannforebyggende arbeid, og arbeider ofte i nær tilknytning til brannvesenet.

Vanlige arbeidsoppgaver for feieren:

  • feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
  • begrense skader etter brann
  • påse at bygninger har gode branntekniske løsninger i samsvar med lover og regler
  • tilpasse og lage utstyr til feiing
  • veilede om ulike fyringsmetoder og hvordan redusere forurensning og sotdanning, som igjen forebygger brann
  • formidle kunnskap om riktig valg og bruk av slokkemidler og slokkemetoder

Som feier har du ha god kunnskap om bygningskonstruksjon og bygningsmaterialer, og du kan beregne hvordan ildsted, skorstein og ventilasjon fungerer sammen.

Det er risiko involvert i jobben som feier, derfor er det viktig at feiere har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet ( HMS). Det er et omfattende regelverk å forholde seg til på dette området.

Hvor jobber feiere?

De fleste feiere jobber i kommunale etater som for eksempel brannvesenet. Du kan også få jobb i statlige organer som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Personlige egenskaper

Som feier må du like deg i høyden og du må kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig. Du må ha gode regneferdigheter og kunnskap om digitale verktøy og like å kommunisere med mennesker.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i feierfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber feierfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Feier, fasaderenholder
Heltid
Alle sektorer
777 personer
707 personer
Ca 232 kr
Ca
Ca 234 kr
37 650 kr
37 850 kr
451 800 kr
454 200 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 234 kr
37 740 kr
37 960 kr
452 880 kr
455 520 kr
Ca 233 kr
Ca
Ca 235 kr
37 750 kr
38 040 kr
453 000 kr
456 480 kr
Ca 233 kr
Ca
Ca 235 kr
38 920 kr
39 280 kr
467 040 kr
471 360 kr
Feier, fasaderenholder
Deltid
Alle sektorer
113 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca
35 830 kr
429 960 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca
35 830 kr
429 960 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca
35 460 kr
425 520 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca
37 970 kr
455 640 kr
Feier, fasaderenholder
Heltid
Kommunal
636 personer
567 personer
Ca 233 kr
Ca
Ca 234 kr
37 680 kr
37 860 kr
452 160 kr
454 320 kr
Ca 233 kr
Ca
Ca 234 kr
37 710 kr
37 950 kr
452 520 kr
455 400 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 236 kr
37 840 kr
38 200 kr
454 080 kr
458 400 kr
Ca 234 kr
Ca
Ca 236 kr
38 780 kr
39 200 kr
465 360 kr
470 400 kr
Feier, fasaderenholder
Heltid
Privat
141 personer
140 personer
Ca 232 kr
Ca
Ca 232 kr
37 650 kr
37 650 kr
451 800 kr
451 800 kr
Ca 232 kr
Ca
Ca 232 kr
38 050 kr
37 950 kr
456 600 kr
455 400 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
37 320 kr
37 370 kr
447 840 kr
448 440 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
39 540 kr
39 600 kr
474 480 kr
475 200 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektro­fag­arbeider

Elektro­fag­arbeideren har kompetanse innenfor en rekke elektro­faglige områder, deriblant data- og elektronikksystemer, elenergisystemer og automatiseringssystemer.

Elektroingeniør

Elektro­ingeniør

Elektro­ingeniører arbeider med forbedring av eksisterende teknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere bygger, drifter og vedlikeholder uteområder.

Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr

Plate­arbeider

En plate­arbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

En kulde- og varmepumpe­montør monterer og vedlikeholder kjøleanlegg og varmegjenvinningsanlegg.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten jobber med utforming av hus og bygninger.

To tømrere på en byggeplass støtter en planke.

Tømrer

Tømrere bygger trehus og andre tre­konstruksjoner.

Landskapsarkitekt tegner skisse

Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

Industrirørlegger driller hull i vegg over et rør.

Industri­rørlegger

Industri­rørleggeren er en fag­arbeider som monterer røropplegg, og ut­fører sveising og platearbeid.

Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Bygg­ingeniør

Bygg­ingeniøren utreder, planlegger og gjennom­fører byggeprosjekter. Ofte er bygg­ingeniøren lederen på en byggeplass.

Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektriker

Elektrikere monterer og reparerer elektriske anlegg.