Feier står på at tak og renser en pipe.
Yrkesbeskrivelse

Feier

favoritt ikon

En feier rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

Som feier rengjør du piper, røykkanaler, ildsteder og sentralfyringsanlegg for å forebygge brann- og avgassutslipp. Feieren driver med brannforebyggende arbeid, og arbeider ofte i nær tilknytning til brannvesenet.

Vanlige arbeidsoppgaver for feieren:

  • feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
  • begrense skader etter brann
  • påse at bygninger har gode branntekniske løsninger i samsvar med lover og regler
  • tilpasse og lage utstyr til feiing
  • veilede om ulike fyringsmetoder og hvordan redusere forurensning og sotdanning, som igjen forebygger brann
  • formidle kunnskap om riktig valg og bruk av slokkemidler og slokkemetoder

Som feier har du ha god kunnskap om bygningskonstruksjon og bygningsmaterialer, og du kan beregne hvordan ildsted, skorstein og ventilasjon fungerer sammen.

Det er risiko involvert i jobben som feier, derfor er det viktig at feiere har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet ( HMS). Det er et omfattende regelverk å forholde seg til på dette området.

Hvor jobber feiere?

De fleste feiere jobber i kommunale etater som for eksempel brannvesenet. Du kan også få jobb i statlige organer som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Personlige egenskaper

Som feier må du like deg i høyden og du må kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig. Du må ha gode regneferdigheter og kunnskap om digitale verktøy og like å kommunisere med mennesker.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Vil du ta fagbrev, svennebrev eller vitnemål med yrkeskompetanse? Se hvilke muligheter som finnes i Veien til fagbrev.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i feierfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber feierfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Feier, fasaderenholder
Deltid
Alle sektorer
112 personer
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 750 kr
417 000 kr
Ca 215 kr
Ca
Ca
34 750 kr
417 000 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca
35 150 kr
421 800 kr
Ca 217 kr
Ca
Ca
37 200 kr
446 400 kr
Feier, fasaderenholder
Heltid
Alle sektorer
744 personer
681 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
36 460 kr
36 640 kr
437 520 kr
439 680 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 226 kr
36 510 kr
36 740 kr
438 120 kr
440 880 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 227 kr
36 730 kr
36 850 kr
440 760 kr
442 200 kr
Ca 227 kr
Ca
Ca 227 kr
37 980 kr
38 160 kr
455 760 kr
457 920 kr
Feier, fasaderenholder
Kommunal
702 personer
632 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 400 kr
36 530 kr
436 800 kr
438 360 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 400 kr
36 560 kr
436 800 kr
438 720 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
36 910 kr
37 080 kr
442 920 kr
444 960 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
38 030 kr
38 260 kr
456 360 kr
459 120 kr
Feier, fasaderenholder
Heltid
Kommunal
623 personer
561 personer
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 430 kr
36 530 kr
437 160 kr
438 360 kr
Ca 225 kr
Ca
Ca 225 kr
36 430 kr
36 580 kr
437 160 kr
438 960 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
36 890 kr
37 040 kr
442 680 kr
444 480 kr
Ca 228 kr
Ca
Ca 229 kr
38 040 kr
38 250 kr
456 480 kr
459 000 kr
Feier, fasaderenholder
Privat
154 personer
150 personer
Ca 216 kr
Ca
Ca 220 kr
35 000 kr
35 720 kr
420 000 kr
428 640 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca 220 kr
35 280 kr
36 000 kr
423 360 kr
432 000 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 218 kr
35 270 kr
35 370 kr
423 240 kr
424 440 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 218 kr
37 450 kr
37 570 kr
449 400 kr
450 840 kr
Feier, fasaderenholder
Heltid
Privat
121 personer
120 personer
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
37 330 kr
37 350 kr
447 960 kr
448 200 kr
Ca 230 kr
Ca
Ca 231 kr
37 820 kr
37 760 kr
453 840 kr
453 120 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 222 kr
35 900 kr
35 940 kr
430 800 kr
431 280 kr
Ca 222 kr
Ca
Ca 222 kr
37 650 kr
37 700 kr
451 800 kr
452 400 kr
Feier, fasaderenholder
Alle sektorer
856 personer
782 personer
Ca 224 kr
Ca
Ca 225 kr
36 230 kr
36 460 kr
434 760 kr
437 520 kr
Ca 224 kr
Ca
Ca 225 kr
36 230 kr
36 520 kr
434 760 kr
438 240 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 227 kr
36 610 kr
36 740 kr
439 320 kr
440 880 kr
Ca 226 kr
Ca
Ca 227 kr
37 920 kr
38 120 kr
455 040 kr
457 440 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken