Feier står på at tak og renser en pipe.
Yrkesbeskrivelse

Feier

favoritt ikon

En feier rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.

Som feier rengjør du piper, røykkanaler, ildsteder og sentralfyringsanlegg for å forebygge brann- og avgassutslipp. Feieren driver med brannforebyggende arbeid, og arbeider ofte i nær tilknytning til brannvesenet.

Det er risiko involvert i jobben som feier, derfor er det viktig at feiere har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet ( HMS).

Vanlige arbeidsoppgaver for feieren:

  • feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
  • begrense skader etter brann
  • påse at bygninger har gode branntekniske løsninger i samsvar med lover og regler
  • tilpasse og lage utstyr til feiing
  • veilede om ulike fyringsmetoder og hvordan redusere forurensning og sotdanning, som igjen forebygger brann
  • formidle kunnskap om riktig valg og bruk av slokkemidler og slokkemetoder

Som feier har du ha god kunnskap om bygningskonstruksjon og bygningsmaterialer, og du kan beregne hvordan ildsted, skorstein og ventilasjon fungerer sammen.

Hvor jobber feiere?

De fleste feiere jobber i kommunale etater som for eksempel brannvesenet. I brannvesenet er det flere karrieremuligheter. Du kan også få jobb i statlige organer som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Personlige egenskaper

Som feier må du like deg i høyden og du må kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig. Feieren har et omfattende regelverk å forholde seg til når det gjelder sikkerhet. Du må like å kommunisere med mennesker og ha gode regneferdigheter og kunnskap om digitale verktøy.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta mesterbrev i feierfaget. Les mer om mesterutdanning.

Hva jobber feierfagutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Feiere, fasaderenholdere
Deltid
Alle sektorer
122 personer
Ca 210 kr
Ca
Ca
34 100 kr
409 200 kr
Ca 210 kr
Ca
Ca
34 130 kr
409 560 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca
34 980 kr
419 760 kr
Ca 216 kr
Ca
Ca
37 030 kr
444 360 kr
Feiere, fasaderenholdere
Heltid
Alle sektorer
737 personer
55 personer
682 personer
Ca 218 kr
Ca
Ca 219 kr
35 360 kr
35 430 kr
424 320 kr
425 160 kr
Ca 218 kr
Ca
Ca 219 kr
35 360 kr
35 430 kr
424 320 kr
425 160 kr
Ca 219 kr
Ca 209 kr
Ca 220 kr
35 430 kr
33 820 kr
35 560 kr
425 160 kr
405 840 kr
426 720 kr
Ca 219 kr
Ca 209 kr
Ca 220 kr
36 380 kr
33 820 kr
36 540 kr
436 560 kr
405 840 kr
438 480 kr
Feiere, fasaderenholdere
Heltid
Kommunal
592 personer
54 personer
538 personer
Ca 219 kr
Ca
Ca 220 kr
35 510 kr
35 570 kr
426 120 kr
426 840 kr
Ca 219 kr
Ca
Ca 220 kr
35 510 kr
35 570 kr
426 120 kr
426 840 kr
Ca 221 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
35 770 kr
34 180 kr
35 930 kr
429 240 kr
410 160 kr
431 160 kr
Ca 221 kr
Ca 211 kr
Ca 222 kr
36 610 kr
34 180 kr
36 800 kr
439 320 kr
410 160 kr
441 600 kr
Feiere, fasaderenholdere
Heltid
Privat
145 personer
1 personer
144 personer
Ca 205 kr
Ca
Ca 206 kr
33 260 kr
33 300 kr
399 120 kr
399 600 kr
Ca 205 kr
Ca
Ca 206 kr
33 430 kr
33 480 kr
401 160 kr
401 760 kr
Ca 210 kr
Ca 85 kr
Ca 211 kr
34 010 kr
13 850 kr
34 150 kr
408 120 kr
166 200 kr
409 800 kr
Ca 210 kr
Ca 85 kr
Ca 211 kr
35 400 kr
13 850 kr
35 550 kr
424 800 kr
166 200 kr
426 600 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold